دوشنبه 12 خرداد 1399 - 23:40
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

پاي منبر معرفت

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان هرمزگان

 

دستور العمل عرفاني

 

  

براي رسيدن به مقامات معنوي و شناخت حقايق عالم بايد مواردي را رعايت نمود و از دستوراتي پيروي نمود يکي از اين دستورات به شرح زير مي باشد .

و اين دستور العملي است که سالک رباني حاج ميرزا جواد آقاي ملکي تيريزي به جناب آيه الله حاج شيخ محمد حسين کمپاني ( رضوان الله تعالي عليهما ) ارسال داشته است .

بسم الله الرحمن الرحيم

طريق مطلوب را براي راه معرفت نفس گفتند : چون نفس انساني تا از عالم مثال خود نگذ شته به عالم عقلي نخواهد رسيد، و تا به عالم عقلي نرسيده حقيقت معرفت حاصل نبوده و به مطلوب نخواهد رسيد، لذا به جهت اتمام اين مقصود مرحوم مغفور جزاه الله عنا خير جزاء المعلمين مي فرمود که:

بايد انسان يک مقدار زياده بر معمول تقليل غذا و استراحت بکند تا جنبه حيوانيت کمتر، و روحانيت قوت بگيرد، و ميزان آن را هم چنين فرمود: که انسان اولا" روز و شب زياده از دو مرتبه غذا نخورد حتي تنقل ما بين الغذائين نکند . ثانيا" هر وقت غذا مي خورد بايد مثلا" يک ساعت بعد از گرسنگي بخورد، و آن قدر بخورد که تمام سير نشود ، اين در کم غذا و اما کيفش بايد غير از آداب معروفه، گوشت زياد نخورد ، به اين معني که شب و روز هر دو نخورد، و در هر هفته دو سه دفعه هر دو را يعني هم روز و هم شب را ترک کند ، و يکي هم اگر بتواند للتکيف نخورد ، ولا محاله آجيل خور نباشد و اگر احيانا" وقتي نفسش زياد مطالبه آجيل کرد استخاره کند و اگر بتواند روزه هاي سه روز هر ماه را ترک نکند.

و اما تقليل خواب مي فرمودند شبانروز شش ساعت بخوابد و البته در حفظ لسان و مجانبت اهل غفلت اهتمام زياد نمايد0 اينها در تقليل حيوانيت کفايت مي کند.

و اما تقويت روحانيت : اولا" دائما" بايد هم و حزن قلبي به جهت عدم وصول به مطلوب داشته باشد.

ثانيا" تا مي تواند ذکر و فکر را ترک نکند که اين دو جناح سير آسمان معرفت است . در ذکر عمده سفارش اذکار صبح و شام اهم آنها که در اخبار وارد شده و اهم تعقيبات صلوات و عمده تر ذکر وقت خواب که در اخبار ماثور است ، لا سيما متطهرا" در حال ذکر به خواب رود.

و شب خيزي مي فرمودند زمستانها سه ساعت،تابستانها يک ساعت و نيم و مي فرمودند که در سجده ذکر يونسيه يعني در مداومت آن که شبانه روزي ترک نشود ،هر چه زيادتر توانست کردن اثرش زيادتر ، اقل اقل آن چهار صد مرتبه است خيلي اثرها ديده ام . بنده خود هم تجربه کرده ام چند نفر هم مدعي تجربه اند .يکي هم قرآن که خوانده مي شود به قصد هديه حضرت ختمي مرتبت صلوات الله عليه و آله خوانده شود.

و اما فکر براي مبتدي مي فرمودند : در مرگ فکر بکن تا آن وقتي که از حالش مي فهميد ند که از مداومت اين مراتب گيج شده في الجمله استعدادي پيدا کرده آن وقت به عالم خيالش ملتفت مي کردند يا آنکه خود ملتفت مي شد چند روزي همه روز و شب فکر در اين مي کند که بفهمد که هر چه خيال مي کند و مي بيند خودش را در عالم مثال مي ديد يعني حقيقت عالم مثالش را مي فهميد و اين معني را ملکه مي کرد .

آنوقت مي فرمودند که بايد فکر را تغيير داد و همه صورتها و موهومات را محو کرد و فکر در عدم کرد. و اگر انسان اين را ملکه نمايد لابد تجلي سلطان معرفت خواهد شد. يعني تجلي حقيقت خود را به نورانيت و بي صورت و حد با کمال بهاء فائز آيد، و اگر در حال جذبه ببيند بهتر است ، بعد از آنکه راه ترقيات عوالم عاليه را پيدا کرد هر قدر سير بکند اثرش را حاضر خواهد يافت .

و به جهت ترتيب اين عوالم که بايد انسان از اين عوالم طبيعت اول ترقي به عالم مثال نمايد، بعد به عالم ارواح و انوار حقيقيه ، البته براهين علميه را خودتان احضر هستيد. عجب است که تصريحي به اين مراتب در سجده دعاي شب نيمه شعبان که اوان وصول مراسله است شده است که مي فرمايد:سجد لک سوادي و خيالي و بياضي . اصل معرفت آن وقت است که هر سه فاني بشود که حقيقت سجده عبارت از فناء است که عند الفناء عن النفس بمراتبها يحصل البقاءبالله رزقنا الله و جميع اخواننا بمحمد وآله الطاهرين.

باري بنده في الجمله از عوالم دعا گوئي اخوان الحمد لله بي بهره نيستم و دعاي وجود شريف و جمعي از اخوان را براي خود ورد شبانه قرار داده ام.....

حد تکميل فکر عالم مثال که بعد از آن وقت محو صورت است آن است که يا بايد خود به خود ملتفت شده عيانا" حقيقت مطلب را ببينيد ، يا آنقدر فکر بکند که از علميت گذشته عيان بشود، آن وقت محو موهومات کرده در عدم فکر بکند تا اينکه از طرف حقيقت خودش تجلي بکند .

قطعه اي از نامه مرحوم حاج ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي به مرحوم حاج محمد حسين کمپاني

 

تهيه و تنظيم: معصومه هوشمند - امورکارشناس فرهنگي بانوان اداره کل تبليغات اسلامي هرمزگان

 

 

سه‌شنبه 5 آبان 1388 - 14:5


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری