پنجشنبه 12 تير 1399 - 9:58
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

سازمان تبليغات اسلامي

 

ملتي که تاريخ نمي داند محکوم به تکرار است

 

 درباره مجموعه «قهرمانان انقلاب»

در آغازين سال دهه چهارم انقلاب، بيش از هر زمان ديگري، ضرورت معرفي مرداني که ايستادند و اين پيروزي را آفريدند احساس مي شود، قهرماناني که هر کدام از آنها با مقاومت‌هاي خود توانستند در پيروزي اين انقلاب سهيم باشند و وقايعي را رقم بزنند که خواندن آن‌ها در هر زمان و مکاني شنيدني و دل انگيز است.
مجموعه «قهرمانان انقلاب»، مجموعه اي از 20 جلد کتاب درباره زندگي اين مردان انقلابي ويژه گروه سني نوجوان، است که تاکنون 17 جلد کتاب از اين مجموعه منتشر شده و در آينده نزديک سه جلد ديگر هم منتشر خواهد شد.
در مجموعه « قهرمانان انقلاب » داستان زندگي شخصيت‌هاي انقلابي همچون آيت الله طالقاني، شهيد رجايي، شهيد سيد علي اندرزگو، شهيد نواب صفوي، شهيد دکتر علي شريعتي، شهيد ايت الله سعيدي وشهيد ايت الله دستغيب،شهيد دکتر مفتح،استاد شهيد کامران نجات اللهي،شهيد ايت الله اشرفي اصفهاني،شهيد ايت الله غفاري،شهيد محمدجواد باهنر و ... روايت شده است..
احمد دهقان، مسئول دفتر ادبيات كودك و نوجوان مركز آفرينش‌هاي ادبي در مورد اين مجموعه مي‌گويد: يكي از كارهاي خوبي كه در حوزه هنري و دفتر ادبيات و هنر مقاومت انجام شد، مجموعه قصه فرماندهان بود. اين مجموعه نشان داد كه مخاطبان مي‌توانند با اين گونه آثار ارتباط خوبي برقرار كنند. سال گذشته با صحبت‌هايي كه با مرحوم داوود بختياري شد، ايشان طرحي را ارائه كردند كه قصه مردان انقلاب نام گرفت. در صحبت با كارشناسان، كم كم اين طرح پخته تر شد.
وي افزود: در ابتدا بيشتر نظرمان به شهدا بود و كساني كه در بين ما نيستند.
دهقان د رمورد نحوه انتخاب نويسندگان اين مجموعه مي گويد: سعي كرده ايم از تمام دوستان نويسنده استفاده كنيم، بعضي از آن‌ها كارهايي در دست داشتند و نتوانستيم از كمك آن‌ها بهره ببريم. اما عموما از نويسندگاني هستند كه آن‌ها را با آثار قبلي‌شان مي‌شناسيم. از سوي ديگر، دوستان تازه‌اي هم وارد اين عرصه شده‌اند كه خوشحاليم افتخار همكاري با آن‌ها را داشته‌ايم، به عنوان مثال، دكتر شريعتي توسط نويسنده‌اي تاليف شده كه اولين كارش را در عرصه كودك و نوجوان منتشر كرده و كارشناساني كه آن را خوانده‌اند، از آن به عنوان يكي از بهترين آثار مجموعه نام برده اند.
وي ادامه مي دهد: درباره كيفيت آثار هم كارشناساني كه مسئول بررسي آثار هستند، با نهايت دقت كتاب‌ها را چه در بعد ادبي و چه در بعد تاريخي بررسي مي‌كنند .شايد يكي از دلايل طولاني شدن زمان انتشار كتاب‌ها نيز وسواس اين دوستان باشد.
تاکنون اين کتاب‌ها از اين مجموعه منتشر شده است؛«داستاني که تمام نمي‌شود» درباره شهيد مطهري»، «خوابي به رنگ فراموشي» درباره شهيد دکتر مفتح، «گزارش سفر» درباره شهيد مدني، « تک درخت کويري» درباره آيت الله طالقاني، «مرد سلول شماره 5 » درباره دکتر علي شريعتي، « راز گل سرخ» درباره آيت الله سعيدي، « ستاره من» درباره شهيد رجايي، « شال سبز» درباره شهيد محراب آيت الله دستغيب، «پروانه اي که سوخت» درباره شهيد نواب صفوي، «پشت شيشه هاي مات» درباره زندگي شهيد بهشتي، « فصل گل يخ » درباره کامران نجات اللهي،«به سختي پولاد،به نرمي لبخند» درباره شهيد سيد اسدالله لاجوردي، «دل بستگي در سالهاي سخت» درباره شهيد آيت الله حسين غفاري، «مسافر تنها» درباره شهيد اشرفي اصفهاني، «به کي ميگن قهرمان» درباره شهيد سيد علي اندرزگو، «روزي خواهم خفت؛براي هميشه» شهيد آيت الله محمد صدوقي و «گلستان در آتش» درباره شهيد محمد جواد باهنرمنتشر شده است.

«داستاني که تمام نمي شود» درباره زندگي شهيد مرتضي مطهري در 13 فصل مي‌باشد.  شخصيت اول اين داستان يک معلم نويسنده است که قصد دارد زندگي شهيد مطهري را به نگارش درآورد. روايت اول را خود نويسنده روايت مي کند و فصل هفتم و سيزدهم کتاب راهم خود اين معلم مي‌نويسد وده فصل بقيه را هر کدام از زبان يکي از شاگردان و همه به طريق اولين شخص روايت مي‌شود.

احمد عربلو درباره نگارش اين کتاب مي گويد: در صحنه‌سازي اين کتاب سعي کردم تمام اين صحنه‌ها مستند باشد و از عناصري استفاده کنم که به بافت زندگي‌نامه لطمه نزند.

«پروانه اي که سوخت» درباره زندگي شهيدنواب صفوي درقالب داستان‌هاي کوتاه با زباني ساده مي‌باشد که شامل کودکي از تبار پيامبر، موجي که دريا را متلاطم کرد، هرگز تعظيم نکرد، روزهاي پاييزي، فصل جديد در تاريخ و يک پيمان ننگين مي‌باشد.
«پشت شيشه مات» درباره خاطرات شهيد بهشتي است که اين داستان از زاويه ديد نوه يکي از گروگان‌هاي امريکايي لانه جاسوسي مي‌باشد.
عزت الله الوندي نويسنده کتاب درباره استفاده از خاطرات لينگن گروگان لانه جاسوسي براي واقع‌نماي داستان مي‌گويد: لينگن در مدت 444 روز گروگان بودن، ملاقاتي را با دکتر بهشتي انجام مي‌دهد. وي خاطرات اين ديدار را براي نوه خود تعريف مي کند و اين نوجوان پس از شنيدن اين خاطرات تحت تاثير شخصيت شهيد بهشتي قرار مي‌گيردو درباره دکتر بهشتي تحقيقاتي انجام مي‌دهد.به اين ترتيب و با حضور اين دو شخصيت ماورايي زندگي شهيد بهشتي از کودکي تا زمان شهادت ايشان روايت مي‌شود.
«به کي ميگن قهرمان؟» به صورت داستاني در 14 بخش خاطرات زندگي شهيد سيد علي اندرزگور را براساس اسناد و خاطرات ايشان روايت مي‌کند. همچنين در تدوين اين کتاب، از کتاب «سفر بر مدار مهتاب» گفت و گو با کبري سيل پور نوشته مرتضي سرهنگي و هدايت الله بهبودي استفاده شده است.
داستان بعدي با عنوان «دلبستگي در سال هاي سخت» زندگي و سير مبارزات قبل از انقلاب شهيد غفاري در جريان مبارزه با رژيم ستم شاهي است. کتاب به صورت روايت در روايت است و براساس اطلاعات و منابع موجود کتاب‌ها تاريخي و اسناد ساواک آگاهي کاملي از فضاي دوران زندگي و مبارزات غفاري در اختيار خواننده قرار مي‌دهد.
کتاب «به سختي پولاد،به نرمي لبخند» درباره زندگي شهيد سيد اسدالله لاجوردي است که زندگي شهيد لاجوردي را از کودکي تا تاريخ شهادتش شهريور 77 در 8 فصل در قالب داستاني روايت مي‌شود.
ساسان ناطق نويسنده اين کتاب مي‌گويد: در اين کتاب به زندگي شهيد لاجوردي از دوران نوجواني تا لحظه شهادت ايشان پرداخته مي‌شود و مستندهاي نگارش اين کتاب ماهنامه ياران شاهد و اسناد ساواک و نرم افزارهاي بنياد شهيد و خاطرات عزت شاهي و تحقيقات خودم مي‌باشد.
داستان «روزي خواهم خفت؛ براي هميشه» داستان زندگي شهيد ايت الله محمد صدوقي است که از چند کتاب داستان زندگي ايشان به صورت بررسي اسناد تاريخي روايت مي‌شود.
کتاب «گلستان در آتش» يک روايت داستاني درباره زندگي شهيد محمدجواد باهنر است.
ابراهيم حسن بيگي نويسنده کتاب مي گويد: با توجه به اينکه من داستان نويس هستم سعي کردم نگارش کتاتب تنها زندگي صرف نباشد بلکه از روايت داستاني براي برجسته نمودن زندگي شهيد باهنر استفاده کنم. به‌طوري که در بازسازي فضا و محيط از اين قالب روايت گونه داستاني بهره برده ام تا نقطه هاي کور زندگي شهيد باهنر برطرف شود که در اين بين به واقعيت هاي اجتماعي هم توجه مي‌شود.
کتاب «مسافر تنها» هم به خاطرات و زندگي و مبارزات انقلابي شهيد ايت الله عطاالله اشرفي اصفهاني و نقش ايشان در پيروزي انقلاب اسلامي مي‌پردازد.
کيوان امجديا ن نويسنده اين کتاب مي‌گويد: به دليل کمبود اطلاعات دستمايه اطلاعات نويسنده گفت و گوبا فرزند ايشان و اطلاعات مربوط به زندگي و مبارزات و فعاليت‌هاي ايشان و همچنين نحوه شهادت ايشان در روزنامه‌هاي آن دوره و جمع آوري اطلاعاتي بود که از يکي، دو جلد زندگي نامه شهيد اشرفي اصفهاني بود.
وي ادامه مي‌دهد: نبود منابع درباره آيت الله اشرفي اصفهاني و عدم شناخت کافي نوجوانان از ايشان و احساس علاقه به زندگي شخصي ايشان مرا به نوشتن اين مجموعه ترغيب کرد.
کتاب «خوابي به رنگ فراموشي» به روايت زندگي شهيد آيت الله مفتح از زبان عامل ترور وي و از روي پرونده‌اش در زندان ساواک روايت شده است.
«فصل گل يخ» درباره خاطرات شهيد کامران نجات اللهي است که به صورت داستاني از يک شاگرد شهيد که بعد از مدتها به ايران سفر مي‌کند و به صورت اتفاقي با خيابان نجات اللهي مواجه مي‌شود و با پرس و جوي فراوان پي مي‌برد که اين شخص همان استاد شهيدش مي باشد، روايت مي‌شود.

کتاب «گزارش سفر» درباره شهيد مدني است که اين داستان به صورت گزارش يک سفر روايت مي‌شود. اين کتاب که به صورت 8 سکانس روايت مي‌شود به ماجراي سه چند نوجوان مي‌پردازد که به محل تولد شهيد ايت الله مدني سفر کنند و در اين مسافرت هم زندگي ايشان خوانده و ضبط مي‌شود.

«تک درخت کويري» درباره زندگي آيت الله محمود طالقاني است. ماجراي زندگي ايشان باز ازسوي نوجواني روايت مي شود که دايي او فيلم نامه نويس است و قرار است فيلمي درباره آيت الله طالقاني بسازد و آنها براي مستند شدن اين فيلم دست به تحقيق در خصوص زندگي ايشان مي‌زنند و به اين ترتيب زندگي آيت الله طالقاني روايت مي‌شود.

«مرد سلول شماره 5 » به مرور خاطرات دکتر علي شريعتي مي‌پردازد. دکتر شريعتي به خاطر فعاليت‌هاي انقلابيش تحت تعقيب ساواک و شهرباني بوده و خاطرات او را پدري که قبل از انقلاب سرباز شهرباني بوده است، روايت مي‌کند. پدر که ليسانس ادبيات است عاشق نوشته‌هاي دکتر شريعتي است و بعد از آشنايي با دکتر شريعتي سعي مي‌کند ادبيات بخواند. اين کتاب حاصل گفت و گوهاي پسر با پدرش درباره دکتر شريعتي است که بصورت يک تحقيق مستند از سوي پسر روايت مي‌شود.

«راز گل سرخ» درباره زندگي آيت الله محمدرضا سعيدي است. ماجراي اين کتاب به اين صورت است که سه پسر در کلاس درس تاريخ از سوي معلم خود موظف مي‌شوند که درباره زندگي آيت الله محمدرضا سعيدي تحقيق کنند و به صورت يک گزارش در کلاس بخوانند.
در اين کتاب درباره آيت الله سعيدي از خاطرات و اسناد مربوط به ايشان در کتاب ياران امام به روايت ساوراک، شهيد سعيدي؛ فريادي در سکوت از سيد محمد سعيدي و حسن ابراهيم زاده، خاطرات عزت شاهي از محسن کاظمي و خاطرات مرضيه حديد چي دباغ استفاده شده است.

«ستاره من» درباره زندگي شهيد محمدعلي رجايي است. اين کتاب خاطرات زندگي شهيد رجايي را از کودکي به زبان خودش روايت مي کند.از يتيمي و سختي‌هايي که در اين مدت کشيده و بعد معلم که مي‌شود و به فعاليت‌هاي انقلابي ميپردازد و دوران نخست وزيري او و .... و در آخر هم لحظه شهادت روايت مي شود.

«شال سبز» هم به زندگي شهيد دستغيب مي‌پردازد. خاطرات شهيد دستغيب را يکي از دوستان او روايت مي‌کند. در اين کتاب به زوايايي مختلف زندگي ايشان پرداخته ميشود.
در پايان گزارش، ياد اين نوشته از کتاب «راز گل سرخ» از زبان معلم تاريخ افتادم که روي تخته سياه نوشت: ملتي که تاريخ نمي داند، محکوم به تکرار آن است.(گاندي)

 

 

دوشنبه 19 بهمن 1388 - 9:0


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری