چهارشنبه 14 خرداد 1399 - 16:51
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ريحانه فتحي ثاني

 

معرفي كتابهاي انتشارات اميركبير در حوزه ادبيات

 

 

 ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي 

زبان: فارسي
نوبت چاپ: چاپ چهاردهم 1385
تعداد صفحات 378:
نام انتشارات: اميركبير
شابک: 0-0353-00-964
بهاي کتاب:15000ريال                                                             

 ديوان غزليات حافظ از همان حيات شاعر در همه اقطار فارسي زبان ، مشهور و زبان زد خاص و عام بوده است. بنابراين ديوان حافظ در ميان همه كتابهاي فارسي بي ترديد يكي از بهترين و رايج ترين كتاب شعر محسوب مي شود .

 

 

حافظ برتر كدام است ؟ 

زبان: فارسي
نويسنده: رشيد عيوضي
چاپ اول: 1384

تعداد صفحات 592:
نام انتشارات: اميركبير
شابک: 964-00-0988-1
بهاي کتاب:52000ريال                                                            

منظور اصلي از تصحيح ديوان حافظ رسيدن به نزديكترين صورت ممكن از اشعار اوست. بنابراين بايد بررسيهاي لازم در زمينه‌هاي مختلف ابيات و اشعار حافظ صورت گيرد. در اين كتاب بررسي چهار تصحيح مورد مقايسه قرار گرفته است : 1- حافظ به سعي سايه (بر اساس بيست و نه نسخه خطي كامل و منتخب مورخ و غيرمورخ از قرن نهم و در نسخه چاپي قدسي و قزويني-غني).2- ديوان حافظ (بر اساس هشت نسخه كامل كهن) ، به تدوين و تصحيح دكتر رشيد عيوضي.3- ديوان حافظ (بر اساس چهل و هشت نسخه خطي سده نهم اعم از كامل و منتخب و مورخ و غيرمورخ) ، تدوين دكتر سليم نيساري.4- ” ديوان حافظ “ قرائت گزيني انتقادي (بر اساس تصحيح شادروانان قزويني- غني و مقابله با نسخه‌هاي استادان خانلري ، جدالي ناييني – نوراني وصال ، عيوضي – بهروز ، سايه، خلخالي ، به كوشش هاشم جاويد – بهاءالدين خرمشاهي.

 

 

سروده‌هاي بي‌گمان حافظ
زبان: فارسي
تصحيح کننده: بهروز ثروتيان
چاپ اول 1386:
تعداد صفحات: 848
نام انتشارات: اميركبير
رده بندي ديوي: 32/1فا8
شابک  6-1076-00-964:
قطع: وزيري
بهاي كتاب:110000 

سروده هاي بي گمان حافظ، گزيدۀ سروده هاي حافظ نيست بلکه ديوان حافظ و نگهبان غزلهاي خود خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي است، اگرچه قطعاً نمي توان گفت همۀ غزليات در اين دفتر هست و در کتاب و دفتر ديگري نيست. هر غزل خود موضوعي اجتماعي، تاريخي، سياسي و يا عرفاني دارد و به زبان رمز سروده شده است اين کتاب گشايش باب تازه اي حافظ شناسي به شيوه درست، تهيه ي متني متين و درست و خلاصه براي تدريس در دانشگاه ها و استفاده ي شاعران معاصر زبان فارسي مي باشد.

 

 

 

سير اختران در ديوان حافظ

زبان: فارسي
نويسنده: سرفراز غزني
چاپ اول: 1363
نوبت چاپ: چاپ دوم 1380
تعداد صفحات: 204
نام انتشارات: اميركبير
شابک : xـ0765ـ00ـ964
بهاي کتاب: 12000ريال                                                            

اثر فوق مدعي توانايي و تبحر حافظ در زمينه هاي مختلف علوم بخصوص هيئت و نجوم شناسي است و سعي دارد تا اين ادعا را با استناد به غزليات حافظ به اثبات برساند. زبان سمبليك حافظ باعث شده است تا هر غواص كه به درياي او مي زند بي نصيب باز نگردد .

 

 

برگزيده اشعار وحشي بافقي 

زبان: فارسي
نويسنده: كمال الدين ، وحشي بافقي
گردآورنده: احمد رنجبر
نوبت چاپ: چاپ ششم 1384
تعداد صفحات:46
نام انتشارات: اميركبير
شابک:  964-00-0567-3
بهاي کتاب :6000ريال       

 اين كتاب برگزيده‌اي از اشعار وحشي بافقي است كه به كوشش دكتر احمد رنجبر جمع آوري شده است. كمال الدين وحشي بافقي از شاعران مشهور قرن دهم هجري است كه در بيشتر شعرهايش پند و اندرز و تشويق مردم به خوي پسنديده و تواضع و فروتني به چشم مي‌خورد. 

 

 برگزيده اشعار مسعود سلمان 

زبان: فارسي
نويسنده: مسعود سعد سلمان
گردآورنده: اسماعيل حاكمي
نوبت چاپ: چاپ هفتم 1384
تعداد صفحات: 46
نام انتشارات: اميركبير
شابک 964-00-0049-3:
بهاي کتاب: 6000ريال                                                              

 مسعود بن سعد سلمان شاعر بزرگ ايران در نيمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم هجري از مشاهير شعر فارسي به شمار مي‌رود. اشعار اين كتاب برگزيده‌ا‌ي از اشعار مسعود سعد سلمان مي‌باشد. 

 

 

 برگزيده اشعار استاد عنصري بلخي 

زبان: فارسي
گردآورنده: محمد دبير سياقي
نوبت چاپ: چاپ هفتم 1377
تعداد صفحات40
نام انتشارات: اميركبير
شابک 4-0477-00-964: 
بهاي کتاب1700:ريال                                                              

 ابوالقاسم حسن بن احمد بلخي متخلص به عنصري بزرگترين استاد قصيده سرا و مديحه گوي قرن پنجم هجري است . در اين گزيده چند قصيده استاد به تمام و يكي ، دو قصيده با حذف بخش مدح آن و چند رباعي نقل شده است . قصيده ها در اين كتاب بيشتر به جنگهاي سلطان محمود اشارت دارد .

 

 

بر گزيده اي از هفت پيكر نظامي 

زبان: فارسي
گردآورنده: برات زنجاني
نوبت چاپ: چاپ چهارم 1379
تعداد صفحات92:
نام انتشارات: اميركبير
شابک  7: ـ 0582 ـ 00 ـ 964
بهاي کتاب: 3200ريال                                                              

 حكيم الياس بن يوسف نظامي بزرگترين شاعر و داستانسراي ايران و در مثنوي سرايي استادي نمونه است . مثنوي هاي وي عبارتند از : مخزن الاسرار ، خسرو و شيرين ، ليلي و مجنون ،‌اسكندر نامه و هفت پيكر . كتاب فوق چهل و سومين كتاب از مجموعه شاهكارهاي ادبيات فارسي است كه به اهتمام دكتر برات زنجاني به طبع رسيده است .

 

 

امام حسين (ع) در شعر معاصر عربي 

زبان: فارسي
نويسنده: انسيه خزعلي
چاپ اول: اول
نوبت چاپ: 1383
تعداد صفحات: 366
نام انتشارات: اميركبير
شابک  1-0912-00-964:
بهاي کتاب:22000ريال                                                            

 كتاب حاضر در سه بخش تدوين شده است. بخش اول به موضوع امام حسين (ع) از نگاه تاريخ و ادب اختصاص داده شده است كه در اين بخش، موضوعاتي چون امام حسين (ع) از نظر تحليل گران و انديشمندان و شعر حسيني معاصر اشاره شده است كه مطالبي مانند اغراض و موضوعات شعر حسيني معاصر، رموز حسيني در اشعار معاصران و نمونه هايي از شعر عربي معاصر (كلاسيك و شعر آزاد) درج گرديده است. تأملي در اشعار قصصي معاصر پيرامون امام حسين (ع) بخش پاياني اين مجموعه را تشكيل داده است كه ملاحم حسيني و نمايشنامه هاي منظوم حسيني، موضوعات مورد بحث اين بخش مي باشد.

 

 

اسرار التوحيد ( برگزيده ) 

    زبان: فارسي

نويسنده: محمد ، منور
گردآورنده: جعفر شعار
نوبت چاپ: چاپ پنجم 1384
تعداد صفحات: 30
نام انتشارات: اميركبير
شابک:  964-00-0564-9
بهاي کتاب:5000ريال                                                              

 اين كتاب مرجعي مهم است و خواننده كتاب در ضمن اطلاع از شرح حال ابوسعيد ابي الخير كه داستان وار و به شيوه اي دلپذير و شيرين تحرير شده است، با رسوم و عادات و طرز تشكيل و اجتماعات صفويه و مفهوم واقعي بعضي مصطلحات اين فرقه از قبيل خلوت ، رياضت ، مراقبت ، سماع ، رقع ، خرقه ، مرتع ، زاويه ، وجد ، حال ، قبض ، بسط و نيز با بعضي از رويدادهاي تاريخي و اوضاع اجتماعي قرن پنجم وششم و احوال و اقوال برخي از عرفا و مشايخ و رجال معتبر آشنا مي‌شود.

 

 

 استاد منوچهري دامغاني 

زبان: فارسي
نويسنده: ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد منوچهري دامغاني
مترجم: محمد بير سياقي
نوبت چاپ: چاپ هفتم 1381
تعداد صفحات 48:
نام انتشارات: اميركبير
شابک 5-0552-00-964
بهاي کتاب:24000ريال

اين اثر به شرح حال استاد منوچهري دامغاني پرداخته ، سپس ارزش اثر وي از ديدگاههاي مختلف بررسي شده و شيوه و سبك نگارش وي و اشعار وي مورد بررسي قرارگرفته است .( از سري شاهكارهاي فارسي ، 13 )

 

 

برگزيده قابوسنامه 

زبان: فارسي
نويسنده: امير عنصر المعالي ، قابوس ابن وشمگير
گردآورنده: زهرا خانلري (كيا)
نوبت چاپ: چاپ نهم 1384
تعداد صفحات 76: 

نام انتشارات: اميركبير
شابک:  964-00-0553-3
بهاي کتاب:8000ريال                                                              

 قابوسنامه كتابي است از اميرعنصرالمعالي كه در سال 475 تأليف شده است. وي دختر سلطان محمود غزنوي را به زني گرفت و از او پسري يافت به نام گيلانشاه كه كتاب « نصيحت نامه» يا « قابوسنامه» را براي او و خطاب به او نوشته است. در حقيقت قابوسنامه آئين‌هاي از آداب اجتماعي و تمدن ايران در قرن پنجم هجري است. اين كتاب تا كنون به زبانهاي عربي و تركي و فرانسه و انگليسي و آلماني ترجمه شده و اصل فارسي آن چندين بار در ايران و هندوستان به چاپ رسيده است.

 

 

 

برگزيده قصايد حكيم ناصرخسرو قبادياني 

زبان: فارسي
گردآورنده: نادر وزين پور
نوبت چاپ: چاپ ششم 1377
تعداد صفحات 40:
نام انتشارات: اميركبير
شابک  4-0480-00-964:
بهاي کتاب:1700ريال                                                              

 حكيم ناصر بن خسرو بن حارث قبادياني بلخي مروزي يكي از گويندگان ، نويسندگان و متفكران بزرگ و نامدار ايراني است . اين كتاب گزيده اي از قصايد وي مي باشد . 

برگزيده كيمياي سعادت 

    زبان: فارسي

گردآورنده: احمد رنجبر
نوبت چاپ: چاپ پنجم 1381
تعداد صفحات: 42
نام انتشارات: اميركبير
شابک  5-0566-00-964:
بهاي کتاب:2400ريال                                                              

 كيمياي سعادت تلفيقي از كتاب بزرگ احيا العلوم اثر فوق العاده امام محمد غرالي است كه از جمله آثار بسيار ارزشمند و معتبر تاريخ اسلام محسوب مي شود . ( از سري شاهكارهاي فارسي ، 29 )

 

 

بوستان سعدي باب چهارم (‌ در تواضع ) 

زبان: فارسي
نويسنده: مشرف الدين سعدي شيرازي ، محمد استعلامي
نوبت چاپ: چاپ يازدهم 1384
تعداد صفحات: 30
نام انتشارات: اميركبير
شابک:  964-00-0554-1
بهاي کتاب:2500ريال                                                              

 درباره بوستان سعدي ( باب چهارم در تواضع ) است كه اثر سعدي شيرازي مي باشد . او در قرن هفتم هجري در شيرازمي زيسته است و در همان جا نيز درگذشته است . از اين شاعر نامدار دو اثر معروف برجا مانده كه يكي از آنها گلستان و ديگري بوستان است . بوستان سعدي ده باب دارد كه در اين دفتر باب چهارم ( تواضع ) بيان گرديده است .

 

 

بوستان سعدي 

زبان: فارسي
گردآورنده: محمد علي فروغي
نوبت چاپ: چاپ نهم 1385
تعداد صفحات: 304
نام انتشارات: اميركبير
شابک: 9-0497-00-964
بهاي کتاب:13000ريال                                                             

 در اين گلزار حقيقت و معني ، انسان آنگونه كه بايد باشد رخ مي نمايد . سعدي با گشودن ده باب به روي خواننده كتاب خود او را به مدينه فاضله و آدميان شهري از اخلاق و فضيلت رهنمون مي كند كه در آن انسان بر قله رفيع آدميت برمي آيد و از رذائل اخلاقي پاك و منزه مي شود .

 

 

 

پير طريقت گفت سخنان خواجه عبدالله انصاري 

زبان: فارسي
نويسنده: بهروز ثروتيان
نوبت چاپ: چاپ چهارم 1383
تعداد صفحات: 304
نام انتشارات: اميركبير
شابک  6-0171-00-964:
بهاي کتاب:10000ريال                                                             

 اكثر اهل ادب و معرفت ما علاقمند به ديدن و شنيدن سخنان خواجه عبدالله انصاري هستند و مخصوصا مي خواهند بدانند عارف و عالمي بزرگ چون خواجه عبدالله انصاري با آن زبان ساده و شيرين چگونه در تفسير آيات الهي داد سخن مي دهد و چه مي گويد .

 

 

تاثير قرآن بر نظم فارسي 

زبان: فارسي
نويسنده: سيد عبدالحميد حيرت سجادي
چاپ اول: 1371
نوبت چاپ: چاپ دوم 1377
تعداد صفحات 1064:
نام انتشارات: اميركبير
شابک  5-0423-00-964:
بهاي کتاب::36000ريال                                                            

 كتاب فوق ، راهنمايي است براي كساني كه قصد دارند كيفيت تأثير قرآن بر نظم فارسي را مورد تحقيق قرار دهند . مؤلف ، ضمن گردآوري آيات به صورت موضوعي و به ترتيب سوره ها ، اشعار الهام گرفته از آن آيات را به ترتيب الفبايي ذكر كرده است .

 

 

تاريخ ادبي عرب ( العصر الجاهلي ) 

 زبان: فارسي
نويسنده: شوقي ضيف
مترجم: عليرضا ذكاوتي قراگوزلو
نوبت چاپ: چاپ سوم 1381
تعداد صفحات: 408
نام انتشارات: اميركبير
شابک:  1-0246-00-964
بهاي کتاب:18000ريال

 كتاب حاضر ، ترجمه بخش اول كتاب العصر الجاهلي از دوره تاريخ الادب العربي تاليف دكتر شوقي ضعيف نويسنده مصري مي باشد . در اين كتاب چهار تن از نامدارترين شاعران جاهلي يعني امراء القيس ، نابغه بياني ، زهير و اعشي را كه از نظر مكان ، زمان سبك و بينش نمايندگان شاخص و مشخصي هستند ، مورد بررسي قرار مي دهد .

 

 

تاريخ ادبيات امريكا 

زبان: فارسي
نويسنده: ويليس ويگر
مترجم: حسن جوادي
نوبت چاپ: چاپ سوم 1379
تعداد صفحات: 436
نام انتشارات: اميركبير
شابک: 6 ـ 0395 ـ 00 ـ 964
بهاي کتاب:16000ريال                                                             

        اين كتاب رساله دكتراي مؤلف است كه نخستين بار توسط انتشارات دانشگاه نيويورك منتشر شده و در برگيرنده تاريخ ادبيات امريكا از ابتدا تا حدود دهه شصت در قرن حاضر است و در شش فصل تنظيم شده است .

 

 

تاريخ ادبيات يونان 

زبان: فارسي
نويسنده: اچ . جي . رز
مترجم: ابراهيم يونسي
نوبت چاپ چاپ سوم 1378
تعداد صفحات: 602
نام انتشارات: اميركبير
شابک ×-0538-00-964:
بهاي کتاب::18500ريال                                                            

  در اين كتاب سعي بر اين بوده است كه مسائلي چون پيدايش ، انواع و ريشه هاي تاريخي زبان يوناني مورد بررسي قرار گيرد . همچنين از شكوفايي ادب و ادبيات ، شرح حال وآثار بزرگان و نمودهاي فرهنگي و ادبي چون هومر و دو اثر جاودانه اش ايلياد و اوديسه ، درام و تراژدي و انواع آنها و تجزيه و تحليل نمايشنامه ها و كمدي و سير تاريخي آن نيز سخن به ميان آورده شده است .

 

 

 ارسطو و فن شعر 

زبان: فارسي
نويسنده: عبدالحسين زرين كوب
نوبت چاپ: چاپ پنجم 1385
تعداد صفحات: 228
نام انتشارات: اميركبير
شابک:  2-0786-00-964
بهاي کتاب:35000ريال                                                             

 كتاب حاضر نقدي است درباب ادبيات از ديدگاه ارسطو فيلسوف و انديشمند يوناني. در اين كتاب انديشه و تعليم ، شعر و دنياي يونان ، رساله و ترجمه فن شعر و تراژدي از ديدگاه او مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

 

استاد منوچهري دامغاني  

زبان: فارسي
نويسنده: ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد منوچهري دامغاني
مترجم: محمد بير سياقي
نوبت چاپ: چاپ هفتم 1381
تعداد صفحات 48:
نام انتشارات: اميركبير
شابک  5-0552-00-964:
بهاي کتاب:24000ريال                                                             

           اين اثر به شرح حال استاد منوچهري دامغاني پرداخته ، سپس ارزش اثر وي از ديدگاههاي مختلف بررسي شده و شيوه و سبك نگارش وي و اشعار وي مورد بررسي قرارگرفته است .( از سري شاهكارهاي فارسي ، 13 )

 

 

اسرار التوحيد ( برگزيده ) 

زبان: فارسي
نويسنده: محمد ، منور
گردآورنده: جعفر شعار
نوبت چاپ: چاپ پنجم 1384
تعداد صفحات: 30
نام انتشارات: اميركبير
شابک: 964-00-0564-9
بهاي کتاب:5000ريال                                                              

 اين كتاب مرجعي مهم است و خواننده كتاب در ضمن اطلاع از شرح حال ابوسعيد ابي الخير كه داستان وار و به شيوه اي دلپذير و شيرين تحرير شده است، با رسوم و عادات و طرز تشكيل و اجتماعات صفويه و مفهوم واقعي بعضي مصطلحات اين فرقه از قبيل خلوت ، رياضت ، مراقبت ، سماع ، رقع ، خرقه ، مرتع ، زاويه ، وجد ، حال ، قبض ، بسط و نيز با بعضي از رويدادهاي تاريخي و اوضاع اجتماعي قرن پنجم وششم و احوال و اقوال برخي از عرفا و مشايخ و رجال معتبر آشنا مي‌شود.

 

 

 آيات مثنوي 

زبان: فارسي
نويسنده: محمود درگاهي
چاپ: اول 1370
نوبت چاپ: چاپ دوم 1377
تعداد صفحات 192:
نام انتشارات: اميركبير
شابک  8-0203-00-964:
بهاي کتاب:5000ريال                                                              

 اين كتاب تصوير تابشهاي قرآن بر مثنوي است . ترديدي نيست كه منبع عمده افكار و انديشه هاي مولوي قرآن بوده است و آنچه كه مي تواند پشتوانه اين مدعا قرار گيرد علاوه بر وفور مضامين و موضوعات قرآني در مثنوي ، تبحر و چيره دستي مولوي در استفاده از آيات و استدلال به آنها در دفترهاي ششگانه است . هدف عمده مولوي توجه دادن مخاطبها به مغز و محتواي آيات بوده است .

 

 

 بر گزيده اي از هفت پيكر نظامي 

زبان: فارسي
گردآورنده: برات زنجاني
نوبت چاپ: چاپ چهارم 1379
تعداد صفحات: 92
نام انتشارات: اميركبير
شابک  7: ـ 0582 ـ 00 ـ 964
بهاي کتاب:3200ريال                                                              

 حكيم الياس بن يوسف نظامي بزرگترين شاعر و داستانسراي ايران و در مثنوي سرايي استادي نمونه است . مثنوي هاي وي عبارتند از : مخزن الاسرار ، خسرو و شيرين ، ليلي و مجنون ،‌اسكندر نامه و هفت پيكر . كتاب فوق چهل و سومين كتاب از مجموعه شاهكارهاي ادبيات فارسي است كه به اهتمام دكتر برات زنجاني به طبع رسيده است .

 

 

برگزيده اشعار استاد عنصري بلخي 

زبان: فارسي
گردآورنده: محمد دبير سياقي
نوبت چاپ: چاپ هفتم 1377
تعداد صفحات: 40
نام انتشارات: اميركبير
شابک  4-0477-00-964:
بهاي کتاب:1700ريال                                                              

 ابوالقاسم حسن بن احمد بلخي متخلص به عنصري بزرگترين استاد قصيده سرا و مديحه گوي قرن پنجم هجري است . در اين گزيده چند قصيده استاد به تمام و يكي ، دو قصيده با حذف بخش مدح آن و چند رباعي نقل شده است. قصيده ها در اين كتاب بيشتر به جنگهاي سلطان محمود اشارت دارد .

 

 

تصويرگري در غزليات شمس 

زبان: فارسي
نويسنده: سيد حسين فاطمي
چاپ اول: 1364
نوبت چاپ: چاپ دوم 1379
تعداد صفحات: 360
نام انتشارات: اميركبير
شابک: 3-0309-00-964
بهاي کتاب: 17000ريال                                                            

بررسي تصوير سازي و تخيل بيكران مولوي از دريچه آثارش . نويسنده معتقد است كه هر يك از ابيات مولوي خيالي گسترده از جهاني پر رمز و راز است كه ناگفتني هاي فراوان دارد و از خلال آنها مي توان به كليت جهان بيني ژرف شاعر پي برد .بنابراين واژه هاي گوناگوني را از بيان اشعار او انتخاب كرده و شرح مي دهد.

 

 

ترانه هاي خيام 

زبان: فارسي
گردآورنده: محمدباقر نجف زاده بارفروش
تصحيح کننده: محمدباقر نجف زاده بارفروش
چاپ اول 1383
تعداد صفحات 498:
نام انتشارات: اميركبير
شابک:  7-0937-00-964
بهاي کتاب: 36000ريال                                                            

كتاب فوق درباره ديوان خيام، شرح غزليات وي و مقدمه مفصلي در مورد ابعاد مختلف زندگاني خيام را به طور كامل به خواننده معرفي و سپس در مورد انتساب اشعار به خيام و كتبي كه راجع به وي نگاشته شده بحث مي كند. متن اصلي اثر شامل شرحي از معروفترين غزليات خيام است كه هر غزل به تناوب، يك يا چند صفحه را در بر مي گيرد.

 

 

تصوف و ادبيات تصوف 

زبان: فارسي
نويسنده: يوگني ادوارد ويچ برتلس
مترجم: سيروس ايزدي
نوبت چاپ: چاپ سوم 1382
تعداد صفحات:724
نام انتشارات: اميركبير
شابک  7-0257-00-964:
بهاي کتاب:40000ريال                                                             

 نويسنده اين كتاب يوگني ادوارد ويچ برتلس ، دانشمند نامي و عضو وابسته آكادمي علوم اتحاد شوروي و عضو وابسته فرهنگستان ايران است . اين استاد بزرگ از همان آغاز فعاليت خود در كارهاي پژوهشي ، نگرش ويژه‏اي به تصوف و ادبيات تصوف داشت و پهنه پژوهشهاي وي در برگيرنده مطالب بسياري از شرح نسخه‏هاي خطي تأليفات صوفيان و بازگشودن مفاهيم دروني اصطلاحات تصوف و شرح آثار و زندگي مؤلفان گوناگون و پيدايش ادبيات تصوف مي‏باشد .

 

 

تحول آوايي زبان فارسي(از هند و اروپايي تا فارسي نو) 

زبان: فارسي
نويسنده: هاينريش هوبشمان
مترجم: بهزاد معيني سام
چاپ اول: 1386
تعداد صفحات 350
نام انتشارات: اميركبير
رده بندي ديوي:: 5/1فا4
شابک: 8-1118-00-964-978
قطع: رقعي
بهاي کتاب: 40000ريال                                                            

       اصطلاح هندواروپايي اولين بار توسط فرانتس بوپ آلماني وضع شد. پيش از آن اصطلاحاتي چون هندوژرمني، آريايي و يا هندوهيتي به كار مي‌رفت.اقوام متعدد هندواروپايي تا هزاره سوم پيش از ميلاد به نوعي از وحدت نسبي زباني برخوردار بودند. هرچند از زبان هندواروپايي متقدم در آن دوره اثري برجاي نمانده است اما با بررسي زبانهاي منشعب از آن و نيز قواعد زبان شناسي از جمله معناشناسي و آواشناسي، سعي در بازسازي حروف، واژگان و صرف و نحو آنها بوده است. اين اثر كه بخشي از كتاب جامع هاينريش هوسشمان است، طي 34 فصل،يكي از دقيق ترين منابع با توجه به زمان تدوين آن محسوب مي‌شود.

 

 

 

ترجمه كليله و دمنه 

زبان: فارسي
نويسنده: ابوالمعالي نصرالله منشي
تصحيح کننده: مجتبي مينوي طهراني
نوبت چاپ: چاپ سي‌ و دوم 1386
تعداد صفحات: 472
رده بندي ديوي:: 823/8فا8
شابک:  4-0155-00-964-978
قطع: وزيري
بهاي کتاب:50000ريال                                                             

از معروفترين آثار ادبيات شرق كه شهرت جهاني دارد كه به زبانهاي متعددي ترجمه شده است . در زبان فارسي نيز تا كنون چندين ترجمه از آن به چاپ رسيده است كه هيچكدام معروفيت ترجمه مجتبي مينوي را ندارند . در اين ترجمه مفاهيم با زباني ساده بيان شده اند و در صورت لزوم معاني لغات و آيات و احاديث همراه با شرح اشعار و امثال ارائه شده اند .

 

 

تجلي اوصاف امام علي (ع) در ادب فارسي 

زبان: فارسي
نويسنده: يدالله طالشي
گردآورنده: سيد عباس شجاعي
چاپ اول 1382:
تعداد صفحات 98
نام انتشارات: اميركبير
شابک:  8-0833-00-964
بهاي کتاب: 7000ريال                                                              

      كتاب حاضر در مورد اوصاف علي بن ابي طالب (ع) در قالب اشعار فارسي مي باشد . در اين كتاب ، كلماتي كه براي تجلي اوصاف علي (ع) بكار رفته است ، بر اساس حروف الفبا نگاشته شده است .

 

 

تأثير نهج‌البلاغه و كلام امام امير‌المؤمنين علي (ع) در شعر فارسي 

زبان: فارسي
نويسنده: محسن راثي
چاپ اول 1383:

تعداد صفحات: 658
نام انتشارات: اميركبير
شابک  964-00-0920-6:
بهاي کتاب: 48000ريال                                                            

 رساله فوق در بيان تأثير عظيم و بي‌حد نهج‌البلاغه در شعر فارسي است . اين كتاب خواننده را در مسير شناخت بيشتر و بهتر مايه‌ها و عناصر شعر ياري مي‌دهد كه با جوهره و اصالت و استحكام شعر ، معرفت و انس يابد و پيوند شعر را در انواع و اساليب مختلف آن - عرفاني ، تعليمي ، غنايي و اخلاقي - با نهج‌البلاغه و كلام مقداي موحدان بيابد . همچنين اين رساله خط بطلان بر عقيده كساني مي‌كشد كه معتقدند بسياري از مضامين و مفاهيم در شعر فارسي ، اصيل و ابتداعي نيستند ، بلكه تقليدي اقتباسي است ، آن هم اقتباس از آثار حكماي يونان و هند و ايران باستان و عرب دوره جاهليت و بيان مي‌دارد كه بسياري از مفاهيم و مضامين و مواد موجود در شعر فارسي مأخذ از منبع اصلي ،يعني قرآن و احاديث نهج‌البلاغه و نهج‌الفصاحه است .

 

 

چند مرثيه از شاعران پارسي گوي 

زبان: فارسي
گردآورنده: ابوالقاسم رادفر
نوبت چاپ: چاپ چهارم 1379
تعداد صفحات: 124
نام انتشارات: اميركبير
شابک: 5-0082-00-964
بهاي کتاب:4000ريال                                                              

     در اين مجموعه گذري اجمالي بر سير مرثيه سرايي در ايران و شاعراني چون رودكي ، فرخي سيستاني ، فردوسي طوسي و غيره انجام گرفته است . در اين كتاب ، ذكر مصايب سالار شهيدان حسين بن علي (ع) و اهوان و انصار آن حضرت در واقعه جانگداز كربلاست كه شعراي معتقد ، چه شيعه و چه سني را بر آن داشته كه شعر يا اشعاري درباره اين حادثه دلخراش بسرايند.

 

 

چند معراجنامه 

 زبان: فارسي
تصحيح کننده: احمد رنجبر
نوبت چاپ: چاپ چهارم 1378
تعداد صفحات: 110
نام انتشارات: اميركبير
شابک: : 8 ـ 0086 ـ 00 ـ 964
بهاي کتاب: 3500ريال

 گلچين كننده اين مجموعه نوزده معراجنامه را از هشت تن شاعر ( سنايي ، خاقاني ، نظامي ، امير خسرو ، سليمان ساوجي ، جامي ، وحشي بافقي ، شهريار ) انتخاب كرده و آيات و احاديث و لغات مشكل آنرا توضيح داده اند .

 

حبسيه در ادب فارسي 

زبان: فارسي
نويسنده: ولي الله ظفري
چاپ اول: جلد اول 1364 . جلد دوم 1380
نوبت چاپ: جلد اول چاپ دوم 1375
تعداد صفحات: 1068
نام انتشارات: اميركبير
شابک: 8-0217-00-964
بهاي کتاب:45600ريال                                                             

 از اقسام شعر غنايي حبسيه يا زنداننامه است كه بيشتر اجزايش را شكايت و حسب حال زندان تشكيل مي دهد . كتاب فوق پژوهشي است پيرامون شناخت شاعران محبوس كه در زمينه زندان و بند اشعاري سروده اند . در اين كتاب ابتدا مختصري از شرح حال شاعران اين سبك از آغاز شعر فارسي تا زمان انقلاب اسلامي نوشته شده سپس اشعاري كه در اين زمينه سروده اند ذكر شده است .

 

 

حسنك وزير از تاريخ بيهقي 

زبان: فارسي
گردآورنده:
زهرا خانلري ( كيا)
نوبت چاپ: چاپ چهاردهم 1377
تعداد صفحات 38:
نام انتشارات: اميركبير
شابک  6-0476-00-964:
بهاي کتاب: 1700ريال                                                              

 كتاب فوق قسمتي از تاريخ بيهقي است نويسنده در اين كتاب وقايع زمان سلطان مسعود غزنوي و طوايفي را كه با اين سلسله رابطه داشته اند شرح مي دهد و علاوه بر اطلاعات مربوط به تاريخ غزنويان ، اطلاعاتي درباره شاعران و بزرگان زمان خود به دست مي دهد . تاريخ بيهقي بسيار مستند و قابل اعتماد است همه جا وقايع را با عرضه داشتن اسناد حقيقي قابل اطمينان مي سازد و درستي اخبار را تأكيد مي كند .

 

 

خاقاني شاعري دير آشنا 

زبان: فارسي
گردآورنده: علي دشتي
نوبت چاپ: چاپ چهارم با ويرايش جديد 1381
تعداد صفحات: 206
نام انتشارات: اميركبير
شابک:  8-0783-00-964
بهاي کتاب:1300 ريال                                                              

 خاقاني چون مارسل پروست و رومن رولان دير آشناست . هم انبوهي معني و هم باريك خيالي انشاي او را پيچيده و دشوار ساخته و سبك او را به شكل محسوسي از روند عادي و متداول دور مي كند ولي مقدرات طبع و استيلاي مداراناپذير خاقاني در تلفيق جمله كم نظير است و از حيث قوه تخيل ، وسعت تصور ، كثرت تشبيه و استعاره و ابداع در بيان ، قيافه مشخص و ممتازي ميان قصيده سرايان دارد .

 

 

خلاصه داستان ليلي و مجنون

زبان: فارسي
نويسنده: حكيم نظامي گنجوي
تصحيح کننده: كاوه گوهرين
نوبت چاپ: چاپ پنجم 1379
تعداد صفحات: 64
نام انتشارات: اميركبير
شابک: 1 ـ 0571 ـ 00 ـ 964
بهاي کتاب: 3500ريال                                                              

 داستان ليلي و مجنون از داستانهاي مشهور و معروف حكيم نظامي گنجوي است كه شرح دلدادگي و شيدايي واقعي انسان را به بهترين شكل در معرض ديدگان قرار مي دهد . ( از سري شاهكارهاي ادب فارسي ، 37 )

 

 

 

خلاصه داستان ويس و رامين

زبان: فارسي
گردآورنده: اسماعيل حاكمي
نوبت چاپ: چاپ ششم 1381
تعداد صفحات 60:
نام انتشارات: اميركبير
شابک:  3-0486-00-964
بهاي کتاب:3500ريال                                                              

كتاب فوق يكي از آثار فخر الدين اسعد گرگاني از داستان سرايان بزرگ ايران است و داستان ويس و رامين از داستان‏هاي بسيار زيباي اين نويسنده توانا مي‏باشد .( از سري شاهكار هاي فارسي ، 30 )

 

 

 

دمي با خيام 

زبان: فارسي
گردآورنده: علي دشتي
نوبت چاپ: چاپ پنجم با ويرايش جديد 1381
تعداد صفحات: 340
نام انتشارات: اميركبير
شابک: 0-0787-00-964
بهاي کتاب: 2000ريال                                                              

در اين كتاب مؤلف در تلاش معرفي سيماي حقيقي خيام است . وي ابتدا شخصيت خيام را از لا به لاي روايات و آراء هم عصرانش و از گفته ها و نوشته هاي مسلم خود او بيرون كشيده و سپس به جستجوي رباعيات مختص وي مي پردازد و در بخش آخر خيامي مطابق تصورات خود ارائه مي دهد تا دايره تفكرات اين شاعر و متفكر بزرگ را بيان كند .

 

 

دهخداي شاعر 

زبان: فارسي
نويسنده: ولي الله دروديان
نوبت چاپ: چاپ چهارم با ويرايش جديد 1384
تعداد صفحات: 356
نام انتشارات: اميركبير
شابک:  964-00-0995-4
بهاي کتاب:25000ريال                                                             

 كتاب فوق درباره زندگي نامه و آثار دهخدا و يادداشتهاي زندگي نامه وي مي باشد. اين كتاب درباره شعر دهخدا، اشعار تركي، تكمله، نمونه خط و امضاي دهخدا، يادداشتهاي متن شعرها، شعري تازه ياب از دهخدا، دهخدا و مضامين مشترك، آلبوم تصاوير و ... توضيح كامل را بيان نموده است.

 

 

ديدگاههاي نقد ادبي 

زبان: فارسي
نويسنده: ولبور اسكات و تي . اس . اليوت
مترجم: فريبرز سعادت
چاپ ول: 1348
نوبت چاپ: چاپ دوم 1378
تعداد صفحات 92:
نام انتشارات: اميركبير
شابک:  6-0624-00-964
بهاي کتاب:1650ريال                                                              

 د ر اين كتاب با مباحث نقد ادبي بر مبناي اخلاق ، روانشناسي ،‌ جامعه شناسي ،‌ زيبايي شناسي و افسانه شناسي آشنا شده و مقالاتي كوتاه از تي.اس اليوت يكي از بزرگان عرصه نقد ادبي را مي‏خوانيم .

 

 

 ديوان عبدالواسع جبلي 

زبان: فارسي
تصحيح کننده: ذبيح الله صفا
نوبت چاپ: چاپ چهارم 1378
تعداد صفحات: 784
نام انتشارات: اميركبير
شابک:  xـ0491ـ00ـ964
بهاي کتاب:27000ريال

 عبد الواسع جبلي كه عوفي در لباب الالباب به او اشاره دارد از شاعران قرن ششم هجري از سادات هاشمي است و به ادبيات فارسي و عربي و معارف اسلامي به تمام و كمال آشناست .

 

 

 ديوان زيب النساء ( مخفي ) 

زبان: فارسي
گردآورنده: مهيندخت صديقيان ـ سيد ابوطالب ميرعابديني
چاپ اول 1381:
تعداد صفحات: 428
نام انتشارات: اميركبير
شابک:  4-0804-00-964
بهاي کتاب:32000ريال

 شاهزاده زيب النساء بيگم در سال 1048 هجري در هند بدنيا آمد و در سن 65 سالگي در همان جا درگذشت . مخفي با آنكه شاعري هندي است اما از شعراي معروف فارسي زبان است و چنان از ايران به ويژه خراسان ياد مي كند كه گويي وطن او ايران است . مجموعه ابيات او به چهار هزار بيست و پنج بيت مي رسد.

 

 

ديوان فصيحي هروي 

زبان: فارسي
گردآورنده: ابراهيم قيصري ـ محمد دهقاني
چاپ اول : 1383
تعداد صفحات 398:
نام انتشارات: اميركبير
شابک  ×-0930-00-964:
بهاي کتاب:30000ريال                                                             

 اثر حاضر مشتمل بر قصيده، تركيب بند، ترجيع بند و رباعي است ولي درخشندگي هنر شاعر بيشتر در غزليات جلوه مي كند. قصايد فصيحي در مدح مولا علي (ع)، حضرت امام رضا(ع) و برخي حكام زمان چون حسن خان و حسين خان شاملو است. غزليات فصيحي كوتاه، پر مضمون و لطيف است و از نمونه هاي عالي غزل سرايي در قرن دهم و اوايل قرن يازدهم به شمار مي آيد.

 

 

 

 ديوان وحشي بافقي 

زبان: فارسي
تصحيح کننده: حسين آذران (نخعي)
نوبت چاپ: چاپ نهم 1384
تعداد صفحات:984
نام انتشارات: اميركبير
شابک:  7-0758-00-964
بهاي کتاب:80000ريال                                                             

 ديوان كامل وحشي بافقي به تصحيح آورده آقاي دكتر حسين آذريان (نخعي) است كه با مقدمه و تحشيه و تصحيح ايشان قبلأ بارها در همين مؤسسه به چاپ رسيده است و كليه قصيده‏ها ، قطعه‏ها ،‌ تركيب و ترجيع بندها و مثنوي و رباعي‏هاي وي را در بردارد .

 

 

 زبانه شمس و زبان مولوي 

 زبان: فارسي
نويسنده: سيد يحيي يثربي
چاپ اول: 1386
تعداد صفحات 448:
نام انتشارات: اميركبير
رده بندي ديوي: 31/1فا8
شابک:  5-1119-00-964-978
قطع: وزيري
بهاي کتاب:50000ريال

 اين كتاب طبقه‌بندي موضوعي گزيده‌اي از ديوان كبير مولوي بر اساس مطالب عشق و عرفان اسلامي و نيز برخي مسائل مربوط به شخصيت و زبان مولوي مي‌باشد.

 

 

دوشنبه 20 مهر 1388 - 10:15


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری