شنبه 17 خرداد 1399 - 15:36
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

فرموله كردن هدف

 

 

امام علي(ع): با دشمنانت مشورت كن تا از نظرشان به اندازه عداوت و هدف و مقصودشان پي بري.

 

مهم‌ترين چيزي كه يك سازمان به آن نياز دارد، هدف است، هدف موضوعي را در آينده تعيين مي‌كند و آن اين است كه هر انساني دوست دارد به هدف خود دست پيدا كند. اگر چه اين امر بسيار ساده به نظر مي‌رسد ولي فرموله‌ كردن صحيح هدف، نياز به تعاليمي دارد. تا اهداف دست يافتني و كاربردي شوند.

اگر فرد هدفي را در سر داشت و نتوانست به آن برسد، اين مسئله نمي‌تواند نمايانگر چيزي باشد. اين مسئله انگيزه همه كاركنان را از بين مي‌برد و از بين رفتن انگيزه باعث مي‌شود كه پيشرفت براي رسيدن به هدف كم ‌شود. در اين مورد بسياري از سازمان‌ها اهداف مبهم و بسيار دوري را فرموله مي‌كنند و اين فرموله‌ كردن مبهم اهداف، بد است و به اين سازمان‌ها كمك نمي‌كند.

از اين رو در اينجا مدل مدوني را به صورت زير خلاصه كرديم كه مي‌توان اهداف را به اين روش فرموله كرد.

خاص: اهداف بايد قابل فهم و واضح باشند. چنانچه اهداف واضح تعيين شوند، آنگاه كارمندان فوراً متوجه مي‌شوند كه از آن‌ها چه انتظاراتي مي‌رود.

قابل اندازه‌گيري: اهداف بايد قابل اندازه‌گيري باشند تا دريابيم، آيا پيشرفت حاصل شده است و مقدار آن چقدر است. اين امر براي مدير و نيز براي كارمندان مي‌تواند بسيار حائز اهميت بوده كه موقعيت هر چيز چيست، تا اين طريق روي ادامه اين مدلسازي براي دستيابي به هدف كار كنند.

قابل اجرا: اهداف بايد قابل اجرا و دست يافتني باشند. اين اهداف بايد كارمندان را به كار ترغيب سازد، نه اينكه بيش از حد توان از آن‌ها كار بكشند. اهداف نبايد بسيار سطح بالا يا سطح پايين در نظر گرفته شوند، در غير اين صورت از كارمندان چشم‌پوشي كرده‌ايد.

مهم: اهداف بايد وسيله‌اي مهم باشند براي دستيابي به خط مشي و رسالت سازمان.

زمان اجراي هدف: اهداف بايد از يك نقطه شروع و يك نقطه پايان برخوردار باشند. اين امر به كارمندان كمك مي‌كند تا براي دستيابي به هدف افكار خود را قبل از مهلت سر رسيد متمركز كنند.

رهنمود

اهداف زيادي تعيين‌ نكنيد، اين باعث آشفتگي كاركنان شده و نتيجه آن دست نيافتن به اهداف است، زيرا نمي‌دانند كدام يك، هدف مهم‌تري است. شما خود را به يك هدف كم محدود كنيد تا بتوانيد تمامي انرژي‌تان را روي يك هدف خاص متمركز كرده و به موقع، به موفقيت دلخواه خود دست يابيد.

همانطور كه يك ضرب‌المثل قديمي مي‌گويد:

«با يك دست نمي‌توان دو هندوانه از زمين برداشت»

 

 

چهارشنبه 11 شهريور 1388 - 13:42


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری