پنجشنبه 15 خرداد 1399 - 11:57
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

بابك راكخواه

 

تقويت «وحدت اسلامي» و مقابله با نحله‌هاي انحرافي توسط سازمان

 

 

به‌گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، تقويت وحدت و همگرايي بين پيروان مذاهب اسلامي با تکيه بر مشترکات ديني و حمايت و پشتيباني از فعاليت هاي مراکز فرهنگي شيعي به منظور تعميق و تحکيم باورهاي ديني و مذهبي شيعيان در مناطق سني نشين کشور و مقابله با نحله هاي نو پديد انحرافي و فرقه‌هاي ضاله، بر آن شد تا با استناد به بند 14 ماده 6 اساسنامه سازمان تبليغات اسلامي، تحقيق و بررسي در خصوص شناخت دقيق اديان مختلف به ويژه مکاتب جعلي و استعماري و مقابله علمي، فکري و ريشه اي با آنها و نيز ارتقاء سطح آگاهي و بينش ديني مردم براي مواجهه استدلالي و منطقي با چنين پديده هاي ضد اسلامي شروع شود.

*وظايف سازمان بر اساس طرح مقابله با بروز، ظهور و رشد جريان عرفان‌هاي انحرافي

سازمان تبليغات اسلامي با توجه به گسترش و رشد جريان‌هاي انحرافي وظيفه خود دانست تا با اين جريان مقابله كند. به اين منظور با تشكيل گروه مناطق ويژه معاونت امور فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي اولين قدم در راستاي اين مهم را برداشت.

*راهكار‌هاي كارشناسان گروه مناطق ويژه براي مقابله با نحله‌هاي انحرافي

الف ) راهكارهاي عام

1- برنامه ريزي به منظور جلوگيري از ترويج افكار فرقه هاي ضاله براي نهادها و مراكز زيرمجموعه خود.

2- به روز كردن اطلاعات و شناسايي گروه هاي عرفاني منحرف در قالب كتاب، سي دي و ...

3- توليد فيلم ، نمايش ، كتاب ، نشريه و ديگر محصولات فرهنگي در خصوص تبليغ عرفان اصيل اسلامي

4- با همكاري حوزه هاي علميه و پژوهشگران اين بخش، تفكرات انحرافي فرقه هاي ضاله مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد.

ب) راهكارهاي خاص

1- تهيه و توليد فيلم و آثار هنري جذاب از مفاهيم معنوي اسلامي و تقويت سينماي معناگرا با مضامين عرفان اصيل اسلامي.

2- تربيت و آموزش افراد متخصص در زمينه هاي مختلف هنري منطبق با ارزش هاي اسلامي و ملي.

3- آشنا كردن مبلغين ديني با گروه هاي مروج عرفان انحرافي و برگزاري كلاس هاي تفسير قرآن و پژوهش هاي راهبردي ، بنيادي و كاربردي در نقد هوشمندانه اينگونه فرقه ها.

4- ساماندهي اعزام مبلغين ديني ، هدايت مداحان و بازنگري آيين نامه نحوه فعاليت تشكل هاي مذهبي و انجمن اسلامي.

5- برنامه ريزي در خصوص مسجد محوري و برگزاري جلسات توجيهي در مساجد به منظور آگاه سازي ائمه جماعات از فعاليت فرقه هاي ضاله و پيامد هاي منفي آن

ج) راهکارهاي اجرايي

1- بسترسازي

2- اقدامات ترويجي

 بستر سازي به‌منظور انجام تحقيقات ، تهيه گزارش و تأليف منابعي مکتوب پيرامون وضع موجود جريان عرفان هاي انحرافي ، علل گرايش به اين جريانات و تبعات و زيان هاي ناشي از اين گرايشات و همچنين گزينش و آماده سازي عوامل اقدام کننده است.

در اين راستا، انتخاب طلاب مستعد و توانا در تبليغ، ائمه جمعه و جماعات و نيز هنرمندان و نويسندگان ذيصلاح در حوزه هنري و برگزاري دوره آموزشي کوتاه مدت براي عوامل منتخب و ارتقاء و به روز رساني اطلاعات و آگاهي هاي آنان در موضوع مورد نظر به صورت مستقيم و از طريق ساير نهاد هاي مرتبط از ديگر مراتب راهكار‌هاي بستر سازي مي‌باشد.

 و اقدامات ترويجي نيز شامل:

1.هماهنگي با دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم درارتباط با انجام محور 1-2 به موازات فعاليت سازمان

2. ارتقاء‌آشنايي ها وآگاهيهاي ائمه جمعه و تقويت انگيزه لازم در آنان نسبت به مبارزه با فعاليت نحله هاي منحرف عرفاني

3.هماهنگي، هدايت وحمايت از هيات هاي مذهبي فعال نظير هيات رزمندگان اسلام در جهت ارتقاء‌آگاهيهاي عمومي نسبت به عرفانهاي شريعت مدار وكمي ومبارزه با جريانهاي منحرف عرفاني

4. تاليف كتب ، نشرمقالات ، اعزام مبلغين وآگاه سازي مردم از طريق منابر در ايام تبليغي ،حمايت از توليد آثارهنري، ساخت فيلم در موضوعات ومحورهاي ذيل:

-ارائه ومعرفي الگوهاي عرفان اسلامي وشيعي بامعرفي شخصيت هايي چون حضرت امام ،مقام معظم رهبري،شهداي محراب،شهيد مطهري، شهيد رجايي ، شهيد بهشتي و...

- معرفي روشهاي صحيح بندگي وسير وسلوك وتوضيح و تبيين مفاهيم عرفاني از زبان شخصيت هاي بزرگ وشناخته شده ي گذشته وحال

-تحليل وتبيين خصوصيات نحله هاي مختلف وعرفانهاي منحرف ،آثارسوءگرايش به آنها وتشريح تفاوت هاي اين روشها با شيوه هاي رايج در عرفان شريعت مدار.

- معرفي انواعي از نمود وظهورعرفانهاي شريعت مداردرصحنه هاي دفاع مقدس وعرصه هاي دفاع از انقلاب اسلامي

*راهبردهاي موجود براي برنامه ريزي مناسب جهت مقابله با مسلک هاي نو پديد انحرافي و فرقه هاي ضاله

1.حمايت ، هدايت و نظارت بر فعاليت هاي فرهنگي – ديني در مناطق سني نشين کشورفرهنگي 2.ارتقاء سطح توانمندي ها و مهارت هاي تبليغي و تغذيه فکري مبلغين و اقشار تأثيرگذار در مناطق سني نشين کشور

3. ايجاد زمينه لازم جهت برقراري ارتباط مؤثر با چهره هاي علمي ، فرهنگي و هنري اهل سنت و مشارکت آنان در فعاليت هاي فرهنگي

4. حمايت و پشتيباني از فعاليت هاي مراکز فرهنگي شيعي به منظور تعميق و تحکيم باورهاي ديني و مذهبي شيعيان در مناطق سني نشين کشور

5. ايجاد تعامل و هماهنگي با سازمان دارالقرآن جهت گسترش فعاليت هاي قرآني در مناطق سني نشين کشور

6.برنامه ريزي براي تقويت روحيه تقريب و همگرايي بين پيروان مذاهب اسلامي با تکيه بر مشترکات ديني

7. تلاش براي برقراري ارتباط مؤثر و تعامل با روحانيون و ائمه جماعات اهل سنت و مشارکت آنان در فعاليت هاي

* گزيده اي از طرح ها و برنامه هاي اجرا شده به همت گروه مناطق ويژه معاونت امور فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي به منظور تقويت و همبستگي وحدت اسلامي و مقابله با نحله‌هاي انحرافي نوظهور

 *نشست مشترك روحانيون و علما شيعه و اهل سنت

روحانيون شيعه و سني مناطق ويژه از جمله تاثير گذار ترين چهره هاي فرهنگي و ديني مي باشند که در صورت ايجاد زمينه هاي مودت و دوستي و تحکيم اخوت ديني در بين آنها ، ميتوان از اين عناصر تبليغي براي ايجاد و ترويج همبستگي و وحدت اسلامي از حضور آنان در مناطق ويژه بهره جست. به همين منظور 51 نشست مشترک بين روحانيون و پيشگامان وحدت شيعه و اهل سنت در مناطق ويژه اجرا شده و در سال جاري نيز تعداد 12 نشست استاني و 2 نشست سراسري در دست اجرا مي باشد.

اهداف :

1. تقويت تقريب و وحدت بين پيروان مذاهب اسلامي .

2. ايجاد حسن تفاهم و روابط دوستانه بين علماي شيعه و اهل سنت .

3. گسترش و تقويت فرهنگ ديني در ميان پيروان مذاهب اسلامي .

4. پيشگيري از آسيبهاي ناشي از اختلافات مذهبي و اهانت به مقدسات يكديگر .

5. بهره گيري از توانمنديهاي علماي شيعه و اهل سنت در تحقق و عينيت بخشيدن به دستورات متعالي قرآن كريم

*كارگاه آموزش معلمان ومربيان آموزش و پرورش

به منظور ارتقاء سطح علمي و باورهاي ديني معلمان و مربيان شيعه آموزش و پرورش مناطق اهل سنت و جلوگيري از تفرقه و شبهه افکني و واکسينه کردن دانش آموزان مناطق ويژه در مقابل تهاجمات فکري و مذهبي از سال 1383 تا کنون ده ها دوره آموزشي در حوزه فرق و مذاهب در قم و استان‌هاي ويژه برگزار شده است.

 اين دوره ها که با حضور اساتيد برجسته حوزه و دانشگاه برگزار شده است سرفصل‌هاي آموزشي همچون:

-شبهه شناسي ( سابقه، مروجين شبهات، مهمترين شبهات موجود، شيوه برخورد و پاسخگويي)

-آشنايي با وهابيت ( پيشينه، مروجين، افکار ، شيوه هاي ترويج، و ...)

-تاريخ پيدايش مذاهب اسلامي ( شيعه و اهل سنت)

-آشنايي با فرق اسلامي

-فرقه هاي ضاله ( بهائيت، وهابيت ،اهل حق، و...) و جريان هاي معنويت گراي نو ظهور

-شيوه برخورد و نحوه تعامل با پيروان مذاهب اسلامي درسيره اهل بيت (ع)

-آشنايي با اديان زنده جهان (اقليت هاي ديني)

 

*تعامل با وزارت آموزش و پرورش و تخصيص كد آموزشي ضمن خدمت براي طرح «آموزش معلمان و مربيان آموزش و پرورش»

  بدون ترديد معلمين به عنوان تاثير گذار ترين اقشار مي توانند در مسير سعادت و يا شقاوت هر جامعه نقشي کليدي داشته باشند و اگر اصالت حرکت هاي فرهنگي را در پايداري و حفظ جامعه بپذيريم آنگاه به نقش انکارناپذير متوليان امر فرهنگ به ويژه معلمين که در تربيت نسل جوان به صورت مستقيم در ارتباط هستند بيشتر پي خواهيم برد آن هم در برهه اي که کشور با تهاجم وسيع و همه جانبه فرهنگي دشمن روبرو است.

 به‌همين منظور يکي از راههاي به روز رساني اطلاعات معلمان جهت پاسخگويي به شبهات جوانان برگزاري دوره هاي آموزشي است که در اين راستا سازمان تبليغات اسلامي با همکاري مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي اردوهاي آموزشي معلمان مناطق ويژه را با حضور فرهنگيان استان هاي سني نشين كشور در قم به اجرا در مي‌آورد .

 

* طرح وفاق ( حمايت از مراکز فرهنگي شيعه مناطق ويژه )

اهداف:

1.گسترش و اشاعه فرهنگ متعالي اسلام ناب محمدي و اهل بيت عليهم السلام در بين شيعيان مناطق سني نشين

2. تقويت بنيه ديني و باورهاي عقيدتي نوجوانان و جوانان

3. حمايت و پشتيباني از فعاليت هاي فرهنگي مراکز شيعي

4. نشر معارف قرآني در بين مخاطبين شيعه مناطق ويژه

5. واگذاري فعاليت هاي فرهنگي به مساجد، هيئات مذهبي و تشکل هاي ديني

* جشنواره هاي فرهنگي و هنري

جشنواره هاي فرهنگي و هنري، بستري مناسب براي ترويج فرهنگ ديني و ايجاد فضاي رقابت سالم فکري و فرهنگي در بين مخاطبين، به ويژه کودکان ، نوجوانان و جوانان مي باشد. لذا گروه مناطق ويژه سازمان تبليغات اسلامي جهت جذب و مشارکت بيشتر مخاطبين و در راستاي اجراي طرح هاي فرهنگي و هنري به خصوص طرح هاي تابستاني، در مناسبت هاي گوناگون، به خصوص فصل تابستان، اقدام به برگزاري بيش از 750 جشنواره با موضوعات متنوع فرهنگي و هنري نمود . در اين جشنواره ها که به صورت شهرستاني، استاني ، منطقه اي و کشوري اجرا شده است، ده ها هزار نفر از اقشار مختلف، از جمله کودکان و نوجوان ، هنرمندان و مولودي خوانان مناطق ويژه در آن شرکت و اجراي برنامه كردند .

* کنگره شعر و ادب اهل بيت

يكي از عوامل و زمينه هاي تقويت وحدت بين پيروان فرق و مذاهب اسلامي توسعه فرهنگ اهل بيت  (ع) و اسلام ناب محمدي (ص) مي باشد و ايجاد فضاي تفاهم و گفتگو در مورد فضائل ، كمالات ،سيره  و رفتار عملي اهل بيت (ع) و احياي فرهنگ تولي و اظهار محبت نسبت به آنان و تلاش در جهت شناخت معارف آنها مي تواند همدلي و وحدت بيشتري را در بين مسلمانان ايجاد كند .

 استفاده از هنرهاي ارزنده اي مثل شعر يكي از راهكارهاي مقابله با بيگانگان و دشمنان اهل بيت (ع) است. بهره گيري از شعر موجب تشويق و ترغيب شعراي معاصر و جوان به سرودن اشعار در وصف اهل بيت (ع) مي گردد و به هنرمندان متعهد امكان آن را مي دهد كه همدلي و همزباني خويش را در قالب هنر شعر نمايان سازند، شعر جلوه هاي گوناگوني از عرفان و اعتقاد و سلوك و وارستگي هنرمندان اسلامي است.

سازمان تبليغات اسلامي از سال 1381 تا كنون 18 كنگره شعر اهل بيت (ع) را اجرا نموده است.

*كنگره بانوان آفتاب

 به منظور تجليل از شخصيت دخت نبي مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها ، که يکي از شخصيت هاي جهان اسلام و مورد توجه همه پيروان مذاهب اسلامي مي باشد و در راستاي ترويج فرهنگ فاطمي و توجه به مقوله عفاف در بين زنان جامعه اسلامي، از سال 1379 تا سال 1384 تعداد 7 کنگره بانوي آفتاب ازسوي گروه مناطق ويژه سازمان تبليغات اسلامي اجرا شده است .

در اين کنگره ها که با حضوربيش از 4500 نفر ازانديشمندان و شخصيت هاي شيعه و اهل سنت و زنان نخبه و فرهيخته برگزار شد، ضمن ايراد سخنراني توسط ميهمانان کشوري و شخصيت هاي منطقه اي و قرائت مقالات، از بانوان نمونه مناطق ويژه و صاحبان مقالات برتر تجليل به عمل آمد. لازم به ذکر است که جمعا 806 مقاله و اثر علمي و ادبي پيرامون شخصيت بانوي اسلام حضرت زهرا سلام الله عليها براي دبيرخانه کنگره ارسال گرديد و به تعداد به 70 اثر برتر جوايزي اهداء شد.

* طرح اعزام هاي تخصصي

اين طرح با هدف اصلي آشنايي گروه ها و اقشار تأثير گذار مناطق ويژه با فرق و مذاهب اسلامي و مسلك هاي نوپديد معنويت گرا از سال 1386 توسط معاونت امور فرهنگي و تبليغ سازمان

( گروه مناطق ويژه ) در سطح استان هاي سني نشين و نيز استان هاي آلوده به جريان هاي فكري انحرافي برگزار شده و در سال 1388 نيز همچنان ادامه يافت.

 اهداف كيفي طرح:

-ايجاد وحدت ، همبستگي و تقريب بين پيروان مذاهب اسلامي

-دعوت عموم مردم مناطق ويژه به همزيستي سالم و مسالمت آميز

-توسعه ارتباط مستمر بين شيعيان و روحانيون و شخصيتهاي كشوري

-ارتقاء سطح آگاهي اقشار مختلف مردم به معارف و فرهنگ اهل بيت (ع)

-پاسخگويي به مسائل ديني و نيازهاي موجود در بين شيعيان مناطق ويژه و رفع شبهات و القائات ايجاد شده در حول محور تشيع

-برگزاري مراسم ديني و ملي در مناطق ويژه و حمايت فكري از اين برنامه ها

* اردوي جوانه هاي وحدت

به منطور تعميق برنامه هاي ويژه جوانان و نوجوانان مناطق سني نشين و ارتباط مستقيم و مستمر با مخاطبين و تاکيد بر وحدت و مشترکات ديني و تقويت تقريب بين پيروان مذاهب اسلامي و ايجاد ارتباط عاطفي در بين اقوام مختلف ايراني گروه مناطق ويژه سازمان تبليغات اسلامي از سال 1370 اقدام به برگزاري اردو هاي جوانه هاي وحدت نمود که طي آن هزاران نفر از برادران و خواهران شيعه و اهل سنت مناطق سني نشين کشورضمن شرکت در اردو ها از آموزشهاي فرهنگي و تربيتي استفاده كردند.

*دوره هاي آموزشي « شناخت نحله هاي انحرافي در ايران» ويژه مديران شهرستاني و كارشناسان استاني سازمان تبليغات اسلامي

اين دوره هاي آموزشي ( 5 دوره ) با هدف آشنايي مديران شهرستاني و كارشناسان استاني ادارات تبليغات اسلامي سراسر كشور با نحله هاي انحرافي فعال در ايران ( فرقه هاي تصوف و درويشي گري ، بهائيت و مسلك هاي نوپديد معنويت گرا ) طراحي گرديد و با تعامل معاونت فرهنگي ( گروه مناطق ويژه ) و اداره آموزش سازمان تبليغات اسلامي به عنوان 32 ساعت آموزش ضمن خدمت لحاظ شد .

3دوره از اين دوره هاي آموزشي با حضور مديران دفاتر شهرستاني و کارشناسان سازمان تبليغات اسلامي سراسر كشور در آبان ،آذر و بهمن سال 87در مجتمع فرهنگي نور – قم برگزار گرديد و دوره هاي بعدي نيز در سال 89 به اجرا درآمد.

* نشست تخصصي نحله‌هاي انحرافي ويژه روحانيون و مبلغين سراسر كشور

طرح نشست هاي تخصصي نحله هاي انحرافي ( ويژه روحانيون و مبلغين سراسر كشور ) در راستاي اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 89 در تمام استان هاي كشور اجرا خواهد شد. تا كنون 8 نشست در استان هاي زنجان ، قزوين ، گيلان و تهران به اجرا در آمده و تا پايان سال ،استان هاي ديگر نيز برگزار خواهند كرد.

 

 

چهارشنبه 19 اسفند 1388 - 13:21


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری

 

از اين نويسنده يا گزارشگر