جمعه 9 خرداد 1399 - 9:18
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

T.Q.M چيست؟

 

براي واژه كيفيت كه در مديريت كيفيت فراگير آمده است تعاريف مختلفي ارائه شده است، كه به چند نمونه آن اشاره مي‌شود:

1-    كيفيت امري است كه توسط مخاطبان برنامه‌هاي سازمان تعيين مي‌شود. (انتظارات مخاطبان)

2-    كيفيت بايد نياز مخاطبان برنامه‌هاي سازمان را تأمين كند.

3-    كيفيت بايد خشنودي مخاطبان برنامه‌هاي سازمان را به دنبال داشته باشد.

4-    كيفيت بايد به كل سيستم توليد محصول از بررسي محيط بيروني گرفت تا خدمات بعد از ارائه محصول توجه كند.

5-    خصوصيات محصول يا خدمات بايد با مشخصاتي كه رضايت مخاطبان برنامه‌هاي سازمان را تأمين مي‌كند مطابقت داشته باشد.

6-    انجام صحيح كار يا خدمت در دفعه اول و براي هميشه باشد.

7-    كيفيت چيزي است كه مخاطبان برنامه‌هاي سازمان روي آن قضاوت مي‌كنند.

8-    هدف در كيفيت، افزايش كارآيي سازمان با حداقل هزينه است.

9-    كيفيت به معناي تجمل و لوكس‌گرايي نيست.

كيفيت به معناي درجه عالي بودن و برتري نمي‌باشد، بلكه امري نسبي است. هر سازمان به منظور نيل به كيفيت مطلوب بايد اهداف سه‌گانه زير را مدنظر داشته باشد:

الف: براي تأمين خواست‌ها و نيازهاي مخاطبان خود به طور مستمر كيفيت محصولات و يا خدمات توليدي خود را بهبود و ارتقاء بخشد.

ب:مديريت خود را متقاعد كند كه دستيابي و حصول به كيفيت امري ضروري و حياتي است.

ج:به مخاطبان برنامه‌هاي خود اطمينان دهد كه محصول كيفيت لازم را داراست و يا در مدت زمان معيني به آن حد از كيفيت مطلوب دست خواهد يافت.

 

چهارشنبه 4 آذر 1388 - 13:45


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری