پنجشنبه 23 مرداد 1399 - 21:56
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان يزد

 

شهيد مطهري تبلورانديشه اسلامي

 

 دوازدهم ارديبهشت مصادف است با سالگرد شهادت يکي از چهره هاي برجسته و روشنفکر ديني و مذهبي ، او کسي نيست جز استاد شهيد مرتضي مطهري (ره) ، کسي که امام راحل (قدس سره ) ايشان را حاصل عمر و پاره تن خويش ناميد .

استاد مطهري تبلور انديشه هاي اسلام ناب است و طرح تفکرات نو و بديع ديني . استاد مطهري درشمار آن دسته از متفکران  و انديشمندان مکتب اسلام است که مفاهيم و موضوعات ديني را بدون دورشدن از اصل آن مورد تفحص و تجسس قرار داد و اسلامي روشنگرانه مطابق با واقعيت ها ترسيم کرد . اسلامي به دور از کج انديشي ها و مغلطه ها و امور خرافي . اسلامي که استاد مطهري ترسيم مي کند و آن را به نمايش مي گذارد اسلام انديشه هاي سالم است ، اسلامي جستجو گرانه و فعال ، اسلام مطهري اسلام جنبش وتلاش وفکراست نه اسلام خمودگي و بيهودگي . مطهري انديشمندي بود که اسلام را با تمام وجود لمس مي کرد و از آن رو با تمام مظاهر خرافي و جهلي نسبت داده شده به اسلام اصيل مبارزه مي کرد . کتاب گرانسنگ (حماسه حسيني) که مي توان آن را در شمار مهمترين آثار شيعه قلمداد کرد نمونه اي آشکار بر اين مدعاست . او از تحريف هاي عاشورا و نسبت دادن غير واقعيت ها به نهضت روشنگرانه حسيني بر مي آشفت و تحريف ها و واقعيت ها را از هم متمايز مي کرد . آنچه مطهري را رنج مي داد انتصاب برداشتهاي شخصي و تحليل هاي تراوش کرده از ذهن هاي نا آگاه به اسلام و امور ديني بود و با احساس مسئوليتي وصف ناشدني در اين راه مي کوشيد .  استاد شهيد مطهري دربيداري و روشنگري اجتماع عصر خويش و شناساندن اسلام اصيل از اسلام مجازي سهم و جايگاه ويژه اي داشت . او در سوق دادن اجتماع به سوي موضوعات اسلامي و ترغيب و تشويق جوانان به سوي موضوعات انديشه هاي والا و حيات بخش اسلام سهم بسزايي داشت . او اسلام شناسي روشن بين با ديدي وسيع و ذهني سرشار از واقعيات ديني بود ، اسلامي که وي از آن تصوير ارائه مي کرد اسلامي بانشاط و با تحرک و داراي همه جوانب اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي بود . اسلامي که به دور از هرنوع کسالت و بيهودگي است ، اسلام مطهري اسلام انزوا و گوشه گيري نيست ، اسلام او اسلام قدم در جامعه نهادن و با مردم زيستن است ، زيستني توأم با مهرباني و رحمت و به دور از هرگونه خود بيني و خودآرايي ، گسترش معلومات استاد مطهري در جاي جاي آثار جاويدان او ملموس و محسوس است . دانش و دانسته هاي آن مرد بزرگ چند بعدي است . روشنفکري و روشن بيني نشأت گرفته از مکتب انسان ساز اسلام و کلاس هاي اهل بيت عصمت و طهارت (ع) است . استاد مطهري روشنفکري است زمان شناس که در پرتوروشنفکري او کسي به بيراهه نرفت . سخنان و نظريات ايشان در عين تکثر و چند بعدي بودن و در نظر گرفتن مسائل مختلف چراغ روشني در تاريکي است ، نه گردبادي در اطراف چراغي نور افزور . او مصداق روشن اسلام و جامعه بود . اسلامي که همه ابعاد زندگي را شامل مي شود و مروج معروف ها و نهي کننده منکرهاست . به راستي که مطهري و انديشه و آثارش بهترين الگوي روشنفکري ديني است و به فرموده مقام معظم رهبري : هنر استاد مطهري يافتن موضوعات نو و جديد و نشان دهنده راه است و اين راه بايد دنبال شود تا به نتايج بسيار ارزشمندي منجر گردد ... روحش  شاد و راه سرخش پررهرو باد .

 

 محمدرضا غيليان

 

شنبه 11 ارديبهشت 1389 - 13:32


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری