شنبه 17 خرداد 1399 - 20:54
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گفتگو

 

سيدرضا آباقي

 

هدف اصلي تنظيم و اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، سالم سازي نظام اداري كشور است

 

 

اشاره:

قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي تصويب شد و پس  از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ 25/7/86 جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ شد.

مسؤولان سازمان تبليغات اسلامي که يك نهاد عمومي غير دولتي محسوب مي شود پس از برگزاري جلسات مختلف صلاح را بر اين ديدند که اين سازمان نيز به مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري  بپيوندد و از مزاياي مختلف آن بهره مند شود.با سيد حسن حسيني معاون اداري و مالي سازمان تبليغات اسلامي در مورد جنبه هاي مختلف اين قانون و تاثير آن بر حقوق و مزاياي کارمندان گفت و گوي مفصلي انجام داده ايم که در ادامه مي خوانيد.

 

 1- همان طور که مي دانيد سازمان تبليغات اسلامي يک نهاد فرهنگي وابسته به مقام معظم رهبري است. قانون جديد مديريت خدمات کشوري که ويژه دستگاه هاي دولتي است با توجه به چه شرايطي شامل حال سازمان تبليغات اسلامي هم شده است؟

قبل از اين كه به اين سوال پاسخ دهم لازم مي دانم بيست و هشتمين سالگرد تاسيس سازمان تبليغات اسلامي را به كليه همكاران و اصحاب تبليغ تبريك بگويم. افتخار دارم در مدت يك دهه خدمت در سازمان شاهد تعالي، رشد و بالندگي آن باشم. اتفاقات مباركي در دهه اخير با حمايت بي شائبه رياست محترم سازمان و مديران ستادي و استاني در حوزه معاونت اداري و مالي توسط همكاران خدوم ما در مركز و استان ها رخ داد و موجب استقرار ساختار مناسب، اصلاح و ساماندهي منابع انساني، ثبات و امنيت شغلي و ارتقاي سطح درآمدي كارمندان شد.

با اين تحولات جايگاه شغلي شاغلان با شغل انتصابي تعريف شد و نظام ساختاري سازمان متناسب با اهداف و ماموريت ها تغيير پيدا كرد. اما در مورد خصوص سوال شما، ما با دو وضعيت مختلف مواجه هستيم . از طرفي به موجب ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري مي توانيم بگوييم که اين قانون شامل حال سازمان تبليغات اسلامي به عنوان يک نهاد عمومي زير نظر مقام معظم رهبري نمي شود که در اين صورت از مزاياي اين قانون بهره مند نخواهيم شد. از طرفي ديگر در ماده 3 همين قانون آمده است: اين قانون شامل حال کليه دستگاه هاي  اجرايي از جمله نهاد هاي عمومي غير دولتي مي شود.

 در جاي ديگري از اين ماده نهاد عمومي غير دولتي اين گونه تعريف مي شود: نهاد عمومي غير دولتي نهادي است که بيش از 50 درصد اعتبارات خود را از دولت دريافت مي کند که اين خصوصيت شامل حال سازمان تبليغات اسلامي نيز مي شود. نهايتا ما پس از برگزاري جلسات مختلف صلاح را بر اين ديديم که سازمان تبليغات اسلامي به مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري  بپيوندد و از مزاياي آن بهره مند شود.

طبيعتا وظيفه سازمان تبليغات اسلامي با پيوستن به اين قانون انجام امور حاکميتي در قالب گسترش فرهنگ ديني است و بايد حوزه غيرحاکميتي و تصدي گري را يا به بخش خصوصي و تشکل ها يا به موسسات يازده گانه وابسته به خود واگذار کند كه تا به حال گام هاي بسيار مثبتي هم در اين زمينه برداشته است.

  

2- با اجراي قانون جديد خدمات كشوري چه تحولاتي در نظام اداري كشور رخ مي دهد؟

قانون مديريت خدمات كشوري شامل 15 فصل و 128 ماده مختلف مي شود كه هدف اصلي از تنظيم و اجراي آن سالم سازي نظام اداري كشور است. يكي از فصول مهم اين قانون که تفاوت اصلي آن با قانون گذشته هم هست، راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت است كه در آن وظايف و ماموريت هاي دولت احصا و امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و اقتصادي به بخش خصوصي واگذار شده است. اين قانون در حقيقت وظايف غيرحاكمتي دولت را از وظايف حاكميتي آن جدا مي كند و باعث کوچک تر شدن دولت مي شود. همچنين در اين قانون بحث مشاركت با تعاوني ها و نهادهاي خصوصي و غير دولتي و چگونگي واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به آنها تعريف شده است.

به طور كلي در فصل راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت دو بحث مهم مطرح مي شود كه يكي همان واگذاري تصدي ها به بخش خصوصي و و ديگري واگذاري تصدي هاي اقتصادي با رعايت اصل 44 قانون اساسي است.افزايش بهره وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول در نظام دولتي از ديگر مواردي است كه در قانون جديد به آن توجه خاصي شده است. با توجه به اين قانون دستگاه هاي دولتي موظف هستند فعاليت ها و خدمات خود را با توجه به قيمت تمام شده ارائه دهند و براي آنها شاخص هاي كيفي و استانداردهاي لازم را در نظر بگيرند.

به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارايي و بهره وري بدنه دولت  در قانون جديد مديريت خدمات كشوري به نظام  پيشنهادها و اعطاي پاداش  بر اساس آيين نامه اهميت فراواني داده شده است. اما يكي از موارد قابل توجه قانون جديد تعيين وظايف كارمندان رسمي و ثابت دستگاه هاي دولتي است. در اين قانون كارمندان دولت  بر اساس تشخيص دستگاه ها و حذف ماموريت يا پست خود  يا مي توانند به ساير دستگاه هاي دولتي منتقل شوند يا 3 تا 5 سال مراخصي بدون حقوق بگيرند يا حتي برخلاف گذشته در بخش خصوصي مشغول كار شوند.

 

3- با توجه به چه شرايطي كارمندها بايد به دستگاه هاي ديگر دولتي و خصوصي منتقل شوند يا مراخصي بدون حقوق بگيرند؟

ببينيد، اگر پست  كارمندي از او گرفته شود يا وظيفه و ماموريت خاص او از دستگاه دولتي گرفته شود، اين مواردي كه گفتيد شامل حال او مي شود. فرض كنيد يك اداره كل از سازمان تبليغات اسلامي بنا به دلايلي حذف مي شود و ماموريت آن به دستگاه هاي ديگر دولتي يا خصوصي واگذار مي شود. كاركنان اين ادراه كل طبق قانون جديد به چهار شكل مي توانند عمل كنند: يا به ساير دستگاه هاي دولتي بروند، يا بازخريد شوند، يا مراخصي بدون حقوق بروند، يا در بخش خصوصي مشغول كار شوند.

 

4- اگر اين شرايط نبود و كارمندي خودش تمايل داشت به دستگاه هاي ديگر منتقل شود آن وقت تكليف او چه مي شود؟

اين مساله مثل گذشته روال طبيعي خود را طي مي كند. در صورتي كه دو دستگاه مبدا و مقصد موافق باشند جابجايي و انتقال كارمند بدون هيچ مشكلي انجام مي شود.

 

5- ظاهرا با اجراي اين قانون ساختار تشكيلاتي دستگاه هاي دولتي دچار تغير و تحول عمده اي مي شود. اين طور نيست؟

 بله، با اجراي اين قانون ساختار سازماني كليه دستگا ها دست خوش تغييرات و اصلاحات قرار مي گيرد و دستگاه ها موظفند پس از ابلاغ آيين نامه هاي مربوطه توسط نهاد رياست جمهوري نسبت به مهندسي مجدد تشكيلات و تعيين اهداف،وظايف و ماموريت هاي جديد خود اقدام كنند. در قانون جديد براي وزارت خانه ها و موسسات دولتي 4 سطح مديريتي وبراي واحد هاي استاني آنها 3 سطح مديريتي در نظر گرفته شده است كه خوشبختانه سازمان تبليغات اسلامي با مهندسي تشكيلاتي خود كه در 3 سال گذشته انجام داده، سطوح مديريت را به حداقل خود رسانده است.

 

6- در قانون جديد براي فناوري اطلاعلات و خدمات اداري چه شاخصه‌هايي در نظر گرفته شده است؟

براي فناوري اطلاعلات و خدمات اداري دستگاه هاي دولتي موظف هستند فرايندها و روشهاي فعاليت خودشان را با هدف افزايش بهره وري از نيروي انساني با درنظر گرفتن شاخصه هايي همچون دقت، هزينه، سرعت، كيفيت و سلامت كار در راستاي تكريم ارباب رجوع بر اساس آيين نامه ها تنظيم كنند. اطلاع رساني الكترونيكي به جامعه، ارائه خدمات الكترونيكي به شهروندان و حذف مراجعه حضوري، ارائه فرم هاي مورد نياز جهت انجام خدمات از طريق رسانه هاي الكترونيكي از جمله مفاد مهم اين قانون محسوب مي شود.

 

7- استخدام كارمند رسمي و ثابت در قانون جديد به چه صورت است؟ آيا موانع آن برداشته شده است؟

در قانون جديد اجازه استخدام رسمي به دستگاه هاي دولتي داده شده است. براي پست هاي ثابت در مشاغل مديريتي تمام دستگاه هاي دولتي مي توانند كارمند رسمي استخدام كنند.

 

8- يك كارمند براي رسمي شدن چه فرايندي را بايد طي كند؟

يك كارمند ابتدا به صورت پيماني استخدام مي شود. بعد از مدتي به عنوان كارمند رسمي آزمايشي و در صورت داشتن شرايط در نهايت به عنوان كارمند رسمي شناخته مي شود.

 

9- آيا در قانون قبلي هم دستگاه ها اجازه استخدام كارمند را به صورت رسمي و ثابت داشتند؟

بله اما در سال 83 بخش نامه اي آمد و فرايند تبديل كارمند پيماني را به رسمي ممنوع كرد. در قانون جديد ما دوسته نيروي سازماني داريم: پيماني و رسمي. كارمند رسمي براي پست هاي ثابت و ماموريت هاي تخصصي سازمان در مشاغل حاكميتي و كارمند پيماني  براي پست هاي سازماني غير ثابت، غير تخصصي و غير حاكميتي براي مدت معين در نظر گرفته مي شود. فرض كنيد ماموريتي به يك دستگاه دولتي براي دو يا چند سال واگذار مي شود كه در اين صورت اين ماموريت بايد توسط كارمندان پيماني انجام شود.

 

10- از لحاظ امنيت شغلي كارمندان، قانون جديد نسبت به قانون قبلي چه تفاوتي كرده است. آيا امنيت شغلي كارمندان در قانون جديد بالاتر رفته است؟

واقعيت اين است كه در قانون قبلي هم امنيت شغلي براي غالب كاركنان وجود داشت چون نيروهاي پيماني طي فرايندي مي توانستند قراردادهاي خود را از يك ساله به سه ساله يا  پنج ساله تبديل كنند و در فرايند بعدي كارمند رسمي شوند. البته همان قانون گفته بود كه اگر كارمندي كارايي لازم را نداشت، دستگاه مي تواند او را از كار بركنار كند. ما در سازمان تبليغات اسلامي بيش از 500 كارمند پيماني داريم كه شايد كمتر از يك درصد آنها شامل تسويه حساب از سازمان و لغو قرارداد، شده اند كه اين خود نشان دهنده كارايي بالاي كارمندان پيماني در سازمان تبليغات اسلامي است. به هر حال در قانون جديد براي پست هاي حاكميتي كارمند رسمي در نظر گرفته شده است كه اين مساله باعث بالا رفتن امنيت شغلي كارمندان مي شود.

 

11- ارتقاي شغلي كارمندان و ورود آنها به مقاطع بالاتر مديريتي در قانون جديد به چه صورت است؟

در قانون جديد هر كارمند با توجه به شرايط تحصيلي و تجربي خود و احراز شايستگي ها و عملكرد خود در پست و ماموريت هاي قبلي ارتقاي شغلي پيدا مي كند. بر همين اساس دستگاه هاي اجرايي بايد با توجه به مديريت حرفه اي و شرايط تخصصي لازم و قبولي در امتحانات تخصصي كارمندان خود را ارتقاي شغلي دهند. از طرفي در قانون جديد تاكيد شده است كه 85 درصد مديران بايد از درون سازمان بر اساس طي كردن مسير ارتقايي لازم انتخاب شوند.در اين قانون دوره خدمت در پست هاي مديريتي به 4 سال محدود شده است كه با نظر مسؤولان رده بالاتر تمديد مي شود.

 

12- آيا در قانون جديد براي توانمند سازي كارمندان و بالا بردن كارايي آنها موارد خاصي پيش بيني شده است؟

بله همه دستگاه هاي دولتي مكلف هستند براي ارتقاي سطح كارايي كارمندان متانسب با ماموريت هاي خود نظام آموزشي ويژه اي طراحي كنند. در واقع در قانون جديد آموزش هاي صمن خدمت كاركنان دولت در راستاي شغل و ارتقاي شغلي آنها تنظيم مي شود.دستگاه هاي دولتي موظف هستند انگيزه هاي لازم را براي مشارکت کارکنان در دوره هاي آموزشي ايجاد کنند و با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي تعامل داشته باشند.

 

13- سرفصل هاي دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت چگونه تعيين مي شود؟

سرفصل هاي آموزشي در نظام آموزشي هر دستگاه متناسب با شغل و ماموريت کارمندان به صورت جداگانه تعيين مي شود و سپس در کميته راهبري آموزش به تصويب مي رسد که خوشبختانه در سازمان تبليغات اسلامي گام هاي بسيار مثبتي در اين زمينه برداشته شده است.در قانون جديد قيد شده است کسي مي تواند ارتقاي شغلي پيدا کند که علاوه بر سابقه و تجربه مديريتي، اين دوره هاي آموزشي را نيز پشت سر گذاشته باشد.

 

14- به نظر مي رسد دغدغه همه کارمندان نسبت به قانون جديد چگونگي تعيين حقوق و مزايا در آن باشد. مبناي تعيين حقوق و مزايا در قانون جديد چيست؟ آيا کامندان مي توانند در اين زمينه اميدوار باشند؟

اتفاق شيريني که با اجراي قانون جديد مي افتد تغيير مبناي محاسبه حقوق و مزاياي کارمندان است. نظام گذشته پرداخت حقوق و مزاياي کارمندان بر اساس نظام گروه بندي و طبقه بندي کارمندان برنامه ريزي شده بود اما نظام جديد بر اساس نظام امتيازي برنامه ريزي و تعريف شده است. به نظر من نظام امتيازي نسبت به نظام قبلي بسيار پيشرفته تر است.  البته فرايند تصويب اين قانون فراز و نشيب هاي زيادي را پشت سر گذاشت که باعث به وجود آمدن تغييراتي در آن شد که متاسفانه کاستي هايي هم در آن مشاهده مي شود که اميدواريم در اصلاحاتي که قرار است نسبت به اين قانون در آينده صورت بگيرد اين کاستي ها برطرف شود. اما در نظام جديد سوابق سازماني، پست سازماني،مدرک تحصيلي، تجربه،آموزش هاي ديده شده،سوابق ايثارگري،سوابق مديريتي يک کارمند همه تبديل به امتيار و حقوق و مزايا بر اساس آن پرداخت مي شود. اين امتيازها با توجه به ضريب ريالي در نظر گرفته شده، مقدار حقوق و مزاياي کارمندان را تعيين مي کند.

 

15- نظام امتيازي پرداخت حقوق و مزاياي کارمندان چه تفاوت عمده اي با نظام طبقه بندي و گروه بندي که قبلا اجرا مي شد، دارد؟

در نظام گذشته کارمندان بر اساس گروه بندي که هر 3 تا 5 سال انجام مي شد، حقوق و مزاياي خود را دريافت مي کردند. البته حقوق آنها علاوه بر اين گروه بندي بر اساس سنوات خدمت نيز افزايش پيدا مي کرد. فاصله اين طبقه بندي ها بسيار کم بود و به طور دقيق قابل مقايسه و اندازه گيري نبود يعني چندين کارمند با مشاغل، کارايي،تجربه و امتيازات مختلف در يک سطح قرار مي گرفتند و حقوق يکسان دريافت مي کردند. اما در قانون جديد هر خصوصيت براي  کارمند يک امتياز محسوب مي شود يعني دو کارمند با امتيازات مختلف به هيچ وجه حقوق يکسان دريافت نمي کنند.من به بعضي از اين امتيازات به طور اجمالي اشاره مي کنم.

مثلا در مورد ايثارگري در گذشته يک گروه به ايثارگران تعلق مي گرفت که کارمندان زيرمجموعه آن سابقه بيش از 6 ماه حضور در جبهه ها  را داشتند و هيچ گونه امتياز ديگري غير از اين محاسبه نمي شد اما در قانون جديد از 3 ماه تا 6 ماه حضور به عنوان سابقه ايثارگري محسوب مي شود. البته وضعيت جانبازان و آزادگان در قانون جديد هيچ فرقي نکرده است. هر سال از سابقه مديريتي در قانون جديد امتياز خاص خودش را دارد اما در گذشته با گرفتن پست مديريتي از يک کارمند، مزاياي مديريتي او نيز قطع مي شد و اثري در سابقه او نمي گذاشت.

به عنوان مثال اگر کسي 28 سال سابقه مديريتي داشت اما در 2 سال آخر پست مديريتي از او گرفته مي شد تمام سوابق مديريتي او از بين مي رفت و لحاظ نمي شد و براي تعيين حقوق بازنشستگي، حقوق و مزاياي او در 2 سال آخر خدمت ملاك بود در حالي که ما در قانون جديد امتياز سنوات مديريتي را لحاظ  مي کنيم.

در نظام گذشته آموزش ضمن خدمت فقط در ارزش يابي و سير ارتقاي شغلي کارمند تاثير مي گذاشت در صورتي که در قانون جديد امتياز محسوب شده و عامل مستقيم تعيين کننده حقوق و مزاياست به صورتي که هر ساعت آموزش نيم امتياز محسوب مي شود که از همين طريق 500 اميتاز مي تواند به يک کارمند تعلق بگيرد. حق اولاد، عائله مندي و مهد کودک در قانون جديد افزايش قابل توجهي پيدا کرده است.مورد ديگري که در قانون جديد به آن اهميت داه شده  امتياز مخصوص مهارت ها و توانايي هاست که 400 امتياز براي آن در نظر گرفته شده  که اين مخصوص نيروهايي است که مهارت ها و توانايي هايشان به تاييد مراجع قانوني درون سازماني رسيده است.

 

16- فکر مي کنم از اين به بعد همه دغدغه و نگراني کارمندان کسب امتياز بيشتر باشد. شما اين امتيازات را با چه روشي محاسبه مي کيند؟

دوستان ما در کارگزيني بر اساس سوابقي که در پرونده کارمندان وجود دارد، اطلاعلات را به سيستم جديد، مي دهند که اين سيستم اين اطلاعات را تبديل به امتياز مي کند. خوب، طبيعتا مغايرت هايي هم به وجود مي آيد. اين اطلاعات و روند اين امتياز دهي در اختيار کارکنان قرار مي گيرد که اگر کارمندي اعتراضي داشت آن را به کارگزيني منتقل مي کند ومستندات جديدش را در اختيار ما قرار مي دهد. از طرفي کميته اي با عنوان کميته امتيازات تشکيل مي شود که وظيفه اش بررسي مغايرت هاي موجود در حقوق  و مزاياي کارمندان اصلاح و تعديل آنهاست.

 

17- آيا کارمندان با اجراي قانون جديد بايد منتظر افزايش حقوق و مزايا باشند يا خير؟

با اجراي نظام ارزش يابي جديد تغييرات محسوسي در حقوق و مزاياي کارمندان به وجود مي آيد و به طور کلي  بين 10 تا 35 درصد حقوق و مزاياي آنها افزايش پيدا خواهد کرد که تقريبا بيشترين افزايش حقوق و مزايا به کارکنان رده پايين ترو کم ترين افزايش به کارمندان سطح بالا و با حقوق بالاتر سازمان ها تعلق مي گيرد.

البته در قانون جديد در کنار اين افزايش ها بعضي از شاخصه هاي حقوق و مزاياي کارمندان کاهش پيدا کرده است از جمله کمک هزينه مسکن که تاکنون در اختيار دستگاه ها بود و متناسب با بودجه پرداخت مي شد، با محدوديت مواجه شده است و کمک هزينه اياب و ذهاب نيز به ميزان 25 هزار تومان کاهش پيدا کرده است. البته بيشترين کاهش متوجه مديران سازماني است که بين 45 هزارتومان تا 65 هزار تومان کمک هزينه اياب و ذهاب آنها کم مي شود.

 

18- شرايط بازنشستگي در قانون جديد به چه صورت است؟

شرايط بازنشستگي در قانون جديد داشتن30 سال سابقه کاري است که با پيشنهاد کارمند و موافقت دستگاه دولتي مي تواند تا سقف 35 سال براي مشاغل تخصصي و تحصيلات کارشناسي، ارشد و بالاتر افزايش پيدا کند. يکي ديگر از مزيت هاي قانون جديد اهميت دادن به بحث تامين اجتماعي و تسهيلات آن است. در قانون جديد کارمندان در صورت تمايل مي توانند به جاي سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري و حتي بيمه هاي بخش خصوصي را به عنوان صندوق بازنشستگي خود انتخاب کنند و ما به التفاوت هزينه آن را شخصا بپردازند.

 

19- در قانون جديد براي خانم هاي کارمند نيز تسهيلات بيشتري در نظر گفته شده است؟

تسهيلات مربوط به اين دسته از کارمندان مقررات خاص خودش را دارد که هنوز آيين نامه هاي مربوط به آن ابلاغ نشده است. فعلا همان شرايط عمومي گذشته براي خانم هاي کارمند پابرجاست که اميدواريم در آيين نامه هاي آتي اين شرايط مطلوب تر شود.

 

 20- شيوه مرخصي کارمندان و احتساب آن در قانون جديد چه تغييراتي کرده است؟

در قانون قديم تعطيلات ميان مرخصي جز آن به حساب مي آمد اما در قانون جديد فقط روز کاري جز مرخصي محسوب مي شود و تعطيلات رسمي جز مراخصي محسوب نمي شود.

 

21- سقف پرداخت اضافه کار در قانون مديريت خدمات کشوري تا چه حد است؟

اين قانون به دستگاه ها اجازه مي دهد حداکثر تا نيمي از ميزان حقوق و مزايا براي کارمندان مبلغ اضافه کار پرداخت شود که اين نيم براي بعضي ها ممکن است تا 100 ساعت شود و براي بعضي ديگر ممکن است تا 140 ساعت يا بيشتر هم بشود. ملاک پرداخت اضافه کار ديگر مثل گذشته 175 ساعت نيست.

 

22- در قانون جديد به غير از استخدام رسمي و پيماني نوع ديگري هم از استخدام مثل پروژه اي يا مدت معين تعريف شده است؟

خير، در قانون جديد براي تمام پست هاي سازمان بايد در دو قالب رسمي و پيماني نيرو استخدام شود. در حقيقت نيروي مدت معين همان نيروي پيماني محسوب مي شود اما هنوز دستورالعمل ها و آيين نامه هاي آن ابلاغ و تبيين نشده است. طبيعتا ما در آينده استخدام مدت معين که چيزي غير از استخدام پيماني باشد، نداريم. نيروي پروژه اي هم مقيد به زمان و مکان نيست و در مقابل کاري که به صورت مقطعي انجام داده است، حقوق دريافت مي کند. به هرحال تمام کساني که به صورت تمام وقت در سازمان حضور دارند، بايد به صورت پيماني يا مدت معين استخدام شوند. براي مشاغل خدمات اداري و پشتيباني نيز كه پستي براي آن در سازمان ها پيش بيني نشده است مانند سابق براي تامين نيرو از شركت هاي خصوصي استفاده خواهد شد.

  

23- توصيه شما به کارمندان سازمان تبليغات اسلامي براي اين که خود را با قانون جديد بهتر وفق دهند و از مزاياي آن به خوبي بهره مند شوند، چيست؟

با توجه به اين قانون کارمنداتي در سازمان تبليغات اسلامي باقي خواهد ماند که در مشاغل تخصصي وحاکميتي فعاليت کنند و بتوانند تواناهايي خود را به خوبي نشان دهند و با بستري که در حوزه اداري و آموزشي براي آنها فراهم شده ارتقاي شغلي پيدا کنند. مابقي کارمنداني که در ساختار جديد ممکن است مشمول تعديل بشوند بايد در حوزه هاي غيرحاکميتي در موسسات وابسته و بخش خصوصي مشغول کار شوند که البته الان نمي توان پيش بيني کرد که ما در آينده تعديل نيرو خواهيم داشت يا خير. خوشبختانه در مهندسي مجددي که در 8 سال گذشته طي 2 مرحله بر ساختار تشکيلاتي سازمان تبليغات اسلامي داشته ايم، پالايش خوبي صروت گرفته و توانسته ايم بهترين نيروها را حفظ کنيم. به هر حال آن دسته از کارمنداني که پست هايشان کاهش يافته و به آنها مهلت 5 ساله براي ارتقاي علمي و مهارتي داده شده است، و تا به حال نتوانسته اند ارتقاي علمي و مهارتي لازم را پيدا كنند،بايد خود را با شرايط جديد وفق دهند و تبعات آن را پذيرا باشند.

 

24- ظاهرا بودجه سازمان تبليغات اسلامي در سال جاري دست خوش تغييرات زيادي شده است و هر روز اخبار ضد و نقيض زيادي هم در مورد آن، چه در درون سازمان چه در برون سازمان شنيده مي شود.آيا کم شدن بودجه سازمان  در ميزان حقوق و مزاياي کارمندان تاثير خواهد گذاشت؟

بودجه سازمان تبليغات اسلامي در مراحل مختلف از ارائه پيشنهاد به معاونت رييس جمهور گرفته تا تصويب آن در مجلس و پس از آن دست خوش تغييرات فراواني قرار گرفته است. اما آن چه ما الان در اختيار داريم کمتر از 50 درصد  رقم پيشنهادي ما به دولت بوده  و حدود 70 درصد آن چيزي است که توسط مجلس به تصويب رسيده است. بنا بر اختيار دولت مبني بر جبران کسري بودجه خود از بودجه جاري دستگاه ها،سازمان تبليغات اسلامي شامل 30 درصد  تعديل بودجه شده است که بر برنامه ها و ماموريت هاي ما تاثير مستقيم مي گذارد اما در پرداخت حقوق و مزاياي قانوني کارمندان هيچ تاثيري ندارد.البته ما مصمم هستيم نسبت به تثبيت سقف نيروي انساني و کاهش برنامه هاي سازمان اقدام بکنيم که تا پايان سال با مشکل خاصي مواجه نشويم. با اقداماتي که صورت گرفته بسيار اميدواريم در آينده به همان بودجه مصوب مجلس دست پيدا کنيم.

 

25- اجراي قانون جديد در سازمان تبليغات اسلامي در چه مرحله اي از اجرا قرار دارد؟

کليه پرسنل سازمان تبليغات اسلامي با توجه به اين قانون تبديل وضع شده اند و احکام مربوط به آنها صادر شده است. در صورت عدم ايراد قانوني کسورات مربوط به هزينه اياب و ذهاب در دو ماه اول سال از حقوق کارمندان کسر نمي شود.بنا بر قانون، اولين افزايش حقوق کارمندان به صندوق بازنشستگي کشوري واريز مي شود و مابه التفاوت دو ماه اول سال به جهت محدوديت هاي فني در ماه هاي آتي به کارمندان پرداخت خواهد شد.بر همين اساس همكاران سازماني در ماه جاري (خرداد ماه) تغيير قابل توجهي در ميزان دريافتي خود نخواهند ديد و ان شاء الله از ماه آتي اين افزايش را در حقوق و مزاياي خود به طور محسوس مشاهده خواهند كرد.

 

 

شنبه 20 تير 1388 - 9:55


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری