جمعه 26 دی 1399 - 21:7
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان كرمانشاه

 

اهميت «همت وكار مضاعف» درتوسعه ديني وفرهنگي كشور

 

مقام معظم رهبري(مدظله العالي)همچون سنوات قبل، بادرايت حكيمانه وتدبيري شايسته كه فقط از رهبري بزرگ و صاحب بينش ولايي چون معظم له برمي آيد، يكي ديگر از نياز هاي اساسي جامعه را شناسايي و در راستاي تحقق آن وجامه عمل پوشاندن به اين امرمهم،سال89راسال همت مضاعف وكارمضاعف ناميدند.
بركسي پوشيده نيست كه جامعه اي كه قصدگذر از يك مرحله حساس به مرحله اي ديگريعني از دوران تثبيت وسازندگي به دوران پيشرفت و تعالي را دارد، بايد سعي و تلاش خود را مضاعف كند، بويژه آنكه اين جامعه ايران اسلامي باشد ودشمنان داخلي وخارجي همواره دراين راه مانع تراشي كرده و مي كنند.
درآغازدهه چهارم از عمرپربركت انقلاب اسلامي كه بنام دهه پيشرفت وعدالت ناميده شده است، همت وكار مضاعف اساسي ترين عامل تحقق اين هدف ارزشمند است و هركسي درهر جايگاهي بايد نيرو و تخصص خود را دراين راه درحداعلاء بكارگيرد تا قله هاي سربلندي وعزت يكي پس از ديگري فتح گردد.

مقام عظماي ولايت همواره بر آماده بودن بسترهاي مختلف پيشرفت مادي ومعنوي كشور تاكيدداشته اند و با نامگذاري سال89 بنام سال همت مضاعف وكار مضاعف،آخرين حلقه اين زنجيره را تكميل وآن را بر مردم ومسئولان عرضه داشتند واينك وظيفه مسئولان است كه همچون گذشته دراجراي منويات رهبر معظم انقلاب ساعي وكوشاباشند، البته با همت وتلاشي مضاعف.

دراين راستا توسعه فرهنگي وديني كشورنيز همچون ساير حوزه ها، نيازمندعزمي راسخ ومضاعف است،چراكه اساس انقلاب اسلامي بر دين وفرهنگ استواراست وهرگونه پيشرفت كشور بايد پيشرفت ديني وفرهنگي كشوررا به دنبال داشته باشد.

حفظ وگسترش آرمانهاي بنيانگذاركبيرانقلاب اسلامي (ره)وانقلاب اسلامي و شهداي انقلاب وجنگ تحميلي نه تنها بايد موردتوجه خاصي قرارگيرد، بلكه حتي بيشتر از حوزه عمران وآباداني نيازمند همت وكارمضاعف است چراكه اين عرصه هدف اصلي دشمنان اسلام وانقلاب است وبرماست كه از اين امر حياتي غافل نباشيم.
خدمتگزاران عرصه دين وفرهنگ كشوربايدبا شناسايي نقاط قوت وضعف حوزه مسئوليت خود،به جدوبصورت شبانه روزي خدمت دراين عرصه را موردتوجه قرارداده وبابسيج امكانات مالي ومعنوي وهمكاري وتعامل دراجراي منويات مقام معظم رهبري(مدظله العالي)گام بردارند.

اميدآنكه درپايان سالي كه درآغازآن قرارداريم،همه ما درهرجايگاه ومسئوليتي كه قرارداريم نسبت به عملكردخودخشنودوراضي باشيم.

 

                  خداياچنان كن سرانجام كار           كه توخشنودباشي ومارستگار

 

قباد رده كارشناس فرهنگي اداره تبليغات اسلامي صحنه

 

چهارشنبه 25 فروردين 1389 - 11:28


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری