يكشنبه 17 فروردين 1399 - 16:37
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

روح الله تيموري نسب
كارشناس معاونت امور مجلس و استان‌ها

 

تبلور آفتاب

 

 

عالم هستي سرشاراست ازبسيار ديدني هايي  که به چشم انسان خود را عيان مي کنند تا هويت پنهانشان بازشناخته شود و در شمار باشندگان عالم هستي قرار گيرند. اما مواجهه با هيچ چيز براي طبع تنوع طلب آدمي تا بي نهايت ماندگار نيست و پس ازچندي همه ديدني ها رنگ کهنگي و تکرار به خود مي گيرد و در پيچ در پيچ ذهن سرگردان انسان مخفي مي شود تا رنگ ديگري از تعلق، هوش و حواس آدمي را به خود مشغول دارد و انسان تا به آخر در اين مسير ناکجاآباد در حرکتي هميشگي روان باشد. اينگونه است که گاهي سالهاي بسياري ازعمر انسان مي گذرد اما آنگاه که به پشت سرخود مي نگرد جز تکرار روزهاي رفته و مهلت اندک باقي مانده در پيش روي خود چيزديگري نمي بيند.

اما نور و روشنايي و درک ابعاد عميق و انسان ساز آن بي شک جاودانه ترين مواجهه انسان با ناشناخته هاي زندگي است که همواره تاثير نيک خود را بر روح و روان او باقي مي گذارد تا آدمي به درک درستي ازشيوه حرکت خود در زندگي دست بيابد و گرفتار از دست رفتني هاي زودگذر دنيا نگردد. ائمه اطهاربا سلوک و سيره عملي شان همان منابع فيض و نورانيتي هستند که مطالعه و تعمق در شيوه زندگي شان، سياهي و تاريکي هاي لحظات عمررا براي انسان ها نمايان مي کند تا با شناخت و يقين بيشتري به استقبال ناشناخته ها بروند وتنوع ماديات فريبنده زندگي آنها را به کجراهه سقوط نيندازد.

 پيامبراميد و مهرباني درفضاي سياه جزيره العرب و درمواجهه با جهالت عريان اعراب پس ازسالها مبارزه و جهاد با سياهي و ناداني هاي مردم پيش ازآنکه عالم بشريت را براي هميشه ازفيض حضورخود محروم کنند اتکاء به کتاب الهي و همچنين سلاله و عترت پاکشان را تنها راه نجات آدمي از گرداب هولناک لحظات دشوارزندگي معرفي مي نمايند تا حق خويش را نسبت به امانت الهي که سالها محفوظش داشته بودند به نيکي بجا آورند و چگونگي پيمودن راه پيش رويشان را به امتشان نشان دهند تا مبادا مردم سالها قرابت و نزديکي با نورو روشنايي را به فراموشي بسپارند و اسيرمقام و ثروت هاي دنيايي گردند.

اما پيکرمطهرپيامبراکرم هنوزبه خاک سپرده نشده است که سياه دلان و آنانکه که ازهمنشيني با نور و روشنايي بهره اي نگرفته اند براحتي وصاياي پيامبرشان که سالها حضوربابرکتش را درک کرده بودند به فراموشي مي سپارند وبناي دشمني وناسازگاري را با خاندان مطهرش مي گذارند. جانشين يگانه اش را ازامامت برحقش برمسلمين محروم مي کنند. فرزندان خلف جهالت و سياهي مامن امن دختر پيامبر را که هنوزعطر حضور و صداي گام هاي استوارپيامبرعظيم الشان اسلام را درخود به يادگارداشت به قصد بيعتي اجباري ازاميرمومنان علي (ع) مورد تاخت و تازبيشرمانه خود قرارمي دهند وسفارش شده هميشگي ايشان را آنچنان مورد آزارواذيت وحسادت خويش قرارمي دهند که روي ازهمه نامسلمانان چنان بر مي گردانند که از اميرمومنان مي خواهند تشييع پيکر پاکشان درخفا وبدورازچشمان به تاريکي نشسته مردمان زمانه شان انجام پذيرد.

فاطمه (س) دختريگانه پيامبراسلام آنچنانکه درلحظات آخرين عمربابرکت پدربزرگوارشان که پيشتر نگران فقدان حضورايشان بودند و ازايشان وعده گرفته بودند که بزودي به ديداردوباره شان نائل خواهند شد، دراوج مظلوميت همسرگراميشان اميرمومنان (ع)  ونامردمي هاي سياه دلان زمانه شان به شهادت مي رسند ومخفيانه به خاک سپرده مي شوند تا تاريخ گواه روشن ديگري داشته باشد براين مدعا که همواره کساني هستند که درمواجهه با نورو روشنايي دل وعقل به تاريکي مي سپارند وبنده زشتي و مقاصد دنيوي مي گردند اما بي خبرند از آنکه تلالو و درخشندگي نور و وروشنايي همواره نه در زمانه اي خاص که درهمه اعصاردرخشيدن خواهد گرفت و جان منتظران را روشن خواهد گردانيد.

همچنانکه نوروروشنايي سيره عملي دخترگرامي پيامبراسلام چه درزمان حياتشان و چه بعد ازشهادت مظلومانه شان همواره و تا به امروزالگوي همه مسلمنان وبويژه بانوان جهان اسلام بوده است.

 

دوشنبه 30 ارديبهشت 1387 - 13:58


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری