دوشنبه 5 خرداد 1399 - 5:39
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

عليرضا قرائي

 

چاپ يازدهم تاريخ روابط خارجي ايران منتشر شد

 

تاريخ روابط خارجي ايران از ابتداي دوران صفويه تا پايان جنگ دوم جهاني تاليف عبدالرضا هوشنگ مهدوي منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، چاپ يازدهم اين كتاب در 3000 نسخه توسط انتشارات اميركبير در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

اين كتاب در نه فصل به تاريخ روابط خارجي ايران از زمان صفويه تا جنگ جهاني دوم و زمان استعفاي رضاشاه پرداخته است.

 فصل اول اين كتاب شامل توضيحاتي در مورد دوران جنگ‌هاي ايران و عثماني از قيام شاه اسماعيل صفوي تا معاهده صلح استانبول از سال‌هاي 1500 تا 1590 است. در فصل دوم نويسنده به دوران شكوه و عظمت ايران از استرداد سرزمين‌هاي از دست رفته تا عهد نامه صلح قصرشيرين پرداخته است. فصل بعدي به دوران آرامش اختصاص يافته و تا سقوط اصفهان ادامه دارد. در فصل چهارم  اشاره به سقوط صفويه و استقرار قاجاريه دارد و دوران پرآشوب آن زمان را به تصوير كشيده است.

فصل پنجم كتاب شامل دوران جنگهاي ايران و روسيه از فتح تفليس تا معاهده تركمانچاي است. فصل هاي بعدي نيز  به ترتيب دوران اختلافات ايران و انگليس از شورش هرات تا معاهده صلح پاريس، دوران رقابت هاي استعماري از انتزاع تركستان و بلوچستان تا قرارداد تقسيم ايران به مناطق نفوذ، دوران اشغال نظامي ايران از كودتاي محمد علي شاه تا كودتاي سوم اسفند را به تصوير كشيده است.

در فصل نهم كه آخرين فصل اين كتاب است تاريخ دوران پهلوي از زمامداري سردار سپه تا پايان جنگ دوم جهاني در سال 1947 آورده شده است.

 

چهارشنبه 23 آبان 1386 - 11:48


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری