سه‌شنبه 13 خرداد 1399 - 6:17
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

م- رستمي

 

حقوق حيوانات در اسلام

 

 

حقوق حيوانات در اسلام

به همت پژوهشكده باقرالعلوم (ع)

تأليف: ابوالقاسم مقيمي

انتشارات: نورالسجاد

كتاب «حقوق حيوانات در اسلام» به تفصيل به بيان حقوق حيوانات از زبان احاديث و روايات مي‌پردازد. در فقه و معارف اسلامي براي مسائل زيست محيطي و رعايت شئون و حقوق حيوانات جايگاه مناسبي لحاظ شده و اسلام نيز با ديدگاهي منطبق بر عدالت و انصاف با آن برخورد كرده است.

در سرآغاز كتاب نويسنده حقوق حيوانات را در دنياي غرب ارزيابي نموده است تا با مقايسه‌اي ميان قوانين ساخته ذهن بشر با حقوق اسلامي كه از وحي سرچشمه مي‌گيرد به دقت با غناي فقه اسلامي آشنا شويم.

پس از رنسانس و همزمان با صنعتي‌ شدن جهان، براي نخستين بار در جهان غرب در سال 1822 ميلادي،قانوني براي حمايت از حيوانات در مجلس انگلستان به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون، مواردي متعدد نسبت به حيوانات ممنوع گرديد. از قبيل: حمل و نقل و راندن حيوان به طوري كه باعث درد و رنج حيوان شود. و همينطور ايجاد جنگ و درگيري ميان حيوانات و يا كشتن حيوانات با مواد سمي و موارد ديگر.

اسلام ديني جامع و كامل است از اين رو به تمامي زواياي زندگي موجودات نظر دارد. لذا در برخورد انسان جهت بهره‌برداري از آن قوانيني وضع كرده و انسان‌ها را كه مخلوق برتر طبيعت هستند در چهارچوب اين قوانين به رعايت حقوق حيوانات توصيه مي‌نمايد.

كتاب مزبور در اين خصوص به احاديث و روايات متعددي و همچنين آيات قرآن كريم در حمايت از حيوانات نظر دارد.

مطالب موجود در اين كتاب به مدت پنج سال از لابه‌لاي كتب فقهي و روايي معتبر جمع‌آوري گرديده و در چهارچوب بخش سامان داده شده است، چرا كه به مسائل مربوط به حيوان تنها در يك باب فقهي اشاره نشده است.

كتاب حقوق حيوانات در اسلام منبع مناسبي براي مقايسه قدمت و ظرافت‌هاي حقوق اسلامي در مقايسه با فرهنگ غرب است.

 

 

شنبه 23 خرداد 1388 - 14:40


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری