جمعه 16 خرداد 1399 - 22:49
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

محمد عصاريان

 

غلامرضا كاظمي دينان: نظرات انجمن با رييس جمهور در ميان گذاشته خواهد شد

 

يكصد و پنجمين جلسه گردهمايي ماهانه انجمن روابط عمومي‌هاي كشور با همكاري شهرداري تهران با سخنراني دكتر آشنا درباره « ديپلماسي عمومي، حال و آينده» در محل فرهنگسراي ورشو با حضور جمعي از مديران وكارشناسان روابط عمومي‌هاي كشور و آقاي عباس‌زاده معاون بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران تشكيل جلسه داد.

برگزاري يكصد و پنجمين نشست انجمن روابط عمومي‌هاي ايران و باز هم شاهد صندلي‌هاي چشم به در خشكانده سالن اجتماعات فرهنگسراي ورشو هستيم و همچنان منتظر حضور كارشناسان مربوطه است. حدود 40 دقيقه از زمان شروع مجازي نشست مي‌گذرد و بسياري از مدعوين برخلاف جلسه ماه‌ گذشته در نشست حضور پيدا نكرده‌اند. به هر حال شايد افطاري مبارك ماه مبارك كار خودش را كرده  بود و پاي اكثر كارشناسان روابط عمومي‌ها را به سالن باز كرده بود، هر چند كه خسرو رفيعي دبير انجمن نيز به اين مثل معتقد باشد و چندين مرتبه نيز تكراركندكه مستمع، صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، اما فضا تغييري نمي‌كند و افرادي كه در گوشه وكنار سالن بر صندلي‌هاي خود لميده‌اند با نواخته شدن سرود جمهوري اسلامي پس از 45 دقيقه تأخير در شروع مراسم، ايستاده و نيم‌خيز از جاي خود بلند مي‌شوند و رسماً نشست يكصد و پنجمين جلسه انجمن روابط عمومي‌هاي ايران آغاز به كار مي‌كند. طبق روال معمول يكي از هشت عضو هيئت مديره براي ارائه گزارش مربوط به جلسات هيئت مديره ملي يك ماه گذشته پشت تريبون قرار مي‌گيرد اين بار نوبت كه به غلامرضا كاظمي دينان مي‌رسد.

كاظمي دينان سخنان خود را اين‌گونه آغاز مي‌كند: معتقدم محله‌هاي روابط عمومي، محله‌هايي براي شادي و شادكامي است، چرا كه اين روابط عمومي ها هستند كه شادي را به محيط ادارات و سازمان‌ها هديه مي‌كنند.

وي به هديه‌هايي كه در ابتداي جلسه به كارشناسان داده شده بود اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در ابتداي مراسم به شركت‌كنندگان بسته‌هاي عطري به عنوان هديه داده شد، ما مي‌دانيم كه روابط عمومي‌ها خود معطر هستند و با اين  حركت معطرتر خواهند شد و اميدواريم بتوانيم جامعه‌هايي را كه به ما سپرده مي‌شود معطر كنيم و خوش بو نگه داريم.

وي پس از ارائه اين مقدمه به جلسه‌اي كه هيئت مديره در ماه گذشته با مؤسسه فرهنگي و هنري- كه مديريت آنرا دكتر زارعي مشاور رييس جمهور به عهده دارد اشاره كرد و افزود: طي ماه گذشته جلسه‌اي  چند ساعته با مديران مؤسسه جناب دكتر زارعي داشتيم كه طي اين جلسه به نتايج بسيار مثمرثمر رسيديم و قرار بر اين شد كه اگر انجمن فعاليت يا نظري دارد كه بايد مستقيماً با شخص رياست جمهوري در ميان گذاشته شود ما مي‌توانيم از اين طريق نظرات و گزارشي از فعاليت‌هاي خود را به رييس جمهور به صورت مستقيم ارائه كنيم. كاظمي دينان تمام اين تلاش‌ها را به دليل ارتقاي جايگاه روابط عمومي‌ها دانست و عنوان كرد: اين فعاليت‌ها بايد صورت بگيرد چرا كه يكي از اهداف انجمن معرفي جايگاه ويژه روابط عمومي‌ها به برخي از مديران روابط عمومي‌هاي است كه يا جايگاه رابط عمومي  را به خوبي درك نكرده‌اند و خودشان را به راه ديگري مي‌زنند.

كاظمي دينان، عضو هيئت مديره انجمن روابط عمومي‌هاي ايران خبر از تشكيل جلسه هيئت مديره از همان جلسه داد و گفت: هيئت مديره در جلسه‌اي كه در آن سازمان فرهنگي و هنري با حضور دكتر زارعي برگزار كرد به اين نتيجه رسيد كه مجمع عمومي انجمن را در بهمن ماه برگزار كند كه در اين مجمع، اعضاي جديد هيئت مديره و بازرسي انجمن انتخاب خواهند شد.

وي حضور همه‌ كارشناسان مربوطه را در مجمع عمومي بهمن ماه خواستار شد و تصريح كرد: هدف ما اين است كه در اين دوره اعضاي شايسته‌ هيئت مديره با اكثريت آرا از طرف شما كارشناسان مربوطه انتخاب شوند. غلامرضا كاظمي دينان در ادامه سخنراني خود بر پر رنگ كردن نقش روابط عمومي‌ها در كشور تأكيد كرد و گفت: در برنامه هنر هشتم طي گفتگويي با دكتر عباس‌پور رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به اين نتيجه رسيديم كه روابط عمومي‌ها در بحث توسعه كشور نقش بسزايي را ايفا مي‌كند و اگر قرار باشد توسعه‌اي در كشور انجام گيرد بايد به روابط عمومي‌ها توجه كرد چرا كه اين توسعه و تحول بر اساس تغيير نگرش مردم و جامعه شكل خواهد گرفت و تنها روابط عمومي‌ها هستند كه قدرت تغيير نگرش و بينش اجتماع و مردم جامعه را دارند. بنابراين نقش روابط عمومي در كشور يك نقش مهم و تأثيرگذار است.

در ادامه اين نشست دكتر حسام‌الدين آشنا عضو هيئت علمي دانشكده معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق پيرامون موضوع ديپلماسي عمومي، حال و آينده به سخنراني پرداخت.

دكتر آشنا ديپلماسي عمومي را شامل دو محور كلي دانست. اگر بخواهيم ديپلماسي عمومي را به نوعي تعريف كنيم مي‌توانيم آن‌را شامل دو محور بدانيم؛ اول مديريت روابط كشورها با يكديگر و ميان كشورها با ديگر بازيگران بين‌المللي و محور دوم شامل مجراي عمومي براي اعلام مواضع، جمع‌آوري اصلاحات، راضي كردن يك بازيگر براي حمايت از مواضع بازيگري ديگر.

آشنا، بازيگراني كه در اين فضا حضور دارند را دولت‌ها، گروه‌ها، سازمان‌ها و افرادي بر شمرد كه ديپلماسي را به عنوان نظامي اطلاعاتي و براي بيان و دفاع از منافع‌شان و اعلام تهديد‌ها و اولتيماتوم‌ها به ديگر بازيگران مي‌داند كه در اين فضا گفتگوها پشت درب‌هاي بسته انجام مي‌گيرد.

وي سپس  به ارائه ويژگي‌هاي ديپلماسي در قرن جديد پرداخت و گفت: اگر بخواهيم ويژگي‌ ديپلماسي قرن جديد را بررسي كنيم بايد به بسياري از معيارها اشاره كرد اما از اين ميان گسترش روز افزون گفت‌گو‌هاي چند جانبه عمومي‌ درباره سياست خارجه كه در آن طي دوره‌هاي گذشته تعييرات اساسي رخ داده ‌است، ازمهم‌ترين ويژگي‌هاست. اين تغييرات شامل يك تغيير نگرش و اثر‌گذاري از چهار ركن دربار، دولت، مجلس و رسانه است. از طرف ديگر توسعه‌ فعاليت‌هاي ديپلماتيك به حوزه‌هاي فرهنگي و آموزشي، توسعه روابط ديپلماتيك به حوزه‌هاي سياست، اقتصاد و فرهنگ را در پي داشته است كه از اين دسته مي‌توان به تكثر كانال‌هاي غير رسمي براي تماس ميان دولت‌ها و ملت‌هاي ديگر اشاره كرد.

وي بنياد خيريه توسعه دموكراسي كه در امريكا تأسيس شده‌است را يكي از اين كانال‌ها برشمرد.

دكتر آشنا عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) تأثير ديپلماسي بر فرهنگ و سياست خارجي را به چند بخش تقسيم كرد و گفت: به طور كلي ديپلماسي بر فرهنگ و سياست خارجي كشورها از چند بخش تأثير گذار خواهد بود كه يكي از اين كانال‌ها تأثير گذاري غيرمستقيم بر تعيين هويت ملي و فهم جايگاه خود نسبت به ديگران در جهان است و از زاويه‌اي ديگر، تأثيرگذاري مستقيم در سياست‌هاي فرهنگي و بين‌المللي يك كشور مي‌تواند باشد.

وي در ادامه نگرش به فرهنگ ديگر كشورها و تعامل با آن‌ها را تابعي از بنيان‌هاي فرهنگي كشور مبدا عنوان كرد.

دكتر آشنا با ارائه اين مقدمه سپس به تعريف ديپلماسي مردم‌محور پرداخت: برنامه‌ريزي استراتژيك و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و فرهنگي و اطلاع رساني توسط كشورهاي حامي براي ايجاد محيط افكار عمومي در يك كشور (كشورهاي) هدف به طوري كه رهبران سياسي كشور هدف را قادر و وادار به تصميم‌گيري حمايت‌گرانه و پشتيباني از اهداف سياسي خارجي كشور حامي مي‌كند. در اين ديپلماسي راه زمان برتر است و راه سخت‌تر و غيرمستقيم را انتخاب كرده‌ايم اما امكان به نتيجه رسيدن بسيار بيشتر از ديگر راه‌ها است. از طرفي مي‌توان تلاش براي رسيدن به منافع و امنيت ملي از طريق فهم (تعامل با يكديگر) و آگاهي بخشي و تأثيرگذاري بر مردم كشورهاي خارجي و گسترش گفت و گو ميان شهروندان و مؤسسات كشور با همتايان‌شان در خارج كشور را هم در اين تعريف گنجاند.

وي در ادامه به بر شمردن اهداف ديپلماسي مردم محور پرداخت و گفت: كمك به موفقيت سياست خارجي كشور از طريق تأثيرگذاري به نگرش عمومي در ميان ملت‌هاي ديگر و ارائه مشاوره مقامات عالي مقام نهادهاي دولتي در مورد چگونگي به‌كارگيري افكار عمومي خارجي براي اجراي طرح‌هاي جاري و آني از اهداف مهم ديپلماسي مردم محور است. وي به سفر رييس جمهور به كشور امريكا و سخنراني وي بر دانشگاه كلمبيا اشاره كرد و گفت: اگر طي اين سفر تيم رييس جمهور از مشاورين امريكاشناس خوبي بهره‌مند شده بود مي‌توانستيم در اين بازي نتيجه را به نفع خودمان تغيير دهيم و مطلع باشيم كه چه نكاتي را در اين دانشگاه بگوييم و به چه مواردي اشاره نكنيم تا بتوانيم به خوبي از پس نتيجه اين بازي به سود خودمان بهره‌ببريم. نكته‌اي كه در بخش اهداف ديپلماسي مردم محور به آن اشاره كردم و كشور خودمان از چنين نكاتي غافل است.

وي در پايان سخنراني ميان ديپلماسي عمومي و رسمي تفاوت قائل شد و ديپلماسي عمومي را آشكار و علني دانست و مخاطبان آن را گروه‌هاي هدف و خاص يا عموم مردم در دل جامعه معرفي كرد اما ديپلماسي رسمي را سنتي و پنهان و غير علني و مخاطبان آنان را تنها دولت‌ها ذكر كرد. وي با بيان اين نكته مقدمه به محورهاي ديپلماسي عمومي اشاره كرد كه هويت فرهنگي يك كشور از طرفي با منافع ملي و سياست خارجي آن كشور رابطه دارد كه منجر به توليد يك ديپلماسي عمومي مي‌شودكه از دو مؤلفه فرهنگي و ارتباطي بهره‌مند است كه در نتيجه بين دو مؤلفه يك تعارف و تماس فرهنگي ايجاد مي‌شود كه سه بخش خواهد داشت: 1) زوال فرهنگي 2) مقاومت فرهنگي 3) شكوفايي فرهنگي

در پايان نيز مطهري‌نژاد عضو هيئت مديره انجمن روابط عمومي‌هاي ايران با اهداي، لوح تقدير از زحمات علمي دكتر آشنا عضو هيئت علمي دانشكده معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) تشكر و قدرداني كرد.       

 

شنبه 5 آبان 1386 - 17:11


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری