شنبه 10 خرداد 1399 - 3:3
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اكرم اماني
كارشناس ارشد اديان و عرفان

 

فرهنگ در مديريت توسعۀ اسلامي

 

 

فرهنگ در مديريت توسعۀ اسلامي (چهار گفتار در باب فرهنگ و مظلوميت آن)

حسن بنيانيان

انتشارات سورۀ مهر، تهران، چاپ اول، 1387

كتاب حاضر، تركيبي است از چهار مقاله تحت عناوين: مديريت توسعۀ اسلامي، مظلوميت فرهنگ، مظلوميت فرهنگ در برنامه‌هاي پنج­سالۀ توسعه و پيوست فرهنگي. ارتباط تنگاتنگ محتواي اين مقالات با يكديگر سبب شد، اين چهارمقاله در قالب كتابي تقديم علاقه‌مندان به مباحث كلان فرهنگي شود.

مقالۀ اول تحت عنوان «مديريت توسعه اسلامي» عناويني چون؛ مفهوم مديريت توسعه اسلامي، مديريت فرهنگ محور، مديريت سياست محور، ابزارها و راه­كارهاي عمومي اعمال مديريت، اعمال اصلاحات منسجم از پيش طراحي­شده در نظام‌ها و ساختارها و... را شامل مي‌شود. مديريت توسعۀ اسلامي عبارت است از: برنامه‌ريزي، سازماندهي، اجرا، ارزيابي و نظارت فرآيند تغيير و تحولات در تمامي ابعاد وجودي جامعه كه بتواند رشد توأمان رفاه مادّي و تكامل اخلاقي و معنوي را تأمين نمايد.

مقالۀ دوم ذيل عنوان «چگونه از فرهنگ، رفع مظلوميت كرد؟» شامل عناويني هم­چون: طبقه‌بندي مفاهيم و تعاريف فرهنگ، منشأ تغييرات فرهنگي، علل مظلوميت فرهنگ در ساختار دولت‌هاي بعد از انقلاب، عدم شناخت كامل از فرهنگ و تأثيرات آن بين مديران ارشد، محور قرار گرفتن سياست و سياست‌ورزي در فرآيندهاي عمومي تحولات اجتماعي، وجود كشورهاي توسعه‌يافته و شكل‌گيري برنامه‌هاي توسعه فيزيك‌گرا، بازدهي كم و نامشخص بودن نتايج هزينه‌هاي موجود در عرصۀ فرهنگ و... مي‌شود.

«علل مظلوميت فرهنگ در برنامه‌هاي توسعۀ فرهنگ» عنوان مقالۀ سوم اين كتاب است كه در آن به بررسي عناويني چون: علل مظلوميت فرهنگ در برنامه‌هاي 5­ساله، شكل‌گيري دورهاي مخرّب در حوزۀ مديريت راه­بردي فرهنگ، پذيرش معناي حداقلي از فرهنگ در دولت‌ها، نبودن ابزارهاي مديريت راه­بردي در حوزۀ فرهنگ، وجود شرايط نامساوي در موقع تنظيم سند برنامه‌هاي 5­ساله، عملكرد طبيعي مردم‌سالاري در حاشيه‌نشيني فرهنگ، تشكيل ستاد ويژه، فعال‌سازي شوراي انقلاب فرهنگي و... پرداخته‌ است.

و مقالۀ چهارم با عنوان «پيوست فرهنگي، كليد رفع مظلوميت فرهنگ» شامل عناويني چون: فلسفه وجودي پيوست فرهنگ، نقاط تأثيرگذار در فرهنگ جوامع، اهميت پيوست فرهنگي، نقش سازنده پيوست فرهنگي، نقش اصلاحي پيوست فرهنگي در رفع موانع ساختاري و فرهنگي و... مي‌باشد.

در پايان نتايج مورد انتظاري كه از اين مباحث بدست مي‌آيد، شامل عناوين ذيل مي‌باشد:

1ـ رفع مظلوميت واقعي از جاي­گاه فرهنگ در تحولات كشور، برنامه‌ريزي‌ها و بودجه‌ريزي‌هاي سالانه.

2ـ دريافت اهميت نقش اعتقادات و باورهاي نيروي انساني در تحولات جامعه از سوي مسئولين و مديران.

3ـ درك اهميت نقش اعتقادات و باورهاي نيروي انساني در تحولات جامعه از سوي مسئولين و مديران.

4ـ جابه­جا شدن مزيت‌هاي كشور از معادني زيرزميني، به نيروي انساني جامعه.

5ـ رشد ظرفيت‌هاي فرهنگي، هنري و نرم‌افزارهاي كشور و صدور آن به كشورهاي اسلامي و جهان و تعميق پيوندهاي فرهنگي و عاطفي بين جوامع اسلامي.

6ـ درك اهميت ميراث فرهنگي و جلوگيري از روند تخريبي آن‌ها.

7ـ رفتن به سمت توسعه‌اي متوازن در تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و شكل‌گيري پايه‌هاي لازم براي برپايي تمدني جديد، مبتني بر معنويت و اخلاق اسلامي.

 

چهارشنبه 6 خرداد 1388 - 14:48


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری