يكشنبه 11 خرداد 1399 - 10:45
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

مشاركت مديران در ايده كاركنان

 

 

بسياري از مديران به رغم داشتن انديشه‌هاي نو و خلاق نمي‌توانند از تخصص، تجربيات و ايده‌هاي كاركنان خود بي‌نياز باشند. چه بسا نظر يكي از كاركنان عادي بتواند جرقه‌اي بزند تا يك ايده جديد براي استفاده شكل بگيرد.

اما اين مشاركت پيش‌شرط‌هايي دارد كه بايد به اجرا درآيند:

-        مدير باور داشته باشد كه او «همه چيزدان» نيست و «همه‌چيز را همگان دانند» و ممكن است كاركنان وي ايده‌ها و راه‌حل‌هاي بهتري براي مسائل داشته باشند.

-        زمينه براي اظهارنظر كاركنان فراهم كند.

-        به پيشنهادهاي خوب معنوي و مادي پاداش دهد. (مثلاً حتي با يك لبخند يا سخن محبت‌آميز)

راهكارهاي بهره‌گيري از ايده‌ها

1-    در خصوص مسأله مورد نظر، اطلاعات و پيشنهادها را از افراد مختلف به صورت جداگانه دريافت كند و با جمع‌بندي آن‌ها تصميم لازم را اتخاذ كند.

2-    در يك جلسه كه كاركنان صاحب نظر حضور دارند، در خصوص مسأله مشخص شده پرسش كرده، به طوري كه آن‌ها بتوانند نظرات همديگر را مورد نقد قرار دهند و در اين حالت با جمع‌بندي نظرات ارائه شده، تصميم‌گيري لازم صورت پذيرد.

3-    جلسه‌اي با كاركنان تشكيل داده و با استفاده از روش «طوفان مغزي» راه‌حل‌هاي متناسب را جمع‌آوري كرده و با نظر گروه راه‌حل‌هاي مقبول را انتخاب كند.

اما آنچه مهم‌تر است اين است كه مدير بداند كه براي سهيم شدن در انديشه و ايده‌هاي كاركنان چه اعمالي را نبايد انجام دهد، كه برخي از آن‌ها عبارتند از:

1-    مدير از كاركنان نظرخواهي كند ولي در نهايت براي به كرسي نشاندن انديشه خود، نظرات خود را به عنوان نظرات گروه جلوه دهد و يا به آن‌ها تحميل كند.

2-    از قبل تصميماتي اتخاذ كرده باشد و از كاركنان بخواهد با آن‌ها موافقت كنند و مورد تأييدشان قرار دهند.

3-    شرايط را به گونه‌اي ترتيب دهد كه كاركنان از اظهار كردن مكنونات قلبي خود به دليل ترس يا رودربايستي خودداري كنند و صرفاً به تعريف و تمجيد از ايده‌هاي مدير بپردازند.

4-    به تصميماتي كه در گروه گرفته مي‌شود ظاهراً روي خوش نشان دهد ولي در عمل مغاير آن‌ها را انجام دهد.

5-    كساني را كه به اظهار نظر مي‌پردازند تحقير كند.

بديهي است كاركنان در صورتي مدير را در انديشه و ايده‌هاي خود سهيم خواهند كرد كه شرايط را براي اظهارنظر مهيا ببينند و ثمره اشتراك‌ مساعي خويش را در عمل مشاهده كنند، در غير اين صورت آن‌ها ترجيح مي‌دهند نظرات واقعي خود را پنهان سازند و مدير را از گنجينه انديشه و ايده‌هاي خود محروم سازند.

 

منبع:

1- برگرفته از كتاب مديريت رفتار با سرمايه هاي انساني. سيدحبيب الله شاهركني

2- ساير نشريات در حوزه مديريت به ويژه مديريت مشاركتي

 

چهارشنبه 4 شهريور 1388 - 14:29


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری