دوشنبه 23 تير 1399 - 14:12
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

بابك راكخواه

 

نشر فرهنگ ديني با بهره‌گيري از ابزار‌هاي نوين اطلاع‌رساني

 

اطلاع‌يابي و اطلاع‌رساني درست، زماني به صورتي منطقي و اصولي محقق مي‌شود كه زمينه پژوهشي داشته باشد. بررسي، شناخت و مطالعه مداوم محيط داخل و خارج يك سازمان وظيفه مهم روابط عمومي است. پيشرفت روز‌افزون وسايل ارتباط جمعي و بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي موجب شده است تا روابط‌عمومي‌هايي بتوانند در عرصه فعاليت سازماني موفق باشند كه پژوهش‌مدار و تحليل‌گرا باشند. حركت از جامعه صنعتي به سوي جامعه اطلاعاتي و پديده مهم جهاني شدن زمينه‌ شناسايي، كسب پردازش و انتقال دانش و اطلاعات را فراهم نموده است و اگر روابط‌عمومي نتواند در اين چرخش اطلاعات نقش‌آفريني كند روابط‌عمومي مرده و ناكارآمد است. راه‌اندازي تلفن گويا، سايت و پايگاه‌هاي اطلاعاتي، وبلاگ، نشريات الكترونيكي، مجله الكترونيكي در تغيير كاركردها و شكل و محتواي روابط‌عمومي در هزاره سوم تأثير بسزايي داشته است و در اين عرصه، سازماني مي‌تواند موفق عمل كند كه با اطلاع‌رساني و اطلاع‌يابي به موقع چالش‌ها را پشت سر بگذارد. در غير اين صورت سازمان‌هايي با روابط‌عمومي سنتي و ناكارآمد در آستانه شكست و ناكامي قرار مي‌گيرند. امروزه روابط‌عمومي را كوشش مدبرانه‌اي براي ترغيب و تشويق مردم يا نفوذ در افكار آنان با استفاده از وسايل ارتباطي تعريف مي‌كنند. حضرت امام خميني(ره) بارها توجه به ديدگاه‌ها و نظرات و خواست مردم را به مسئولين سفارش مي‌فرمودند و تأكيد داشتند: «ما بايد ببينيم كه اين ملتي كه ماها را به اين مقام‌ها رسانده‌اند از ما چه مي‌خواهند و ما بايد براي آن‌ها چه بكنيم.» به همين دليل است كه حضرت امام رابطه بين مردم و دولت را دوطرفه مي‌دانند و تأكيد مي‌كنند بدون پشتيباني مردم نمي‌شود كار كرد. حضرت امام(ره) نظارت و مشاركت مردم را تضمين‌كننده امنيت و آرامش جامعه مي‌دانستند و مي‌فرمودند: «آگاهي مردم و مشاركت و نظارت و همگامي آ‌ن‌ها با حكومت منتخب خودشان، خود بزرگترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه است.» شكي نيست كه در عصر ديجيتال و براي تحقق اهداف سازماني روابط‌عمومي وظيفه دارد كه نقاط ضعف و قوت درون سازمان را بشناسد و از فرصت‌ها و تهديدهاي برون‌سازماني نيز مطلع باشد تا بتواند با اطلاع‌رساني شفاف و واقعي و پرهيز از بزرگ‌نمايي و تعريف و تمجيد غيرواقعي زمينه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي مناسب را در سازمان فراهم نمايند.

شاخصه‌هاي مهم روابط عمومي‌ها

 الف) روابط عمومي و رسانه ها

۱) استفاده از اينترنت و فن آوري هاي نوين تجهيزات قدرتمندي را در اختيار روابط عمومي ها قرار داده و پديده اينترنت آنچنان دنياي روابط عمومي را متحول کرده است که عده اي معتقدند اگر به شبکه متصل نيستيد حيات نداريد.

۲) آشنايي با سايتها و پايگاههاي اطلاع رساني عامل مهمي در به روز رساني اطلاعات است ، ايجاد يک وب سايت جذاب براي انتقال اخبار از بديهي ترين اقدامات روابط عمومي در عصر اينترنت است.

3) روابط عمومي بايد بداند که رسانه ها پايگاه تبليغاتي و سخنگويان يک طرفه سازمان او نيستند ، بلکه رسانه ها در انتخاب اخبار ، نيازها و علايق مخاطبان خود را در نظر مي گيرند.

4) توجه به بازتاب اخبار و بازخورد رسانه‌ها و مردم از طريق نظرسنجي‌ها توسط روابط عمومي بسيار ضروري است.

5) اين هنر روابط عمومي است که به اندازه قابليت و توان رسانه ها از آنها به نفع سازمان بهره ببرد.

6) روابط عمومي‌ها بايد بدانند که هرچه عنصر تبليغات در يک خبر بيشتر باشد کم اثرتر و باورنكردني‌تر خواهد شد.

7) اطلاعات مورد نياز خبرنگاران را شخصا تهيه نموده و هيچ گاه سئوالات خبرنگاران را بي پاسخ نگذاريد .

8) اجراي سيستم مکانيزه خبر رساني ( روابط عمومي الکترونيک ) را جدي بگيريد.

۹) روابط عمومي ها در مواردي که از نظر خبري فعال نيستند بايد با استفاده از تشابه ، تعارض ، تعميم ، توليد شبه رويداد و... دست به توليد اخبار ابتکاري زده و از شيوه هاي تخصصي توليد خبر بهره ببرند .

1۰) روابط عمومي بايد بيش از پيش به اهميت رسالت خطير رسانه ها آگاه بوده و در ايجاد حسن رابطه با آنها کوشا باشد.

11) روابط عمومي بايد ويژگيهاي خبر را شناخته وتوانايي تشخيص رويداد خبري را از غير خبري داشته باشد.

 ب) روابط عمومي و مخاطب

۱) يکي از مهمترين اقدامات روابط عمومي ها توجه به افکار عمومي است.روابط عمومي بايد بتواند به افکار عمومي جهت بدهد .

۲) مهمترين عامل عدم موفقيت يا افت مقبوليت سازمانهايي که خوب کار مي کنند ، نداشتن روابط عمومي موفق است.

۳) از روابط عمومي بسيار چيزها بايد بياموزيم که کمتر آموخته ايم.

۴) همه چيز را از ديد علائق شخصي مخاطبين خود نگاه کنيد .

۵) فرمول نيکي با همگان ، شناخت مخاطب و دشمني با هيچ کس را سرلوحه فعاليتهاي روابط عمومي قرار دهيد .

۶) مشارکت و حضور موثر در انجمنهاي تخصصي روابط عمومي را جدي بگيريد .

۷) نسبت به فراهم نمودن حسن ارتباط متقابل بين مردم و مسوولين کوشا باشيد.

۸) از مهمترين فعاليتهاي روابط عمومي اطلاع رساني اقناعي است .

ج) روابط عمومي و سازمان متبوع

۱) شرط توفيق روابط عمومي آن است که به عنوان يک عمل مديريتي مدنظر قرار گيرد .

۲) روابط عمومي مهمترين قسمت هر سازمان و درست انديشي و صداقت مهم ترين روش روابط عمومي است.

۳) با توجه به اين مطلب که چهره هر سازمان را در روابط عمومي آن مي توان ديد و عنايت به اين مطلب که فعاليتهاي

روابط عمومي بر تمامي فعاليتهاي سازمان تاثير گذار است،نقش روابط عمومي در سازمان ها بسيار مهم است.

۴) اجراي مطلوب طرحها و برنامه هاي روابط عمومي با ميزان علاقه مندي و دلبستگي کارکنان ارتباط مستقيم دارد.

۵) اجراي نظام پيشنهادها سبب ايجاد انگيزه و بروز خلاقيتها و قابليتها شده و برگزاري تريبون آزاد فرصتي مناسب براي بيان آزاد و صميمانه نظرات کارکنان است .

۶) روابط عمومي بايد زبان کارکنان وسخنگوي آنان بوده و به ازاي آن، خواستهاي مديران سازمان را به کارکنان منتقل نمايد.

۷) تقويم مناسبتها ابزار مفيدي براي روابط عمومي است تا بر اساس آن به مديريت مراسم و مناسبتها مبادرت کند .

د) روابط عمومي و ويژگيهاي شخصيتي و فردي

۱) آموزش ضمن خدمت را هيچگاه فراموش نکنيد و در تقويت ارتباط گفتاري و نوشتاري خود کوشا باشيد.

۲) مطالعه مستمر در زمينه هاي مختلف و پشتوانه علمي غني عامل مهمي در موفقيت روابط عمومي است . تشکيل کتابخانه تخصصي روابط عمومي و اشتراک نشريات تخصصي لازمه کار روابط عمومي است.

۳) تجهيز روابط عمومي به امکانات و دانش روز را مهم بدانيد.

۴) كاركنان روابط عمومي‌ها بايد خوش برخورد و خوش پوش ، اجتماعي و مودب ، پرحوصله و معقول ، صادق و صميمي ، مبتکر و خلاق و مطلع از کار با وسايل ارتباط جمعي بوده و اين نکته را بدانند که کار روابط عمومي محدود به زمان و مکان نيست .

۵) برقراري ارتباط با همکاران و استفاده از تجربيات شاغلين روابط عمومي ادارات و خبرنگاران رسانه ها عامل مهمي درموفقيت روابط عمومي است.

 

 حركت روابط‌عمومي تلاشي است آگاهانه براي برانگيختن يا تحت تاثير قراردادن مردم از طريق ارتباط مستمر با آنها، تا از اين رهگذر پيرامون سازمان مثبت بيانديشند. اين اهداف تنها زماني ميسر مي‌گردد كه كارگزاران روابط‌عمومي يك سازمان ضمن آشنايي با اصول علمي اين رشته هنري و با بكارگيري ابزار و امكانات فرهنگي و هنري، نيروي عظيمي را در جهت نيل به اهداف و آرمان‌هاي اساسي سازمان بيافرينند.

جهت اداي بهتر اين مطلب مي‌توان مهم‌ترين كاركردهاي مطلوب اداره روابط‌عمومي را به شرح ذيل توصيف نمود: اطلاع‌رساني دقيق، افتتاح و ترغيب، مشاركت، وحدت و انسجام.

آنچه كه صرفاً در مورد اطلاع‌رساني قابل ذكر است: ارائه خبر، اطلاعات و تحليل‌هاي دقيق از مجموعه عملكرد سازمان به گروه‌هاي دروني و بيروني و از اين گروه‌ها به مديريت سازمان و آنچه در حيطه اقناع و ترغيب قابل ذكر است اين كه بايد از طريق استدلال، بحث و جذابيت‌هاي احساسي مردم به داشتن باورها و رفتارهاي مورد نظر سازمان رهنمون نمود.

اقناع يك فرآيند است نه صرفاً يك نتيجه بنابراين بايد فرآيندهاي تشكيل اين مولفه و نگرش‌هاي وابسته به آن را بشناسيم.

روابط‌عمومي سازمان تبليغات اسلامي شامل بخش‌هاي سمعي و بصري (با هدف ارائه و ثبت فعاليت‌ها و برنامه‌هاي سازمان به صورت تصويري و صوتي و هم‌چنين ساخت برنامه‌ها و فيلم‌هاي داستاني و مستند تلويزيوني با محتواي اسلامي و مورد وثوق سازمان)، مركز اسناد (كه به تازگي جهت ثبت و ضبط كليه اسناد و مدارك سازمان تبليغات اسلامي از ابتداي تأسيس و هم‌چنين كليه محصولات فرهنگي و توليدات هنري آن راه‌اندازي شده)، سامانه اطلاع‌رساني كاركنان، سايت اطلاع‌رساني سازمان، و همچنين شامل بخش هاي تبليغات و انتشارات مي‌باشد كه در ادامه به تشريح كامل فعاليت‌ها پرداخته مي‌شود.

سمعي و بصري

1.     سمعي و بصري (شامل بخش‌هاي استوديو صدا، باكس تدوين، بخش عكاسي و تصويربرداري، بخش توليد فيلم‌هاي مستند و برنامه‌هاي تلويزيوني، بخش كارشناسي و ارزيابي شامل كارشناسي طرح و فيلم‌نامه‌ها و هم‌چنين نظارت و ارزيابي توليدات، بخش توليد موسيقي) مي‌باشد.

2.     از فعاليت‌هاي ديگر بخش سمعي و بصري مي‌توان به عناوين ذيل اشاره كرد :

·        عكاسي از مراسم و فعاليت‌هاي روزانه سازمان و همچنين عكاسي خبري و مطبوعاتي جهت نشريات و سايت سازمان.

·        صدابرداري و تصويربرداري روزانه از مراسم و فعاليت‌هاي سازمان.

·        ساخت فيلم‌هاي داستاني، مستند و تيزرهاي تلويزيوني براي نمايش برنامه‌ها و فعاليت‌هاي سازمان.

·        ساخت مستندهاي گزارشي جهت شوراي معاونين سازمان با عناوين و موضوعات مختلف از جمله: حجاب، انتخابات،‌ امور رفاهي

·        تدوين صدا و تصوير

·        توليد و اعلام نظر كارشناسي درباره موسيقي‌هاي مذهبي.

·        بررسي و اعلام نظر كارشناسي درباره فيلم‌نامه‌هاي ارجاعي.

·        گفتني است در اين واحد و از آغاز سال 88 برنامه فرهنگي و هنري و مذهبي، بزرگداشت‌ها، همايش‌ها، مراسم افتتاحيه و اختتاميه،‌جلسات و000 پوشش تصويري و عكاسي و تمام آنها زير نظر كارشناسان بخش تدوين صداوتصوير واحد سمعي و بصري، بازبيني و آماده پخش مي‌شوند.

 

مركز اسناد سازمان تبليغات اسلامي

·        آرشيو هزاران اسناد رسيده از تمامي دفاتر استاني و ستادي سازمان و مؤسسات وابسته.

·        كتابخانه مركز اسناد.

·        سايت اطلاع‌رساني.

·        نمايشگاه دائمي محصولات و توليدات.

·        بخش آمار و اطلاعات.

·        بخش تحليل و ارزيابي عملكرد سازمان از نظر توليد و اجراي برنامه.

سامانه اطلاع‌رساني كاركنان (اينترانت)

اين سامانه امكان دسترسي محرمانه عموم كاركنان به اطلاعات فردي خود اعم از احكام كارگزيني، فيش حقوقي ماهانه و كارنامه آموزش‌هاي ضمن خدمت، اطلاعيه‌ها، مزايا و امكانات خدماتي و رفاهي و تفريحي را براي كاربر فراهم مي‌نمايد.

اينترانت يک شبکه اطلاع رساني داخلي، مربوط به يک سازمان يا مجموعه خاص است. اين شبكه به صورت منطقي و فيزيکي از اينترنت جدا مي‌باشد. اين شبکه‌ها معمولا ترکيبي از شبکه‌هاي lan و wan هستند كه مبتني بر بستر شبکه محلي بوده و پرسرعت مي‌باشد. اينترانت‌ها ممکن است در نقاطي به اينترنت متصل باشند يا هيچ نقطه اتصالي با آنها نداشته باشند. اينترانت شبكه‌اي رايانه‌اي است كه از زبان مشترك ارتباطي شبكه جهاني اينترنت براي تبادل داده‌ها استفاده مي‌كند و تمام خدمات اينترنت، از جمله پست الكترونيكي، گروه‌هاي خبري و تله‌‌كنفرانس‌ها را در شبكه‌اي اختصاصي براي استفاده‌كنندگان مشخص آن شبكه ارائه مي‌دهد و لزوماً به اينترنت متصل نيست. اينترانت خود تاريخچه‌اي مستقل ندارد، زيرا يكي از دستاوردهاي اينترنت به‌شمار مي‌رود و در واقع چند سالي پس از آنكه اينترنت پا به عرصه جهاني گذاشت، اينترانت نيز پديد آمد. يکي از استفاده‌هاي اصلي اينترانت ايجاد محيطي درون‌سازماني براي ذخيره اطلاعات است که در هر زمان مي‌توان آن را روزآمد ساخت و از اين طريق سازمان را قادر خواهد بود تا در مقايسه با مكاتبه و نشر سنتي کاغذي که به شدت به مکان و زمان وابسته است با سرعت بيشتري به نيازهاي در حال تغيير افراد پاسخ گويد.

 

بخش‌هاي مختلف اينترانت سازمان تبليغات اسلامي

·       خبر اول 

اخبار فرهنگي- تبليغي سازمان تبليغات اسلامي تا آنجايي كه مربوط به گزارش اجراييات و عملكردهاي سازمان دارد عمدتاً در نشريه داخلي اين سازمان (رخداد) و سايت رسمي آن (ido) منتشر مي‌شود.

·       آرشيو

آرشيوِ اخبار، يك سيستم خودكار است كه در اين سامانه اطلاع‌رساني تعبيه شده است و بدين‌وسيله كليه اخبار مندرج در اينترانت با ورود اخبار جديد به قسمت آرشيو منتقل مي‌شوند.

·                   هنركده

·                   كارمند نمونه

·                   ايستگاه تاكسي

·                   پيرايشگاه

·                   ارتباط با ما

·                   ارتباط با معاون

·                   مطبوعات

·                   اماكن

·                   ترنّم

·                   مطبخ

·                   پيام‌هاي مهم و فوري

·                   مسابقه و جدول

·                   تابلوي اعلانات

·                   رفاهي

·                   بنرهاي مناسبتي

·                   مالتي‌مديا

·                   عكس روز

·                    اطلاعات شخصي پرسنل

·                   اتاق گفت‌وگو (چت‌روم)

·                    خانواده

·                   گفت‌وگو

·                   گزارش

·                   مقاله

·                   آرشيو عكس

·                   بسيج

·                   تعاوني‌‌ (تعاوني‌هاي مصرف، مسكن و اعتباري)

·                   آموزش ضمن خدمت

·                   انفورماتيك

سايت اطلاع‌رساني سازمان

·        اخبار فرهنگ ديني: توليد ميانگين 3000 خبر در روز، شامل آخرين خبرها و گزارش‌هاي فعاليت‌هاي فرهنگي ديني دفاتر استاني و شهرستاني و هم‌چنين مؤسسات وابسته به سازمان تبليغات اسلامي.

·        مقالات: در زمينه فرهنگ ديني و اسلامي، مناسبت‌هاي مذهبي و ملي و هم‌چنين فرهنگ عمومي و...

·        گفت‌وگو: گفت‌وگو با مسئولين و مديران سازماني در خصوص نظرگاه‌ها و فعاليت‌ها و برنامه‌هاي بخش متبوع؛ گفت‌وگوهاي فرهنگي و هنري يا شخصيت‌ها و كارشناسان مرتبط با موضوعات ديني و فرهنگي.

·        يادداشت‌هاي تحليلي: درج مطالب با موضوعات روز از جمله مناسبت‌ها و هم‌چنين برنامه‌ها و اتفاقات مرتبط با ايام سال با رويكرد نقادانه به فعاليت‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي و هنري و ديني داخل و خارج از سازمان.

·        ارائه مطالبي در زمينه معرفي كتاب، نقد فيلم و هنر، منبر معرفت، كشكول، نظرسنجي، نقد و نظر مخاطبان سايت و....

·        ارائه مطالبي منسجم پيرامون موضوعات خاص مانند محرم، رمضان، انتخابات، هيئت‌هاي مذهبي و... به صورت ويژه‌نامه‌هاي متنوع و مستقل.

انتشارات

·        انتشار نشريه رخداد به صورت ماهانه با رويكرد خبري جهت اطلاع‌رساني اخبار و گزارش‌هاي فعاليت‌هاي دفاتر سازمان و مؤسسات وابسته (سي‌ودو شماره).

·        انتشار نشريه علمي- ترويجي بشري- به صورت ماهانه با رويكرد تحليلي و ارائه سياست‌ها و برنامه‌ها و استراتژي سازمان تبليغات اسلامي شامل گفت‌وگو، مقاله، نقد و تحليل (شصت و شش شماره).

·        انتشار نشريه خانواده بشري- به صورت فصل‌نامه با هدف اطلاع‌رساني و ارتباط بين سازمان و خانواده پرسنل و هم‌چنين ارائه مطالب جذاب و سرگرم‌كننده شامل گفت‌وگو با هنرمندان معروف و متعهد، بازنشستگان، نيروهاي خلاق و هنرمند، اعضاي خانواده پرسنل و هم‌چنين آموزش هنرها و خدمات مورد نياز خانم‌هاي خانه‌دار و نقد فرهنگي هنري و... با نوبت انتشار فصل‌نامه (هفت شماره).

·        انتشار نشريه كودك و نوجوان بشري- به صورت فصل‌نامه جهت ارتباط با فرزندان پرسنل سازمان و ارائه مطالب جذاب و غني با محتواي اسلامي و ايراني براي كودكان و نوجوانان (سه شماره).

·        انتشاره ويژه‌نامه‌هاي مناسبتي- به مناسبت‌هاي مختلف از جمله محرم و رمضان به شكل مكتوب و الكترونيكي در محيط اينترنت.

·        انتشار ويژه‌نامه‌هاي سازماني- جهت معرفي عملكرد كلي و يا براي پوشش خبري و تحليل همايش‌ها و برنامه‌هاي بخش‌هاي مختلف سازمان و به سفارش آن‌ها.

·        انتشار نشريات استاني- گاهنامه گزارشي تحليلي «رهاورد» براي واحد امور استان‌هاي روابط‌عمومي در استان‌هاي سراسر كشور.

·        انتشار ويژه‌نامه‌هاي نشان با هدف معرفي شخصيت‌هاي ماندگار و باسابقه و مديران كارآمد سازمان.

تبليغات

·        صدور اطلاعيه‌ها، بيانيه‌ها، جوابيه‌ها و اعلام مواضع سازمان.

·        انجام امور هنري در زمينه‌هاي تبليغاتي از طريق نصب پلاكاردها و تراكت و چاپ بنر.

·        فضاسازي تبليغي از طريق نصب طاق نصرت، آذين‌بندي و چراغاني كردن در مناسبت‌ها.

·        تهيه اقلام تبليغي منقش به نام و آرم سازمان.

·        مديريت تابلو اعلانات.

·        آرشيو نشريات و تهيه بريده جرايد و بولتن شش‌ماهه.

·        برگزاري كنفرانس‌هاي خبري براي مديران سازمان.

·        حضور در نمايشگاه‌ها و مسابقات روابط‌عمومي‌هاي بين‌دستگاهي.

 

 

دوشنبه 23 آذر 1388 - 11:5


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری

 

از اين نويسنده يا گزارشگر