يكشنبه 17 فروردين 1399 - 17:50
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان فارس

 

سربازان امام خميني

 

 

به مناسبت شهادت شهداي مؤتلفه در 26خرداد1344

جور و ستم خاندان پهلوي در ايران اسلامي آنچنان به اوج رسيده بود که ديگر براي مردم علي الخصوص متدينين کشور قابل تحمل نبود.

در بازار تهران، هيئت مسجد امين الدوله در زمينه مبارزه عليه رژيم پهلوي فعاليت داشت. اعضاء اين هيأت از قشر کسبه، تجار و شاگردان آنها بودند که به دلايل مختلف، تحصيل علوم جديد را در مراحل ابتدايي رها کرده و در بازار تهران به کار مشغول شدند و شب ها پس از پايان کار به تحصيل علوم ديني نزد شيخ حسين زاهد و مرحوم آيت ا... شيخ عبدالکريم حق شناس در مسجد امين الدوله مي پرداختند.

در ميان شاگردان اين دو روحاني تعدادي نظير حبيب ا... عسگر اولادي، ابوالفضل توکلي بينا وحبيب ا... شفيق با يکديگر آشنا شدند و بعدها مهدي عراقي نيز به آنها پيوست. مهدي عراقي در جمعيت فدائيان اسلام سابقه فعاليت داشت و تحت تعقيب هم قرار گرفته بود زنداني هم شده بود لذا نيروهاي امنيتي او را به عنوان يک فرد مبارز و ضد رژيم مي شناختند که داراي پرونده بود.

اين 4 نفر پس از سال 1333 که حوادث سياسي، نيروهاي مخلص را نا اميد کرده بود تصميم گرفتند هيأتي مذهبي تأسيس کنند و به فعاليت فرهنگي- اجتماعي بپردازند. لذا به قرآن تفأل زدند و آيه شريفه (والله يؤيد بنصره من يشاء) آمد و براين اساس نام هيأت خود را «هيأت مؤيد» نام گذاشتند و تا سال 1339 به فعاليت پرداختند.

پس از جريان تصويب نامه لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي در سال 1341 برخي از فعالين هيأت هاي مذهبي از جدايي و تشتت احساس خطر کردند.

در نتيجه تصميم گرفتند که از ميان اين هيأت ها 3 هيأت به صورت هماهنگ فعاليت کنند و ائتلاف به وجود آورند. طبق گزارش مرکز اسناد انقلاب اسلامي 3 هيأت مسجد امين الدوله [هيأت مؤيد]، مسجد شيخ علي و اصفهاني ها با هم ائتلاف کردند و اين ائتلاف در منزل امام شکل گرفت و بعدها تحت عنوان هيأت هاي مؤتلفه اسلامي ادامه فعاليت دادند و به همين نام مشهور شدند.

کمتر قشر و طبقه اي بود که امام و نهضتش در آن طرفدار نداشته باشد. حتي در ميان نظاميان و وابستگان به رژيم هم امام طرفداران و مقلديني داشت. رژيم پهلوي با تمام قوا با اين جريان ديني- اجتماعي،سياسي مقابله مي کرد اما همچنان قلم و اين نهضت گسترده مي شد. رژيم پهلوي عنان اختيار را از دست داد و خشونت را که تا بهار سال 42 تنها در بازداشتگاهها و شکنجه گاهها بود به خيابانها کشيد ودرنيمه خرداد سال 42که مردم همگي ازحادثه فيضيه متاثر بودند وبه خيابانها رفتند تا بر حکومت اعتراض نمايند عمال پهلوي خروش ملت ايران را تحمل نکرد و مبارزين را به خاک وخون کشيدند.

امام خميني به لايحه کاپيتولاسيون که در 21 مهرماه سال 43 در مجلس به تصويب رسيداعتراض کرد. روحانيون معروف کشور و مردم نيز اعتراضات خود را آغاز کردند.

رژيم پهلوي امام خميني را به ترکيه تبعيد کرد و امام را از آنجا به عراق فرستادند. شاخه نظامي مؤتلفه اسلامي فعال شده بود و جوانان پرشور و انقلابي را تحت تربيت اعتقادي قرارداده بود.

حسنعلي منصور   که از اسفندماه سال 42 تا بهمن ماه سال 43 به مدت کمتر از يک سال نخست وزير بود. تصويب کاپيتولاسيون، افزايش قيمت بنزين و تبعيد امام خميني(ره) به عنوان نخستين گام هاي او در دولت و اداره کشور بود. علماء عليه لايحه کاپيتولاسيون و تبعيد امام موضع گرفتند تا جايي که فتواي قتل منصور را صادر کردند. آيت ا... سيد محمد هادي ميلاني از علماء مشهد اين فتوا را صادر کرده بود. ديگر از لحاظ شرعي راه براي مسدوم کردن منصور باز شده بود. افرادي از هيأت مؤتلفه اسلامي اين تصميم را گرفتند که منصور بايد مجازات شود و مجازاتش قتل است.

در روز پنجشنبه اول بهمن ماه سال 1343 ساعت 10 صبح، هنگامي که حسنعلي منصور با غرور و افتخار تمام قصد پياده شدن از اتومبيل در جلوي درب ورودي مجلس شوراي ملي را داشت تا لايحه اخذ قرار داد في مابين شرکت ملي نفت ايران با چند شرکت آمريکائي و اروپائي را به مجلس وقت تقديم کند. توسط محمد بخارائي از اعضاي مؤتلفه اسلامي هدف 5 گلوله قرار گرفت و کشته شد.

هنگامي که در دادگاه از محمد بخارائي سؤال مي کنند که با دو گلوله اول منصور زنده نمي ماند چرا گلوله سوم را در گلوي او شليک کردي؟ قاطعانه پاسخ داد: حنجره اي که از آن به روحانيت اهانت شود بايد دريده شود.

با اعدام انقلابي منصور، محمد بخارائي ضارب منصور توسط ساواک شناسايي و دستگير شد. پس از آن اعضاء ديگر هيأت مؤتلفه اسلامي دستگير شدند که پس از مدتي در دادگاه رأي به اين قرار صادر شد:

محمد بخارائي (اعدام)، مرتضي نيک نژاد (اعدام)، رضا صفار هرندي (اعدام)، حاج صادق اماني (اعدام)، حاج مهدي عراقي (حبس ابد)، حبيب ا... عسگر اولادي (حبس ابد)، سيد علي اندرزگو نيز به صورت غيابي به اعدام محکوم شد اما او از دست مأموران ساواک گريخت.

 سربازان امام را (محمد بخارائي، حاج صادق اماني، مرتضي نيک نژاد و رضا صفار هرندي) هنگامي که ايشان در کشور حضور نداشتند در سحرگاه 26 خرداد 1344 شمسي بخاطر دفاع از ارزشهاي اسلامي اعدام کردند. اما هرگز امام بي سرباز نماند و لحظه به لحظه ياران و طرفدارانش بيشتر شدند تااينکه رژيم پهلوي سقوط و نظام جمهوري اسلامي بنيان نهاده شد.

 

علي اکبر درياکناري

                                                                                   

 

يكشنبه 26 خرداد 1387 - 9:11


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری