شنبه 17 خرداد 1399 - 16:58
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

نيروي انساني ابزار يا ثروت

 

 

نيروي انساني در توسعه سازمان‌ها مؤثرترين و كارآمدترين نقش را دارد.

اين جمله‌اي است كه تقريباً همه صاحب‌نظران دانش مديريت در كتاب‌هاي خود آورده‌اند. البته ديدگاه جديدي نيست چرا كه در جوامع قديم «فرد» محور لياقت و شايستگي محسوب مي‌شد و امروزه با گسترده شدن زمينه‌هاي تمدن، هر گروه و جامعه‌اي براي گذران امور خود نيازمند مهارت‌ها و توانايي‌هاي اشخاص است. دكتر «حمزه گنجي» فرد را يكي از محورهاي مؤثر در سازمان‌هاي اداري مي‌داند. فردي كه معجوني از باورها و نگرش‌هاست، نيازهاي مختلف دارد و رفتارهاي متفاوت، و روي هم‌رفته داراي شناخت مخصوص به خود و تخصص‌هاي ويژه است و آگاهي از اين عناصرشخصيتي مي‌تواند مديران را در حل بسياري از مشكلات ياري دهد. هم‌اكنون به طور مطلق ثابت شده است كه ساختمان، تجهيزات و ملزومات اداري نمي‌تواند تنها نقطه اتكاي ادارات باشد، بلكه اين انسان است كه محور رشد و تعالي به حساب مي‌آيد. «نظريه سرمايه انساني» در علم مديريت، مورد تأييد بسياري از فرهيختگان اين رشته است. حتي اقتصاددانان معروفي مانند آلفرد مارشال هم بر آن صحه گذاشته‌اند. يعني اينكه مي‌بايست نيروي انساني را ابزار توليد ثروت دانست. ديدگاهي كه هم اكنون در جهان پيشرفته دنبال مي‌شود و براي رسيدن به آن‌ها راه‌هاي مختلفي پيشنهاد شده همگي بر پايه «تجزيه و تحليل» سازمان استوار مي‌باشد. بدون ترديد نيازهايي از سطح شبكه به قسمت‌هاي ستادي مي‌رسد كه بايد آن‌ها را نقد و بررسي كرد و سپس اقدام به تأمين آنان نمود.

در حال حاضر در هيچ كشوري سازماني نيست كه در اداره امور خود از فنون ارتباطي بهر نبرد. به خصوص در جوامع اطلاعاتي كه اين مسئله پر رنگ‌تر است. در حقيقت در عرصه رقابت، ؟؟ توان بودن را دارند كه مديران و كاركنان آن‌ها بتوانند با تكيه بر فنون ارتباطات اجتماعي با مخاطبان طرح‌ها و برنامه‌هاي خود پيوند بخورند. در اين مسير دانشمندان نظرهاي گوناگوني  مطرح كرده‌اند كه هر يك بر مبناي تحقيق و بررسي فراوان ابراز شده است. آنان يكي از راه‌هاي رسيدن به اين هدف (كسب مهارت‌هاي ارتباطي) را ادامه تحصيلات عاليه و مسلح شدن به دانش روز از طريق دانشگاه‌ها دانسته‌اند. در اين ميان جامعه‌شناسان نيز ديدگاه خود را دارند. آنان ضمن تأييد تحصيلات به عنوان يكي از راه‌هاي كسب مهارت در برقراري ارتباط، شاخصه ديگري مانند تجربه را هم بسيار بسيار پر ارزش و گران‌مايه مي‌دانند. در روش‌ تحقيق در علوم اجتماعي گفته مي‌شود كه براي شناخت صحيح يك نظريه مي‌بايست كليه كلمات آن به صورت جامع تعريف شود. قبلا «توانايي» كلمه‌اي است كه از زواياي مختلف قابل ارزيابي است. كسي كه بار سنگيني را از روي زمين بلند مي‌كند و ديگري كه در اتاق عمل جراحي قلب باز مي‌كند، هر دو توانا هستند. بنابراين بايد گفت «شخص توانا» در حوزه‌هاي گوناگون تعريف‌هاي متفاوت دارد. از طرف ديگر مجموعه‌اي از امتياز‌ها در كنار هم توانايي را نشان مي‌دهد. مهارت نيز اينگونه است به ويژه در زمينه بازاريابي و ارتباطات كه چند وجهي است. حتي بخشي از آن به استعداد ذاتي برمي‌گردد. تيزهوشي، اغتنام فرصت، قدرت تحليل باورها و نگرش‌هاي مخاطبان، آراستگي ظاهر، بيان شيوا و... در كنار آگاهي از دانش روز و تجربه صفاتي هستند كه صاحب آن‌ها مي‌تواند تا عمق فكر مخاطبان خود نفوذ كند. از اين رو بايد گفت دانستن بعضي اصول علم ارتباطات اجتماعي و روانشناسي به ويژه «شخصيت» براي كارمند ضرورت دارد. در اين زمينه مطالعه كتاب «نظريه‌هاي شخصيت» تأليف دكتر علي‌اكبر مفيد توصيه مي‌شود.

منابع:

1- روانشناسي كار تأليف دكتر حمزه گنجي

2- مجموعه مقالات مديريت منابع انساني مركز آموزش مديريت دولتي

 

چهارشنبه 31 تير 1388 - 16:7


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری