يكشنبه 18 خرداد 1399 - 10:23
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

بابك راكخواه

 

نگاهي به فعاليت‌ها و روند تشكيل ستاد اقامه نماز سازمان تبليغات اسلامي

 

 متوليان سازمان تبليغات اسلامي از بدو تاسيس اين سازمان با درك اهميت و جايگاه ويژه نماز  در راستاي احياء و اشاعه معارف و تبلور حيات معنوي و تبيين و ترويج شاخص‌هاي اعتقادي، توسعه فرهنگ نماز را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار دادند. حجم عظيم فعاليت‌هاي انجام شده در خصوص توسعه و ترويج فرهنگ نماز در قالب‌هاي مختلف اعم از آموزش‌هاي كاربردي ويژه كارگزاران فرهنگي، اعزام روحاني به مناطق مختلف جهت اقامه نماز، تدوين و چاپ كتب، برگزاري جشنواره ها و سمينارهاي مختلف ، توليد آثار هنري و استفاده از ظرفيت هاي اوقات فراغت و گفتمان هاي ديني شاهدي بر اين مدعاست.

نماز بالاترين شعار بندگي حق است كه عميق‌ترين مفهوم شعوربرانگيز را در انسان پديد مي‌آورد، قطره وجود او را به اقيانوس بقاي جاويدان پيوند مي‌دهد. اين شعار هر روز از مأذنه حيات انسان بلند مي‌شود و در پژواك آن، جان انسان نغمه موزون ستايش و بندگي را هم‌آوا با كل هستي بازمي‌خواند.بدون شك پرداختن به امر نماز اولين و برترين گام در راستاي تحقق جامعه‌اي سالم، بالنده و پويا خواهد بود.

در شرايط كنوني اين حركت مقدّس استفاده از تمام ظرفيت‌هاي موجود را به دور از هرگونه شعارگرايي و لفظ‌پردازي ضروري مي‌سازد تا در سايه‌ تغيير باورها و نگرش‌ها، شناخت دقيق وضعيت موجود براساس برنامه‌ها و اهداف روشن و قابل دستيابي، كليه اقدامات و عملكردهاي مسئولين خدمتگزار سازمان و موسسات وابسته به نحو مطلوب سامان يابد.

ستاد مركزي اقامه نماز سازمان تبليغات اسلامي با اعتقاد راسخ به ضرورت توجه جدي تر به توسعه و ترويج اقامه نماز در چارچوب اهداف و سياست‌هاي سازمان، انجام شايسته‌ وظايف خود را وجهه‌ همّت خويش قرار داده است.

بي شك حركتي بالنده در اين مسير، تجديدنظر در ساختارها، نوع مديريت‌ها و ارتقاء سطح آگاهي‌ها و اثر بخشي برنامه ها را مي‌طلبد.

از ديگر سو طرّاحي، ساماندهي، برنامه‌ريزي و اجراي درخور برنامه‌هاي نماز با توجه به حجم وسيع برنامه‌ها و گستره قابل تأمّل آن، مستلزم اتحاد رويّه،‌ هماهنگي و انسجام است، لذا ستاد اقامه نماز سازمان ، «طرح تدوين سند راهبردي نماز سازمان تبليغات اسلامي و موسسات وابسته» را در دست اقدام دارد.

ستاد اقامه نمازدستگاه هاي اجرايي:

پيام مقام معظم رهبري(مد ظله) پس از اجلاس سيزدهم نماز مبني بر مامور كردن هيأتهايى جهت تعيين دقيق مأموريت هاى دستگاه هاي اجرايي و نيز پيگيرى و نظارت مستمر بر پيشرفت اين فعاليت ها وخدمات در امر نماز سرآغاز تشكيل ستاد اقامه نماز در دستگاه هاي دولتي بود.

پس از اين پيام ستادهاي اقامه نماز در كليه دستگاه هاي اجرايي تشكيل شد. مسئوليت اين ستاد ها با مقام عالي رتبه آن دستگاه شامل وزير و رييس دستگاه است و پس از آن دبير ستاد اقامه نماز دستگاه مسئوليت پي گيري و كارهاي اجرايي را عهده دار است كه با تشكيل جلسات ستاد، برنامه هاي هر دستگاه در حوزه وظايف خود و در راستاي توسعه و ترويج فرهنگ نماز تعيين و در پايان سال گزارش مجموعه اقدامات به ستاد اقامه نماز ارسال مي شود كه همزمان با اجلاس هاي سراسري نماز مورد ارزيابي قرار گرفته و رتبه هر دستگاه و ميزان تحقق اهداف مورد نظر مشخص خواهد شد.

*ستاد اقامه نماز سازمان تبليغات اسلامي و موسسات وابسته:

دبيرخانه اين ستاد زماني در معاونت امور فرهنگي و مدتي در معاونت پژوهشي و آموزشي مستقر بوده و هم اكنون در معاونت امور فرهنگي و تبليغ- اداره كل امور فرهنگي استقرار دارد كه در امر سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي سازمان و موسسات وابسته پيرامون فرهنگ نماز فعاليت مي نمايد. که زين پس به اختصار در اين طرح "ستاد" ناميده مي شود.

*سند راهبردي ستاداقامه نماز:

سندي است كه ضمن آسيب شناسي وضع موجود طرحهاي سازمان در موضوع نماز و شكاف هاي نظري، تجربي و سازماني آن، به تحليل مباني نظري و راهبردي امر نماز پرداخته و ماموريتها و چشم انداز هاي آينده آن را به همراه شاخص هاي كمي و كيفي تبيين و ترسيم مي كند.

*موسسات وابسته:

موسسات و مجامع وابسته به سازمان شركت ها و موسساتي است كه يا سهامدار آن صد در صد سازمان تبليغات اسلامي است يا مجمع آن مشتركاً با سازمان يا موسسات وابسته به سازمان است و يا اينكه موسساتي هستند كه تحت پوشش سازمان فعاليت مي كنند.

*پيشينه

بررسي گذشته سازمان تبليغات اسلامي نشان مي دهد كه برنامه هاي مربوط به امر نماز يا برنامه هاي كه با ماهيت ديني به طور غير مستقيم به امر نماز مي پردازند از جايگاه خاصي برخوردار بوده است. اين توجه هم در ساختار تشكيلاتي و هم در تدوين برنامه ها و طرحهاي سازمان نمود داشته است.

بررسي اجمالي برخي از اسناد موجود مي تواند تصويري شفاف از اين موضوع را ارائه دهد. حجم عظيم فعاليت‌هاي انجام شده در خصوص توسعه و ترويج فرهنگ نماز در محور هاي مختلفي چون فعاليت‌هاي آموزشي، مديريتي و اطلاع رساني و تبليغي نمايان است.

*ساختار تشكيلاتي ستاد اقامه نماز:

-معاون امور فرهنگي و تبليغ به عنوان رييس ستاد

-مدير كل امور فرهنگي به عنوان دبير ستاد

-نماينده معاونت اداري و مالي

-نماينده معاونت پژوهشي و آموزشي

-نماينده سازمان دارالقرآن الكريم

-نماينده حوزه هنري

-نماينده پژوهشكده باقر العلوم

-نماينده خبرگزاري مهر

-نماينده موسسه آموزش عالي سوره

-نماينده انتشارات امير كبير

-نماينده موسسه تبيان

-نماينده موسسه تسنيم نور

-نماينده سازمان مدارس معارف اسلامي

-نماينده اداره كل تشكلهاي ديني و مراكز فرهنگي

-نماينده اداره كل امور مبلغين و مساجد

-نماينده اداره كل دفتر برنامه ريزي پژوهش هاي كاربردي

-نماينده اداره كل دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزش عالي ديني

-نماينده اداره كل دفتر تهيه وتاليف متون و نشريات

-نماينده اداره كل دفتر امور مجامع

-نماينده اداره كل دفتر رياست و روابط عمومي

-نماينده اداره كل دفتر آموزشهاي تخصصي

-نماينده گروه مناطق ويژه

* برنامه‌ها و فعاليت‌ها

-آموزش تخصصي روحانيون مستقر، ائمه جماعات و روحانيون پيرامون توسعه و ترويج فرهنگ نماز

-كارگاه آموزشي ترويج نماز و تحكيم باورهاي ديني براي اساتيد، معلمين و اقشار تاثير گذار

-برگزاري نمايشگاه در مناسبت هاي مختلف و اختصاص غرفه اي مرتبط با نماز (نمايشگاه فرهنگ مناسبتهاي مذهبي )

-تغذيه فكري ائمه جماعات دستگاه هاي دولتي، روحانيون مستقر و هجرت

-برگزاري گفتمان ديني با موضوع نماز

-دوره آموزشي توسعه و ترويج فرهنگ نماز(ويژه كارمندان سازمان و ديگر سازمانها)

-برگزاري مسابقات مختلف مانند كتابخواني با موضوع نماز

-احداث تعمير، تجهيز و بهسازي نمازخانه هاي موجود سازمان نماز خانه در واحدهاي مختلف

-اعزام ائمه جماعات به مراكز مختلف(دستگاه هاي دولتي، مدارس، مساجد، روستاها و ...)

-بازديد و ارزيابي از نماز خانه هاي ادارات و مدارس و رفع نواقص موجود

-تشويق و تقدير از همكاران فعال در امر اقامه نماز

-مشاركت در برگزاري جشن‌هاي تكليف

-تاليف و تدوين متون

-اطلاع رساني اخبار و گزارش رويدادهاي مرتبط با نماز

و...

*نقاط قوت فعاليت‌هاي ستاد اقامه نماز:

-وجود ظرفيت ها و پتانسيل هاي متنوع فرهنگي در سازمان

-توسعه و تنوع نرخ مخاطبان تحت پوشش برنامه ها و طرحهاي سازمان

-گستردگي دامنه فعاليتها در حوزه هاي مختلف

*آسيب شناسي طرح‌ها و برنامه‌هاي سازمان و موسسات وابسته

به طور كلي در تحليل وضعيت برنامه‌ها و طرحهاي اقامه نماز با توجه به گزارش ها و تحليل هاي پراكنده اي كه وجود دارد ، مي توان به چند محور اشاره كرد:

*اهداف و ضرورت هاي تدوين سند راهبردي:

-آسيب شناسي و رصد وضع موجود ستاد

-ترسيم چالشها و فرصت هاي پيش روي ستاد

-دستيابي به چارچوبي براي مديريت و برنامه ريزي برنامه هاي ستاد

-طراحي و تدوين ماموريتها و برنامه هاي ستاد

-طراحي افق و چشم انداز آتي ستاد و شاخص هاي عملكردي آن

-دستيابي به مبنايي براي مهندسي مجدد ساختار و چارچوب كلان ستاد

*چارچوب نظري و راهبردي:

•اصول و مباني حاكم بر سند راهبردي

• اهداف ‌كلان و كلي

•بيانيه ماموريت

•ماموريت راهبردي

•دورنماي مطلوب(چشم انداز)

•راهبردها(كلان و عملياتي)

•بيانيه چشم انداز

•اصول و ارزشها

•بيانيه اصول

•برنامه هاي عمل

•شاخص هاي كمي و كيفي

•تقسيم وظايف بر اساس چشم انداز

•تحقق و پياده سازي چارچوب

•آئين نامه تشكيل كميته هاي ستاد

 

چهارشنبه 5 اسفند 1388 - 11:53


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری

 

از اين نويسنده يا گزارشگر