پنجشنبه 8 خرداد 1399 - 12:6
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ريحانه فتحي ثاني

 

كتابشناسي سينما

 

 

به اميد ديدار

نويسنده: کيومرث پوراحمد

تعداد صفحات72

شابک 964-471-670-1

قطع: رقعي

نوبت چاپ: اول: 1381

معرفي کتاب:

اين فيلمنامه كه در 73 صحنه كوتاه تنظيم شده، يك روايت‏حماسى در فضاى داستان‏هاى روستايى است. ماجراى ظالم ومظلوم، ارباب و رعيت، حق و ناحق، كه در يك گذشته نامعلوم وزمانى دور رخ مى‏دهد.

در پى يك جريان ساختگى دزدى، از سوى ارباب و پسرش جمال،«بابافرج» پدر «صنم‏بر» - دختر مورد علاقه جمال - و خدايار نامزدصنم‏بر، به اتهام دزدى دستگير مى‏شوند. ارباب تنها در صورتى‏راضى مى‏شود بابافرج را آزاد كند كه وى با ازدواج جمال و دخترش‏موافقت كند. بابافرج ظاهراً راضى مى‏شود به اين ترتيب از زندان آزادمى‏گردد. يك شب قبل از جشن عروسى صنم‏بر و جمال، خدايار اززندان فرار مى‏كند و صنم‏بر را به عقد خود در مى‏آورد. جمال، خدايار وصنم‏بر را پيدا مى‏كند و با آنها درگير مى‏شود. در اين درگيرى جمال‏كشته مى‏شود، خدايار مجبور به فرار شده و صنم‏بر و پدرش دستگيرمى‏شوند. خدايار با عده‏اى ياغى كه مخالف ارباب هستند، آشنامى‏شود. پس از مدتى، اختلاف خدايار با رئيس گروه، آنها را تبديل‏به دو دسته مى‏كند. از طرفى صنم‏بر براى زايمان، با يك دليجان اززندان به شهر منتقل مى‏شود، در راه اگرچه خدايار موفق مى‏شودهمسر و فرزند تازه به دنيا آمده‏اش را نجات دهد، اما خود به دست‏ياغى‏ها كشته مى‏شود.

 

 

تشخيص هويت

نويسنده: جعفر حسني

تعداد صفحات: 85

شابک: 964-471-697-3

قطع: رقعي

نوبت چاپ: اول: 1381

معرفي کتاب:

ماجراى فيلمنامه كه در 125 صحنه كوتاه تنظيم شده،درباره زنى است به نام فرانك كه پس از 3 سال انتظار براى بازگشت‏همسرش مهران از آمريكا - كه براى جراحى تومور مغزى به آنجارفته است - به‏طور اتفاقى او را در تهران مى‏بيند. اما وقتى با او روبه‏رومى‏شود، همسرش هيچ عكس‏العملى مبنى بر آشنايى با وى نشان‏نمى‏دهد. از طرفى جلال برادرزاده موسى خان - پدرخوانده فرانك -كه به تازگى از آمريكا آمده، اصرار دارد كه مردى كه فرانك ديده‏مهران نيست. فرانك مصرانه پيگير جريان مى‏شود و در نهايت با به‏دست آوردن اسنادى درمى‏يابد مهران به عنوان نمونه آزمايش درآمريكا تحت عمل قرارگرفته و مغز فرد ديگرى را به او پيوند زده‏اند وجلال نيز مأموريت دارد تمام عكس‏العمل‏هاى او را ثبت نمايد.

جلال وقتى مى‏فهمد فرانك پى به ماجرا برده، تهديد مى‏كند كه درصورت عدم تحويل اسناد و مدارك، مهران را مى‏كشد. فرانك قبل ازرفتن نزد جلال، پليس را خبر مى‏كند. در آخرين لحظات وقتى جلال‏مى‏خواهد فرانك را بكشد، پليس سر مى‏رسد و فرانك و مهران‏نجات مى‏يابند.

 

 

آن روزها

نويسنده: احمد مراد پور

شابک: 7-695-471-964

نوبت چاپ: چاپ اول: 1381

معرفي کتاب:

 داستان اين فيلمنامه كه در 70 صحنه كوتاه تنظيم شده،درباره اسارت رزمندگان ايرانى در يكى از اردوگاههاى عراق ودرگيرى‏ها و حوادث داخل اين اردوگاه است.

به خاطر فرار 3 تن از اسرا، فرمانده پايگاه از منصب خود عزل شده وسرهنگ «عريف صبا» جانشين وى مى‏شود. داريوش، ارشد اسراى‏اردوگاه از وضع نامناسب اردوگاه شكايت كرده و از سرهنگ‏درخواست امكانات لازم را مى‏نمايد. در پى تلاش‏هاى وى، اسراى‏بيمار براى درمان به بيمارستان منتقل مى‏شوند، اما پس از بازگشت‏آنها، داريوش و ديگر اسرا درمى‏يابند كه كليه يكى از اسيران را به‏سرهنگ پيوند زده‏اند. اين حركت باعث خشم بيشتر اسرا مى‏شود.داريوش و چند نفر از اسرا با دزديدن راديوى فروشگاه اردوگاه،مسئول آن را تحت فشار قرار مى‏دهند كه اطلاعاتى راجع به پايگاه ومحل آن به آنها بدهد. از طريق اطلاعاتى كه داريوش به دست‏مى‏آورد و نقشه‏اى كه طرح مى‏كند، 3 تن از اسرا موفق به فرار شده وبه ايران مى‏روند و به اين ترتيب اسامى اسراى اردوگاه به سازمان‏ملل اعلام مى‏شود. در پى اين جريانات سرهنگ نيز از منصب خودعزل شده و فرد ديگرى جانشين وى مى‏گردد.

اين کتاب توسط مدرسه كارگاهى فيلمنامه‏نويسى تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

 

 

آشيانه بر باد

نويسنده: محمدرضا هنرمند

تعداد صفحات: 88

شابک:  2-692-471-964

قطع: رقعي

نوبت چاپ: چاپ اول: 1381

معرفي کتاب:

موضوع اصلى اين فيلمنامه كه در 64 صحنه كوتاه تنظيم‏شده، مهاجرت ايرانيان به خارج از كشور و عواقب اين نوع سفرها ونتايج ماندن در غربت است كه تصوير هراس‏آورى از سرشكستگى‏در فرنگ پيش چشم مى‏آورد.

كيا و مينو، همراه با پسرشان آرش، به ايتاليا مى‏روند، تا از آنجا به‏آمريكا مهاجرت كنند. آنها در ايتاليا با يك ايرانى به نام «قاسم‏بلبل» آشنا مى‏شوند. قاسم فردى را به آنها معرفى مى‏كند، تا باكمك وى به طور قاچاقى به آمريكا مهاجرت كنند. آنها با وى قرارملاقاتى گذاشته و با تمام پولى كه داشتند نزد او مى‏روند، اما قبل ازملاقات با او، با چند ايتاليايى درگير مى‏شوند. اين افراد ماشين قاسم‏را كه حاوى تمام مدارك و پول كيا و خانواده‏اش بود به آتش‏مى‏كشند. بعد از اين ماجرا، مينو در يك رستوران مشغول به‏كارمى‏شود. و كيا در خانه به تعمير ساعت مى‏پردازد. اما عياشى وقماربازى كيا، باعث اختلاف بين او و همسرش مى‏شود. وقتى مينوبه خاطر تهمت‏هاى كيا، او را ترك مى‏كند، توسط پليس دستگيرمى‏شود. كيا به خاطر درگيرى با فروشنده ساعتها و مصدوم كردن‏وى، از دست پليس متوارى مى‏شود. در نهايت كيا و پسرش از ايتالياخارج شده و در سفارت ايران در بوداپست در مى‏يابند كه مينوخودكشى كرده است و ...

اين کتاب توسط مدرسه كارگاهى فيلمنامه‏نويسى تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

 

 

لاله و پونه

نويسنده: مجيد مجيدي

تعداد صفحات: 65

شابک:3-795-471-964

قطع: رقعي

نوبت چاپ: چاپ اول: 1381

معرفي کتاب:

ماجراى اين فيلمنامه كه در 39 صحنه كوتاه تنظيم شده، درباره دختركى به نام عاطفه است كه در خيال خود با عروسكهايش‏حرف مى‏زند.

عاطفه قرار است به كلاس اول دبستان برود. يك شب قبل از آغازسال تحصيلى، پدر، براى او يك جامدادى و كتاب قصه‏اى مى‏خرد.

مادر، كتاب قصه را كه درباره دو دختر به نامهاى لاله و پونه است‏برايش مى‏خواند، لاله و پونه بر اثر سوءتفاهمى با همديگر قهرهستند. عاطفه از اينكه داستان پايان خوشى ندارد غصه‏دار مى‏شود.يكى از عروسكها براى اينكه عاطفه را خوشحال كند، او را به فضاى‏قصه مى‏برد. او در روياى خود تمام تلاش خود را مى‏كند، تا آنها راپيدا كرده و با يكديگر آشتى دهد. صبح وقتى عاطفه از خواب بيدارمى‏شود، عكس صفحه آخر كتاب قصه خط خطى شده و به جاى آن‏تصويرى كه در روياى خود كشيده و لاله و پونه را دست در دست‏يكديگر نشان مى‏داد، مى‏بيند. او خوشحال به دنبال دوستش‏مى‏دود، تا با او به مدرسه برود.

اين کتاب توسط مدرسه كارگاهى فيلمنامه‏نويسى تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

 

سفارت

نويسنده: سيدمجيد امامي

تعداد صفحات: 167

شابک: 5-696-471-964

قطع: رقعي

نوبت چاپ: چاپ اول: 1381

معرفي کتاب:

اين فيلمنامه در 294 صحنه كوتاه و بر مبناى يك حادثه‏واقعى و مستند نوشته شده است، واقعه تصرف سفارت جمهورى‏اسلامى ايران در لندن، در اولين سال‏هاى پيروزى انقلاب، كه به‏فاصله چند روز از حمله نظامى آمريكايى‏ها در طبس - كه با توفان‏شن نافرجام ماند - به وقوع پيوست. يك هفته پس از شكست‏آمريكايى‏ها در حمله به طبس، 6 جوان عرب، سفارت ايران درانگليس را به مدت 6 روز اشغال كرده و يكى از اعضاى سفارت به نام«عباس لواسانى» را به شهادت مى‏رسانند. به دستور دولت انگليس،مأموران انگليسى به سفارت حمله كرده و 5 نفر از گروگان‏گيرها رامى‏كشند. در اين ميان يكى ديگر از اعضاى سفارت نيز به شهادت‏مى‏رسد. هنگام خروج گروگان‏ها از سفارت، يكى از گروگان‏گيرها،بدون آنكه مأموران متوجه شوند، همراه آن‏ها خارج مى‏شوند. در اين‏هنگام، يكى از گروگان‏ها، خبرنگاران را متوجه حضور گروگان‏گيرمى‏كند، و واقعه به‏گونه‏اى رقم مى‏خورد كه نشانه‏هايى از تبانى دولت‏انگليس و گروگانگيرها ظاهر مى‏شود.

اين کتاب توسط مدرسه كارگاهى فيلمنامه‏نويسى تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

 

 

سماورساز

نويسنده: حسين ترابي

تعداد صفحات: 81

شابک: 4-691-471-964

قطع: رقعي

نوبت چاپ: چاپ اول: 1381

معرفي کتاب:

اين فيلمنامه كه در 58 صحنه كوتاه تنطيم شده، حكايت‏كننده روايتى تاريخى از آخرين ماه‏هاى صدارت اميركبير تا اولين‏روزهاى وقوع انقلاب مشروطه است. در متن اين روايت، ماجراى‏اولين كلنجارها بر سر تن دادن به واردات صنعتى يا تلاش براى‏دستيابى به خودكفايى شرح داده مى‏شود وسيله و ابزارى كه محمل‏اين بحث واقع شده «سماور» است كه در آن دوران تازه از كشورروسيه به دربار ناصرالدين شاه راه يافته بود. وقتى اميركبير در مجمع‏الصنايع (نمايشگاه صنعتى) سماورِ ساخت «ميريوسف دواتگر» اهل‏اصفهان را مى‏بيند با دادن مقدارى پول و يك سماور ساخت روسيه‏به وى از او مى‏خواهد كارخانه سماورسازى را راه‏اندازى كند. اماعوامل روسى، با وارد كردن سماورهاى روسى به قيمتى كمتر ازسماورهاى ميريوسف، او را در جريان توليد با مشكل مواجه مى‏كنند،با عزل اميركبير از صدارت و مرگ وى، ميريوسف نيز توسط عوامل‏حكومت اصفهان دستگير شده و تمام وجوه پرداختى دولت از وى‏مسترد مى‏شود. در پى شكنجه‏هاى آنها، ميريوسف بينايى خود را ازدست مى‏دهد. سالها بعد در آغاز انقلاب مشروطه، ميريوسف به جرم‏قتل ميرزا نصراللّه فراهانى مدير روزنامه حقايق الاخبار از مشروطه‏طلبان، دستگير مى‏شود. اما درست در لحظه اعدام، قاتل با معرفى‏خود، او را از مرگ نجات مى‏دهد ...

اين کتاب توسط مدرسه كارگاهى فيلمنامه‏نويسى تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

 

 

عقاب صحرا

نويسنده: عباس اکبري

تعداد صفحات: 90

شابک: 9-744-471-964

قطع: رقعي

نوبت چاپ: چاپ اول: 1381

معرفي کتاب: فيلمنامه حاضر كه در 112 صحنه كوتاه تنظيم شده، يك‏روايت تاريخى از دوران صدراسلام است. نويسنده كوشيده با تمركزبر كشمكش پر حادثه يك كافر (ابن شبيه) و يك مسلمان (ابوبصير)در يك ماجراى عاشقانه كه هدفش پيوند با دخترى تازه مسلمان(كلثوم) است، به اتفاقات تاريخى آن دوره مثل صلح حديبيه، بعدتازه‏اى ببخشد.

بيست ماه پس از انعقاد «صلح حديبيه» ميان مسلمين و كفار، كلثوم‏و ابوبصير قرار مى‏گذارند كه از دست پدر كلثوم كه وى را مجبور به‏ازدواج با ابن شبيه مى‏كرد، فرار كرده و نزد حضرت رسول (ص) درمدينه بروند. در شب موعود، ابوبصير مورد هجوم ابن شبيه و افرادش‏قرار مى‏گيرد، در اين درگيرى يكى از مهاجمان كشته شده و ابوبصيراسير مى‏شود. ابوبصير از زندان فرار مى‏كند و به مدينه مى‏رود. اماپيامبر به خاطر تعهدش با كفار، نمى‏تواند او را بپذيرد. ابوبصير دربيابانى همراه با فرد ديگرى به نام ابن سهيل راه را بر كاروان‏هاى‏كفار مى‏بندد و كم كم شمار مسلمينى كه به آن‏ها مى‏پيوندند زيادمى‏شود. از طرفى كلثوم كه از دست ابن شبيه فرار كرده بود، دوباره‏اسير وى مى‏شود و مورد شكنجه او قرار مى‏گيرد. در پايان ابوبصير وابن سهيل به كمك او مى‏آيند. ابوبصير و كلثوم معجزه‏آسا نجات‏مى‏يابند و ابن شبيه كشته مى‏شود.

اين کتاب توسط مدرسه كارگاهى فيلمنامه‏نويسى تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

 

قتل در استانبول

نويسنده: علي شاه حاتمي

تعداد صفحات: 105

شابک: 0-963-471-964 قطع: رقعي

نوبت چاپ: چاپ اول: 1381

معرفي کتاب: اين فيلمنامه كه در 72 صحنه كوتاه تنظيم شده، ماجراى‏پليسى دارد.

«امير صادقى» پليس بين‏الملل ايران وقتى براى تحويل جسد يك‏ايرانى به تركيه مى‏رود، با جسد برادر خود على مواجه مى‏شود. اواظهارات پليس تركيه را مبنى بر مرگ برادرش بر اثر تزريق موادمخدر قبول نمى‏كند و تصميم مى‏گيرد خود پيگير جريان قتل وى‏شود. امير در تحقيقات خود درمى‏يابد، على جذب گروه منافقين(مجاهدين خلق) شده و با يكى از آنان ازدواج كرده است.

امير با همكارى پليس تركيه، تمام پرونده‏هاى جنايى كه در ماه‏اكتبر (زمان مرگ على) اتفاق افتاده، بررسى مى‏كند. در ميان‏پرونده‏ها، پرونده سرقت از بانك «ماير» و پيدا نشدن سارقين توجه‏آنها را جلب مى‏كند. در اين پرونده مدارك دريافت و پرداخت وام ازاين بانك، توسط عراق به چشم مى‏خورد، آنها متوجه مى‏شوند، دريك نقشه ساختگى با طراحى مأموران سازمان امنيت عراق، وهمكارى ماير رئيس بانك و مأمور بيمه، به بانك دستبرد زده‏مى‏شود كه سارقين آن على و چند منافق ديگر هستند كه بعداً توسطسازمان به قتل مى‏رسند. به اين ترتيب تمام موجودى ثبت شده دراسناد بانك از بيمه دريافت مى‏شود.

امير پس از كشف حقايق، همراه با همسر برادرش به ايران‏بازمى‏گردد.

اين کتاب توسط مدرسه كارگاهى فيلمنامه‏نويسى تدوين و با جلد شميز منتشر شده است.

 

 

 

ماهى خانم و دريا

نويسنده: زهره حاتمي

تعداد صفحات: 101

شابک: 9-964-471-964 قطع: رقعي

نوبت چاپ: چاپ اول: 1381

معرفي کتاب: موضوع اين فيلمنامه كه در 94 صحنه كوتاه تنظيم شده، طنزاجتماعى است. «ماهى خانم»، قهرمان داستان، فردى دست و پاچلفتى است كه با بهره هوشى اندك، از پس كارى بزرگ برمى‏آيد.

وقتى والدين چند كودك كه در يك مجتمع مسكونى زندگى مى‏كنند،براى نگهدارى فرزندانشان به روزنامه آگهى مى‏دهند، ماهى خانم‏به اميد يافتن شغلى با حقوق مناسب به اين مجتمع مى‏رود وناباورانه از طرف والدين پذيرفته مى‏شود.

كودكان ناسازگار و شرّ مجتمع مسكونى دريا، با بلاهايى كه بر سرماهى‏خانم مى‏آورند، تمام تلاش خود را براى فرارى دادن وى‏مى‏كنند. اما ماهى خانم كه به حقوق مناسب اين شغل بسيار احتياج‏دارد با سماجت به كار خود ادامه مى‏دهد. در پايان پس از اتفاقاتى‏كه رخ مى‏دهد، كودكان به او علاقمند شده وى را در ميان خودمى‏پذيرند.

اين کتاب توسط مدرسه كارگاهى فيلمنامه‏نويسى تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

 

 

 درسهاى بازيگرى

نويسنده: مهدي ارجمند

تعداد صفحات 210

شابک: 964-471-503-9 قطع: وزيري

نوبت چاپ: چاپ اول: 1380

معرفي کتاب:

كتاب حاضر، حاصل تدريس نويسنده در درس «بازى مقابل‏دوربين» در «مدرسه عالى بازيگرى» (حوزه هنرى) است كه براى‏دانشجويان رشته بازيگرى و ساير علاقمندان نوشته شده است.شيوه نگارش به روش بحث و گفتگو بين استاد و هنرجو است وتمرين‏هاى عملى هنرجويان، تحليل فيلم‏هاى مورد بحث و بررسى‏موردى كار بازيگران حتى المقدور با عكس‏هايى از صحنه‏هاى‏مزبور همراه مى‏باشد.

كتاب با مطلبى از «داريوش ارجمند» در بخش «ديباچه» آغاز و پس‏از مقدمه نويسنده در سه فصل با عناوين «الفباى بازى در فيلم»(تأثير از هنرهاى پيشين)، «ارتباط قاب و بازى»، «حضور دوربين»تدوين و در پايان كتاب نيز در بخشى با عنوان «پايانه» تعريف برخى‏از اصطلاحات ارائه شده است. نقاشى (بازيگر - مدل)/ عكاسى(بازيگر - موضوع)/ تئاتر/ زاويه ديد/ ميزانس/ حركت دوربين/ برون‏فكنى/ آزمون و خطا/ و... از جمله موارد مطرح شده در اين كتاب‏است.

اين کتاب توسط مدرسه عالى بازيگرى تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

 

نشانه‏هاى معنوى در سينما جلد(1)

نويسنده: فرهاد ساساني

تعداد صفحات: 281

شابک: 964-471-661-2 قطع: رقعي

نوبت چاپ: چاپ اول: 1380

معرفي کتاب:

مجموعه مقالاتى از 9 تن از انديشمندان غير ايرانى، درباره‏سينما و دين است كه با قلم جمعى از مترجمان ترجمه شده است.متن كتاب شامل 3 بخش «الهيات و فيلم»، «عناصر دينى در فيلم» و«سينما، دين و فرهنگ پسامدرن» مى‏باشد. در آغاز كتاب در 2بخش «معرفى نويسندگان» و «ديباچه» مطالبى درباره چگونگى‏جمع‏آورى كتاب و معرفى و شرح حالى از نويسندگان مقالات ارائه‏شده است. عناوين مقالات و نويسندگان و مترجمين آنها بشرح زيراست: «رويكردهاى نقد فيلم ]دينى[» آمبروس آيشنيرگر؛ فرهادساسانى، «نظريه‏هاى معاصر درباره‏ى تفسير فيلم دينى» جان ر.مى؛ فرهاد ساسانى، «كاربردهاى فيلم در الهيات» ديويد جان‏گراهام؛ فرهاد ساسانى، «الهيات، تأويل و سينما» مايكل پل گالاخر؛محمد كريمى، «زيباتر از آن كه حقيقت نباشد: به سوى الهيات‏زيباشناسى فيلمى» ماريت وربيك؛ فرزان سجودى، «امور مذهبى‏در فيلم: از شاه شاهان تا شاه ماهى‏گير» پيتر هاسنبرگ؛ مريم‏صابرى پورنورى فام، «از حوا تا مريم عذرا و بالعكس: سيماى زن درفيلم (دينى) معاصر» دايان آپوستولويژس - كاپادونا؛ فريده حق‏بين،«مسئله‏ى شرّ در فيلم معاصر» راينولد تسوئيك؛ احسان نوروزى،«جنبه‏ى هشيارى سينمايى در فرهنگ پسامدرن «سيلوان»دبليكره؛ فرزان سجودى.

اين کتاب توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامى تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

 

 

 

سينما، دين، ايران

به‏كوشش پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامى

تعداد صفحات 216

شابک: 964-471-662-0 قطع: خشتي

نوبت چاپ: چاپ اول: 1380

معرفي کتاب:

اين كتاب مشتمل بر 20 مصاحبه و گفتگو درباره سينما ودين و ارتباط آنها با جامعه، با صاحبنظران اين فن است. فهرست‏مصاحبه‏ها عبارتست از: «تشنگى براى برخورد بى‏واسطه باحقيقت» از محمدحسن احمدى، «سينماى دينى فاقد دو گروه است:معتقدان متخصص و متخصصان معتقد»/ داريوش ارجمند،«بازخوانى يك تجربه»/ عبدالله اسفنديارى، «نگاه آيينى گسترش‏كليشه‏ها»/ محمدرضا اصلانى، «سينماى ملى: تعطيل مطلق!»/بهروز افخمى، «سينماى دينى، گونه مضمون گريز»/ جهانگيرالماسى، «حاصل مطلوب كجاست؟»/ نوشابه اميرى، «بازشناسى‏سينماى دينى»/ مسعود اوحدى، «نسبت معانى دينى با سينما»/اسماعيل بنى اردلان، «موسيقى انسان و دنياى خاكى»/ مهران‏پورمندان، «سينما مرز بين تعقل و تخيل»/ محمدرضا ريخته‏گران،«سينماى دينى سينماى عميقى كه نياز به تأويل دارد/ شهاب‏الدين‏عادل، «سه‏گونه سينمايى: دينى، غير دينى و ضد دينى»/ مهردادفريد، «سينماى دينى ژانرپذير نيست»/ منوچهر محمدى، «سينماى‏دينى سينماى انسانيت» از مجيد مدرسى، «سينماى دينى بازگشت‏به انسان فطرى»/ على معلم، «سينماى دينى حاصل روح و انديشه‏هنرمندى با دغدغه‏هاى دينى/ داود ميرباقرى، «سينماى دينى به‏اعتبار نگاه مخاطب»/ سيدعلى ميرفتاح، «سينماى دينى سينماى‏صداقت است»/ رضا ميركريمى، «سينماى دينى و ساحت انسان‏امروز»/ محمدعلى نجفى.

اين کتاب توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامى تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

 

مفهوم واقعيت در هنر و سينما

نويسنده: محمد صدري

تعداد صفحات107

شابک: 964-471-501-2 قطع: رقعي

نوبت چاپ: چاپ دوم : 1379

معرفي کتاب:

بازسازى و تاويل واقعيت براساس نگرش ذهنى، درونى وسوبژكتيو فيلمساز، جريانى است كه تمام مقاطع تاريخ سينمامى‏توان ديد. فيلمسازانى هستند كه به بازسازى، تفسير خلاق ودراماتيزه كردن واقعيت اعتقاد دارند. گروهى ديگر نيز مى‏كوشند تاهر چه ممكن است خود را به واقعيت نزديك‏تر كنند و به جاى‏بازسازى و تاويل، سعى در برقرار كردن ارتباط و اتصال با واقعيت‏دارند. اين در نوع تلقى نسبت به واقعيت و رابطه ميان فيلم با عالم‏واقع و حقيقت تا سالهاى اخير تنها وجوه دوگانه نظريات سينمايى وتفكر فيلمسازان و نظريه‏پردازان در اين باب شمرده مى‏شد. اماشهيد آوينى با ساخت مجموعه‏هاى مستندى چون «شش روز درتركمن صحرا»، «روايت فتح» و... و همچنين با طرح نظريه مربوطبه سينماى مستند اشراقى وجه سومى را در نحوه ظهور و بروزواقعيت در فيلم مطرح نمود. اين بار واقعيت خود به سراغ هنرمندمى‏آيد و در آينه وجود او تجلى مى‏يابد. كتاب حاضر به بررسى مفهوم‏واقعيت در سينما با استناد به آراء شهيد آوينى مى‏پردازد.

كتاب شامل سه بخش (8 فصل)، با عناوين زير است: «مبانى زبانى‏و نظرى واقعيت در قلمرو دين، فلسفه و هنر»، «واقعيت و سينما به‏مثابه رسانه (medium) يا زبان و واسطه هنرى»، «واقعيت درگونه‏هاى سينمايى». (چاپ اول حوزه هنرى)

يادداشت:چاپ اول اين اثر توسط انتشارات «فرهنگسراى انديشه»منتشر شده است.

اين کتاب توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامى تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

چگونه در 21 روز فيلمنامه بنويسيم

نوشته : ويكى كينگ / ترجمه : عباس اكبرى

تعداد صفحات 252

شابک: 964-471-468-7 قطع: رقعي

نوبت چاپ: چاپ دوم: 1379

معرفي کتاب:

كتاب حاضر در مورد فن فيلمنامه‏نويسى مى‏باشد، كه در آن‏نويسنده طرح سئوالات متعدد در متن و بهره‏گيرى از آن و نيز استفاده‏از دستنويس‏هاى نمونه همچون دستنويس گستره‏اى، كسانى را كه‏مى‏خواهند فيلمنامه‏نويس شوند، با مهارت لازم آشنا مى‏سازد.فهرست مطالب عبارتست از: تصوير كلى، قول و قرارها، روش‏فيلمنامه‏نويسى شهودى چيست؛ چگونه آماده شوديم؟: چه‏بنويسيم؟، چگونه بنويسيم؟، تا اينجا چه مى‏دانيد؟، انتقال ازآمادگى به حركت، نوشتن فيلمنامه در بيست و يك روز:دستنويس گسترهاى؛ با دل بنويسيد، دستنويس بازنويسى؛بازنويسى به كمك عقل، استقبال از موانع تحمل‏ناپذير: ذن و هنروالاى به پايان رساندن كار، موانع بيرونى: در حالى كه اداى دين‏مى‏كنيد، چگونه اجاره خانه را بپردازيد؟، وقت كار، مكان و وسايل، آيالازم است همكار داشته باشم؟، چگونه كسى را انتخاب كنم؟،راهنماى محبوبين براى تغذيه و مراقبت از فيلمنامه‏نويس آتى،اولويت خانوادگى فيلمنامه‏نويس، موانع درونى: چرا توقف كرده‏ايد؟چگونه كار را ادامه دهيد؟، براى نويسنده چيزى به نام بن‏بست وجودندارد، مراحل و دوره‏ها، روياى شما، عمل، كلام آخر: هيچ‏كارى مثل‏كار نمايش نيست.(چاپ اول: 1372)

يادداشت:طرح جلد كتاب از چاپ دوم به بعد تغيير يافته است.

 

 

سوررئاليسم در سينما

 نوشته : آدوكى رو / ترجمه : منير خلقى

تعداد صفحات 375

شابک: 964-471-575-6 قطع: رقعي

نوبت چاپ: چاپ اول: 1379

معرفي کتاب:

مكتب ادبى و هنرى «سوررئاليسم» در دهه 1920 به دنبال‏مكتب «دادائيسم» در فرانسه پا گرفت.

كتاب حاضر به بررسى و نقد سوررئاليسم در سينما مى‏پردازد.نويسنده درباره نقش سوررئاليسم در سينما معتقد است كه اگرشرايط عمومى زندگى به طور بنيادى تغيير نكند و اگر انديشه‏سوررئاليست (تحت اين نام و هر نام ديگرى) دريچه‏هاى آزادى رانگشايد، سينما در حاليكه در باتلاق فرو مى‏رود، به آخر خط خواهدرسيد.

تلاش‏هاى سينمايى جنبش سوررئاليست، بررسى موضوعاتى چون‏عشق، جنگ و اخلاق در سينما، نقد و بررسى فيلم‏هايى از «لوئيس‏بونوئل» همچون «عصر طلايى»، «زمين بى‏حاصل»، «فراموش‏شدگان» و...، بررسى سينمايى لهستان، از جمله موارد مطرح شده دراين كتاب است.

كتاب در 9 بخش با عناوين «دروازه‏اى به روى زندگى»، «وجه‏هاى‏بلور»، «آنسوى ديگر»، «غير ممكن»، «عشق»، «طغيان»، «پيرامون‏سوررئاليسم»، «لوئيس بونوئل» و «فراسوى چشم‏انداز سينمايى»تدوين شده است.

اين کتاب توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامى تدوين وبا شميز منتشر شده است.

 

 

سينما در آينه فقه

نويسنده: محمدرضا جباران

تعداد صفحات 160

شابک: 964-471-535-7 قطع: رقعي

نوبت چاپ: چاپ اول: 1378

معرفي کتاب:

كتاب حاضر كه حاصل دروس خارج فقه آيت الله مروجى‏است، درباره نقد و بررسى سينما از منظر فقه مى‏باشد. در اين كتاب‏با استناد به روايات، ادله و آيات قرآن تمام مواردى كه به نحوى بايكى از عناصر تشكيل دهنده فيلم و نمايش ارتباط دارد مورد بررسى‏شده است.

اختلاط زنان و مردان و زوجيت فرضى، حكم وصل كردن مو به موى‏زن، ميزان وجوب پوشش بر زنان، شنيدن صداى نامحرم و نگاه به‏نامحرم، فيلم و نمايش كمدى و...، از جمله مواردى است كه محتواى‏اين كتاب را دربر مى‏گيرد.

اين کتاب توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامى تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

 

كمدى عاميانه و مردمى در سينما و تلويزيون

 نوشته : استيو نيل، فرانك كروتنيك / ترجمه : مهدى ارجمند

تعداد صفحات 272

شابک: x-964-471-492 قطع: وزيري

نوبت چاپ: چاپ اول: 1378

معرفي کتاب:

كتاب حاضر، به بررسى كمدى در سينما و تلوزيون پرداخته ودر اين راستا، جزء به جزء و بر حسب ضرورت حدود و ثغور آن راتقسيم‏بندى مى‏كند. مطالب جامع و متنوع كتاب براى دانشجويان‏رشته‏هاى سينما، تلوزيون، رسانه‏هاى عمومى و فرهنگ عامه مفيداست و از آن‏جا كه مترجم در ترجمه متن حاضر، از نظريه‏پردازى‏ها ومباحث فلسفى اثر كاسته و به قسمتهاى مزح آن بيشتر پرداخته، اين‏كتاب براى خوانندگان عادى و غير متخصص نيز جذاب است. اگرچه‏كل كتاب در نهايت اثر است عالمانه تا عاميانه، اما در متن آن توازنى‏بين اين دو قطب وجود دارد.

كتاب به 3 بخش اصلى تقسيم شده است: بخش اول مبتنى برجنبه‏ها و ابعاد عمومى پديده كمدى است، بخش دوم به مقوله‏كمدى در سينما به ويژه هاليوود اختصاص دارد و بخش سوم به‏كمدى در تلوزيون مربوط مى‏شود.

تمايزات بين اقسام كمدى/ كمدى در روايت/ شيرين‏كارى، لطيفه،نغز و رويداد كميك/ خنده، شوخى و مزاح/ حقيقت نمايى/ كمدى‏جنسيت/ كمدى رسانه‏اى و كمدى موقعيت/ و... از جمله موارد مطرح‏شده در اين كتاب است.

تصاوير و عكسهايى از فيلم‏هاى كمدى ارائه و در پايان كتاب نيزبخشى با عنوان «پانوشتهاى فصول» ذكر شده است.

اين کتاب توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامى تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

 

يادداشت كوئيلر

 هارولد پينتر / ترجمه: عباس اكبرى

تعداد صفحات 70

شابک: 964-471-025-8 قطع: رقعي

نوبت چاپ: دوم: 1378

معرفي کتاب:

اين فيلمنامه كه در 116 صحنه كوتاه تنظيم شده است،درباره تلاش سازمان جاسوسى انگليس براى كشف پايگاه نازيهادر آلمان مى‏باشد.

پس از اينكه دو نفر از ماموران سازمان جاسوسى انگليس توسطنئونازيها كشته مى‏شوند، سازمان از كوئيلر مامور ديگر خود مى‏خواهدكه به برلين برود و پايگاه نازيها را شناسايى كند. كوئيلر در پى يافتن‏پايگاه نازيها به محلهايى كه ماموران قبلى رفته‏اند، مراجعه مى‏كند.تا اينكه در مدرسه‏اى با يك معلم به نام «اينگه» آشنا مى‏شود. اوقبل از اينكه تحقيقاتش به نتيجه برسد. توسط نازيها دستگير شده‏و به مقر آنها برده مى‏شود، او در آنجا مورد شكنجه قرار مى‏گيرد اماپايگاه انگليس در برلين را به نازيها لو نمى‏دهد، سپس به دليل‏نامشخص آزاد مى‏شود. پس از آزادى متوجه مى‏شود مديرمدرسه‏اى كه اينگه در آن كار مى‏كند مقر نازيها را مى‏شناسد. باراهنمايى او، همراه با اينگه به آنجا مى‏رود، اما باز هم دستگيرمى‏شود. اينبار، نازيها به كوئيلر فرصت مى‏دهند تا صبح روز بعدپايگاه انگليسى‏ها را به آنها معرفى كند و تهديد مى‏كنند كه در غيراينصورت اينگه را مى‏كشند. روز بعد كوئيلر موفق مى‏شود در تماسى‏با پايگاه انگليس مقر نازيها را لو دهد. اما در نهايت متوجه مى‏شودكه اينگه نيز يكى از ماموران نئونازيها است.(چاپ اول: 1376)

اين کتاب توسط انتشارات برگ تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

 

نظريه انتقادى و سينماى آلمان

نويسنده: علي شيخ مهدي

تعداد صفحات 315

شابک: 964-471-381-8 قطع: وزيري

نوبت چاپ: چاپ اول: 1377

معرفي کتاب:

براى پى‏بردن به راز پويايى سينماى آلمان - كه در دوران‏صامت سهم مهمى در رشد و توسعه بيان هنرى سينما داشته -مى‏بايست به جستجوى آبشخورهاى فلسفى و قطريات متفكران‏آلمان درباره هنر به طور عام و سينما به طور خاص پرداخت. «نظريه‏انتقادى» از جريانهاى فكرى بسيار مهم سده اخير و در اين كشوراست كه به سبب رشد آن در دانشگاه فرانكفورت به «مكتب‏فرانكفورت» مشهور است. انديشمندان اين مكتب ماركس گرايانى‏بودند كه بيزار از حكومت خودكامه شوروى و جهان سرمايه‏دارى‏جنگ افروز، در پى درافكندن طرح نو در ميان روشنفكران آلمانى واروپايى بودند. كتاب حاضر به بررسى نظريات اين دانشمندان‏پرداخته است. متن كتاب شامل 2 فصل است و هر فصل از دو بخش‏مجزا تشكيل شده است. فصل اول، مفاهيم اساسى را در بسترى تودر تو از فلسفه، هنر و سينما مطرح كرده و پس از آن عقيده‏هاى‏بنياين گذاران مكتب فرانكفورت را در تقابل با ماركس گرايان سنتى‏بررسى نموده است. فصل دوم به پژوهش در سينماى آلمان وجنبه‏هاى زيباشناختى آن - براساس زمينه‏هاى اجتماعى -اختصاص دارد. در پايان «نتيجه‏گيرى» و فهرست منابع و فهرست‏اعلام آمده است.

اين کتاب توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامى تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

 

سينما از نگاه انديشه جلد(1)

 دبيرخانه دائمى هم‏انديشى، دين از چشم سينما

تعداد صفحات 386

شابک: 964-471-356-7 قطع: وزيري

نوبت چاپ: چاپ اول: 1377

معرفي کتاب:

اين كتاب مشتمل بر 16 مقاله است كه از سوى‏صاحب‏نظران در دومين هم‏انديشى «دين از چشم سينما» با انديشه‏طرح مشكلات فرهنگى - اجرايى سينما و ايجاد پيوند بين بدنه‏سينما و نهادهاى فكرى و معنوى بيان شده است. مقالات با عناوين‏زير مطرح شده است:

«رمزگرايى دين و نمادين سينما»/ غلامرضا جلالى، «خلاقيت‏هنرى»/ احمد تميم‏دارى، «كليسا و سينما»/ انيس دو ويكتور،«بررسى چند الگوى دينى سينماى شرپرداز»/ حسن ايدرم، «پيش‏درآمدى بر مبانى فقهى كاربرى تصوير در سينما»/ حسين ناصرى،«سينما، صادق يا كاذب؟! مبانى فقهى صدق و كذب در سينما»/مجتبى الهى خراسانى، «دين‏انديشى و سينما»/ محمدرضامصطفوى، «حرمت سينما در جامعه دينى»/ حسن جمشيدى،«چگونگى تبديل مفاهيم دينى به نشانه‏هاى تصويرى»/ سيدعلى‏ايازى، «داستان در دين و سينما»/ على رضايى، «نئورئاليسم ورسالت اجتماعى دين»،/ عباس عبيوى، «زيباشناسى، سينما،دين»/ عليرضا موهبتى، «مطالبى درباره، قلمرو آسمانى سينما»/سيدسيف‏الله نحوى، «عناصر ساختارى فيلم در يك نگاه»/ محمدحسن امامى.

اين کتاب توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامى تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

 

سينما از نگاه انديشه جلد(2)

دبيرخانه دائمى هم‏انديشى، دين از چشم سينما

تعداد صفحات 351

شابک: 964-471-357-5 قطع: وزيري

نوبت چاپ: چاپ اول: 1377

معرفي کتاب:

اين كتاب مشتمل بر 19 مقاله است كه از سوى‏صاحب‏نظران در دومين هم‏انديشى «دين از چشم سينما» با انديشه‏طرخ مشكلات فرهنگى - اجرايى سينما و ايجاد پيوند بين بدنه‏سينما و نهادهاى فكرى و معنوى مطرح شده است. عناوين اين‏مقالات عبارتند از:

«تلاقى فرهنگها در سينما»/ سيدعباس صالحى، «سينماى‏شاعرانه»/ عليرضا رئيسيان، «چگونگى نزديك شدن انديشه دينى‏به سينما»/ محمد جواد عظيمى، «سينماى انسانى = سينماى‏دينى»/ محمدرضا سلوك ايمانى، «گام‏هاى نخستين در تدوين‏تئورى دينى فيلم»/ حسن ايدرم، «مقدمه‏اى بر هنر الهى»/ حسين‏ستاره، « سينما به مثابه پديده‏اى در تأويل پديدار شناختى»/ امين‏اصلانى، «كاربرى سينماى تاريخ اسلام»/ محمد باغستانى،«سينماى دينى و نگاه مخاطب»/ سعيد رجحان، «هم‏جوارى دين وسينما»/ مهدى سجاده‏چى، «توانايى سينما در نمايش چهره اوليا،يك سؤال و يك بررسى»/ محمد سيعد محصّصى، «ويژگى و جايگاه‏مخاطب در سينما و سينماى در پرتو دين»/ محمدجواد وارسته،«نهادهاى دينى و سينمايى»/ محمد رضايى، «نمادانديشى، سينما،دين»/ سيدمحمد حسينى.

اين کتاب توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامى تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

 

 

سينما از نگاه انديشه جلد(3)

پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامى

تعداد صفحات 702

شابک: 964-471-578-0 قطع: وزيري

نوبت چاپ: چاپ اول: 1379

معرفي کتاب:

كتاب حاضر شامل 36 مقاله درباره رابطه بين سينما ونهادهاى فكرى و معنوى و مقوله دين در سينما است كه از سوى‏صاحبنظران به دبيرخانه هم‏انديشى ارسال شده است. در بخش«پيش درآمد» سخنرانى حجةالاسلام زم در مراسم اختتاميه سومين«هم‏انديشى دين از چشم سينما» و مقاله «نگاهى به درهم‏انديشى‏پيشين» از دكتر نورمحمدى، ارائه شده است. عناوين تعدادى ازمقالات عبارتند از، «سينماى شبه دينى و تعبدگرا»، «عدم‏مشروعيت سينمايى جنايى» و «سينماى هيجان، سينماى‏كنجكاوى»/ «ديدگاه دين زرتشت درباره هنر»/ «صناعات‏فرهنگى»، «اسطوره، دين و سينما»، «رويا شناخت»، «عرفان درشهود سينمايى» و «نگاهى دينى به ساختار سينمايى»/«گفتگونويسى در فيلمهاى تاريخى و مذهبى»، «ايرانيان يهودى ومقوله سينماى دينى»، «جستارى فقهى پيرامون بازيگرى درسينما»، «جستارى در زبان مشترك دين و سينما»، «روايت مشترك‏دين و سينما از مقوله زمان»، «كنكاش در معناى شب در دين وسينما»، «مبانى و لوازم نقد دينى»، «اگزيستانس در سينما»/ كمال‏حاجى‏پور، «فرآيند زمان در سه‏گانه كيشلوفسكى (آبى، سفيد وقرمز)»، «چند قرائت از مرگ و عشق در سه‏گانه كيشلوفسكى»،«گرافيك و مكانيسم رنگ سه‏گانه كرستف كيشلوفسكى»، «كليت‏جامع سينما»، «ساختار هنرى قصه‏هاى قرآنى»، «گفتارى پيرامون‏قصه در سينما»، پسين روز و فرداى مهارت، هنر»، «قرآن و سينما:كاملترين كتاب، كاملترين هنر»، «اخلاق و سينما»، «سينما از نگاه‏ارامنه گريگورى ايرانى»، «آيا سينماى دينى ممكن است؟، «حس‏متعالى در سينما»، «زيباشناسى دريافت سينما و دين»، «تحول‏انسان در ساحت سينما»، «جهان دينى سينما»، «فضاى معمارانه‏دينى در سينماى امروز ايران»، «بررسى رهيافت دينى تا ركوفسكى‏به‏عنوان الگويى كاربردى براى سنيماى ايران».

اين کتاب توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي تدوين وبا جلد شميز منتشر شده است.

 

 

 

يكشنبه 1 آذر 1388 - 15:4


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری