جمعه 9 خرداد 1399 - 8:37
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

پيش به سوي موفقيت با قوانين موفقيت

 

قانون انگيزه: هرچه مي گوييد يا انجام مي دهيد، از تمايلات دروني شما سرچشمه مي گيرد. پس براي رسيدن به موفقيت بايد انگيزه ها را مشخص كرد تا با يك برنامه ريزي اصولي به هدف رسيد.

قانون انتظار: اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چيزي را در محيط پيرامون تان داشته باشيد آن چيز به وقوع مي پيوندد. شما هميشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل مي كنيد و اين انتظارات بر رفتار و چگونگي برخورد اطرافيانتان تاثير مي گذارد.

قانون تمركز: هرچيزي كه روي آن تمركز كرده و به آن فكر كنيد، در زندگي واقعي شكل گرفته و گسترش پيدا مي كند. بنابراين بايد فكر خود را بر چيزهايي متمركز كنيد كه واقعاً طالب آن هستيد.

قانون تفكر مثبت: براي رسيدن به موفقيت، تفكر مثبت امري ضروري است. شيوه تفكر شما نشان دهنده ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست.

قانون انتخاب: زندگي ما نتيجه انتخاب هاي ما تا اين لحظه است. چون همواره در انتخاب افكار خود آزاد هستيم، كنترل كامل زندگي و تمامي آنچه برايمان اتفاق مي افتد در دست خودمان است.

قانون تغيير: تغيير غيرقابل اجتناب است و ما بايد استاد تغيير باشيم نه قرباني آن.

قانون خدمت: پاداش هايي  كه مي گيريد، با ميزان خدمت شما به ديگران رابطه مستقيم دارد. هرچه بيشتر براي بهبود زندگي و سعادت ديگران كار كنيد و توانايي هاي خود را افزايش دهيد، در عرصه هاي مختلف زندگي خود بيشتر پيشرفت مي كنيد.

قانون علت و معلولي: هرچيزي به دليلي رخ مي دهد. براي هر علتي معلولي است و براي هر معلولي علت يا علت هاي به خصوصي وجود دارد، چه از آنها اطلاع داشته باشيد و چه نداشته باشيد. چيزي به نام اتفاق وجود ندارد. در زندگي هر كاري را كه بخواهيد مي توانيد انجام دهيد، به شرط آن كه تصميم بگيريد دقيقاً چه مي خواهيد و سپس عمل كنيد.

قانون ذهن: شما تبديل به همان چيزي مي شويد كه درباره آن بيشتر فكر مي كنيد پس هميشه درباره چيزهايي فكر كنيد كه واقعاً طالب آن هستيد.

قانون باور: هر چيزي را كه عميقاً باور داشته باشيد، به واقعيت تبديل مي شود. شما آنچه را كه مي بينيد باور نمي كنيد، بلكه آن چيزي را مي بينيد كه قبلا به عنوان باور انتخاب كرده ايد. پس بايد باورهاي محدود كننده اي را كه مانع موفقيت شما هستند شناسايي كنيد و آنها را از بين ببريد.

قانون ارزش ها: نحوه عملكرد شما هميشه با زيربنايي ترين ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است. آنچه ارزش هايي را كه واقعاً به آن اعتقاد داريد بيان مي كند، ادعاهاي شما نيست بلكه گفته ها، اعمال و انتخاب هاي شما به ويژه هنگام ناراحتي و عصبانيت است.

قانون تاثير تلاش: همه اميدها، روياها ، هدف ها و آرمان هاي ما در گرو سختكوشي است. هرچه بيشتر تلاش كنيم، موفقيت بيشتري كسب خواهيم كرد.

قانون آمادگي: در هر حوزه اي موفق ترين افراد، آنهايي اند كه وقت بيشتري را صرف كسب آمادگي براي انجام كارها مي كنند. عملكرد خوب نتيجه آمادگي كامل است.

قانون حد توانايي: شايد براي انجام همه كارها وقت كافي وجود نداشته باشد ولي هميشه براي انجام مهمترين كارها وقت كافي است. هرچه بيشتر كار كنيم كارآيي بيشتري پيدا مي كنيم. اما بايد اموري را برعهده بگيريم كه در حد توان ما باشد.

قانون تصميم: مصمم بودن از ويژگي هاي اساسي افراد موفق است. در زندگي هر جهشي در جهت پيشرفت هنگامي حاصل مي‌شود كه در موردي تصميم روشني گرفته باشيم.

قانون خلاقيت: ذهن ما مي تواند به هرچيزي كه باور داشته باشد دست يابد. هرنوع پيشرفتي با يك ايده آغاز مي شود و چون توانايي ما در خلق ايده ها نامحدود است، آينده نيز محدوديتي نخواهد داشت.

قانون استقامت: معيار ايمان به خود، توانايي استقامت در برابر سختي ها، شكست ها ونااميدي ها است. استقامت ويژگي اساسي موفقيت است. اگر به اندازه كافي استقامت كنيم، طبيعتا سرانجام موفق خواهيم داشت.

قانون صداقت: خوشبختي زماني به سراغ ما مي آيد كه تصميم بگيريم هماهنگ با والاترين ارزش ها و عميق ترين اعتقادات خود زندگي كنيم. همواره بايد با آن بهترين ها كه در درون مان وجود دارد صادق باشيم.

قانون انعطاف پذيري: در تعيين اهداف خود قاطعيت داشته باشيد، اما در مورد روش دستيابي به آنها انعطاف پذير باشيد. در عصر تحولات سريع و رقابت شديد، انعطاف پذيري از ضروريات است.

قانون فرصت: بهترين فرصت ها اغلب در معمولي ترين موفقيت هاي زندگي به وجود مي آيد . پس بزرگ ترين فرصت ها به احتمال زياد هميشه در دسترس  ما است.

قانون خودشكوفايي: شما مي توانيد هرچه را كه براي رسيدن به اهداف تعيين شده خود به آن نياز داريد، بياموزيد. آنهايي كه مي آموزند توانا هستند.

قانون بخشندگي: هرچه بيشتر، بدون انتظار پاداش به ديگران خدمت كنيد، خير و نيكي بيشتري به شما مي رسد. آن هم از جاهايي كه اصلاً انتظار نداريد.(مِن حيثُ لا يحتسب) شما تنها در صورتي حقيقتاً خوشبخت خواهيد شد كه احساس كنيد به دليل خدمت به ديگران انسان باارزشي هستيد.

 

استقرار نظام پيشنهادها در هر سازماني منافع خوبي دارد. برخي ازدستاوردهاي آن عبارتند از:

-         اشاعه فرهنگ همكاري داوطلبانه و خودجوش

-         بهبود روحيه و انگيزه كاركنان

-         افزايش ميزان خلاقيت، نوآوري و ابتكار

-         تقويت مسئوليت پذيري و تعلق سازماني

-         بهبود بهره وري، كيفيت و ارائه بهتر خدمات

-         كاهش مقاومت در مقابل تغيير

-         افزايش توانمندسازي مديران و كاركنان

-         افزايش پويايي و انعطاف پذيري

-         و...

 

چهارشنبه 15 مهر 1388 - 15:25


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری