يكشنبه 28 دی 1399 - 0:13
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

حسين سعيدي

 

برگزاري نشست خبري پروژه مشترک فيلم سازي کنرادولف آلمان ودانشگاه سوره

 

 

نخستين مرحله از سومين دوره پروژه مشترک فيلم سازي ميان کنرادولف آلمان ودانشگاه سوره با اعزام هيئت ايراني به آلمان به منظور تهيه چهار فيلم کوتاه  در زمينه مشاغل کارگر ساختماني،مقام روحاني (کشيش)، ،آشپز و مکانيک آغاز شد که هيئت ايراني پس از حضور پانزده روزه در آلمان اين کشور را به قصد ايران ترک گفتند.

پس از سفر هيئت ايراني به آلمان اين بارنوبت به گروه آلماني رسيد تا با حضور در ايران دومين مرحله اين پروژه مشترک فيلم سازي را آغاز کند و بدين ترتيب گروه آلماني متشکل از پانزده نفر از اساتيد و دانشجويان مدرسه عالي کنرادولف آلمان در تاريخ 21/8/87 وارد ايران شدند و برنامه حضور خود را درايران اين گونه ترتيب دادند:هفته اول برگزاري وورک شاپ و بازديد از اماکن ديدني ايران،برگزاري جلسه بحث و گفتگو در مورد سينماي ايران در دانشگاه سوره،هفته دوم وسوم تصوير برداري چهار فيلم کوتاه در مورد مشاغل و هفته چهارم تدوين فيلم هاي گرفته شده.

چند روز پس از حضور هيئت آلماني در ايران و در حالي که پروژه ساخت فيلم هاي کوتاه در حال فيلم برداري و بعضا هماهنگي هاي اوليه بود تصميم برآن شد تا گروه آلماني و ايراني پروژه مشترک فيلمسازي دانشگاه سوره و کنرادولف آلمان در نشست خبري که سازمان تبليغات اسلامي عهده دار برگزاري آن شده بود شرکت کرده و به بيان توضيحاتي در مورد پروژه و مراحل شکل گيري آن و روند ساخت فيلم هاي کوتاه بپردازند که اين امر در تاريخ چهارم آذر تحقق يافت ونشست خبري گروه فيلمسازي پروژه مشترک کنرادولف آلمان ودانشگاه سوره با شرکت مدير ايراني اين پروژه حسين فهيمي ومارتين اشتاير مدير آلماني آن در نگارخانه آيه دانشگاه سوره و با حضور جمعي از اصحاب رسانه وخبرنگاران رسانه هاي گروهي برگزار شد.

در اين نشست خبري ابتدا مدير ايراني پروژه مشترک فيلمسازي به بيان توضيحاتي در مورد پروژه وروند شکل گيري آن و مشکلات پيش روي پرداخت و سپس مدير آلماني پروژه مارتين اشتاير در سخناني ضمن اشاره به ميهمان نوازي ايرانيان بيان کرد که گروه آلماني از محبت و ميهمان نوازي مردم ايران شگفت زده شده است .وي شرايط و روند تهيه چهار فيلم کوتاه را در ايران خوب ارزيابي کرد وتنها مشکل و معضل پيش رو را مشکل تهيه مجوز براي فيلمبرداري ها ذکر کرد وفيلم کوتاه زندگي روحاني را به دليل حساسيت موضوع قدري مشکل ارزيابي کرد ودر پايان از مدير ايراني پروژه و حمايت هاي او از گروه آلماني در روند کار تشکر و قدر داني کرد.

پس از صحبت هاي مارتين اشتاير خبرنگاران حاضر به بيان سوالاتي در مورد فيلم هاي کوتاه پروژه مشترک پرداختند که از طرف مديران ايراني وآلماني پاسخ گفته شد و پس از پايان سوالات با صحبت هاي پاياني مارتين اشتاير و حسين فهيمي که بيشتر در مضمون تشکر وقدر داني بود نشست خبري پايان پذيرفت.

گفتني است در حال حاضر مراحل فيلمبرداري چهار فيلم کوتاه گروه آلماني در ايران با خروج هيئت آلماني از ايران در تاريخ هجدهم آذر سال جاري پايان پذيرفته و تنها بخشي از گروه آلماني در ايران خارج از پروژه به منظور ايران گردي حضور دارند. مرحله تدوين فيلم هاي ياد شده منوط به هماهنگي هاي آتي ميان مديران ايراني وآلماني پروژه فيلمسازي مشترک است.

 

يكشنبه 15 دی 1387 - 14:23


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری