شنبه 17 خرداد 1399 - 15:51
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

فرشيد مرداني

 

مديريت مدرن و مشاركت سازماني

 

نقش عامل انساني در پيروزي و شكست برنامه‌ها و اهداف سازماني نقشي حياتي است. بنابراين بايد اساس كار را بر روي نيروي انساني آموزش‌ديده، باتجربه، كارآمد متعهد و مخلص بنا نمود. نيروي انساني به عنوان مهم‌ترين سرمايه در سازمان‌ها تلقي مي‌گردد كه مديران جهت حفظ صيانت جايگاه اين سرمايه عظيم مسئوليتي سنگين بر عهده دارند.

مشاركت كاركنان

يكي از مهم‌ترين وظايف هر مدير، حفظ كاركنان خود در حدي مطلوب و به‌روز نمودن آنان مي‌باشد كه اين با ارتقاء علمي و اجرايي كاركنان به واسطه آموزش و بهبود وضعيت كاركنان تحقق مي‌يابد.

يك مدير پس از معرفي كاركنان جهت آموزش دوره‌هاي لازم و شناخت توانايي‌ها و استعدادهاي آنان بايد با بهره‌مندي از زمان، مكان و جايگاه مناسب، پرسنل توانمند را انتخاب نمايد، تا بتواند به وسيله آنان اهداف سازمان را به نتيجه مطلوب برساند.

مدير، با تفويض اختيار و مشورت كردن با كاركنان خود، آنان را در امور اجرايي دخيل مي‌نمايد كه اين مشاركت باعث ايجاد انگيزه در ميان پرسنل شده و كارها به صورت منظم و دقيق و مطلوب پيشرفت مي‌كند.

مشاركت كاركنان به مدير اين امكان را مي‌دهد كه به راحتي از هوش‌، ذكاوت و تجربه كاري پرسنل خود استفاده مناسب را ببرد، تا كارها سريع‌تر انجام شود.

مدير مدرن بايد جهت رفع مشكلات سازماني از تفكرات و نظرات كاركنان خود به نحو احسن استفاده نمايد‌ و در تصميم‌گيري‌ها به نحوي عمل كند كه مشخص شود از نظرات آنان استفاده شده است. اين روش باعث مي‌گردد كاركنان خود را در انجام امور سهيم دانسته و كارها را با انگيزه‌اي بيشتر دنبال نمايند.

مزاياي مشاركت كاركنان

مديريت مشاركتي پديده‌اي است ذهني و فرهنگي كه باعث مي‌شود كاركنان بي‌انگيزه و نظاره‌گر، به كارهاي گروهي  كشيده شوند و احساس مسئوليت نمايند. اين شيوه باعث ارتقاي ميزان بهره‌وري، ابتكار، انضباط، تقليل تنش‌ها و شكايات، افزايش تحرك، اجتناب از جزئي‌نگري، تصميم‌گيري جمعي، انعطاف‌پذيري، جلوگيري از خودبيني و خودكامگي، مردم‌سالاري، رشد شخصيت و... مي‌گردد.

تمامي اين نكات در صورتي عملي است كه اهداف سازمان روشن باشد، ‌تقسيم كار انجام شود، از مهارت‌ها و تجربه‌هاي كاركنان به صورت مناسب استفاده شود، آموزش‌هاي مناسب به كاركنان داده شود، امنيت شغلي وجود داشته باشد، جو اعتماد برقرار باشد،‌ عوامل تشويقي به صورت بي‌طرفانه اجرا گردد، وضعيت كاري و معيشتي كاركنان مطلوب باشد، كاركنان به بلوغ كاري و رواني رسيده باشند، زمان مناسب و مكان مناسب و شغل مناسب در دسترس باشد، سازمان بتواند از نظر مالي هزينه كاركردهاي موجود را تقبل و اجرا نمايد.

همچنين شناسايي نيروهاي بااستعداد، ايجاد فضاي اخلاص و تعهد، سهيم شدن كاركنان در بهره‌وري، ايجاد انگيزه با عوامل تشويقي و تنبيهي، برقراري ارتباطات سالم سازماني، انجام امور اداري و ديواني در اسرع وقت با رايانه‌اي نمودن امور جاري (اتوماسيون)، جزء پيش‌نيازهاي مشاركت بوده و لازم است استانداردهاي بنيادين براي اجراي امور كاري تعريف گردد. ضرورت دارد كه سلسله مراتب اداري از مديريت عالي به مديريت مياني و پرسنل رعايت گردد و ارتباطات از فرد به فرد و از گروه به گروه تحول يابد.

يكي از پيش‌شرط‌هاي اجراي امور سازمان به صورت مشاركتي، شناسايي و تعريف ساختار مشخص سازماني است، تا بر اساس آن بتوان اقدام به پياده نمودن اهداف سازماني نمود.

نحوه طرز برخورد و تلقي كاركنان عامل اصلي رسيدن به اهداف سازماني است، پس مديران بايد طوري برخورد نمايند كه كاركنان خود را شريك در كارها بدانند و آرام و بي‌دغدغه و البته مبتكرانه به بالا بردن كيفيت كار بينديشند.

مهم‌ترين عنصر بالا بردن فرآيند كارها تشويق و تنبيه به موقع كاركنان، استفاده مناسب از نظرات آنان در خصوص ايجاد شعار نوين براي بهبود كيفيت كارهاست.

دخالت كمتر مديريت در امور جاري، اجازه دادن به كاركنان در انجام امور با اعتماد به آنها، ايجاد تعهد در ميان پرسنل جهت انجام كارها و سهيم نمودن كاركنان در منافع سازمان، موجب تسريع در رسيدن به اهداف سازمان مي‌گردد.

مدير مدرن مي‌تواند با آموزش دادن مستمر و فراگير، مميزي روند امور، اطلاع‌رساني به موقع، و فرهنگ‌سازي مناسب جهت كاركنان خود، به موفقيت در رسيدن به اهداف اساسي سازمان اميدوار باشد.

در ضمن بايد زيرساخت‌هاي سازمان طوري طراحي شود تا باعث دگرگوني مثبت در سازمان شده و از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب مبدل شود.

بنابراين در مديريت مدرن، مشاركت كاركنان يعني سهيم نمودن آنان در منافع و اهداف سازماني كه زمينه‌ساز هوشياري و فعاليتِ با طيب خاطر پرسنل جهت نيل به اهداف مي‌گردد.

 

چهارشنبه 1 خرداد 1387 - 15:57


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری