چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 13:40
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ثريا شيرافكن

 

"شرق شناسي" ادوارد سعيد به فارسي ترجمه شد

 

 به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، اين كتاب معروفترين اثر ادوارد ويليام سعيد نويسنده آمريكايي فلسطيني تبار است كه در آن با نگاهي انتقادي به بررسي چارچوب فكري مستشرقان غربي در خصوص جهان اسلام مي‌پردازد.

نويسنده در اين كتاب در سه بخش به شرق‌شناسي پرداخته است. وي معتقد است اصطلاح «مشرق‌زمين» يك بدعت اروپايي بود، پديده‌اي كه روزگاري پديد آمده بود و اكنون عصرش به پايان رسيده است. اما آنچه قابل توجه است اينكه احساس آمريكاييان نسبت به مشرق زمين با احساس اروپاييان يكسان نيست.

وي در اين كتاب، شرق شناسي را داراي دو مفهوم متفاوت مي‌داند؛ يكي عالمانه يا آكادميك و ديگري تخيلي، و از آنجا كه يك واقعيت فرهنگي و سياسي است مي‌توان نشان داد هر آنچه درباره مشرق زمين تدريس مي‌شود پيگير خطوط مشخصي است كه در همان چارچوب‌ها پديد مي‌ايد.

 

يكشنبه 9 دی 1386 - 13:19


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری