جمعه 16 خرداد 1399 - 20:47
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

نظام مديريت مشاركت‌جو و نقش‌هاي خلاقيت‌زا

 

 

پرودگارا!

به من چنان انگيزه‌اي عنايت فرما كه در خدمت به مردم سرآمد ديگران باشم و از كاري كه درآن خدمتي نهفته نيست، بي درنگ كناره‌جويي نمايم.

نيايش يك انسان مشاركت جو

خلاقيت عبارت است از ايجاد يك فكر جديد و پروراندن آن؛ يعني بكارگيري آن فكر در عمل كه منجر به نوآوري يا تغيير شود و مهم‌ترين تغيير در خلاقيت همين رفتارسازي جديد در فرهنگ مشاركت‌پذير خواهد بود كه ما اين پديده را فرهنگ خلاقيت‌زا مي‌ناميم.

ويژگي‌هاي افراد خلاق

افراد از لحاظ توانايي‌هايشان با هم متفاوتند اما ويژگي‌هاي خلاقيت و نوآوري در بعضي از افراد تا حدودي مشابه است كه در اينجا به برخي از اين ويژگي‌ها اشاره مي‌كنيم:

1)      افراد خلاق همواره به روشهاي جديدتري مي‌انديشند و بهبود وضعيت موجود را در فرآيندي از تغيير مي‌يابند. اين گروه از افراد معتقدند كه همواره روشي بهتر براي انجام كارها وجود دارد و هرگز در جريان حركت متوقف نمي‌شوند.

2)      افراد خلاق فرصت‌ها را صرفاً براي پيشبرد اهداف مشترك يعني بهبود وضعيت موجود و حركت بسوي وضعيت مطلوب دنبال مي‌كنند، آنان هميشه براي كسب موفقيت شتاب نشان مي‌دهند.

3)      افراد موفق هرگز به سادگي از كنار فرصت‌ها نمي‌گذرند و سعي دارند تا از فرصتي براي مطرح كردن خودشان دست به بازي‌هاي خارق‌العاده بزنند.

4)      افراد خلاق برون‌گرا هستند، زياد تلاش مي‌كنند و خيلي خوب حرف مي‌زنند و معمولاً آدم‌هايي پرانرژي هستند.

5)      افراد خلاق گاهي اوقات بر اثر تفكرت و تعمق زياد دچار طوفان مغزي مي‌شوند و در اين شرايط فعاليت‌هايشان به طور چشمگيري افزايش مي‌يابد.

6)      در شرايط بحراني اين افراد قادرند به راه‌كارهاي جديدتري دست يابند لذا مرتباً براي خروج از بحران طرح مي‌دهند. (از بحران‌ها فرصت‌هاي جديدي خلق مي‌كنند.)

7)      افراد خلاق از بهره‌ هوشي بسيار خوبي برخوردار بوده و تا حدود زيادي از رخدادهاي جديد به نفع سازمان خود استفاده مي‌كنند، يكي از مشخصه‌هاي اين افراد تعصب بسيار منطقي نسبت به فرهنگ سازماني مي‌باشد.

8)      آينده نگري از شاخص‌هاي ديگر افراد خلاق مي‌باشد، شم اقتصادي و روحيه مناسب براي استفاده مؤثرتر از امكانات موجود باعث مي‌شود تا اين‌گونه افراد در سازمان خود به عنوان كليدهاي طلايي هميشه مورد توجه مديران كارآفرين قرار گيرند.

9)      اين افراد از پيچيدگي كار لذت مي‌برند و از كارهاي پرهيجان استقبال مي‌كنند و در عين حال كه خود كمتر به دنبال كارهاي ساده هستند،‌ به ساده‌تر كردن كارهاي پيچيده علاقه نشان مي‌دهند.

10)  افراد خلاق براي هر موضوعي چندين راه حل ارائه مي‌دهند و شايد يكي ديگر از ويژگي‌هاي بارز اين اشخاص همين قدرت ابتكارشان باشد.

11)  آزاد انديشي و مشاركت‌جويي از خصلت‌هاي ديگر افراد خلاق مي‌باشد، آنان به آزادي عمل و اختيارات تفويض شده بسيار احترام مي‌گذارند. در واقع امانت‌داران بسيار خوبي براي كل سازمان به حساب مي‌آيند.

12)  از خصوصيات ديگر اين افراد علاقه زياد به انواع كارهايي است كه بيشتر جنبه كارگروهي و خدماتي دارند. آنان به هنر علاقه‌مندند،‌ موسيقي را دوست دارند و عشق به طبيعت از بارزترين مشخصه‌ها در اين افراد است. بنابراين به زيباسازي محيط كار و خانواده بسيار توجه دارند.

آيا فكر نمي‌كنيد شما همكار گرامي يكي از همين افراد خلاق باشيد؟

«سازمان مجموعه‌اي از فرآيندهايي است كه هدف آن‌ها ايجاد ارزش براي مخاطبان است و اين امر يعني ايجاد ارزش براي مخاطبان،‌ مستلزم آفرينش ارزش در خود سازمان است.»

 

 

شنبه 13 بهمن 1386 - 10:24


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری