جمعه 16 خرداد 1399 - 9:57
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گفتگو

 

سازمان تبليغات اسلامي

 

بخش اعظم طرح هاي سازمان به گونه اي مستقيم و غيرمستقيم با نماز عجين شده است

 

گزارشي ازفعاليتهاي ستاد مركزي اقامه نماز 

گفتگو با احمد رضا حسنخاني رابط ستاد اقامه نماز سازمان

سازمان تبليغات اسلامي در ستاد هاي مختلفي عضويت داشته و در جلسات و طرحهاي آنها مشاركت فعال دارد از جمله اين ستاد ها ستاد اقامه نماز است. آنچه در ادامه مي آيد گزارشي است از روند شكل گيري ستاد و فعاليتهاي آن است كه از زبان رابط ستاد اقامه نماز سازمان تبليغات اسلامي تقديم مي شود.

 

 

پيشينه ستاد اقامه نماز در دستگاه هاي دولتي چيست و چه ضرورتي بر شكل گيري اين ستاد در دستگاه ها احساس مي شود؟

تشكيل ستاد اقامه نماز در دستگاه هاي دولتي مولود پيام مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)در اجلاس سيزدهم نمازبود. ايشان در اين پيام هيأتهايى را مامور تعيين دقيق مأموريت هاى دستگاه هاي اجرايي و نيز پيگيرى و نظارت مستمر بر پيشرفت اين فعاليت ها وخدمات نمودند متن پيام معظم له بدين قرار است:

« اكنون بحمدالله با همت رئيس جمهور محترم، دستگاه هاى اجرايى ذى ربط به همكارى در عمل براى اقامه نماز فراخوانده شده اند، و از دستگاه هاى تبليغى بويژه صدا و سيما و وزارت خانه هاى فرهنگى و گردانندگان مراكز جمعيتي، به طور ويژه در پيام سال هاى پيش تعهد مسؤولانه خواسته شده است، كار لازم امروز آن است كه هيأتهايى براى تعيين دقيق مأموريت هاى اين دستگاه ها تشكيل شود و بر اثر آن، برنامه زمانبندى شده همه فعاليت ها و خدماتى كه وظيفه آنان است با شيوه اى علمى و واقع بينانه فراهم گردد، و هيأت كارآمد ديگرى مأمور پيگيرى و نظارت مستمر بر پيشرفت اين فعاليت ها وخدمات گردد.

براين اساس، گردهمايى سال آينده شما، مجمعى فقط براى سخنرانى نيست، بلكه عرصه اى است كه در آن مى بايد هيأت هاى مزبور گزارش پيشرفت آن برنامه زمانبندى شده را بدهند و جمع داورى عاليرتبه‏اى، سهم هر دستگاه را از تشويق و تقدير و يا خداى نخواسته از توبيخ و سرزنش به او بپردازد و براساس پيشرفتها يا توقفها و موانع راه، برنامه جامع را تصحيح يا تكميل كند. بى شك دولت محترم و شخص رئيس محترم جمهور مى‏توانند برترين نقش را در اين فرآيند منطقى و كارساز، ايفا كنند.» (سيد على خامنه اى 14 / 6 / 1382)

پس از اين پيام شاهد شكل گيري ستادهاي اقامه نماز در كليه دستگاه هاي اجرايي هستيم. مسئوليت اين ستاد ها با مقام عالي رتبه آن دستگاه شامل وزير و رييس دستگاه است و پس از آن دبير ستاد اقامه نماز دستگاه مسئوليت پي گيري و كارهاي اجرايي را عهده دار است كه با تشكيل جلسات ستاد برنامه هاي هر دستگاه در حوزه وظايف خود و در راستاي توسعه و ترويج فرهنگ نماز تعيين و در پايان سال گزارش مجموعه اقدامات به ستاد اقامه نماز ارسال مي شود كه همزمان با اجلاس هاي سراسري نماز مورد ارزيابي قرار گرفته و رتبه هر دستگاه مشخص و رتبه هاي برتر مورد تقدير قرار مي گيرند.

نحوه شكل گيري ستاد اقامه نماز سازمان تبليغات اسلامي چگونه بوده است؟

اين ستاد از زمان تشكيل تا كنون مدتي در اختيار معاونت پژوهشي و آموزشي و زماني ديگر در اختيار معاونت فرهنگي بوده است و در هر دو دوره ما شاهد فعاليتهاي متعددي در زمينه ارائه برنامه هاي مرتبط با نماز بوده ايم. يكي از جمله تفاوت هاي بارز و مشخص سازمان تبليغات با ديگر دستگاه هاي اجرايي و حتي نهادهاي ديگر فرهنگي در موضوع نماز آن است كه ريشه و اساس فعاليتهاي سازمان تبليغات اسلامي بحث توسعه و ترويج نماز است. باور ما بر اين است كه بخش اعظم طرحهاي سازمان به گونه اي مستقيم و غير مستقيم با نماز عجين شده است .و به نظر مي آيد هيچ طرحي را نمي توان در سازمان يافت كه با امر نماز مرتبط نباشد.

از سال 1386تا كنون ستاد اقامه نماز سازمان در اداره كل امور فرهنگي- گروه برنامه ريزي ويژه كاركنان دولت مستقر مي باشد كه مجموعه طرحها و برنامه ها عمومي و اختصاصي ستاد را دنبال مي كند.

اگر ممكن است به تشريح فعاليتهاي اين ستاد در معاونت فرهنگي بپردازيد؟

آنچه به عنوان استراتژي و سياست ستاد در معاونت امور فرهنگي مورد توجه قرار گرفت نوعي خود ارزيابي يا ارزيابي دروني از وضعيت اقامه نماز و طرحهاي مرتبط با آن در سازمان بود. چرا كه براي هر گونه طراحي و برنامه ريزي هدفمند اولين ضرورت رصد و شناخت و تحليل وضعيت موجود از حيث نقاط قوت و ضعف است. پس از بررسي اجمالي شاخص هاي فعاليتهاي سازمان را در سه حوزه فعاليتهاي آموزشي، مديريتي و تبليغي و ترويجي احصا نموده و در قالب فرمت هاي گزارش گيري به استانها ارسال نموديم. اين گزارش ها پس از تجميع به مقامات مافوق و مسئولين ستاد اقامه نماز ارسال گرديد.برآيند گزارشات حكايتگر توجه جدي سازمان و موسسات وابسته به امر نماز بود اما اين تلاشها به دليل عدم انعكاس و اطلاع رساني سريع و به موقع به مسئولين امر ملحوظ نشده و متاسفانه سازمان در ارزيابي ستاد اقامه نماز كه هر سال همزمان با اجلاس نماز از وضعيت دستگاه ها ارائه مي شود از كارنامه درخشاني برخوردار نبود و عملاً اينهمه تلاش و دلسوزي همكاران محترم ناديده انگاشته مي شد.

جالب اينجاست كه سازمان علاوه بر فعاليتهاي سازماني خود با سازمانها و نهادهاي ديگر در برگزاري برنامه هاي مرتبط با امر نماز مشاركت جدي داشته و دارد ولي بازدر اين موارد اطلاع رساني شفافي صورت نگرفته است.

به هر حال گزارش عملكرد نماز در سال 86 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نقاط ضعف و قوت احصا شد و بر آن شديم در سال بعد آنها را مد نظر قرار دهيم

در سال 87 ضمن تشكيل جلسات ستاد مركزي اقامه نماز مركب از نمايندگان كليه موسسات وابسته  فعاليتهاي ستاد را در دو بخش درون سازماني و برون سازماني دنبال كرديم. منظور ما از فعاليتهاي درون سازماني مجموعه فعاليتها و طرحهايي بود كه سازمان براي كارمندان ، همسران و فرزندان آنها  در حوزه توسعه و ترويج فرهنگ نماز انجام مي داد كه به نظر مي آيد در اين حوزه سازمان از قوت چنداني برخوردار نيست و بيشترين همت سازمان مصروف گروه هاي هدف و مخاطبين خود است و توجه شايسته اي نسبت به كارمندان خود در اين حوزه ها نشده است.

و منظور از فعاليتهاي برون سازماني مجموعه طرحها و برنامه هايي است كه سازمان به عنوان متولي امور تبليغ ديني در جامعه عهده دار آن است.

ستاد در سال 87 در راستاي فعاليتهاي درون سازماني  دو مسابقه كتابخواني نماز را ويژه كليه پرسنل سازمان و همسران ايشان در استانها اجرا كرد كه مورد استقبال بسيار خوب پرسنل و همسران ايشان قرار گرفت و قريب به 2000 نفر شركت كننده داشت كه نظر سنجي نيز نشان از علاقه مندي و درخواست استمرار اين قبيل برنامه ها را داشت.

از ديگر سو عناوين فعاليتهاي عمده سازمان در قالب طرح توسعه و ترويج فرهنگ نماز به استانها جهت اجرا ابلاغ شد.

يكي ديگر از فعاليتهاي اين ستاد در سال گذشته ارزيابي وضعيت نماز خانه هاي دفتر مركزي و موسسات وابسته به سازمان بود كه از دو جهت كمي و امكانات نماز خانه ها  و هم از نظر كيفي و ميزان اجراي برنامه هاي فرهنگي مورد بررسي قرار گرفت و در پايان نقاط ضعف و قوت و مجموعه اي از پيشنهادات كلي براي روسا و مديران مراكز و نيز گزارشي جامع از آن به رييس محترم سازمان ارسال گرديد و  دفتر ايشان هم مجدداً با موسسات مكاتبه داشتند و خواستار حل اشكالات نماز خانه ها و اقامه نماز شدند.

خاطر نشان مي سازد فعاليتهاي ارزنده اي نيز توسط معاونت محترم پژوهشي و آموزشي سازمان صورت گرفت مواردي چون توليد و انتشار آثار در خصوص نماز، سخنراني كارشناسان معاونت پيرامون نماز در برنامه هاي مختلف، برگزاري نمايشگاه، گفتمان ديني، نشستهاي متعدد در موضوع اقامه نماز در مدارس صدرا، پيگيري و نظارت بر اجراي دوره هاي فرهنگي كاركنان دولت بخصوص در موضوع توسعه و ترويج فرهنگ نماز و ... كه هر كدام نياز به توضيحات تكميلي دارد. معاونت محترم اداري مالي سازمان و مجموعه اداري نيز عنايت خاصي نسبت به توسعه و ترويج نماز داشته اند.

فعاليتهاي موسسات وابسته به سازمان در زمينه اين طرح چه بوده است؟

در موسسات وابسته به سازمان نيز در اين زمينه فعاليتهاي خوب و رو به رشدي را شاهد بوديم به عنوان نمونه خبرگزاري مهر پوشش خبري خوبي از اخبار مرتبط با نماز را انجام داد و چند موضوع را به صورت ويژه پي گيري نمود مانندتحليل و بررسي وضعيت اقامه نماز جماعت در مدارس و نيز بررسي اقامه نماز صبح در مساجد كشور كه همه در سايت اين خبرگزاري قابل دسترسي است . سازمان دار القرآن الكريم در يكي از طرحهاي كشوري خود بحث تجويد الصلاه را قرار داد به گونه اي كه مخاطبان اين طرحها در كنار آشنايي با روانخواني قرآن با قرائت صحيح نماز نيز آشنا مي شوند كه اين طرح در سراسر كشور انجام مي شود.

از ديگر موسسات فعال در زمينه اين طرح حوزه هنري است كه با به كارگيري ظرفيت هاي هنري امر توسعه و ترويج نماز را دنبال نمود. برگزاري مسابقات عكس مرتبط با نماز ، تهيه لوح فشرده سمفوني نماز، چاپ كتب مرتبط با خاطرات شهدا و زندگينامه ايشان كه پيوند عميقي با نماز داشته اند و موارد ديگر همه حكايتگر عزم اين مركز در زمينه توسعه و ترويج فرهنگ نماز است.

موسسه انتشارات امير كبير نيز در زمينه چاپ خارج از نوبت كتب مرتبط با امر نماز قول همكاري دادند و فعاليتهايي در اين زمينه انجام شد. ديگر موسسات سازمان نيز در اين زمينه همكاري و مشاركت داشته اند.   

 فعاليتهاي سال جاري اين ستاد را بيان نماييد.

در سال جديد تا كنون دو جلسه ستاد مركزي اقامه نماز برگزار شده كه مصوبات آن در حال پيگيري است. از ديگر سو فعاليتهاي عمومي و اختصاصي ستاد اقامه نمازسازمان در قالب دو ابلاغيه به استانها و موسسات وابسته اعلام شده است.عناوين فعاليتهاي عمومي كه از سوي ستاد اقامه نماز به تمام دستگاه ها دولتي ارسال شده عبارتند از اقامه نماز جماعت مطلوب در وقت فضيلت با رعايت 20 دقيقه زمان قانوني در كليه مراكز، تشكيل جلسات شوراي اقامه نماز(حداقل 6 جلسه در سال)، برگزاري دوره آموزشي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز(مصوب سازمان مديريت سابق)، برگزاري دوره آموزشي، توجيهي توسعه و ترويج اقامه نماز(به صورت متمركز ويژه مديران و مسئولان)، آموزش خانواده كاركنان در زمينه نماز و شيوه هاي دعوت فرزندان به نماز، ايجاد، تجهيز و بهسازي فضاهاي نماز خانه در كليه مراكز وابسته.

فعاليتهاي اختصاصي نيز در قالب طرح جامع توسعه و ترويج ستاد اقامه نماز سازمان سال1388 به استانها ابلاغ شد كه شامل مواردي چون دوره هاي آموزشي مختلف، مسابقات كتابخواني، گفتمانهاي ديني، اعزام مبلغ جهت اقامه نماز، فعاليتهاي فرهنگي و ... است كه استانها موظفند در پايان سال گزارش نهايي را به اين معاونت ارسال نمايند كه پس از جمع بندي در قالب گزارش سازمان به مراكز ذيربط ارسال خواهد شد. در ضمن گزارشات ارسالي مورد ارزيابي قرار گرفته و برترين استانها در اين حوزه معرفي خواهند شد، چنانكه طي بررسيهاي به عمل آمده در سال 1387 به ترتيب استانهاي آذربايجان شرقي، هرمزگان، اردبيل حائز رتبه هاي اول تا سوم شدند و مراتب تقدير معاونت محترم به ايشان ابلاغ شد.

ستاد اقامه نماز سازمان و نيزرابطين ادارات كل سازمان در برگزاري هجدهمين اجلاس سراسري نماز با عنوان «نماز، مسجد و جوانان» مشاركت فعال داشته اند و در كميته هاي مختلف به صورت جدي حضور داشته اند.

در پايان اگر مطلبي هست بيان نماييد.

از تمام همكاران محترم در خانواده بزرگ سازمان تبليغات  اسلامي كه به عنوان سنگربانان عرصه فرهنگ ديني مجدانه در جهت توسعه و ترويج معارف ناب ديني كوشش خستگي ناپذير دارند تشكر مي نمايم و از خداوند توفيق روزافزون ايشان را خواستارم.

به اميد آنكه هر كدام از ما در راستاي بزرگداشت مقام و عظمت نماز و توسعه و ترويج آن از هيچ تلاشي فروگذار نكرده و خود از اولين و برترين برپا كنندگان و اقامه كنندگان نماز باشيم.

 

 

 

چهارشنبه 7 بهمن 1388 - 9:36


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری