جمعه 16 خرداد 1399 - 1:20
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

فرهنگي و هنري

 

حسين آرياني

 

عشق زميني، عشق آسماني

 

نقد فيلم خدا نزديك است (علي وزيريان)

فيلم «خدا نزديك است» مضمون جالب رسيدن از عشق زميني به عشق آسماني را تصوير مي كند. مضموني كه هرچند پيشتر از آن استفاده شده است ولي همچنان تازگي دارد و وزيريان هم كم و بيش موفق مي شود آن را خوب به انجام برساند.

ما در فيلم شاهد دو خط روايي هستيم. يك خط روايي فلاش فورواردي (تجسم آينده) كه پسر را در آغاز فيلم براي شفا گرفتن به امام زاده مي آورند و خط ديگر مربوط به اتفاقات پيش از فلاش فوروارد است.

به عبارت بهتر يك خط روايي مربوط به عشق زميني پسر است و خط ديگر مرتبط با شكست او در عشق زميني و تحول نهايي اوست. حسن دو بخشي بودن اين روايت در آن است كه به تماشاگر فرصت مي دهد كه اين دو خط داستاني را با هم مقايسه كند و به قضاوت در مورد اين تحول عاشقانه بنشيند.

در ميان اين دوبخش، بخش مربوط به عشق زميني بسيار خوب ساخته و پرداخته شده است. از حيران شدن نگاه عاشقانه پسر در چهره معصوم دختر در نمايي «اسلوموشن» (حركت آهسته) با موسيقي تأثيرگذارش تا صحنه اي كه پسر از پنجره كلاس مدرسه دختر را در حال تدريس مي بيند كه كلمه «آب» را با ريختن آب باز هم بصورت اسلوموشن بيان مي كند.

معمولاً از اسلوموشن (حركت آهسته) در سينما براي مواردي استفاده مي شود كه با كند شدن حركت در داخل تصوير بر مكانيسم حركت مورد نظر تاكيد مي شود به همين جهت است كه اسلوموشن در فيلم هاي اكشن كه اساسشان بر حركت و تنش است كاربرد فراواني دارد. ولي در خدا نزديك است اسلوموشن تنها تاكيد كننده بر جنبه مادي حركت در تصوير نيست بلكه از وراي اين حركت آهسته به حسي عاشقانه و معنوي مي رسد كه استفاده هوشيارانه و به جايي است. چنين تمهيدات سينمايي باعث شده كه صحنه هاي عاشقانه اين عشق بي پيرايه و پاك و آرماني جذاب بنظر بيايد.

خط دوم رايي فيلم يعني سرخوردگي از عشق زميني و رسيدن به عشق آسماني به قدرت بخش اول نيست. اين شايد به اين دليل باشد كه فيلمنامه نويس بخش كوتاهي را براي تحول شخصيت، پس از عروسي دختر و رسيدن به عشق آسماني اختصاص داده است و اين تغيير ميرعشقي تدريجي به نظر نمي رسد.

البته در اين تحول عشقي، نكته اي كه از نظر فيلمنامه نويس دور مانده آن است كه عشق زميني هرگز نافي عشق آسماني نيست و هر شخصي مي‌تواند هر دوي آنها را در كنار هم داشته باشد كه بسا به نتيجه مطلوب تري برسد، زيرا عشق زميني و آسماني مكمل هم هستند نه اينكه با هم متضاد باشند و در مقابل هم قرار بگيرند.

بهر حال فيلم خدا نزديك است يك عاشقانه قابل تامل است كه صحنه هاي عاشقانه اش تماشاگر را سرحال مي آورد و مخاطب و منتقد را به آينده حرفه اي وزيريان اميدوار مي كند.

 

چهارشنبه 9 آبان 1386 - 11:36


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری