يكشنبه 11 خرداد 1399 - 12:27
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

روش‌هايي براي افزايش بهره‌وري و انگيزش كاركنان

 

كاري كنيد كه كارمندان احساس كنند، شريك شما هستند.

اگر مي‌خواهيد كارمندانتان انگيزه پيدا كنند و كارشان را به بهترين نحو انجام دهند، و اگر مي‌خواهيد آنها احساس كنند در كفه ترازو ارزش بيش‌تري دارند، آنگاه طوري رفتار كنيد كه خود را يكي از شريكان شما احساس كنند.

بهترين مديران كاري مي‌كنند كه هر كارمند احساس مي‌كند شريك آن مدير است. چرا؟ زيرا وقتي كارمندي خود را مالك آن سازمان دانست، بهتر كار مي‌كند، از آن محافظت مي‌كند و به آن دلبستگي پيدا مي‌كند.

يكي از روش‌هاييي كه مي‌توان محيط كار فعال و پويا ايجاد كرد آن است كه اين تفكر و احساس سهيم بودن در سازمان را در كاركنان القا نمود.

تفكر پويا را تشويق نماييد.

اين تفكر توسط مديري مثل شما در ديگران ايجاد مي‌شود. بايد در كارمندان اين تفكر ايجاد شود كه آنها خود را مالك سازمان بدانند، نه كارمند. اين تفكر اين احساس را ايجاد مي‌كند كه كارمند بايد موفقيت كاري را بدست آورد. وقتي كارمندان احساس شراكت مي‌كنند، مي‌خواهند اعتبار زيادي در محيط كار به دست آورند زيرا خد را شريك طرح‌ها و برنامه‌هاي سازمان مي‌دانند، نه كارمند.

كارمندان را از اهداف و طرح‌ها و برنامه‌هاي خود مطلع نماييد.

وقتي كارمندان دانستند نقش آنها در سازمان چيست، آنها با آگاهي وهوشياري بيش‌تري كار خواهند كرد. اطلاعات و آگاهي‌هاي بيش‌تري درباره تاريخچه سازمان به كارمندان بدهيد تا آنها احساس اعتبار و اتحاد بيش‌تر كنند. در صورت امكان، به كارمندان توصيه كنيد تا گزارش‌هاي عملكرد سالانه سازمان را بخوانند. به پيام و ديدگاه رياست محترم سازمان اشاره كنيد تا اهداف، پيام، ديدگاه و پيشرفت سازمان را بهتر درك كنند. كارمندان را تشويق كنيد تا ببينند كارهايي كه انجام مي‌دهند چقدر مستقيماً به كسب اهداف استراتژيك سازمان كمك مي‌كند. آنگاه موقعيتي فراهم كنيد تا بتوانند بر روي ايده‌هايشان كار كنند.

به كارمندان كمك كنيد تا احساس كنند سازمان به آنها تعلق دارد.

اگر بخواهيد كارمندانتان بيشتر دل به كارشان ببندند، به آنها كمك كنيد قسمت اعظم منافع خود را در كاري كه انجام مي‌دهند ببينيد. در اينجا يك نكته كليدي وجود دارد: اگر مي‌خواهيد كارمندانتان انگيزه لازم براي انجام كار در بالاترين سطح را داشته باشند، به آنها كمك كنيد قسمت اعظم كنترل كارشان را خودشان به عهده بگيرند، به آنها كمك كنيد تا احساس كنند به سازمان تعلق دارند و مهم‌تر از همه، مالك كاري كه انجام مي‌دهند هستند.

تا نتواني و نداني چگونه اعتبار به دست آوري، امكان انجام كار زياد برايت فراهم نخواهد شد."آبراهام لينكلن"

 

سه‌شنبه 6 آذر 1386 - 17:35


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری