يكشنبه 17 فروردين 1399 - 16:54
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان همدان

 

كتاب ميراثي ماندگار است

 

 

در جهان بال و پر گشودن آموز        كه پريدن نتوان با پر و بال دگران

كتاب ميراثي ماندگار، پديده اي شكوهمند و با ارزش و عنصري رشد آفرين و روشنگر در پهنه زندگاني بشر است.افتخار ما نيز در اين است كه فرهنگ و باورهاي ديني ما يعني آيين مقدس اسلام مبتني بر ارزش بينش و دانش و ارجمندي كتاب و نگارش است و خداوند منان معجزه ابدي و محبوبترين فرستاده اش را يك ‹‹كتاب›› قرار داده است؛ ‹‹قرآن كريم›› سرآمد همه كتابهاي عظيم.

همچنين پيشينه فرهنگي ما و شما در عصر شكوفايي تمدن اسلامي و اهتمام دانشمندان ايراني در پديد آوردن آثار ارزشمند و جهاني همه و همه ناظر بر اهميت كتاب و كتاب خواني است.اگر تنها از بعد ملي هم به مسئله بنگريم ،گرايش به كتاب و كتاب خواني را تا حدود زيادي پيش از پذيرش اسلام و بسيار گسترده تر و پر دامنه تر پس از آن در ميان مردم فهيم ميهنمان به خوبي مي بينيم.

نقش برجسته،والا ،حساس و سازنده كتاب در پويشهاي تكامل آفرين فردي و اجتماعي،ناشي از گستردگي روح ارزش دانش و بينش و ابهت و اهميت فرهنگ مكتوب در تاريخ بشري است و به راستي سزاوار نيست كه چنين عنصرهايي را به دست فراموشي يا كم توجهي بسپاريم.باري كه در هفته كتاب بايد به نحوه والا از كتاب قدرداني شود و نقش آن را در زندگي و جامعه پر رنگ تر نماييم.بدون شك فرهيختگان جامعه از كندي رشد و نارسايي‌ها و كمبود ها در حوزه تحقيق و مطالعه و كتاب و كتابخانه و نيز با نگرش به عدم بهره گيري كامل از امكانات نوين،سخت غمناك و دل آزرده مي شوند.اما مسئولان ،بايد فكري كنند. تنها در هفته كتاب نمي توان مشكلات و پياودهاي ناگوار آيندة كتاب را حل كرد.ما هميشه عادت داريم يا بهتر بگويم عادت كرده ايم كه با رسيدن هفته كتاب  و كتاب خواني تازه به فكر كتاب مي افتيم و حتي در اين روزها مسابقات كتاب خواني،اهداء جوايز به نفرات برتر كتابخوان و... برگزار مي‌كنيم، اما مهم و حائز اهميت تر اينجاست كه ما هيچ گاه سعي نكرده ايم مسائل كتاب را در سطح ملي و جهاني از بعد نهفته آن بنگريم.هميشه افرادي كه از يك مسئله روحي رنج مي برند سعي مي كنند كه خود را به يك پزشك متخصص نشان دهند يا به سفر بروند ،اين دسته از افراد جامعه وجود كتاب را ناديده گرفته اندو چرايي و جواب آن اين است كه به مطالعه علاقه ندارند يا فرصت خواندن كتاب را ندارند.در ضمير كتاب نيرويي نهفته شده است كه اگر به آن لحظه اي خيره بشوي و ذهن خود را از زنگارها و خط خطي هاي زندگي روزمره پاك كني چنان آرامشي به انسان مي دهد كه حاضر به جدا شدن از آن نيستي.

گاهي اوقات يك نما از كتاب و كتابخانه ها را در رسانه ها مي بينيم ولي هرگز نديديم كه يك شبكه ويژه رويدادهاي كتاب افتتاح شود . چرا دربين شبكه هاي صداو سيما كتاب جايگاهي ندارد؟! نقش كتاب و اطلاع رساني در اين زمينه بايد از طريق رسانه ملي براي مردم پر رنگ تر شود.

مشكلات نشر كتاب دلايل ويژه اي دارد كه يكي از آنها را مي توان پايين بودن شمارگان كتاب دانست و اين خود ناشي از عدم جايگزيني فرهنگ مطالعه در انديشه و افكار است. هرگاه سنت حسنه كتابخواني در ميان مردم رواج يابد اعتبارات زيادي به نشر كتاب اختصاص مي يابد و بازده مطلوب خود كه رشد فرهنگ فردي و اجتماعي است به نحو شايسته اي نشان  خواهد داد.پس مي توان گفت كه نقش تبليغ و اطلاع رساني و رغبت انگيزي بي ترديد نقشي مهم و برجسته است . جريان كتاب و كتابخواني حركت پيوسته و پويايي است كه بايد همچون جويباري همواره در تكاپو باشد و مانند رودي ره بسوي دريا سپارد .پس انسانها نيز بايد از نو آموزي و نوخواني باز نمانند و اين پويش همواره بايد رو به تزايد داشته باشد .حال آنكه متاسفانه شاهد و ناظر عكس اين جريانيم يعني برخي تنها با استفاده ار معلومات و محفوظات خود مبادرت مي ورزند بي آنكه در افزايش دانش و بينش خود گامي بردارند يا بر دامنه مطالعات خود بيفزايند. ولي با وجود اين دنياي كتاب و كتابخواني اختصاص به گروه ويژه اي ندارد.همچنان كه ماهي به آب زنده است انسان نيز بايد با كتاب زندگي كند و كتابخواني بايد به عنوان يك نياز و احساس دائمي لازم و روزانه ،در ميان همگان رايج و مطرح باشد. پس از آنچه كه گفتيم اولين گام جهت همگاني كردن كتاب توجه به سياست و راهكار ملي كتاب است، يعني: اهداف نشر كتاب به روشني مطرح و بيان شود. روش‌هايي براي درست مطالعه كردن و شبكه هاي كتابخواني و خدمات كتابخانه اي در سراسر مدارس آموزش داده شود. كودكانمان را در سنين پايين به مطالعه ترغيب كنيم. سعي شود برنامه هاي كتابخواني گسترش يابد و انجمنهاي صنفي كتابخواني تشكيل شود. در اين ميان كتابداران هم در معرفي كتاب نقش بسزايي دارند.

در هفته كتاب مي توانيم با برگزاري همايشها و تشكيل گروهها به معرفي و نقش كتاب در زندگي انسان بپردازيم.

 

 

                                                                                          اميد متين نژاد

 مسئول روابط عمومي کانون فرهنگي تبليغي بخش خزل استان همدان

 

يكشنبه 26 آبان 1387 - 10:32


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری