دوشنبه 5 خرداد 1399 - 9:9
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م- رستمي

 

روان‌شناسي فرهنگ و تربيت

 

 

 

 

 

روان‌شناسي فرهنگ و تربيت

واقعيت هاي روان شناختي تربيت و فرهنگ (فراموش شده)

علي‌اكبر شعاري‌نژاد

مؤسسه انتشارات اميركبير

چاپ اول 1387

 

 

 

 

 

 

 

 

«شايد اغراق نباشد كه دو پديده يا مقوله اجتماعي مستمر آدمي را پيچيده‌ترين و گسترده‌ترين مقوله‌‌هاي حياتي تلقي كنيم، فرهنگ و تربيت (آموزش- پرورش)، زيرا آن دو پديده همه افراد بشر را در سراسر حياتشان دربرمي‌گيرند و امكان بي‌نيازي از آن هرگز وجود ندارد و نخواهد داشت. از اين رو، انديشيدن درباره آن‌ها و مطالعه علمي ماهيت و مؤلفه‌هاي هر دو ضرورت است اگر چه مستلزم مطالعه گسترده و عميق هستند».

نويسنده كتاب با اين نگرش كه در مقدمه كتاب به آن اشاره مي‌كند و با توجه به نيازي كه به توجه بخشيدن مخاطبان به دو حوزه پراهميت آموزش و پرورش احساس كرده، دست به تحقيق، پژوهش و تأليف اين كتاب زده است.

نگارنده در پنج فصل مسائل و ظرايف اين مقولات مهم را مورد بررسي قرار داده است. در فصل نخست كتاب به ماهيت آموزش- پرورش و فرهنگ، ويژگي‌هاي تربيت رسمي و همچنين موضوع دانش‌آموزان و خانواده‌ پرداخته شده است. فصل دوم به نقش آموزش- پرورش در فرهنگ عمومي مي‌پردازد و نياز محصلان ما در جهان امروز، انتظارهاي جامعه و جهان از دانش‌آموزان و دانشجويان، مديريت آموزش- پرورش، برانگيختن يادگيري و راهنمايي يادگيري، ضرورت انديشيدن و پذيريش انتقادي، تقدم يادگيري معلم بر محصل و فرصت‌هاي مورد نياز معلمان مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. نويسنده در فصل سوم به موضوع واقعيت‌هاي فراموش‌ شده روان‌شناختي تربيت در آموزش- پرورش‌ معاصر و برداشت نادرست از روانشناسي توجه نشان داده و ضرورت بازيابي نكات فراموش شده را يادآوري مي‌كند. در فصل چهارم به برخي واقعيت‌هاي روانشناختي فراموش شده همچون آزادي محصل (دانش‌آموز و دانشجو) و آزادي معلمان و مدرسه پرداخته مي‌شود و فصل پنجم نيز واقعيت‌هاي روان‌شناختي را در حوزه تربيت مورد تجربه و تحليل قرار مي‌دهد.

علي‌اكبر شعاري‌نژاد، نويسنده كتاب، استاد ممتاز دانشگاه است كه تاكنون بيش از پنجاه سال معلمي در مقاطع ابتدايي و متوسطه و دانشگاه داشته و هم‌اكنون نيز در دانشگاه علامه‌ طباطبايي مشغول تدريس مي‌باشد و پيش از اين نيز در بسياري از دانشكده‌هاي كشور به عنوان مدرس مشغول بوده و اخيراً نيز از سوي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي مورد تقدير قرار گرفته است.

 

 

چهارشنبه 24 تير 1388 - 9:38


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری