سه‌شنبه 13 خرداد 1399 - 7:9
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

مقاله

 

مريم رمضاني

 

نقش زن در ارتقاء معنوي جامعه

 

 

زنان و بانوان از اركان اساسي جوامع بشري اند و عالي ترين نقش سازنده را با عناوين همسر و مادر در دواير زيستي انساني دارا مي باشند و بدين خاطر است كه اگر بانوان در جامعه اي سالم و با كمال و عفت پيشه باشند و از انحرافات بنيان برانداز بدور باشند ،‌آن جامعه در كمال سلامت اخلاقي و سعادت انساني خواهد بود . بنابراين بي جهت نيست كه دين جاوداني اسلام كه دربردارنده تمامي نيازهاي بشر مترقي تا پايان قرون تكاملي انسان است اهميت زيادي به اين قشر بزرگ و مهم جامعه داده است.

در اين نوشتار سعي بر اين است تا با بيان مقدماتي از ديدگاه نسبت به زن و جايگاه مادي و معنوي او در جوامع بشري از ديروز تا امروز به نقش و جايگاه زن در عرصه فعاليتهاي معنوي و تأثير آن بر نسل آينده بپردازيم .

امروزه تبليغات وسيع فرهنگي فاسد غرب عليه اسلام ناب محمدي(ص) و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران سبب گرديده تا جوانان با اشكال مختلف تهاجم فرهنگي بيگانگان مواجه شوند كه از جمله آنها مي توان به مواد مخدر، قرصهاي روان گردان ، فيلم ها و cd هاي مبتذل و پخش برنامه هاي متعدد تلويزيوني از طريق ماهواره ، سايتهاي اينترنتي با مضامين خلاف عفت عمومي و استفاده جوانان از لباسهاي محرك و بدن نما و نا متعارف در جامعه ايران اشاره كرد كه برخي در اثر جهل و ناداني و آشنا نبودن با فرهنگ غني اسلامي ايراني و تعداد نادري در اثر عناد با اسلام و به جهت به فساد كشاندن جوانان ايران زمين و جلوگيري از پيشرفت و تعالي آنان دست به استفاده و ترويج و گسترش اينگونه حربه هاي فرهنگي در جامعه مي زنند.

در ميان اين هجمه هاي فرهنگي از زنان به عنوان ملعبه اي براي دستيابي به مقاصد شوم خود بهره هاي فراواني برده اند و آنان را در جهت رسيدن به خواسته هاي خود استثمار قرارداده و به نوعي از آنان استفاده ابزاري نموده اند . بانوان بايد با آگاهي بيشتر با اين گونه بهره كشي هاي فرهنگي مبارزه نمايند.

حال با توجه به آنچه راجع به موقعيت زن امروز گفته شد بهتر است براي روشن تر شدن مطلب نگاهي به زندگي زنان قبل از اسلام و در ساير جوامع و اديان كه برخي از اين جوامع امروز خود را مظهر تمدن و حقوق بشر مي دانند بيندازيم و ببينيم كه آيا واقعاً به زعم آنان اسلام زن را محصور و محدود كرده است ؟  يا اينكه شخصيت انساني و اجتماعي زن را در جايگاه واقعي خود قرارداده است ؟

مظلوميت زنان در جهان قبل از اسلام به دو دوره مي توان تقسيم كرد :

1.       دوره وحشيگري : كه در اين دوران با زن در منتهاي خشونت رفتار مي شد و شأن انساني وي را زير پا مي گذاشتند .

2.    دروه تمدنهاي يونان، مصر، روم و ايران : كه در اين دوران در اثر اديان توحيدي براي زن جايگاه انساني قائل بودند اما حقوق اجتماعي براي وي قائل نبودند و او را از هر حيث تابع مرد مي دانستند .

 

جايگاه اجتماعي زن در اروپا

زن در يونان جز كالاهاي تجارتي در بازارها خريد و فروش مي شد و بعد از وفات شوه حق زندگي نداشت . در خانواده هاي رم قبل از ميلاد ، دختران و زنان براي هميشه در آن وقت كنيز و بدبخت بودند و مانند اشيا و حيوانات مورد خريد و فروش واقع مي گشتند و نه ارث مي بردند و نه مي توانستند مالك چيزي بشوند.

زن در استراليا و اقيانوسيه

در جزيره تاسماني مادراني كه بايد از نكته نظر احساسات مادري و غرايز فطري براي بچه هاي خود پناهگاه باشند ، به خاطر فقر و تنگدستي و از ترس گرسنگي به دستور پدر سنگدل ، دختران خود را اعدام مي كردند و براي ارضاي غريزه مادري به تربيت بچه سگ و گربه مي پرداختند .

در استراليا نيز به خريد و فروش گله و گوسفندان بيشتر اهميت داده مي شد تا به خريد و فروش بردگان زن و دختر ؛ زيرا مي‌گفتند گوسفندان داري پشم و شير هستند كه از آن مي توان پوشاك و خوراك تهيه نمود ولي از دختر كاري ساخته نيست. همچنين در اين كشور زنان به مثابه حيوانات اهلي بودند و در مسافرتها بايد حمل تمام اثاثيه خانه و بچه توسط زنان و روي كول آنان انجام مي گرفت و در مواقع قحطي و گرسنگي زنان را مي كشتند و گوشت آنها را مي خوردند و چه بسا از اوقات كه زنان مريض مي شدند و شوهران آنها را خفه مي كردند تا اين كه در مرگ آنها تسريع شود.

زن در آفريقا و آسيا

در آفريقا ، اهميت زن و دختر از يك تخم مرغ هم كمتر بود؛ چرا كه اگر سبد تخم مرغ از دست دختر يا زن آفريقايي مي افتاد و تخم مرغهاي آن مي شكست ،‌ او را به اعدام محكوم و مي كشتند .

گاهي در مجالس ميهماني از گوشت دختران استفاده مي كردند و گوشت آنها را كباب نموده و نزد ميهمان به عنوان تعارف مي‌آوردند.

قبايل وحشي هندوستان دختران خود را مي كشتند و مهارجه هاي آنها چنين معتقد بودند كه داشتن دختر آنهم بدون شوهر مايه ننگ است و شوهر دادن آنها نيز عار و ننگ ديگر ؛ پس چه بهتر كه اين ننگ از ميان برداشته شود .

در عربستان نيز همانطور كه مي دانيد دختران را زنده به گور مي كردند و اعراب گاهي زن ميت را جزو اموال و دارايي او به حساب مي آوردند، و به صورت سهم الارث او را تصاحب مي كردند .

زن در ايران

 دختري را كه به سن 15 سالگي مي رسيد بايد شوهر مي دانند و اين كار بايد حتماً با رضايت پدر و يا سرپرست خانواده انجام مي شد و اين درحالي بود كه سن ازدواج پسران 20 سالگي بود.و دختري كه ازدواج مي كرد از پدر خود ارث نمي‌برد.

در ژاپن نيز مرد در داخل خانواده قدرت وسيعي داشت و مي توانست فرزندان خود را بر اثر برخي جرائم منجمله بي عفتي به قتل برساند و يا آنها را به بردگي و روسپي گري بفروشد .در چين نيز مشابه چنين شرايطي بر خانواده ها حاكم بود با اين تفاوت كه در آنجا اگر در مواقع سختي زندگي دختري به خانواده اضافه مي شد نوزاد بي گناه را به دور مي انداختند تا در سرماي شب بميرد و يا خوراك گرازها شود.

درتمدن بين النهرين و بابل نيز بنا به نوشته هردوت ، هر سال دوشيزگاني را كه به سن زناشويي رسيده بودند به عنوان كالا با بهاي متفاوت در معرض فروش مي گذاشتند.

زن در اديان مختلف

در دين تحريف شده يهود تولد دختر ننگ آور بود و هر زني كه دختر مي آورد از15 تا 70 روز نجس محسوب مي شد. همچنين در مجامع عيسوي ايتاليا و اسپانيا پس از بحث زياد معتقد شدند كه در ميان زنان دنيا فقط حضرت مريم (س) انسان بوده و داراي روح جاويد ؛ ولي بقيه زنان داراي صفت انساني نبوده و برزخ مابين انسان و حيوان محسوب مي گردند.

در برابر تمام اين بي عدالتي ها و تبعيض ها و ظلم ها ، اين اسلام بود كه به زن شخصيت و مقام داد . در قرآن مجيد خلقت زن و مرد در يك رديف قرار داده شده و زن را يكي از اركان مهم جوامع انساني به حساب آورده است و براي نحوه سلوك و رفتار وي در جامعه آثار سرنوشت سازي برشمرده است .

خلاصه مطلب اينكه زن در نزد اقوام و اديان و ملل سابق هيچ ارزش و اعتباري نداشته و بدترين ظلم ها و جنايات را نسبت به وي روا مي داشته اند . اما ببينيم در جامعه امروز آيا اين مسئله حل شده و يا شكل آن تغيير يافته است ؟

در جهان امروز و در غرب كه خود را پايه گذار حقوق بشر و تساوي حقوق زن و مرد در جامعه مي داند نيز ظلم به زنان كمتر از گذشته نيست و تنها تفاوت در اين است كه با نام تساوي حقوق زنان تحت تسلط خود درآورده اند و با عنوان تساوي حقوق به مقاصد خود مي رسند كه نمونه آن را در استفاده از زنان در مشاغل سخت و با حداقل دستمزد، استفاده از آنها در كاباره ها ، دانسينگ ها ، فيلم هاي مستهجن ، تبليغات محصولات و بر روي جلد مجلات و ... براي دستيابي ارباب زر و زور به سود هاي كلان و هنگفت مي توانيم مشاهده نمائيم.

قوانين اسلامي و تعالي جايگاه زن

اسلام وظيفه مهمي را بردوش زنان نهاده كه با پوشش و عفت كامل خود، از راههاي انحراف و فساد جلوگيري كنند و براي ترقي و كمال خود و جامعه سعي و تلاش نمايند .

اسلام آموختن علم و دانش و نيل به مدارج عاليه اجتماعي و علمي و فرهنگي و سياسي را بر زنان مجاز دانسته است و پيامبر عظيم الشأن اسلام (ص) با يك جمله زيبا و رسا ، خط بطلاني بر تمامي طرز تفكرهاي جاهلي كشيده و فرموده است :

«طلب العلم فريضه علي كل مسلم و مسلمه» يعني كسب علم و دانش بر همه مسلمانان (چه مرد و چه زن) واجب است.

و نيز همان حضرت دست دختر خود را نه فقط به جهت عواطف پدري بلكه به عنوان ارج نهادن به مقام ارزشمند زن مي‌بوسيدو راه و رسم برخورد با زنان را به همگان مي آموخت .

 

احترام و ارزش زن در جامعه تا حدي است كه به فرموده رهبر فقيد انقلاب «از دامان زن، مرد به معراج مي رود.»يعني زناني با عنوان مادر هستند كه مي توانند افرادي چون خميني ، مطهري ، رجائي ، بهشتي، صياد شيرازي،كشوري ، شيرودي و امثالهم را پرورش دهند كه سرنوشت تاريخ به دست آنها تغيير كند . و اينگونه مادران به واقع مصداق حديث شريف منقول از حضرت رسول اكرم (ص) است كه : «بهشت زير پاي مادران است .»؛ در مقابل مادراني هم بوده اند كه انسانهاي فاسد و خونريز و سفاكي به جامعه تحويل داده اند .

همانطور كه مطلع هستيد خانواده كوچكترين ركن سازنده اجتماع است و اگر خانواده سالم باشد مسلماً جامعه نيز رو به صلاح و ترقي مي رود . از اين رو است كه اسلام براي كار زن در منزل ارج و منزلت فراوان قائل شده است و اين بدين خاطر است كه اگر كانون گرم خانواده توسط مادر و زن به محيطي آرام و با محبت و دور از اضطراب و دلهره تبديل شود زمينه را براي رشد و تربيت جسمي ، تربيتي ، فكري و معنوي كودكان كه آينده سازان مملكت هستند فراهم مي سازد و همانا كودكاني كه در چنين خانواده هايي پرورش يافته اند از آرامش روحي برخوردار بوده و در تعامل با سايرين دچار برخورد هاي زننده و زشت و به دور از اخلاق و تربيت اسلامي نمي‌شوند و انسانهايي كه آينده را خواهند ساخت افرادي با تعادل رواني در برخورد هاي اجتماعي مي‌باشند.

يكي از صفات زنان شايسته مسلمان عفت و پاكدامني است كه اين خود عامل مهمي در عدم ايجاد برخي اختلافات زناشويي در زندگي مشترك مي باشد .در حديثي از امام صادق (ع) نقل شده است :

«زن صالح از طلا و نقره باارزش تر است.»

اين حديث شريف ارزش زن در امور معنوي را به طور اجمال بيان مي دارد . زيرا اگر در راه تربيت فرزند و امور ديگري كه برعهده اوست قدمهاي مثبتي بردارد مي تواند انسانهاي بزرگي را پرورش دهد كه سبب دگرگوني عالم را فراهم آورند .

 

منابع:

آنچه يك زن بايد بداند ،نوشته اسدا... محمدي نيا

بانوان نمونه ، نوشته سيد مهدي شمس الدين

 

 

شنبه 23 خرداد 1388 - 16:32


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری