شنبه 14 تير 1399 - 3:22
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

بابك راكخواه

 

افزايش ماموريت‌هاي استاني اداره کل تشکلهاي ديني و مراکز فرهنگي در سال 88

 

پيرو دستور موكد رييس سازمان تبليغات اسلامي مبني بر ضرورت ارتقاء تعامل ميان رده هاي صف و ستاد و نيز پيگيري هاي معاونت امور فرهنگي و تبليغ اين اداره كل بر آن شد تا در سال 88 با يك برنامه‌ريزي دقيق گروه هاي كاري متشكل از : مديركل ، رييس گروه ، كارشناس ستادي ويژه استان را به ماموريت هاي استاني سراسر كشور اعزام نمايد.

و بدين ترتيب اهداف پيش بيني شده در اين سال با اجراي ماموريت هاي مزبور تا حد قابل توجهي محقق شد. از بركات اين ماموريت ها آن بود كه كارشناسان تشكلهاي ديني و اكثر معاونين فرهنگي استانها نسبت به ادبيات ستاد تا حدود زيادي توجيه شدند، وضعيت موجود استانها در بخش تشكلهاي ديني به دست آمد. ميزان قابليت اجرايي شدن دستورالعمل ها سنجيده شد و در نتيجه تمام روش هاي موجود در اداره كل مورد بازبيني قرار گرفت و سپس اصلاح و تكميل شد. حاصل اين ارتقاء و بهبود روش ها جزوه نگرش 2 بود.

در ادامه سياست هاي مذكور و در راستاي تحقق « بهبود مستمر » ضروري است تيم هاي كاري تشكيل شده با حضور در استانها ضمن نظارت بر عملياتي شدن روش هاي اصلاح يافته بازخورد آن را رصد نمايند.

نظر به اينكه تحقق ماموريت هاي اين اداره كل در گرو تلاش و فعاليت گروه هاي ويژه از نيروهاي انساني مي باشد ، هر يك از گروه هاي مذكور ماموريت ها و وظايف خاصي را بر عهده دارند ، لذا در اين ماموريت ها جلسات تخصصي به صورت مستقل براساس جنس وظايف هر گروه در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين گروه ها با اولويت تاثيرگذاري در تحقق اهداف سازماني عبارتند از:

روساي ادارات تبليغات اسلامي شهرستانها

كارشناسان تشكلهاي ديني شهرستانها

تشكلهاي ديني مياني و تخصصي شامل « شوراي هيئات مذهبي ، كانون مداحان ، اتحاديه انجمنهاي اسلامي (جامعه) »

اقشارخاص و تاثيرگذار در فرهنگ ديني بصورت مشخص مسئولين تشكلهاي محوري

شناسنامه :

گروه هاي هدف : روساي ادارات تبليغات اسلامي ، كارشناسان تشكلهاي ديني شهرستانها ، تشكلهاي ديني مياني و تخصصي« شوراي هيئات مذهبي ، كانون مداحان ، اتحاديه انجمنهاي اسلامي (جامعه) » ، اقشارخاص و تاثيرگذار در فرهنگ ديني بصورت مشخص مسئولين تشكلهاي محوري

زمان و مکان : از اول مرداد ماه الي آخر دي ماه سال 1388 ، مراكز كليه استانها

واحد فعاليت : كارگاه توجيهي ، آموزشي

حجم فعاليت : 125 كارگاه كه شامل 4 كارگاه براي روساي ادارات شهرستاني ، شوراي هيئات مذهبي، كانون مداحان، تشكلهاي ديني محوري در 30 استان و 5 اتحاديه انجمن هاي اسلامي

اهداف :

1.عملياتي نمودن روش هاي اصلاح و تكميل شده

2.توجيه گروه هاي هدف نسبت به ماموريت ها مربوطه

3.تسري ادبيات ستاد و سياست ها و راهكارها و ... به بدنه شهرستاني استانها و گروه هاي هدف مردمي

4.نظارت و سنجش ميزان تحقق شاخص هاي كمي و كيفي استانها

5.دستيابي به بازخورد اجراي برنامه ها و استخراج نقاط قوت و ضعف فعاليت ها و تحليل آنها

رئوس كلي مطالب:

الف)كانون فرهنگي تبليغي:

1.صدور مجوز فعاليت كانون فرهنگي تبليغي

2.دهه فجر انقلاب اسلامي

3.تبيين شناسه هاي كيفي شاخص هاي ابلاغي

4.تغذيه فكري تشكلهاي ديني

ب)هيئات مذهبي :

1.شوراي هيئات مذهبي

2.ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي

3.صدور مجوز فعاليت هيئات مذهبي

4.بانك اطلاعات تشكلهاي ديني

ج)اقشار تاثيرگذار:

1.اساسنامه کانون مداحان

2.آئين نامه صدور مجوز مراکز آموزش مداحي

3.اساسنامه پيشنهادي مراکز آموزش مداحي

4.آئين نامه آموزشي مراکز آموزش مداحي

5.آئين نامه انتخابات کانون مداحان

6.کنگره شعر عاشورايي

7.فصلنامه تخصصي مداحان (زمزمه)

8.انجمن وبلاگ نويسان مذهبي

9.توضيحاتي درباره بنياد دعبل ورابطه آن با سازمان

د)انجمنهاي اسلامي :

1. بررسي روند اجرايي اساسنامه و امور اجرايي انجمنهاي اسلامي

2. صدور مجوز فعاليت انجمنهاي اسلامي

3. نمايشگاه فرهنگ مناسبتهاي مذهبي

4. سامانه اطلاع رساني

5. سوگواره زهراي اطهر (سلام الله عليها)

6. اجراي طرحها و برنامه‌ها

7. تقويم اجرايي و پاسخ به نامه ارسالي در خصوص اجراي اساسنامه

كارگروه كارشناسان تشكلهاي ديني مراكز استانها و شهرستان ها

1.كانون فرهنگي تبليغي:

اساسنامه :‌ شرح مراحل اجرايي ، فرم هاي دهگانه ، فرم بانك اطلاعات ، چگونگي تكميل اساسنامه « نام ، نوع فعاليت ، جغرافياي فعاليت ، محل استقرار ، تابعيت ، مدت‌فعاليت، اهداف كلي ، ساختار ، اركان و ... كانون فرهنگي تبليغي » دستورالعمل تكميل اساسنامه و شرايط متقاضيان تاسيس كانون فرهنگي تبليغي

2.صدور مجوز فعاليت كانون فرهنگي تبليغي:

مراحل كاهش حجم كاري كارشناسان و افزايش وجه نظارتي آنها

مدارك دقت در بررسي مدارك و همكاري با واحدهاي سازماني مرتبط – بررسي كارشناسانه اساسنامه

پرونده تكميل دقيق فرمهاي مربوطه و بايگاني منظم آنها– مرتب سازي مواد پرونده

اساسنامه پيشنهادي مي باشد و ليكن ارائه آن الزامي است – موارد ضروري جهت توجه بيشتر در بررسي ها

بانك اطلاعات صفحه آخر پرونده – ارائه به كارشناس مربوطه جهت ورود اطلاعات

3.دهه فجر انقلاب اسلامي:

ارسال به موقع عملكرد دهه فجر هر ساله استان ، ارسال به موقع صورتجلسات ، انجام مصاحبه و خبررساني به موقع، تهيه و تدوين دستورالعمل برگزاري سي و يكمين سالگرد انقلاب اسلامي و ارسال آن به استانها ،‌اعلام وصول دستورالعمل و ابلاغيه ها ، توجه به شاخص هاي ويژه كميته هيئات مذهبي ، انجمن هاي اسلامي ، كانونهاي فرهنگي و برگزاري فعاليت ها در دهه فجر ،

4.تبيين شناسه هاي كيفي شاخص هاي ابلاغي:

تبيين اهداف ،‌تعريف مفاهيم و اصطلاحات ،‌ساماندهي ، حمايت ، تشكلهاي ديني ، تشكل مياني ، اقشار تاثيرگذار، مراسم و فعاليت هاي ملي ، هيئت مذهبي محوري ، انجمن اسلامي محوري ، كانون فرهنگي تبليغي محوري ، جدول حجم فعاليت هاي شاخص هاي ابلاغي

5.تغذيه فكري تشكلهاي ديني

ماهنامه خيمه ، فصل نامه زمزمه : ضرورت خبررساني به موقع، توزيع به موقع، اعلام وصول به موقع ،‌ارسال گزارشات جهت چاپ در نشريه ، ارائه نقد و پيشنهاد و مقاله در نشريه و ...

تذكر:

-مصوبات در صورتجلسات كاربردي، شفاف و بدور از كلي گويي و ابهام باشد.

هيئات مذهبي :

1.شوراي هيئات مذهبي:

اساسنامه مأموريتهاي شوراي هيئات مذهبي – اركان – نماينده سازمان

انتخابات (آيين نامه 6/2/88 ابلاغيه5 19/2/88)- رسانه اي شدن- اقدامات استان–مسئولين اجرايي صندوق-حداقل هيئات در شهرستانها – بانك اطلاعات– تا20روز بعد از انتخابات اعلام منتخبين به مركز-پس از تأييد مركز تا 15 روز تشكيل اولين جلسه شهرستاني- تا30روز بعد از تأييد مركز اولين جلسه استاني و تعيين رئيس استان و معرفي اعضا و رئيس به مركز

صورتجلسات (شيوه نامه 26/11/87) تركيب اعضاي جلسات – زمانبندي جلسات - سالانه: در هر شهرستان 12 فرم صورتجلسه + 3 برگ جمعبندي * در مركز استان 6 فرم صورتجلسه استاني + 3 برگ جمعبندي + 3 برگ جمعبندي از هر شهرستان + 3 برگ جمعبندي كل استان ارسالي به مركز

2.ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي :

اهميت مصوبه 603 – گزارش -87-86 – مصوبات در حكم شوراي فرهنگ عمومي

شركت اعضاي مصوب اهتمام شركت در جلسات مركز – عدم افزايش اعضاي غير مصوب – حضور مديركل ترجيحاً

جلسات و مصوبات استمرار جلسات حتي الامكان ماهانه – كاربردي نمودن مصوبات و ذكر مجري آن – پيگيري مجدانه از اجراي مصوبات –تشكيل ستادهاي شهرستاني و ارسال جمعبندي مصوبات به مركز

گزارش سالانه ارسال مستندات و گزارش سالانه و اهميت آن

3.صدور مجوز فعاليت هيئات مذهبي:

مراحل دخالت دادن هدفمند شوراي هيئات مذهبي – كاهش حجم كاري كارشناسان و افزايش وجه نظارتي آنها

مدارك دقت در بررسي مدارك و همكاري با واحدهاي سازماني مرتبط – بررسي كارشناسانه اساسنامه

پرونده تكميل دقيق فرمهاي مربوطه و بايگاني منظم آنها – تفاوت رنگ با ديگر تشكلها – مرتب سازي مواد پرونده

اساسنامه پيشنهادي مي باشد و ليكن ارائه آن الزامي است – موارد ضروري جهت توجه بيشتر در بررسي ها

بانك اطلاعات صفحه آخر پرونده – ارائه به كارشناس مربوطه جهت ورود اطلاعات

4.بانك اطلاعات تشكلهاي ديني:

ورود اطلاعات توسط هيئت

دسترسي هيئات شهرستان اداره شهرستاني – هيئات استان اداره كل استان – هيئات كشور مركز

قابليت گزاشگيري هاي متفاوت و موضوعي – افزايش فيلد – تحت وب و انترانت – كاهش حجم اطلاعات - دسترسي و بررسي فوري -

تذكرات مهم:

-مصوبات در صورتجلسات كاربردي، شفاف و بدور از كلي گويي و ابهام باشد

-نامه هايي كه در پايان سال به برخي از استانها ارسال شده است به منزله رتبه استان نمي باشد بلكه فعاليت خوب و امتياز بالاي استان را در آن طرح خاص بيانگر است

-با توجه به اتوماسيوني شدن كليه مكاتبات آيين نامه ها و دستورالعملها را اعلام وصول نفرماييد

اقشار تاثيرگذار:

اساسنامه کانون مداحان

* اهميت بحث وجايگاه کانون مداحان ،

*تبيين رويکرد جديد سازمان نسبت به کانون مداحان

* بررسي مواد اساسنامه

* جمع بندي

آئين نامه صدور مجوز مراکز آموزش مداحي

* جايگاه آئين نامه درمجموعه قوانين مربوط به مداحان

* بررسي متن آئين نامه

* تشکيل کارگاه آموزشي براي تمرين صدور مجوز

اساسنامه پيشنهادي مراکز آموزش مداحي

* بررسي مواد اساسنامه

* جمع بندي نظرات

آئين نامه آموزشي مراکز آموزش مداحي

*تبيين وتشريح اهداف و ضرورت تدوين آئين نامه يکسان

*توضيح بخش هاي اصلي آئين نامه

آئين نامه انتخابات کانون مداحان

*ارائه گزارشي از وضعيت موجود

*ارائه وتوضيح بند هاي مهم آئين نامه

* اخذ وبررسي نظرات کارشناسان استانها درباره آئين نامه

کنگره شعر عاشورايي

* اشاره کوتاهي به سابقه اجراي اين فعاليت درسال 85 و87

*تبيين وتشريح ويژگي هاي اجرايي طرح درسال جاري ونکات اصلي مورد نظر مرکز

*اشاره کلي به چگونگي مراحل اجرايي

فصلنامه تخصصي مداحان (زمزمه)

*توضيحات کلي درباره محتواي کار

*توضيح پيرامون چگونگي توزيع ومکاتبات مربوطه

انجمن وبلاگ نويسان مذهبي

*آنچه گذشت(توضيحي پيرامون عملکرد دوسال اخير)

* انتظارات مرکز از استانها دراين زمينه

توضيحاتي درباره بنياد دعبل ورابطه آن با سازمان

انجمنهاي اسلامي :

1. بررسي روند اجرايي اساسنامه و امور اجرايي انجمنهاي اسلامي

* اساسنامه: مأموريتهاي سازمان و فاز بندي اجراي اساسنامه شامل: شناسايي، ايجاد و ثبت انجمن، تشكيل جامعه‌ها، شوراهاي هماهنگي شهرستانها و ستادهاي كل استاني

* جلسات ماهيانه: در مركز استان ماهيانه جلسات مسؤولين انجمنهاي اسلامي تشكيل شود. اگر جامعه (اتحاديه) وجود دارد، جلسات با حضور مسؤولين جامعه‌ها تشكيل خواهد شد. اگر ستاد استاني و يا شوراي شهرستاني هم وجود دارد جلسات با حضور مسؤولين آن تشكيل شود. جمعبندي صورتجلسات بايد به صورت فصلي و سالانه به مركز ارسال شود.

2. صدور مجوز فعاليت انجمنهاي اسلامي:

* انجام مراحل ثبت و اخذ مدارك: راهنمايي كامل متقاضي و در اختيار قرار دادن فرمهاي مربوط و بررسي كامل مدارك

* تشكيل پرونده: تكميل دقيق فرمهاي مربوطه و بايگاني منظم آنها، تفاوت رنگ با ديگر تشكلها، مرتب سازي مواد پرونده

* اساسنامه: پيشنهادي مي باشد و ليكن ارائه آن الزامي است.

* بانك اطلاعات: صفحه آخر پرونده – ارائه به كارشناس مربوطه جهت ورود اطلاعات

3. نمايشگاه فرهنگ مناسبتهاي مذهبي: بررسي گذشته طرح (نشاط و اولين نمايشگاه) و بازگويي موفقيتهاي آن، استانهايي كه با اعتبار استاني بايد انجام دهند در جدول شاخصها تعيين شده‌اند و استانهايي هستند كه با تشخيص مركز و اعلام آمادگي كه خود استان مي‌نمايد، با اعتبار متمركز انجام خواهند داد. همچنين هدف كلي نمايشگاه (از جمله راه‌اندازي موزه عاشورايي به عنوان چشم انداز طرح) و نيز تأكيد بر استفاده از تمامي ظرفيتهاي موجود در استان

4. سامانه اطلاع رساني: به دو مقوله راه‌اندازي لينك اداره كل در سايت سازمان و نيز را‌ه‌اندازي شماره پيامك اداره كل ، پس از راه‌اندازي رسمي آن تا در بخش تأمين محتوا ياري كنند. پاسخهاي كوتاه (از جمله اعلام وصول خيمه و...) از طريق اين سامانه انجام خواهد گرفت.

5. سوگواره زهراي اطهر (سلام الله عليها): طبق سنوات انجام شده و گزارش طبق فرمتهاي ارسالي، به مركز فرستاده شود.

6. اجراي طرحها و برنامه‌هاي:

تيپ: تيپ مانند گردهمايي‌هاي سالانه، انتخاب انجمنهاي اسلامي نمونه و...

ابتكاري: استان بر اساس فضاي فرهنگي موجود استان و محيط انجمنها، مي‌تواند طرحهاي ابتكاري را به انجمنهاي اسلامي ابلاغ نمايد.

بديهي است استانها گزارش آن را بايد به مركز ارسال نمايند.

7. تقويم اجرايي و پاسخ به نامه ارسالي در خصوص اجراي اساسنامه: در اين بخش با اشاره به نامه ارسالي مركز در خصوص استعلام از استانها در مورد اقدامات اوليه در راستاي اجرايي نمودن اساسنامه جديد، از استانها خواسته شود كه ضمن تعجيل در ارسال پاسخ لازم، تقويم اجرايي اداره كل استان در خصوص ساماندهي انجمنهاي اسلامي را نيز ارسال كنند.

اهم مطالب عنوان شده براي روساي ادارات تبليغات اسلامي :

-بازخواني و مروري بر اهم مطالب و رهنمود هاي مقام معظم رهبري در حوزه فرهنگ

-تبيين سند فرادستگاهي

-تبيين چشم انداز بيست ساله و برنامه پنجم توسعه

-لزوم توجه ومدنظر قراردادن انجام امور با توجه به سال اصلاح الگوي مصرف

-تبيين اساسنامه جديد و ماموريت هاي سازمان و قانونمند شدن امور تشكلهاي ديني

-بررسي چگونگي تعاملات سازمان با گروه هاي هدف (شوراي هيئات ، كانون مداحان، تشكلهاي محوري)

-معرفي اداره كل تشكلهاي ديني

-تبيين بعضي كليد واژه ها (ظرفيت يابي ، ظرفيت سازي ، رصد فرهنگي و ...)

-تبيين وظايف ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي

-تبيين ماموريتهاي دوره سوم شوراي هيئات مذهبي

-تبيين ماموريتهاي كانون مداحان ودومين دوره انتخابات

-تبيين اساسنامه جديد انجمنهاي اسلامي

-چگونگي عملياتي کردن اساسنامه هاي هيئت و صدور مجوز (هيئات مذهبي ، انجمن هاي اسلامي ، كانونهاي فرهنگي تبليغي و مداحان)

-بررسي چگونگي اجراي بهتر كنگره شعر عاشورايي و نمايشگاه فرهنگ مناسبت هاي مذهبي

-تبيين امور ماهنامه خيمه و فصل نامه زمزمه

-پاسخ به سئوالات همكاران

 

 

دوشنبه 5 بهمن 1388 - 8:46


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری

 

از اين نويسنده يا گزارشگر