دوشنبه 16 تير 1399 - 23:4
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

آرام

 

ذهن شما شمشير شماست

 

 

ذهن باز و روشن يقيناً از رشد و دست‌آوردهاي بي‌حد و مرز برخوردار است. بنابراين براي موفق بودن در زندگي شخصي يا مديريت سازمان به ذهني باز نياز داريد كه روش‌هاي مثبت را پرورش دهد. در جنگ آوري و رزمجويي نيز استادان اين فن در ژاپن باستان بر قدرت ذهني تاكيد داشتند. چنانچه معتقد بودند بردن يا باختن بوسيله شمشير به ذهن بستگي دارد، با ذهن است كه شما بازوها و پاها را حركت مي‌دهيد. مربيان هنرهاي رزمي به ايجاد نظم و ترتيب ذهن رزمجويان بيش از كسب مهارت‌هاي رزمي اهميت مي‌دادند. بنابراين ذهن شما قدرتمندترين شمشير شماست. اگر ذهن خود را منظم كنيد. خيلي از كارها واقعاً‌ ممكن خواهند شد.

داشتن ذهني باز و روشن نياز به تمرين مستمر دارد چرا كه خواستن صرف كافي نيست بلكه عمل بايد دنباله‌رو انديشه باشد. همچنان كه مانتوري از اساتيد برجسته ژاپن در مقاله سنت‌هاي خانواده مي‌گويد: مهارت‌ها را بايد هميشه كسب و در به كاربردن آن تمرين و ممارست داشته باشيم و با اين وجود بدون اينكه گرفتار آنها شويم براي اينكه استراتژيست موثري باشيد تمرين مداوم در تفكر استراتژيك يك شرط لازم است كه تفكر برنامه روزانه است نه منبعي كه بتوان آن را در مواقع عادي در سكون و ركود نگهداشت و صرفاً در زمان ضروري و فوريت امر به دنبال آن رفت. وي در ادامه مي‌نويسد همچنان كه صحبت كردن و تئوري بافتن دليل ذهن روشني نيست آموزش نيز بيهوده و پوچ خواهد بود اگر در راهي مناسب به كار نگيريم. در اين زمينه مثالي ازمو ننوري يادآور مي‌شود كه يادگيري دروازه است خانه نيست وقتي كه شما دروازه‌اي را مي‌بينيد تصور نكنيد كه كل خانه را ديده‌ايد شما بايد از دروازه بگذريد تا به خانه كه پشت آن است برسيد.

وقتي كه شما كتاب مي‌خوانيد و سخت هم مطالعه مي‌كنيد فكر نكنيد كه راه يافته‌ايد. درك غلط موجب شده است كه مردم راه اصلي را گم كنند. متاسفانه كسب مدرك توسط مديران نيز اين چنين است چرا كه با مطالعه صرف كتاب‌هاي درسي به جاي كسب دانش اصلي قطعاً پيش از كسب مدرك نه تنها خواندن كتاب را كنار خواهند گذاشت، بلكه احساس خودبيني يافته و فكر مي‌كنند هر آنچه را كه بايد بدانند فراگرفته‌اند و مي‌دانند. مثالي ديگر اين مطلب را روشن‌تر مي‌سازد: مردي براي حل مشكلاتش و كسب رهنموني پيش راهبي از فرقه ذن مي‌رود راهب پيش از هر صحبتي فنجاني را پيش روي وي نهاده و شروع به چاي ريختن كرد. تا حدي كه چاي از فنجان لبريز و به اطراف ريخت. مرد نسبت به اين عمل اعتراض كرد راهب پاسخ وي را اين چنين داد كه شما هم تقريباً پر هستيد، تا وقتي كه اول شما فنجانت را خالي نكني، من چگونه مي‌توانم به شما چيزي ياد دهم. پس بايد ذهن خود را از پيش داوري‌ها و تفكرات سطحي خالي نماييم تا در آنها گرفتار نشويم.

ذهن باز و روشن فرصت‌هاي شگرفي را مي‌آفريند نكته اينجاست كه دريابيد چه وقت ذهنتان بيدار و زنده است و نسبت به محيط اطراف و فراتر از آن هوشيارانه عمل كنيد و با ديده‌گاني بازتر نگاه كنيد. تصور كنيد پيش از نيوتن چه بسيار افرادي كه نظاره‌گر افتادن سيب از درخت بودند، اما هرگز استنتاجي همچون نيوتن نكرده بودند نيوتن يكي از بزرگ‌ترين واقعيت‌هاي جهان را كشف كرد چرا كه ذهن وي واقعاً مشغول آنچه كه مي‌ديد بوداو سخت در اشتياق دانستن چراها بود.

ذهن بنيادي ذهني است كه همچون آب يك جا متوقف نمي‌شود. در تمامي موجودات هستي نفوذ مي‌كند ذهن سطحي‌گرا در نقطه مقابل قرار دارد يعني همچون يخ ثابت مانده و حركتي ندارد. اگر ذهن ما در يك نقطه ثابت بماند و در يك مكان درنگ كند و مردد بماند يخ خواهد بست و در نتيجه نمي‌تواند به طور آزادانه مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين بسيار مهم است كه ذهن را در يك نقطه نگه نداريد.

تجارت و كار، همچون جنگ پر از ريسك و عدم اطمينان است اما شخص نبايد بدون جنگ تسليم شود چرا كه ذهن وي بر ريسك و عدم اطمينان متمركز است تنها به دليل اينكه وجود ندارد، موقعيت‌هاي بد براي هميشه پايان نخواهند پذيرفت.

بسياري از مردم مي‌دانند كه داشتن ذهن روشن براي پذيرش تغيير و عقايد جديد به منظور موفقيت فرد و سازمان، بحران‌ساز است به همين ترتيب عده كمي در به كارگيري آن اهميت مي‌دهند آنها ترجيح مي‌دهند به روش‌هاي غيرمتداول و از مد افتاده انجام كارها و باورهاي سخت و جدي بچسبند، براي آنان حفظ روش‌هاي قديمي بسيار راحت‌تر است اگرچه كه ديگر قابل اجرا و عملي نباشد.

اما چنين راحتي و آسايشي ادامه خواهد يافت؟ در حقيقت چرا راحتي موقت را كسب مي‌كنيم در حالي كه داشتن ذهني روشن براي پذيرش تغيير و عقايد جديد مي‌تواند آسايش طولاني‌تري را برايتان به ارمغان آورد. تحقيقات نشان مي‌دهند كه ما از 10درصد ظرفيت مغزمان استفاده مي‌كنيم، چرا سعي نكنيم كه از مابقي آن استفاده نماييم؟ بنابراين اگر شما درمي‌يابيد كه در دستيابي به اهدافتان شكست مي‌خوريد يا در تعجب هستيد كه چرا رقبايتان هميشه جلوتر از شما هستند ذهن بنيادي خود را فراخوانيد چرا كه شما بايد خودتان صادق و روراست و مايل به تغيير ذهنتان باشيد.

تنها پس از آن است كه موفقيت در چنگ شما خواهد بود. با اين همه ذهن شما شمشير شماست.

 

 

دوشنبه 10 تير 1387 - 15:4


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری