چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 13:12
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

محمد ايماني

 

ملاصدرا به روايت ما منتشر شد

 

«ملاصدرا به روايت ما» به كوشش مجتبي حسين‌سرايي، رضا كايدزاده، فيليپ (علي) لنسل، ياسين شكراني، سيد محمد منافيان و زهير انصاريان توسط نشر چاپ و نشر بين‌الملل وابسته به سازمان تبليغات اسلامي با همكاري مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع) و با نظارت دكتر رضا اكبري منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، اين كتاب در شش فصل و در موضوعات هستي، معرفت، نفس، دين، اخلاق و هنر از نگاه ملاصدرا به چاپ رسيده است.

در بخشي از مقدمه اين كتاب آمده است: ملاصدرا فيلسوفي براي تمام اعصار است. به حق بايد او را فيلسوفي دانست كه انديشه را با عمل، وحي را با عقل، و ذوق را با نقل پيوند زد و فلسفه‌اي بنا نهاد كه هر چند توانمندي‌هايش در زمانه خود بروز نيافت، اما ديري نپاييد كه نوآوري‌هاي مبارك او توجه صاحب‌نظران را به خود جلب كرد... جذب بزرگاني چون ملاهادي سبزواري، علامه طباطبائي و شهيد مطهري به انديشه‌هاي صدرالمتألهين را نبايد كوچك انگاشت.

اين كتاب از شش فصل تشكيل‌ شده است. در فصل اول (هستي‌شناسي صدرايي) مؤلف (مجتبي حسين‌سرايي) پيرامون هستي به عنوان نخستين اصل در مابعدالطبيعه، نگاه مابعدالطبيعي به چيستي اشياء، اصالت وجود، ماهيت و وجود، وحدت و كثرت، عليت و وجود، حركت جوهري، و زمان‌ و مكان از نگاه ملاصدرا بحث مي‌كند.

در فصل دوم (معرفت‌شناسي صدرايي) مؤلف (رضا كايدخورده) به بررسي معرفت‌شناسي شناخت، ماهيت علم، تقسيمات مختلف علم، نحوه حصول ادراك، وجود ذهني، اقسام معقولات و قضايا، مبناگروي و هستي‌شناسي شناخت در آراء صدرالدين شيرازي مي‌پردازد.

در فصل سوم (نفس‌شناسي صدرايي) مؤلف (فيليپ لنسل) پس از بررسي آراي ملاصدرا در باب علم‌النفس، انواع نفس و تعريف آن، جوهريت نفس، براهين اثبات وجود نفس، تجرد نفس، رابطه نفس و بدن، تكامل نفس، قواي نفس و تحليل آن،

مي‌كوشد تا نوآوري‌هاي ملاصدرا را در نفس‌شناسي ظاهر كند.

در فصل چهارم كه مؤلف (ياسين شكراني) به (دين‌شناسي صدرايي) مي‌پردازد با طرح و بررسي عناويني همچون خداشناسي، صفات خدا، شرور، وحي و اعجاز، مرگ و جاودانگي، حركت جوهري، معاد، تناسخ و جايگاه عقل، ضرورت تزكيه در دين‌شناسي ملاصدرا را نشان مي‌دهد.

در فصل پنجم (اخلاق‌شناسي صدرايي) نگارنده (سيد محمد منافيان) با بررسي جايگاه علم اخلاق در معرفت بشري و بررسي آراي ملاصدرا در باب نفس انساني و قواي آن، خلق حال و ملكه، اراده و اختيار، فضيلت و عدالت، حسن و قبح، و لذت و سعادت از نظر ملاصدرا، داعيه‌دار استنباط يك نظام «فلسفه اخلاق» از فلسفه ملاصدرا است.

در فصل پاياني (فلسفه هنر و زيبايي‌شناسي صدرايي) مؤلف زهير انصاريان با طرح مسائلي چون فلسفه هنر، زيبايي‌شناسي و نگاه فلسفي در مقوله هنر و زيبايي، به نوعي استنباط از حكمت صدرايي دست مي‌زند كه در نوع خود بديع است.

در پايان مي‌توان گفت اين كتاب سعي داشته است تا دايره‌المعارفي منسجم از آراي صدرالدين شيرازي (هستي، معرفت، نفس، دين، اخلاق و هنر) باشد.

كتاب «ملاصدرا به روايت ما» در 29 صفحه با قيمت 27000 ريال و شمارگان 3000 نسخه در اول زمستان 86 با چاپ و صحافي چاپخانه سپهر منتشر گرديده است.

علاقه‌مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با شماره تلفن‌هاي 88903843 و 88921980 و يا نشاني اينترنتي www.intlpub.ir مراجعه كنند.

 

 

شنبه 28 ارديبهشت 1387 - 14:59


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری