دوشنبه 29 دی 1399 - 21:10
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

سازمان تبليغات اسلامي

 

بالا مي­رويم

 

 

بالا مي­رويم

كانون سپهر انديشه (سازمان تبليغات اسلامي- شركت چاپ و نشر بين­الملل)

چاپ اول، پائيز1387

 

 

اين كتابچه، اشاراتي به روح و حيات معنوي انسان دارد. حقيقت روح انسان كه در واقع صورت تنزّل­يافتۀ روح خداست، پس از مستور شدن با حجاب­هايي، به­صورت چشم­گيري تنزّل يافته و در مراتبي پايين­تر، جلوه مي‌نمايد. اين كتاب نكاتي را در باب رهايي از اين حجاب­هاي دنيوي كه بر دو دسته­اند، بيان مي­كند. اين حجاب را مي­توان به حجاب­هاي ظلماني و حجاب­هاي نوراني تقسيم كرد. حجاب ظلماني به آن دسته از حجاب­ها گفته مي­شود كه حاصل وابستگي به عالم مادي هستند، مانند حجاب شرب، حجاب كفر، حجاب عناد و حجاب اخلاق­هاي رذيله و نظاير آن­ها. حجاب­هاي نوراني در مراتب بالاتر از حجاب­هاي ظلماني قرار دارند و حاصل عروج روح در مراتب غيرمادي هستند.

همان­طور که مي­دانيم، خداوند بارها در قرآن کريم دربارۀ خروج «من الظلمات الي النور» سخن گفته و به صراحت راه گذشتن از حجاب­هاي ظلماني و رسيدن به نور الهي و مراتب بالاي روح را نشان مي­دهد. حال چه مي­توانيم بكنيم؟ براي رسيدن به اصل روح بايد حجاب ظلماني را پشت سر گذاشته و مرحله به مرحله به نور نزديك شد و اين خود تنها در صورت توجه نكردن به تن و رو كردن به ملكوت ميسّر مي­شود. بايد بدانيم که روح با تن است، اما بندۀ تن نيست و با مجاهدت و مراقبه از حجاب عادات ظلماني رها مي­شويم. هم­چنين هر رياضت يا مجاهدتي في­نفسه ارزش نيست، بلكه هر رياضتي براي رفع حجابي خوب است و براي رفع حجابي ديگر نه. تمام اين دستورات قرآني هستند كه سالك، در هر مرحله از سلوك خود، توان فهم دستورات جديدي از باطن قرآن کريم را مي­يابد و به مراتب نوراني شدن او افزوده مي­شود. وقتي نور در قلب سالك زياد شد، به باقي قوا نيز سرايت مي­كند. تجلّي نور الهي در قلب و مشاعر مراتبي دارد. به كنار رفتن حجاب­ها بر اثر نوراني شدن مشاعر، كشف يا مكاشفه گويند كه بر دو قسم است: صوري و معنوي كه در اين كتابچه دربارۀ اين دو قسم مكاشفه و مراتب و اقسام آن نيز سخن به ميان آمده است.

 

 

چهارشنبه 26 فروردين 1388 - 14:26


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری