يكشنبه 22 تير 1399 - 1:29
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

الهه عصاريان

 

تاريخ دولت اغلبيان در افريقيه و صقليه

 

كتاب تاريخ دولت اغلبيان در افريقيه و صقليه به تاليف ستار عودي در سال 1385 توسط موسسه انتشارات اميركبير منتشر شده است.

اين اثر داراي دوازده فصل و 579 صفحه و نيز داراي آلبوم تصاوير با 80 عكس است فصل ابتدايي اين كتاب در مورد كليات افريقيه است مسائلي چون موقعيت جغرافي آن، محدود ه آن در دوره اسلامي، نامگذاري هاي آنان، حكومت روميان بر افريقيه كه در اين فصل مطالب جالب واژه «بربر» است: لفظ بربر از واژه لاتيني بربري گرفته شده است و آن نامي بود كه روميان بر مردم افريقيه به خاطر بيگانه بودنشان نسبت به زبان و تمدن يوناني و رومي گذاشتند. و در مورد اصل بربرها و خاستگاه آنان و قبايل آنان و حكومت هاي محليشان صحبت شده

فصل دوم سيري در تاريخ افريقيه از فتح اسلامي تا برپايي دولت اغلبي است كه بنيانگذار دولت اغلبي و در واقع اغلبيان ابراهيم بن اغلب است كه اين حكومت حدود يك قرن دوام آورد.

فصل سوم به تاريخ سياسي دوره اغلبيان، قلمرو اين دولت و امارت ابراهيم بن اغلب و قيام هاي او از جمله قيام خريش، عمدان بن مجالد، عمروبن معاويه، قيام قوبيع است و از ديگر مباحث اين فصل فتح جزيره مالت، دسيسه قتل افراد خاندان اغلبي، و در آخر نيز پايان كار و سقوط دولت اغلبيان است.

فصل چهارم از حكومت ديوانسالاري سخن مي گويد از امارتها و مجالس خوشگذراني و ميگساري اميران اغلبي ، وزارت و حجابت و انواع ديوان هاي آنان مانند ديوان خراج ديوان سكه يا دارالضرب، ديوان بريد(كشو يا خبررساني) ، ديوان رسائل (انشاء) ديوان خاتم و ديوان سپاه . فصل پنجم به تشكيلات قضايي از جمله تعيين قاضي، اوضاع احوالات قضات، محل و جايگاه قضات، رقابت ميان قضاوت، آداب قضا، دبير يا منشي قاضي، مشاهير قضات افريقيه كه در اين فصل به چندي از افراد آن اشاره شده: عبدلله بن غانم رعيني، اسدبن فرات و عيسي بن مسكين و چندي ديگر مي پردازد، فصل ششم از اوضاع ديني و ورود اسلام به افريقيه و مذهب مالكي و فقهاي مشهور مالكي در عصر اغلبيان، مذهب حنفي فقهاي مشهور آن، مذهب شفعي، مذهب تشيع، مناظرات ديني و مسئله مخلوق بودن قرآن سخن گفته است.

فصل هفتم به اوضاع فرهنگي و علمي عصر اغالبه پرداخته به آموزش كودكان و زنان و ساير علوم مانند فلسفه و كلام، ادبيات و شعراي آن دوره ، جغرافيا و تاريخ، عرفان و علوم قرآني و نيز علم پزشكي

فصل هشتم به شهرسازي و تاسيسات عمراني مثل ساخت شهرهايي چون عباسيه، سوسه، و نيز ساخت بسياري از مساجد در اين شهرها و نيز پل ها و برج و باروي شهر تونس مي پردازد.

فصل نهم اين كتاب در ارتباط با اوضاع اجتماعي افريقيه است.

فصل دهم به اوضاع اقتصادي افريقيه پرداخته است.

فصل يازدهم در مورد روابط خارجي اغلبيان است مثل روابط اغلبيان با خلفاي عباسي و روابط اغلبيان با رستميان تا هرت، روابط اغلبيان با مسيحيان بيزانس و روابط آنان با فرنگيان. فصل آخر اين كتاب فصل دوازدهم در ارتباط با فتح جزيره صقليه (سيسيل) و اوضاع تمدني آن در عصر اغالبه و حملات نخستين مسلمانان به سيسيل، روابط اغلبيان با حاكمان اين جزيره و اوضاع فرهنگي - اجتماعي سيسيل در عصر اغالبه است.

 

چهارشنبه 14 آذر 1386 - 15:17


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری