شنبه 17 خرداد 1399 - 16:54
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

مقاله

 

نيما نوربخش

 

طراحي داخلي چيست؟

 

طراحي داخلي (interior design) كه به عنوان يك حرفه، يك هنر و يك صنعت در دنيا شناخته شده، بهينه‌سازي فضاهاي داخلي ساختان‌ها به منظور انجام فعاليت‌هاي روزمره در زندگي و كار است. بخش اعظم عمر ما در فضاهاي داخلي بناها سپري مي‌شود. اين فضاها محيطي را ايجاد مي‌كنند كه پاسخ‌گويي نيازهاي اساسي ما نظير نياز به سرپناه بوده و بسياري از فعاليت‌هاي ما در آن صورت مي‌گيرد. همچنين آنچه به يك بنا روح مي‌بخشد، فضاي داخلي آن است. بنابراين مي‌توان گفت كيفيت فضاي داخلي از يك طرف تأثير مستقيمي بر نحوه فعاليت‌هاي ما در آن دارد و از طرف ديگر نگرش، احوال و شخصيت ما را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

بر اين اساس، هدف طراحي داخلي، بهبود عملكرد فيزيكي و رواني فضا براي راحت‌سازي زندگي در آن است. فضاي معماري بدون طراحي داخلي يا اصلاً قابل استفاده نيست و يا در صورت قابل استفاده بدون، كارآيي لازم و بهينه را نخواهد داشت.

طراحي داخلي زندگي همه آحاد جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد و تأثيرات آن در زندگي به وضوح قابل مشاهده است. از اين رو موضوع طراحي داخلي به هيچ وجه محدود به اقشار مرفه و خانه‌هاي اعياني نيست. طراحي داخلي مي‌تواند براي كل جامعه و طبقات كم‌درآمد هم مفيد باشد اگر قناعت را اصل اساسي امروز جامعه بدانيم و قصد داشته باشيم امكان زندگي راحت و همراه با صرفه‌جويي را در فضاي 40 يا 60 متري آپارتمان ها فراهم كنيم، طراحي داخلي يك ضرورت گريزناپذير خواهد بود. طراحي داخلي مي‌تواند به ما نشان دهد كه در اين فضاي كوچك چطور و با چه وسايلي بايد زندگي كنيم.

از آنجا كه طراحي داخلي در ارتباط مستقيم با ويژگي‌هاي روحي- رواني انسان قرار دارد، بايستي براي نيل به يك طرح مطلوب، ويژگي‌هاي رفتارهاي انساني در فضاهاي داخلي زيستي اعم از عمومي و خصوصي، در طراحي به دقت مورد توجه قرار گيرد. از اين رو طراح به هنگام طراحي فضاي داخلي با دو مقوله سر و كار دارد: كاربرد آن فضا، و احساس و تأثيري كه آن فضا مي‌خواهد بر استفاده‌كننده داشته باشد.

طراحي داخل طيف گوناگوني از عناصر و مؤلفه‌ها از قبيل فرم،‌نور، رنگ، بافت، كف، سقف، ديوار، عناصر كاركردي تزئيني و مبلمان را دربر مي‌گيرد. اين عناصر ابزارهاي كار طراح هستند كه همگي بايد به طور هماهنگ و متناسب در يك طرح مرتبط و خوشايند قرار گيرند. طراحي داخلي كه در حد واسط ميان معماري و طراحي قرار مي‌گيرد، به همان ميزان كه شامل جنبه‌هاي كاربردي، ساختاري و فني مي‌شود، طراحي تجمي و جنبه‌هاي بصري و زيبايي‌شناسانه را نيز در بر مي‌گيرد. از اين رو طراحي داخلي اغلب در رديف‌ هنرهاي تجمي به حساب آمده است و براي موفقيت در آن، بايستي تا حد نسبتاً زيادي با عناصر و اصول طراحي تجمي و مباني بصري آشنا بود.

اگر چه طراحي داخلي امروزه به عنوان يك تخصص شناخته مي‌شود و محدوده بسيار وسيعي را دربرمي‌گيرد، اما از آنجايي كه اين رشته در ارتباط مستقيم با فضاي داخلي خانه و زندگر روزمره است، شناخت الفباي طراحي داخلي و تبيين مباني آن به زبان ساده براي عموم مردم و به ويژه زنان خانه‌دار، به قابل فهم‌كردن آن و برخوردي علمي با اين پديده خواهد انجاميد و در نهايت تأثيري عميق بر كيفيت فضاهاي زيستي جامعه ما خواهد داشت.

طراحي داخلي توسط طراحان دكور يا به اصطلاح دكوراتورها انجام مي‌گيرد. برخلاف تصور عامه، تعداد دكوراتورها بسيار بيش از آن است كه همه تصور مي‌كنند و حتي برخي از آنان در زمره مشاهير دنياي امروز هستند، گرچه شايد به شهرت هنرمندان ديگر رشته‌ها نباشند، اما با اين وجود بسياري از دكوراتورها از راه طراحي معروف، شده‌اند. شايد دليل اصلي ناشناخته ماندن بسياري از آن‌ها اين باشد كه در واقع طراحي داخلي از اواسط قرن بيستم به صورت مبحثي مطرح درآمد، گرچه قدمت آن بيش از نيم قرن است.

به هر حال در دنياي امروز بيشتر تجربيات زندگي افراد در فضاهاي بسته و داخلي به دست مي‌آيد. شايد ما اوقاتي را براي تفريح و هواخوري و فرار از زندگي بسته در فضاي آزاد بگذرانيم، اما همين شادي فرار از محيط بسته، نشان‌دهنده كثرت اوقاتي كه در اتاق‌ها سپري مي‌كنيم. به همين دليل دكوراسيون داخلي مناسب، بهترين راه براي بهبود وضعيت كاري، تحصيلي و زندگي‌مان مي‌باشد.

گرچه ساختمان‌ها و فضاي داخلي آن‌ها بايد سبك و شيوه زندگي‌ زمان خود را منعكس كنند، اما اين عمل بدون آگاهي از پيشينه معماري و طراحي داخلي ميسر نمي‌شود. بسياري از طراحان داخلي با آميختن چند سبك و حتي به كار بردن عناصر بصري شرقي و غربي در مكاني واحد، فضايي را خلق مي‌كنند كه علاوه بر تنوع و زيبايي، آرامش خاصي را براي ساكنينش به ارمغان مي‌آورد.

 

 

چهارشنبه 19 اسفند 1388 - 12:57


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری