چهارشنبه 8 بهمن 1399 - 11:28
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

آرام

 

گزارشي از اولين نمايشگاه فرهنگ مناسبت هاي مذهبي استان تهران

 

 

اولين نمايشگاه فرهنگ مناسبت هاي مذهبي استان تهران باهدف ، شناسائي ، ساماندهي ومعرفي محصولات فرهنگي مذهبي مناسب به مخاطبان وجامعه فرهنگي کشور ازتاريخ 29/11/87 لغايت 4/12/87 درشهريار - خيابان وليعصر - پارک کودک -سالن تربيت بدني به مساحت 1850 مترمربع (فضاي نمايشگاهي)برگزارگرديد.دراين نمايشگاه آثارمختلف ومتنوعي ازقبيل : تابلوهاي مذهبي پارچه اي ،تابلو فرش هاي دستباف آيات قرآن کريم، انواع کتيبه ، پرچم ، انواع کتب ديني ،احکام وعقايد، انواع لوح فشرده صوتي وتصويري ، نرم افزارهاي مختلف فرهنگي ،مذهبي،هنري وقرآني ،نمادها ونشانه ها، تنديس ، نشريات ، سايت هاي تخصصي ، مجامع وگروههاي خدمات ومشاوره ديني، توليدات تبليغات محيطي ، فن آوري مرتبط صوتي وتصويري ورسانه هاي مذهبي - فرهنگي درمعرض ديدعلاقه مندان قرارگرفت.

 درمراسم افتتاحيه که باحضور ائمه جمعه شهرستان شهريار، احمد ربيع زاده معاون سياسي فرماندار ، حجت الاسلام نيک نژادمديرکل تبليغات اسلامي استان تهران، روسا ومديران ادارات ونهادهاي شهرستان شهريار برگزارگرديد نيک نژاد مديرکل تبليغات اسلامي استان تهران ضمن بازديدازنمايشگاه گفت: اين نمايشگاه اولين کاري است که دراين زمينه برگزارمي شودوطبيعتا به دليل عدم سابقه وپشتوانه تجربي کافي ، اين مطلوب حداکثري ما نيست. اما درحقيقت همين دستاورد هم خارج ازانتظارمابود.

وي درپاسخ به سئوال « اين نمايشگاه يک پروژه فرهنگي به سفارش سازمان تبليغات اسلامي است ،يامحصول تجربيات وپژوهش هاي سازمان است که درقالب نمايشگاه ارائه شده است ؟» گفت: درواقع نمايشگاه هردو را شامل مي شود به اين معنا که هم نتيجه تحقيقات وتجربياتي است که سازمان تبليغات درطول ساليان گذشته به دست آورده وهم پروژه‌هايي است که مي تواندچشم انداز خوبي باتوجه به نگاه رو به جلويي که سازمان تبليغات دارد ، باشد.

حجت الاسلام علي حاتمي امام جمعه شهريارنيز درباره برپائي نمايشگاه گفت: بايدبگويم که برگزاري چنين نمايشگاه هايي عالي است .و اگربا منطق درست و با برسي نيازهاي مخاطبان برگزار شود ،مي تواند برکات زيادي براي جامعه داشته باشد. به نظرمن لازم است که درپايان نمايشگاه دوستان برگزارکننده درفضايي منصفانه به نقد وبررسي عملکرد خود بپردازند و براي برگزاري نمايشگاه هاي ديگر آمادگي بيشتر و بهتري داشته باشند.حسين گروسي نماينده مردم شهريار درمجلس شوراي اسلامي نيز دراين باره گفت: باتوجه به اينکه هرکارجديدي آگاهي وشجاعت علمي مخصوص به خودرا احتياج دارد ، اين اقدام سازمان تبليغات بسيار ارزشمند و درخور ستايش است . اميدوارم با انجام فعاليت هايي ازاين قبيل وبا انجام نقد و بررسي عملکرد نهادهاي مسئول " فرهنگ مناسبت هاي مذهبي" بالنده و پاينده درخدمت رشد وشکوفايي جامعه قرارگيرد.

ابوالحسن ماهرويي رئيس اداره آموزش وپرورش شهريار نيزدرحاشيه ديدارازنمايشگاه باارائه آماري ازآموزش وپرورش شهريار گفت: شهريار باحدود 600 مدرسه وبيش از 000/350 دانش آموز ، نيازشديدي به روحاني و طلبه جهت دردست گرفتن فعاليت هاي فرهنگي وتربيتي دارد. نمايشگاه "فرهنگ مناسبت هاي مذهبي" شهريار ازآنجا که اولين سال فعاليت خودرا شروع کرده ، اميدوارم با تداوم فعاليت آن به طور مستمر ودرسال هاي بعد ، بتواند به آن جايگاه اصلي دست يابد. زيرا به نوبه خود مي تواند جرقه اي براي ايجاد احساس مسئوليت بيشتر نسبت به مباحث اعتقادي وآئيني باشد.

گفتني است اين نمايشگاه با سي ويک غرفه مورداستقبال نهادهاي مردمي و تشکل هاي ديني و اقشارمختلف مردم قرارگرفت. اسامي غرفه هاي شرکت کننده درنمايشگاه عبارت است از: 1- موسسه تحقيقات علوم اسلامي نور2-اداره اوقاف و امورخيريه شهريار3-اداره فرهنگ و ارشاداسلامي شهريار4-ستاداجراي امربه معروف و نهي ازمنکر5- اداره تبليغات اسلامي شهريار6-هيئت مذهبي ياس کبود 7- موسسه فرهنگي نورالزهرا(س) 8-مرکزآموزش علوم ومعارف اسلامي مکتب المهدي انديشه فاز1 9- گروه فرهنگي المهدي10- حوزه علميه خواهران کوثرمارليک11- دارالقرآن نورکوثر مارليک 12- دبيرخانه کانون هاي فرهنگي هنري مساجد13- کانون فرهنگي مسجد جامع امام حسين (ع) انديشه 14- انتشارات سروش 15- کانون فرهنگي هنري شهيد يونس آقايي کرج 16- هيئت مذهبي حسين جان شهريار(اميريه ) 17- موسسه قرآني انوارالحکم ملارد 18-بنيادقرآن واهل بيت (ع) 19-شرکت رسانه فراز نقش 20-موسسه فرهنگي هديه 21-گروه فرهنگي پيام قيوم 22- سيستم صوتي تصويري هوراند 23- کانون تبليغاتي کاوشکاران 24- موسسه منادي تربيت شهرستان 25- اداره آموزش وپرورش شهريار 26-مجتمع آموزشي علوم ومعارف اسلامي زينبيه 27-هيئت مذهبي يالثارات الحسين (ع) ملارد 28- هيئت مذهبي کبوتران حرم فاطمي ملارد 29- مشاوره وپاسخ گويي به سئوالات 30- خبرگزاري مهر 31- مرکز مطالعات راهبردي خيمه .

 

چهارشنبه 14 اسفند 1387 - 13:32


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری