سه‌شنبه 30 دی 1399 - 18:21
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م- رستمي

 

كتاب امروز

 

 

 

 

كتاب امروز

از مجموعه گزيده مطبوعات ايران

سيدفريد قاسمي

شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي (اميركبير)

چاپ اول: 1387

 

 

 

 

 

نشريه «كتاب امروز» فصلنامه‌اي است به شكلي نامنظم كه از مهرماه 1350 تا بهمن‌ماه 1353 منتشر مي‌شده و شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي ناشر آن بوده است. زمينه و روش كار اين نشريه حوزه تأليف و ترجمه و نشر بوده و  كريم امامي سردبيري آن را به عهده داشته است.

«نخستين شماره كتاب امروز در 48 صفحه در مهرماه 1350 توزيع شد. بر روي جلد آن تصوير محمد قاضي و اين عنوان‌ها ديده مي‌شود: «محمد قاضي و دن‌كيشوت»، «زمان در نظر فاكنر»، «خشم و هياهوي ويليام فاكنر»، « تحول محتواي كتاب در ايران»، «كتاب هاي نو»، «كتاب در جهان». به اين ترتيب شماره‌هاي ديگر اين نشريه نيز موضوعاتي مشابه را مورد تحليل و بررسي قرار مي‌دهند و در اين مجموعه نويسندگاني چون هوشنگ ابرامي، جهانگير افكاري، ضياء موحد، ابوالحسن نجفي و ديگر نويسندگان و مترجمان مطرح قلم مي‌زده‌اند.

كريم امامي در جلد دوم اين مجموعه در خصوص وضعيت نشر در آن زمان نوشته است. «بالاخره معلوم نشد وضع كتاب در ايران خراب است يا آباد. در چند ماه گذشته ناله‌هاي جگرسوز چند ناشر را شنيده‌ايم و نيز وعده يك نوش داروي دولتي پانصد واحدي را، كه هر دو ظاهراً دال بر خرابي كار است. ولي گروهي از نويسندگان و شاعران به شهادت جرايد كثيرالانتشار عصر تهران، عقيده دارند وضع ناشران به هيچ وجه خراب نيست. دليل خوبي وضع را تجديد چاپ نسبتاً سريع چند كتاب  جوان‌پسند و تعدد فروشگاه‌هاي يك ناشر به خصوص ذكر مي‌كنند.

كتاب حاضر تحت عنوان «كتاب امروز» تلاشي است از سوي انتشارات شركت سهامي كتاب‌هاي جيبي آسيا كه در مجموعه‌اي با عنوان گزيده مطبوعات ايران نسبت به معرفي تاريخ نشريات ايران اقدام نموده است. و اين هشتمين شماره اين تلاش ارزنده محسوب مي‌گردد.

در اين كتاب بخش‌هايي از مقالات منتشره در شماره‌هاي مختلف فصلنامه كتاب امروز ارائه گرديده كه مطالعه آن براي پژوهشگران و علاقمندان مي‌تواند جذاب و خاطره‌انگيز باشد.

 

يكشنبه 4 مرداد 1388 - 11:17


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری