يكشنبه 11 خرداد 1399 - 22:16
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

عليرضا قرائي

 

شرح رساله معروف مارتين هيدگر در حقيقت و نسبت آن با هنر

 

اين جهان ديده بود خويش از تو / هيچ بودي نبوده پيش از تو

در بدايت بدايت همه چيز / در نهايت نهايت همه چيز

سازمند از تو گشته كار همه / اين همه و آفريدگار همه

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي:   اين سه بيت شروع مقدمه اي بر كتاب « حقيقت و نسبت آن با هنر» كه شرح دو ثلث از رساله معروف مارتين هيدگر؛ « سرآغاز اثر هنري» است در بنياد استاد دكتر فرديد ايراد و پس از استخراج براي چاپ تنظيم و تدوين شده است. اين كتاب كه ترجمه محمد رضا ريخته گران و ‌توليد پژوهشگاه فرهنگ و هنر حوزه هنري است به تازگي چاپ اول آن توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است .

هيدگر در اين رساله به اقتضاي طريقه هرمنوتيك بارها از اجمال به تفصيل و از تفصيل به اجمال رفته است. اين تكرار به نوعي در شرح اثر هم اثر كرده و گهگاه مطالب از نو آغاز شده است.

آغاز فلسفه از ديدگاه هيدگر، سرآغاز كار هنري،‌كار هنري و حقيقت و حقيقت و هنر عناوين چهار فصل كتاب است كه به شرح ديدگاههاي هيدگر مي پردازد.

به عقيده هيدگر سرآغاز كار هنري و هنرمند ، هنر است. يعني هم اثر هنري و هم هنرمند از هنر نشات مي گيرند. چون هنر هست ، اثر هنري نيز هست ؛ و چون هنر هست ،‌هنرمند نيز هست. مقصود از سرآغاز ، مبدا ،‌ منشا و ماهيت يك چيز است . ماهيتي كه ذات يك چيز از آن بر مي خيزد. در اثر هنري رخداد حقيقت است كه رخ مي نمايد. يعني اثر هنري از مصاديق تحقق حقيقت است.

از ديدگاه هيدگر حقيقت جنگ ميان ظهور و خفاست. حقيقت به درآمدن از حجاب است . بنابراين حقيقت چيزي نيست مگر اين جنگ. وي اثر هنري را از مصاديق تحقق حقيقت مي داند و از اين رو پيكار ميان ظهور و خفا در حوزه هنر و در اثر هنري به تحقق مي رسد. پس حقيقت همين پيكار است .

لازم به ذكر است مارتين هيدگر، فيلسوف آلماني در سال 1889 به دنيا آمد و درسال1976 ديده از جهان فروبست. وي از معدود فلاسفه اي است كه تاثير بسزايي در تفكر قرن بيستم داشته است.تسلط و مهارت هيدگر در فلسفه و زبان يوناني او را قادر ساخت تا تفسير جديدي از فلسفه يونان به دست دهد. مهمترين كتاب او وجود و زمان است كه در سال 1327 به انتشار رسيد.

 

يكشنبه 8 مهر 1386 - 11:14


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری