پنجشنبه 6 آذر 1399 - 21:24
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

عبدالله ميرزايي

 

مديريت مشاركت‌پذير

 

در قرن بيستم با ارزش‌ترين دارايي يك سازمان ابزار توليد آن بود، در حالي كه امروز در قرن بيست و يكم اين ويژگي به دانشوران تعلق مي‌گيرد. در عصر حاضر بنا به اقتضا و ضرورت محيط، سازمان بايد دايماً در حال نوآوري باشد. اكنون كسي برنده است كه بتواند در عرصه جهاني، در اين دهكده ارتباطات، ارمغان جديدتري به جامعه خود و جهان عرضه كند. اين ويژگي خاص دانشوران است. به تبع اين تحول انديشه‌هاي تازه براي مديريت اثربخش و كارآمد در سازمان مطرح شده است. مديريت مشاركتي كه بر فرضيه‌هاي ارزشي و علمي و شواهد قطعي تجربي استوار است يكي از انديشه‌هاي تازه است كه در طي ساليان دراز و گذشته به طور جدي در نظام‌هاي بزرگ اداري به كار گرفته شده و با پيامدهاي مطلوب مادي و معنوي همراه بوده است.

در پي جنگ جهاني دوم براي مردم‌سالار كردن جامعه صنعتي كشور آلمان، جنبش مشاركت دادن كارگران در مديريت و مالكيت شركت‌هاي صنعتي پديدار و سپس به صورت روشي كارآمد دركارگرداني واحدهاي صنعتي و بازرگاني پذيرفته و به كار گرفته شد. «طرح مشاركت‌دادن كاركنان در مالكيت سهام» از برنامه‌هايي بود كه نخست در آلمان باختري پديد آمد و ريشه گرفت. اين طرح‌ نشان داد كه هرچه سهام كاركنان در شركت‌ها بيشتر شود تعهدشان براي كاميابي شركت نيرومندتر مي‌شود و كوشش بيشتري در كار از خود نشان مي‌دهند.

از ديدگاه فلسفي در مفهوم مشاركت دو انديشه راستين و راهبر وجود دارد. بنيادي‌ترين انديشه زيرساز در مشاركت پذيرش اصل برابري انساني مردم است. اگر مردم در پيوند با يكديگر از اهميت و ارزش انساني برخوردار شوند، مشاركت ميان آنان مي‌تواند به برخاستن و خيز برداشتن ياري دهد و سود و بهره‌مندي‌هاي بسيار براي همه فراهم آورد. انديشه ديگر آن است كه مشاركت يك فراگرد است كه از راه آن مردم به دگرگوني مي‌رسند و خود جزئي از دگرگوني به شمار مي‌آيند و با دگرگوني «بودن‌ها» خود را به «شدن‌هاي» دلخواه تبديل مي‌كنند و ارزش‌هاي انساني را در سازمان پاس مي‌دارند. در حال حاضر نيز استفاده از مديريت مشاركت‌پذير به دلايلي اهميت فوق‌العاده‌اي پيدا نموده كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.

1- تأكيد دين اسلام به مشورت به عنوان يك اصل

2- نياز قرن بيست و يكم به مغزهاي پرورش‌يافته

3- سرعت تحولات مستمر و نوآوري در دانش

4- جبران عقب‌ماندگي اقتصادي

5- رويكرد مديريت نوين به اهميت منابع انساني و روابط عاطفي و انساني‌تر در مديريت

6- دريافت اطلاعات از پايين رده سازمان

7- افزايش كارآيي و تحرك كاركنان به علت ذي‌نفع بودن

در مديريت مشورتي، مديران اغلب درباره موضوع‌هايي كه با كار و زندگي كاري كاركنان پيوند پيدا مي‌كند به رايزني مي‌پردازند. مديريت در پذيرش نظر كاركنان آزاد است. اين روش موجب مي‌شود كاركنان به موضوع‌هاي مربوط به كار خود در سازمان علاقه‌مند شوند و در زمينه‌هايي كه صاحب‌نظرند مديريت را از نظر خود آگاه سازند. مديران در همه موضوع‌ها با كاركنان به رايزني نمي‌پردازند، ولي مي‌كوشند تا براي نظرخواهي الگوهاي روشن فراهم آورند.

مديريت مشورتي موجباتي فراهم مي‌آورد تا كاركنان سازمان به صورت پيوسته و بر اساس نظام و روش مشخص درباره شماري از موضوع‌هاي مهم و عمده سازمان به تصميم‌گيري بپردازند. سازمان مي‌تواند از انديشه‌ها و ياري‌هاي فكري و نفوذ جمعي كاركنان در پيشبرد برنامه خود استفاده كند و راه و داد و ستد انديشه را ميان گروه‌هاي مختلف سازمان بازگشايد.

ويژگي‌هاي يك مدير مشاركت‌پذير و شايسته

هماهنگ‌ساز منابع انساني و مادي در جهت تحقق اهداف‌

و فراگرد تبديل اطلاعات به عمل، در هر صورت مديريت علم و هنر است كه رهبري وظيفه عمده آن است، اما تمام كار آن نيست. براي مثال مديران ملزم به برنامه‌ريزي و ساماندهي هستند، لكن نقش اساسي يك مدير اثرگذاري بر ديگران است به نحوي كه هدف‌هاي از پيش تعيين‌شده را مشتاقانه دنبال كند.

براي بهتر كردن يك سازمان دو واژه مديريت و رهبري بايد با يكديگر در نظر گرفته شوند كه در اين راستا مي‌توان موارد ذيل را در ارتباط با كاركنان زيرمجموعه مورد توجه و علاقه قرار دارد.

اطلاعات، انتقال حس تصميم‌گيري، گماردن افراد به شغل‌هاي مناسب با رشته تحصيلي و علاقه‌مندي، روانداشتن تبعيض و بي‌عدالتي در به‌كارگيري كاركنان، خلوت كردن مدير با خود و تهيه فهرست نقاط ضعف و قوت و اعتماد دادن به كاركنان، ارزش قائل شدن براي كاركنان، آموزش دادن به كاركنان.

بر گرفته از:

1- كتاب مديريت مشاركت‌پذير و استقرار نظام پيشنهادها از سازمان مديريت

2- مجله سروش سال69

3- ماهنامه اقتصادي اجتماعي فرهنگي تعاون

 

چهارشنبه 2 آبان 1386 - 16:28


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری