شنبه 27 دی 1399 - 3:44
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

پاي منبر معرفت

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان اردبيل

 

اهميت آراستگي و زيبايي درآموزه هاي ديني

 

عموما اعتقاد براين است كه برداشت هاي اوليه بسيار اهميت دارند. بسياري ازما مي پذيريم كه برداشتهاي اوليه اي كه ما ازديگران داريم، روند ارتباط ما را با آنان به صورتي حياتي شكل خواهند داد. اين پديده در روانشناسي اجتماعي اثر تقدم گفته مي شود، از اين رو افراد براي حضور در مصاحبه شغلي، ديدار با دوست جديد، اولين ملاقات با همسر آينده خويش كه در آن نخستين برخورد را با ديگري دارند، با تمام دقت خود را آماده مي كنند. به اين ارتباط، يك نوع ارتباط غير كلامي گفته مي شود. اين ارتباط غيركلامي درنگاه اول، درشكل گيري برداشت هايي كه افراد ازما دارند بسيار مهم است. به طورمثال يك نگاه، نوع لباس، قيافه ظاهري و... خود كافي است تا اطلاعات زيادي را به طرف مقابل بدهد.

آراستگي، فقط مرتبط با يك نوع خاص از ارتباطات ذكر شده نيست، بلكه مي توان گفت، آراستگي درتك تك اين موارد موضوع و مصداق پيدا مي كند. آراستگي در هر يك از انواع ارتباط غيركلامي مانند حالات چهره، تماس چشمي، قيافه ظاهري، نگاه، حركات دست و بدن نوع لباس مي تواند در نوع برداشتي كه ازما مي شود تاثيرگذار باشد. آراستن به معناي زينت دادن و تزيين كردن است. معناي ديگري مانند منظم و مرتب بودن و هماهنگ بودن، آماده و مهيا بودن نيز گفته شده كه كاملا مرتبط با معناي اول است، زيرا تزيين كردن به نوعي با نظم و هماهنگي همراه است و معرف آماده و مهيا بودن براي مقصود مورد نظر. در مقابل آراستن كه معمولا با يك افزايش همراه است، پيراستن قرار مي گيرد كه ويژگي آن كاستن و زدن شاخ و برگ است. آراستگي لبخند روح ماست و به بينندگان و همراهان و هم از اين رو به برقراري و استحكام روابط اجتماعي ما را ياري مي رساند.

اين نكته درست كه آراستگي مرتبط باظاهر انسان است، اما خود گوياي درون و شخصيت فرد مي باشد. اگر فردي آراسته و مرتب بود مي تواند برداشتي خوب از خود (درون و شخصيتش) به طرف مقابل تحويل دهد و همچنين برقرار كردن ارتباط او باديگران بسيار ساده و راحت مي باشد. ازجمله خلقياتي كه يك فرد آراسته، با ظاهر آراسته اش به ديگران مي فهماند مرتب و منظم بودن، ساده بودن، تجمل گرا بودن و ضعف شخصيتي يا قوي بودن شخصيت است.

امروزه روانشناسان مي گويند فردي كه مدام درپي وفق دادن خود با الگوها و مدهاي ارائه شده در جامعه باشد اين حاكي از ضعف شخصيت وي مي باشد، اما آن جواني كه با سليقه خود لباس بر تن مي كند و سادگي و متانت را اصل در پوشش خود قرار مي دهد داراي روحي قوي و به خود متكي است. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه پيروي از مد هميشه بد نيست، البته آن مدي كه مطابق با دستورات جامعه اسلامي است و مبتكر آن هم فردي در داخل جامعه باشد، و از سوي غرب به ما تحميل نشده باشد. همان طور كه انسان براي آراستگي ظاهري نيازمند لوازمي است، براي آرايه هاي درون خود نيز به خيلي چيزها نياز دارد ازجمله حسن خلق، آداب معاشرت، توجه به خدا و دوري جستن از رذايل اخلاقي از جمله لوازمي است كه براي آراستگي باطني لازم است. با اين همه نمي توان آراستگي را منحصر به يك مورد دانست، در ظاهر يا باطن بلكه درهر دو مورد لازم است.

همان طور كه ما متوجه آراسته بودن ظاهر و اطراف خود هستيم، خانه خود را پاكيزه و مرتب نگاه مي داريم، دل ما هم خانه خداست بايد به خود بيائيم و توجه كنيم به اينكه دلمان را به چه چيزهائي بيارائيم، بايد ببينيم روحمان را باچه لوازمي آرايش مي كنيم، خداوندي كه دنيا را سرتاسر زيبائي كرده، ما هم بيائيم درس خدائي بگيريم و درونمان را با زيبائي هاي خدائي بيارائيم. تعاليم آسماني ما با ويژگي هاي جسم و روح انسان هماهنگي دارد، و به گواهي روانشناسان حس زيبائي دوستي و زيبائي خواهي، يكي از چهار بعد روح انساني است. خداوند كه خود مظهر زيبائي و جمال است، زيبائي را دوست دارد، و از ژوليدگي بيزار مي باشد. بنابراين در قرآن به اين مسئله تاكيد مي كند، و به بندگانش دستور داده «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؛ ترجمه: اي فرزند آدم هرگاه به مسجد مي روي خود را بياراي و زينت كن»

همچنين بزرگان دين ما بخصوص ائمه (ع) درآموزه هاي ديني به اين مسئله توجه كرده اند. رسول خدا (ص) مي فرمايند: «خداوند دوست ميدارد هرگاه مومني نزد برادرش مي رود، آماده وآراسته باشد». درآيه بالا خداوند يك امر ظاهري را توام بايك امر معنوي و ديني دانسته است كه اين حكايت از تاثيرگذاري زياد وضع ظاهر درحاضر شدن در مكانهاي عمومي است، آن هم مكاني كه در آن به عبادت خداوند پرداخته مي شود، و آراسته حاضر شدن افراد در مسجد، خود باعث جذب افراد بسيار زيادي كه خيلي به مسائل عبادي توجه نمي كنند شود، همان طور كه اگر فردي با وضعيت ناآراسته اي درمسجد حاضر شود، چه بسا باعث دل زدگي جوانان ازاين مكان گردد، اين خود يك درس بزرگ ازاين آيه قران است. به خصوص ما با رعايت اين كار مي توانيم باعث جذب افراد شويم. هنگامي كه فردي بنا بر اتفاق گذرش به مسجد مي افتد هنگامي كه وضعيت نمازگزاران را درحالي مطلوب ببيند و آنان را آراسته و تميز ببيند اين خود باعث جذب آن فرد به اين مكان مي شود تا دفعه بعد از روي اختيار و با شوق و ذوق آيد، البته اين يك راه جذب افراد به مسجد و مكان هاي مقدس است.

 اسلام به مسلمانان توصيه مي كند كه در برخورد با مردم و موقع حضور در اجتماع به زيبائي و آراستگي ظاهر خود اهتمام ورزند و گزارش شده پيامبر اكرم (ص) به آب نگاه مي كرد وموي خود را تميز و مرتب مي كرد و شانه مي زد و با ظاهري آراسته با مردم مواجه مي شد و مي فرمود: «خداوند دوست دارد هرگاه بنده اش ازخانه خارج مي شود، خود را براي برادرانش بيارايد». البته اين نكته را هم بايد رعايت كرد كه نه فقط هنگام حضور در اجتماع و در نزد ديگران بايد خود را مرتب كرد و آرائيد بلكه انسان در همه حال، حتي درحال تنهائي و خانه شخصي خود هم بايد تميزي و مرتب بودن را رعايت كند. انسان هنگام حضور در نزد خداوند هم بايد به رعايت پاكيزگي و مرتب بودن بپردازد مخصوصا درحال نماز كه در دستورات و احكام دين ما هم اين مسئله وارد شده است. به هر حال گرايش انسان به زيبائي و جمال يكي ازخواستهاي فطري انسان و احساس لذت از زيبائي و تناسب ها و پاكيزگي ها، با سرشت انسان آميخته شده است.

 

شنبه 10 بهمن 1388 - 13:57


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری