چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 14:38
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م رستمي

 

تالار پذيرايي پايتخت

 

تالار پذيرايي پايتخت

محمدعلي گوديني

انتشارات سوره مهر و به كوشش مركز آفرينش‌هاي ادبي

چاپ اول 1388

موضوع اين رمان با تمركز بر حادثه 6 بهمن 1341 و انقلاب سفيد و ماجراهاي تقسيم اراضي در رژيم شاه خائن آغاز مي‌شود و زمينه‌هاي شكل‌گيري انقلاب اسلامي را روايت مي‌كند.

نويسنده در اين اثر به وضعيت خانواده‌هاي روستايي بعد از انقلاب سفيد و مهاجرت آنان به تهران و شهرهاي ديگر پرداخته است و تضادهاي فرهنگي و اجتماعي روستائيان و اهالي شهرها را مورد بررسي و تحليل قرار داده و هم‌چنين به نحوه ورود آنان به واقعه 15 خرداد سال 1342 اشاره مي‌كند.

به نقل از نگارنده اين كتاب از آن جا كه تاكنون به بحث شرايط سياسي و خاطرات افراد در حوادث انقلاب اسلامي پرداخته شده است در كتاب تالار پذيرايي پايتخت، وضعيت افراد جامعه به صورت جزئي ‌نگرانه بررسي شده و هم‌چنين ماجراي جشن‌هاي 2500 ساله شاه مخلوع از ديد يك سرباز آن روز روايت شده است كه تا حدود سال 1355 را شامل مي‌شود.

«نگاهش دزدانه بود. يواشكي لاي در را باز كرد، جاي تاريكي را نشان داد، دهانش را آورد پشت گوشم و آهسته گفت: «خوب نگاه كن، به اين جا مي‌گويند سينما» پس از چند لحظه، مرد اسب سوار كلاه دوره‌داري، از پشت درخت‌هاي ته سينما به تاخت جلو آمد، اسب ايستاد پشته تنه درخت بزرگي، كله‌ پراند، پرمه كرد، هيكل‌دار بود، از اسب خوشم آمد، كمي سرم را جلو بردم، اما مر اسب سوار لوله‌ تفنگش را گرفت طرف من، از ترس يك قدم به عقب پريدم و تندي سرم را بر دم پشت در، برات‌علي، با خنده گفت: خنگ خدا چرا مي‌ترسي؟ يارو راستكي نيستش كه، همه‌اش فيلم است، با تفنگش تير هم كه بيندازد گلوله به كسي نمي‌خورد.» كسي از تاريكي داخل سالن، نور چراغ قوه را انداخت توي صورتم و يواش گفت: هيس... هيس... س!»

محمدعلي گوديني سال 1335 در شهرستان كنگاور استان كرمانشاه متولد شده است و تاكنون كتاب‌هاي سيلاب، لبخند تلخ، دستي بر آسمان و روز سي و چهارم و هم‌چنين چند مجموعه داستان كوتاه از وي منتشر شده است.

شايان ذكر است ادامه اين رمان در كتابي ديگر با عنوان «زني با كفش‌هاي مردانه» به وقايع سال 1357 و ماجراي شركت‌هاي چند مليتي و داستان فعاليت گروهك‌ها براي تحريك كارگران عليه انقلاب اسلامي مي‌پردازد.

 

 

شنبه 9 آبان 1388 - 15:58


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری