دوشنبه 7 مهر 1399 - 4:44
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م رستمي

 

ذكر مزامير (مجموعه غزل و شعر)

 

 

ذكر مزامير (مجموعه غزل و شعر)

حافظ ايماني

انتشارات سوره مهر

چاپ اول: 1388

مجموعه شعر ذكر مزامير شامل سروده‌هاي عموماً غزل حافظ ايماني است كه به وسيله انتشارات سوره مهر منتشر گرديده است. اين مجموعه حاوي بالغ برچهل عنوان شعر كلاسيك از اين شاعر است كه در عموم موضوعات آن به عرفان، شور، عشق و دلدادگي مي‌پردازد.

ايماني گاهي در اشعارش بيتي را به عنوان تضمين شعر خود از يكي از بزرگان شعر فارسي در صدر قرار مي‌دهد مانند اين بيت خواجه شيراز كه آن را در ابتداي غزل «خرق عادت» آورده است.

الا اي طوطي گوياي اسرار

مبادا خالي‌ات شكر ز منقار

و بعد بر اين وادي سروده است:

طوطي گويا، گويا طوطي، يا طوطي گو، اسرار كو؟

شيرين شكنت مگر نبودم! هان اين شكر منقارم كو؟

پياله‌گير توام نگارا، گلاب اطراف عطر ما را-

گره شمردم، گره شما را! گره‌گشايي در كارم كو؟

به طق و حلقه، به دار گيسو، به دور شب در مدار گيسو

به سوي بي‌سمت و سار گيسو دست انگيزم، دستارم كو؟

حافظ ايماني خود در گفت‌وگويي دليل ريتم موسيقيايي شعرش را اينگونه شرح مي‌دهد. «به دليل اينكه موسيقي يكي از دغدغه‌هاي من است، نگاهم گرايش موسيقيايي دارد و در اشعارم تأثير گذاشته است» او مي‌گويد: «سروده‌هايم در حقيقت زماني كه با صداي بلند خوانده شود قابليت موسيقيايي دارد و بيشتر هويدا مي‌شود»

مصطفي محدثي يكي از منتقدان شعر درباره نقش موسيقي در اشعار اين مجموعه مي‌نويسد:

«از اين رو موسيقي در شعر حافظ ايماني سيطره چشمگيري بر ساير عناصر شعر دارد، به گونه‌اي كه در مواجهه با اكثر اين غزل‌ها و يا حداقل بيشتر ابيات شعر او چيزي كه پس از خواندن شعر دستگير مخاطب مي‌شود طنين واژگان و هم‌آوايي‌ها و مقارنات لفظي است» و شعر «خرق عادت»كه به آن اشاره شد نمونه روشني از اين گرايش شاعر است.

از ديگر ويژگي‌هاي شعر ايماني كه به آن اشاره شد نگاه عرفاني و آميختگي مضامين و معارف مذهبي با اشعار اوست. ايماني در اين خصوص مي‌گويد: «مخاطباني كه اين اشعار را مي‌خوانند با آميختگي فضاهاي مذهبي و رويكردهاي انسان به فلسفه ذهني و جهان‌بيني شخصي و نگاه عرفاني كه در سروده‌ها وجود دارد و آميختگي اشعار با مذهب توجه كنند و عميق‌تر به آيين و تغزلي كه در كارهاي كلاسيك اين‌چنين بايد وجود داشته باشد وارد شوند تا تأثير شعر را بيشتر احساس كنند.

او در شعر «گوشه مخالف هستي» آورده است:

مبعوث شو بخاطر مستي

لات و منات باده‌پرستي

اين قبله را دوباره بگردان

تا گوشه‌ي مخالف هستي

و در قطعه ديگري با عنوان «ستاره زرد» اين آميختگي عرفاني را نمايان‌تر كرده است:

شراب مي‌دهند هان! دو دست را سبو بگير

دو دست را بلند كن، بلند شو وضو بگير

سبو وضو گرفته با شراب سرخ چشم تو

وضو گرفته با شراب ناب سرخ چشم تو

ايماني در شعر «اسفار نيمه» بار ديگر به حقيقت و طريقت عشق نظر مي‌كند و جست‌وجو و هر تلاش را براي رسيدن به ساحل و يا سرمنزل مقصود گريزناپذير مي‌داند و معتقد است كه در اين مكاشفه شهودي رازمگويي جز در درون سالك نيست:

اسفار نيمه، رسم منازل

آيات چلي، پرهيز باطل

نفي حقيقت، انسان كامل

كشتي به كشتي،‌ توفان و توفان

دريا به دريا، سوداي ساحل

.............

............

سر پوش و سرپوش، سرش نهفته

راز مگويش، نقل محافل

شعر حافظ ايماني همچنين عرصه جولان نام‌ها و نشانه‌هاي تاريخي و مذهبي و عرفاني است كه از آن جمله «اسرافيل، منصور، شهيد اول و ثاني، رمل، جفر، بايزيد، شبلي جنيد، بوالحسن، سياوش، خرقان، منعان، قونيه، مزامير، يحيي، داود، ماهان، بسطام، نيل، نيشابور، روح‌القدس، بغداد و... اما نكته اينجاست كه جريان غلبه موسيقي الفاظ بر ساير عناصر شعر موجب شده است، حضور بسياري از اين نام‌ها و نشانه‌ها در شعر حافظ ايماني حاصل همين فريفتگي موسيقي و مناسبات آن باشد.

طاق كسري طاق بستان‌هاي قحطي‌زار بود

بار ميلاد تو در هر سال باران مي‌شود.

گفتند نهان بايد، ما نيز نهان كرديم

من ماندم و عشق تو در گوشه پستوها

مرا ببوس مسيح دختران تغزل

مرا شهيد لبت با صليب عزوجل كن

مرا به سمت رياضت كشان هند بچرخان

مكان ملهمه طي شد، هواي تاج محل كن

مجموعه غزل‌ها و اشعار حافظ ايماني يكي ديگر از مجموعه‌ آثار «شعر امروز» است كه توسط انتشارات سوره مهر منتشر مي‌شود و در آن مضامين و موضوعات كهن با زباني نو بيان مي‌شود. اين اثر توليد دفتر شعر مركز آفرينش‌هاي ادبي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي است.

 

 

چهارشنبه 29 مهر 1388 - 14:56


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری