سه‌شنبه 6 خرداد 1399 - 0:50
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

داود خسروي

 

گزارشي از ارائه بودجه فرهنگ به مجلس شوراي اسلامي

 

دولت براي سال 189 اعتباري معادل 12 هزار و 500 ميليارد تومان را براي بخش فرهنگ كه شامل 2 حوزه فرهنگي و ورزشي است، به مجلس پيشنهاد داد. اين در حالي است كه اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي بر لزوم توجه جدي به عرصه فرهنگ عمومي و افزايش بودجه فرهنگي تأكيد كردند. در لايحه بودجه 368 هزار ميليارد توماني سال 1389 كل كشور، در كنار بودجه‌هاي معمول در بخش فرهنگ كه در سال 88 به حدود 3500 ميليارد تومان رسيده، مبلغ 1500 ميليارد تومان به عنوان اعتبارات ارتقاي شاخص‌هاي فرهنگي كشور به اين حوزه اختصاص داده شده است.

از اين 1500 ميليارد تومان، 900 ميليارد آن بودجه جاري و 600 ميليارد تومان، بودجه عمراني و زيرساخت‌هاي فرهنگي است. همچنين افزون بر اين دو بودجه كه به حوزه فرهنگ اختصاص پيدا مي‌كند، به منظور توسعه امور فرهنگي، ورزشي، اجتماعي و حمايتي، 3 درصد از درآمدهاي عملياتي شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، معادل 11 هزار ميليارد تومان به توسعه امور فرهنگي، ورزشي، اجتماعي و حمايتي اختصاص مي‌يابد.

از اين 3 درصد، يك درصد آن مربوط به حوزه فرهنگ، يك درصد مربوط به حوزه ورزش و يك درصد مربوط به حوزه اجتماعي است. البته توسعه امور فرهنگي و ورزشي زيرمجموعه‌ حوزه فرهنگ محسوب مي‌شود و بخش اجتماعي و حمايتي زيرمجموعه اين حوزه به حساب نمي‌آيد.

بر اساس اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس، با در نظر گرفتن 2 درصد توسعه امور فرهنگي و ورزشي اين مبلغ 7300 ميليارد تومان خواهد بود. در مجموعه بودجه پيشنهادي، دولت براي بخش فرهنگي كه شامل دو حوزه فرهنگ و ورزش است بودجه‌اي معادل 12 هزار و 500 ميليارد تومان پيشنهاد داده است.

«توجه به سبد خانوار»

بودجه فرهنگي پس از گذشت 31 سال از پيروزي انقلاب اسلامي همچنان همان بودجه معمول دولتي است و هنوز نتوانسته وارد عرصه عمومي فرهنگ شود. سيدرضا اكرمي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين مطلب گفت: اساس توجه به بودجه فرهنگ بسيار خوب است اما بايد دقت كرد كه تنها وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي و سازمان صدا و سيما و سازمان‌هايي مانند تبليغات اسلامي نيستند كه وظيفه فرهنگ‌سازي را بر عهده دارند.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: ما بايد فرهنگ را از داخل خانواده‌ها شروع كنيم. در واقع همانطور كه سبد هزينه مواد غذايي در خانواده‌ها وجود دارد، بايد بودجه‌اي مستقل براي فعاليت‌هاي فرهنگي در خانواده‌ها در نظر گرفته شود. به عبارتي بايد اين بودجه را وارد سبد خانوار كنيم. اگر دغدغه فرهنگي داريم بايد اين موضوع را مدنظر قرار دهيم. اكرمي اظهار داشت: تنها سازمان‌هاي مرتبط با فرهنگ مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيستند كه بايد كار فرهنگي كنند بلكه تمامي نهادها و سازان‌ها بايد به فعاليت فرهنگي رو آورند؛ چرا كه فرهنگ، غذاي روح انسان‌هاست و جامعه با توليدات فرهنگي پوياتر و زنده‌تر است.

عضو كميسيون فرهنگي در پايان تصريح كرد: هيچگاه براي فرهنگ يارانه اختصاص داده نشده است، اين در حالي است كه دولت بايد بيشترين يارانه را در اختيار اين عرصه بگذارد؛ چرا كه سرمايه‌گذاري در اين عرصه درازمدت و پايا خواهد بود.

«افزايش به 10 درصد كل بودجه»

بودجه فرهنگ دست كم بايد 10 درصد كل بودجه كشور باشد. ستاره هدايت‌خواه، سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين مطلب به فارسي گفت: در لايحه تقديمي دولت به مجلس، بودجه بخش فرهنگ نسبت به سال 88 افزايش خوبي پيدا كرده و به 7 تا 5/7 درصد رسيده است. نماينده مردم بويراحمد افزود: حداقل وضعيت مطلوب بودجه حوزه فرهنگ را 10 درصد از كل بودجه كشور مي‌دانيم. در يكي، دو سال قبل وقتي كه مقام معظم رهبري در مورد رفع مظلوميت در حوزه فرهنگ سخن گفتند، كميسيون فرهنگي براي رئيس جمهور نامه‌اي نوشت و درخواست كرد بخش فرهنگ، حداقل 10 درصد از بودجه عمومي كشور را به خود اختصاص دهد؛ البته حركتي كه دولت امسال انجام داد، ما را اميدوار كرد تا ظرف يكي دو سال آينده به اين سهم 10 درصدي دست پيدا كنيم.

وي افزود: بخش قابل توجهي از اين بودجه در راستاي تمركززدايي به استان‌ها اختصاص داده شده كه رويكرد نسبتاً خوبي است. همچنين 2 درصد از درآمدهاي عملياتي شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به نهادهاي فرهنگي و ورزشي اختصاص داده شده است. البته اين ميزان 3 درصد است كه يك درصد مربوط به نهادهاي فرهنگي، يك درصد مربوط به ورزش و يك درصد مربوط به نهادهاي حمايتي و اجتماعي است كه نهادهاي اجتماعي و حمايتي به حوزه فرهنگ مربوط نمي‌شود.

هدايت‌خواه با بيان اينكه تربيت‌بدني و حوزه ورزش جزو نهاد فرهنگي محسوب مي‌شود، اضافه كرد: به دليل اينكه ورزش اهداف فرهنگي را دنبال مي‌كند، آن را زيرمجموعه حوزه فرهنگ قرار داده‌ايم.

 

شنبه 15 اسفند 1388 - 14:2


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری