شنبه 15 آذر 1399 - 6:34
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

فرهنگي و هنري

 

محدثه واعظي‌پور

 

وفاداري به کليشه ها

 

 

نگاهي به "طلاق در وقت اضافه"

"طلاق در وقت اضافه"مجموعه اي با داستاني ساده است که بر اساس تمي جذاب بنا شده است.دعواي زن وشوهري و سوء تفاهم هاي ناشي از آن از آن تم هاي هميشه جذاب است،که بارها از آن استفاده شده است.

نويسنده هاي فيلم نامه و کارگردان اين مجموعه فراتر از کليشه هاي آشنا ومحبوب عمل نکرده اند وسعي کرده اند به عادتهاي ذهني مخاطب اين قصه ها وفادار باشند. مخاطب خوب مي داند که پايان اين قصه ها خوش است و همه چيز ختم به خير مي شود.نويسندگان وکارگردان مجموعه با علم به  اين کليشه ها سعي کرده اند داستان ساده وقابل پيش بيني شان را طوري روايت کنند که شيرين ومفرح باشد.

"طلاق در وقت اضافه"لحظه هاي مفرحي دارد اما اين لحظه ها با دوام نيست .حضور کاراکترهاي زائد که براي طولاني کردن قصه آمده اند  قصه را از يکدستي دور کرده است.موقعيت اصلي در ذات جذاب است.سفر داود وهمسرش به طور نا گهاني در ايران ماجراهاي بامزه اي را به وجود مي آورد اما کارکترهايي مثل ساکت(مريم اميرجلالي)وهمسرش(خشايارراد)که نقشهاي تکراري شان را بازي کرده اند لطفي ندارد همين طور است کاراکتر دربان (محسن قاضي مرادي)که بر اساس بازي مرادي در نقش مردان کلاش شکل گرفته است.

روايت چنين قصه اي در تلويزيون با حساسيتهاي زيادي همراه بوده اما گروه سازنده "طلاق در وقت اضافه"توانسته اند درست وهوشمندانه از روي موانع بگذرند.آنها با استفاده درست از قابليت هاي قصه بدون آنکه گرفتار مميزي شوند قصه را روايت کرده اند.اين مجموعه با اين که يک کاربه يادماندني محسوب نمي شود مي تواند بيننده را پاي تلويزيون نگه دارد اين را مي توان به حساب روايت کم اشکال قصه اي آشنا گذاشت ،قصه اي که در ذات آنقدر جذاب هست تا بيننده را سرگرم کند وعوامل اين مجموعه سعي کرده اند اين قابليت را هدر ندهند.

"طلاق..."از نظر جنس شوخي ونوع کمدي به طنزهاي روتين شبيه است واغلب موقعيت هاي طنز آن بر اساس الگوهايي طراحي شده است که در مجموعه هاي طنز شبانه ديده ايم .نوع رابطه ساکت وهمسرش وجدالهاي هميشگي شان يکي از عناصر آشناي طنز هاي شبانه است.حضور کاراکتري که يوسف صيادي نقشش را بازي مي کرد هم همينطور.کارگردان حتي در بازي گرفتن از بازيگرها سعي کرده از آنها در قالبهاي هميشگي استفاده کند.اين ويژگي ها باعث شده که طراوت مجموعه کمرنگ شود.

"طلاق.."را بايد با مترومعيار مجموعه هاي روتين ارزيابي کرد ،شتابي که بر ساخت آن حاکم بوده رانبايد فراموش کنيم و اين را هم در نظر بگيريم که چنين مجموعه هاي ساده وجمع وجوري به قصد ماندگاري در حافظه مخاطب ساخته نمي شوند.در چنين اشلي مجموعه نمره قبولي مي گيرد اما اگر بخواهيم پاي نکته سنجي را به ميان بياوريم حاصل کار نمره جالبي نمي گيرد.

 

 

چهارشنبه 6 شهريور 1387 - 11:44


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری