شنبه 21 تير 1399 - 9:58
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

عبدالله ميرزايي

 

مديريت مشاركت‌پذير در سازمان

 

 

در قرن بيستم باارزش‌ترين دارايي يك سازمان ابزار توليد آن بود، در حالي كه امروز در قرن بيست و يكم اين ويژگي به دانشوران تعلق مي‌گيرد. در عصر حاضر بنا به اقتضا و ضرورت محيط، سازمان بايد دائماً در حال نوآوري باشد. اكنون كسي برنده است كه بتواند در عرصه جهاني در اين دهكده ارتباطات ارمغان جديدتري به جامعه خود و جهان عرضه كند. اين ويژگي خاص دانشوران است. به تبع اين تحول، انديشه‌هاي تازه براي مديريت اثربخش و كارآمد در سازمان مطرح شده است. مديريت مشاركتي كه بر فرضيه‌هاي ارزشي و علمي و شواهد قطعي تجربي استوار است يكي از انديشه‌هاي تازه است كه در طي ساليان دراز گذشته به طور جدي در نظام‌هاي بزرگ اداري به كار گرفته شده و با پيامدهاي مطلوب مادي و معنوي همراه بوده است.

در پي جنگ جهاني دوم براي مردم‌سالار كردن جامعه صنعتي كشور آلمان جنبش مشاركت دادن كارگران در مديريت و مالكيت شركت‌هاي صنعتي پديدار شد و سپس به صورت روشي كارآمد در كارگرداني واحدهاي صنعتي و بازرگاني پذيرفته و به كار گرفته شد. طرح مشاركت دادن كاركنان در مالكيت سهام از برنامه‌هايي بود كه نخست در آلمان غربي پديد آمد و ريشه گرفت و سپس نشان داد كه هرچه سهام كاركنان در شركت‌ها بيشتر شده تعهدشان براي كاميابي شركت نيرومندتر گرديده و كوشش بيشتري در كار از خود نشان داده‌اند.

از ديدگاه فلسفي در مفهوم مشاركت دو انديشه راستين و راهبر وجود دارد. بنيادي‌ترين انديشه زيرساز در مشاركت، پذيرش اصل برابري انساني مردم است. اگر مردم در پيوند با يكديگر از اهميت و ارزش يكساني برخوردار شوند مشاركت ميان آنان مي‌تواند به برخاستن و خيز برداشتن ياري دهد و سود و بهره‌مندي‌هاي بسيار براي همه فراهم آورد. انديشه ديگر آن است كه مشاركت يك فراگرد است كه مردم از راه آن به دگرگوني مي‌رسند و خود آنها جزئي از دگرگوني به شمار مي‌آيند و با دگرگوني «بودن»‌ها خود را به «شدن‌«هاي دلخواه تبديل مي‌كنند و ارزش‌هاي انساني را در سازمان پاس مي‌دارند. در حال حاضر نيز استفاده از مديريت مشاركت‌پذير به دلايلي اهميت فوق‌العاده‌اي پيدا نموده است كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.

1-    تاكيد دين اسلام به مشورت به عنوان يك اصل

2-    نياز قرن بيست و يكم به مغزهاي پرورش‌يافته

3-    سرعت تحولات مستمر و نوآوري در دانش

4-    جبران عقب‌ماندگي اقتصادي

5-    رويكرد مديريت نوين به اهميت منابع انساني و روابط عاطفي‌ و انساني‌تر در مديريت

6-    دريافت اطلاعات از پايين‌رده سازمان

7-    افزايش كارآئي و تحرك كاركنان به علت ذي‌نفع بودن

در مديريت مشورتي، مديران اغلب درباره موضوع‌هايي كه با كار و زندگي كاري كاركنان پيوند پيدا مي‌كند به رايزني مي‌پردازند. مديريت در پذيرش نظر كاركنان آزاد است. اين روش موجب مي‌شود كاركنان به موضوع‌هاي مربوط به كار خود در سازمان علاقه‌مند شوند و در زمينه‌هائي كه صاحب‌نظرند مديريت را از نظر خود آگاه سازند. مديران در همه موضوع‌ها با كاركنان به رايزني نمي‌پردازند ولي مي‌كوشند تا براي نظرخواهي الگوهاي روشن فراهم آورند.

مديريريت مشورتي موجباتي فراهم مي‌آورد تا كاركنان سازمان به صورت پيوسته و بر اساس نظام و روش مشخص درباره شماري از موضوع‌هاي مهم و عمده سازمان به تصميم‌گيري بپردازند. سازمان مي‌تواند از انديشه‌ها و ياري‌هاي فكري و نفوذ جمعي كاركنان در پيشبرد برنامه خود استفاده كند و راه داد و ستد انديشه را ميان گروه‌هاي مختلف سازمان بازگشايد.

هماهنگ‌سازي منابع انساني و مادي در جهت تحقق اهداف‌ و فراگرد تبديل اطلاعات به عمل، ويژگي‌هاي يك مدير مشاركت‌پذير و شايسته هستند. مديريت، علم و هنر است كه رهبري وظيفه عمده آن است، اما تمام كار آن نيست. براي مثال مديران ملزم به برنامه‌ريزي و ساماندهي هستند لكن نقش اساسي يك مدير اثرگذاري بر ديگران است، به نحوي كه هدف‌هاي از پيش تعيين ‌شده را مشتاقانه دنبال كنند.

براي بهتر كردن يك سازمان دو واژه مديريت و رهبري مي‌بايست با يكديگر در نظر گرفته شوند كه در اين راستا مي‌توان موارد ذيل را در ارتباط با كاركنان زيرمجموعه مورد توجه قرار دارد.

انتقال حس تصميم‌گيري، گماردن افراد به شغل‌هاي مناسب با رشته تحصيلي و علاقه‌مندي، روانداشتن تبعيض و بي‌عدالتي در بكارگيري كاركنان، خلوت كردن مدير با خود و تهيه فهرست نقاط ضعف و قوت و اعتماد دادن به كاركنان، ارزش قائل شدن به كاركنان، آموزش دادن به كاركنان.

 

منابع و مآخذ:

1-    كتاب مديريت مشاركت پذير و استقرار نظام پيشنهادها. ناشر: سازمان مديريت

2-    مجله سروش، سال69

3-      ماهنامه تعاون

 

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1387 - 10:26


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری