چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 3:32
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م- رستمي

 

مصاحبه در تاريخ شفاهي (مجموعه مقالات)

 

 

 

 

 

مصاحبه در تاريخ شفاهي (مجموعه مقالات)

چاپ اول: 1387

انتشارات سوره مهر

 

 

 

 

 

مصاحبه در تاريخ شفاهي، عنوان مجموعه مقالات چهارمين نشست تخصصي و كارگاه آموزش تاريخ شفاهي است. اين نشست در تاريخ ششم و هفتم اسفندماه 1386 برگزار گرديده است و اين مقالات به كوشش واحد تاريخ شفاهي مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگ و ادب پايداري در قالب كتابي با عنوان فوق منتشر گرديده است.

هدف اين كتاب، تعريف و تبيين تاريخ شفاهي، شناساندن عناصر و اجزاي آن و تعريف و تعميق هر يك از اين عناصر و اجزاست.

مهم‌ترين شاخصه تاريخ شفاهي، ديالوگ است. سر و كار تاريخ شفاهي با شخصيت‌ها و راويان است. جمع‌آوري اطلاعات و مواد خام پژوهش يكي از دستاوردهاي اوليه مصاحبه است. مصاحبه مهم‌ترين ركن تاريخ شفاهي است. و مهم‌ترين كاركرد آن برقراري ارتباط است.

«مصاحبه در تاريخ شفاهي ديالوگي است كه به تبيين روايتي از كليتي از يك موضوع تاريخي مي‌پردازد و خرده روايتي از يك روايت تاريخي كل به دست مي‌دهد. چنين مصاحبه‌اي پيش از آنكه منبع شفاهي براي تاريخ و تاريخ‌نگاري باشد خود متن و روايتي تاريخي از نوعي ديالوگ و شيوه تاريخ‌نگاري حال، با نام تاريخ شفاهي است كه اعتبار آن به اعتبار مصاحبه‌شونده است. مصاحبه‌كننده «مورخ» ارزش اين مصاحبه به متغيرهايي مانند توافق راويان بر موضوعات، تناسب قدرت ميان طرفين مصاحبه، قدرت بالاي استنباطي طرفين مصاحبه، بافت موقعيت فرهنگي ساختاربندي ذهنيت مصاحبه‌كننده، شرايط متعارف مصاحبه و غيره بستگي دارد.

«تاريخ شفاهي همانند خود مفهوم تاريخ، محصول تفكر مدرن و فكر تاريخي از قرن هيجدهم به اين سوست. در واقع پيشينه تاريخ شفاهي را نبايد طبق تقسيم‌بندي اعتباري غربي‌ها در دوران باستان و قرون وسطي يا در نگاهي آزاد از ابتداي خلقت تاكنون جست و جو كرد. زيرا تاريخ‌نگاري شفاهي مبتني بر ثبت و كشف امر واقع، به كمك تكنولوژي ارتباطي (پس از اختراع ضبط صوت) در «كهكشان راه ماركني» - به تعبير مك‌لوهان است از سوي ديگر شيوه تاريخ‌نگاري شفاهي برگرفته از نگاه سوبژكتيوته انسان مدرن به عالم و حقايق آن به عنوان «ابژه» است. انساني كه پس از كانت، ديگر راه شناخت عين اشياء حقايق جهان را بر خود بسته ديد و در مقابل اين حيرت و افسون‌زدگي در برابر هستي، علم به معني science را به كمك گرفت و تكنيك را جايگزين حيرت خود كرد.»

كتاب «مصاحبه در تاريخ شفاهي» شامل نزديك به 50 مقاله در خصوص موضوع عنوان كتاب است كه مفهوم و ماهيت مصاحبه در تاريخ شفاهي، ريخت‌شناسي مصاحبه، اهميت مصاحبه، آسيب‌شناسي مصاحبه در تاريخ شفاهي، قوت و ضعف‌هاي مصاحبه در تاريخ شفاهي، استانداردسازي مصاحبه، جايگاه مصاحبه‌كننده در بازشناسي اطلاعات، شگردهاي مصاحبه در تاريخ شفاهي و... عنوان برخي از مقالات آن است.

 

سه‌شنبه 6 مرداد 1388 - 10:40


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری