سه‌شنبه 13 خرداد 1399 - 16:42
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

عليرضا قرائي

 

عناصر بيروني شعر (1)

 

عناصر بيروني شعر 1 از سري كتاب‌هاي آموزشي كارگاه شعر تأليف شوراي كارگاه ادبيات مركز آفرينش‌هاي ادبي حوزه هنري، خسرو آقاياري، اسماعيل اميني، محسن وطني و افسون اميني به تازگي از طرف انتشارات سوره مهر در 1100 نسخه به چاپ رسيده است.

همه ما اين تجربه را داشته‌ايم كه به هنگام مهماني يا عروسي و يا موقع عيد، بهترين لباس‌هايمان را بپوشيم و ظاهرمان را آراسته كنيم. چرا؟ مگر نمي‌شود بدون توجه به اين ظاهر همه همان باشيم كه هستيم؟ ما ظاهر زيبا را ترجيح مي‌دهيم چون علاوه بر اينكه به خاطر لذت بردن از زيبايي ظاهري آنها، در ذات ما توجه به زيبايي نهفته است و فكر مي‌كنيم چيزي كه ظاهرش زيباست به احتمال زياد باطن زيبا نيز دارد. شعر نيز وقتي شعر است كه در آن لفظ و معني در نهايت زيبايي به كار گرفته شوند.

جوهر شعر، تخيل و عاطفه و انديشه است، اما اگر اين جوهر پوشش و آرايشي در خور و زيبا نداشته باشد مورد توجه قرار نمي‌گيرد. اگر بهترين و زيباترين معاني را با الفاظي سست و نارسا بيان كنيم از اعتبار معناي سخن هم كم خواهد شد.

مباحث اين كتاب نيز پيرامون همين موضوع هستند. استفاده از عناصر بيروني براي به‌كارگيري بهترين و زيباترين لفظ و واژه در ارتباط با معناي شعر كه در لفظ عام‌تر از آنها بهترين آرايه‌هاي ادبي نام برده مي‌شود. صورت‌هاي خيال در ساختار شعر و ابزارهاي بيان خيال‌انگيز‌(تشبيه، مجاز، استعاره، كنايه و نماد) و نقش آن در بازآفريني تجربه‌هاي خيال‌انگيز و همچنين تصوير در شعر عناوين موضوعاتي هستند كه در كتاب به آنها پرداخته شده است. كتاب در عين جذابيت و استفاده از مثال‌هاي شعري ناب و به روز، كاملاً شيوه كارگاهي را حفظ كرده و پس از شرح و تفضيل هر سر فصل و ذكر نكات خاص مهم، تمريناتي را براي كارآموزان در نظر گرفته است.

از آنجا كه شعر موفق شعري است كه در آن زيبايي لفظ و معني عجين شده باشد و استفاده عناصر گفته شده در كتاب نبايد تصنعي باشد، مباحثي در پايان كتاب در مورد آفرينش و كشف شاعرانه گنجانده شده است.

عناصر بيروني شعر 1 ، 141 صفحه مي‌باشد و 1300 تومان قيمت دارد.

 

شنبه 5 آبان 1386 - 12:0


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری