پنجشنبه 3 مهر 1399 - 17:39
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گفتگو

 

جمال الدين آذري

 

كارهاي صفي سازمان در مؤسسات وابسته دنبال مي‌شود

 

گفت‌و‌گو با محمدرضا اسماعيلي، مديركل امور مجامع و موسسات وابسته سازمان تبليغات اسلامي

اشاره:

محمدرضا اسماعيلي در سال 1360 هنگامي كه هنوز نوجوان بود، همكاري‌اش را با سازمان تبليغات اسلامي آغاز كرد. اين همكاري تا سال 71 ادامه داشت. مجدداً در سال 80 با آغاز مديريت دكتر خاموشي به سازمان تبليغات اسلامي آمد و همكاري‌اش به طور جدي آغاز شد. وي پس از تشكيل اداره‌ كل امور مجامع و موسسات وابسته، مديركلي اين اداره را عهده‌دار شد. در گفت‌وگويي كوتاه با او با نوع ارتباط موسسات وابسته به سازمان تبليغات اسلامي و مديريت اين ارتباط آشنا مي‌شويم.

فلسفه وجودي اداره كل امور مجامع و موسسات وابسته چيست؟

موسسات و مجامع وابسته به سازمان از طريق اين اداره به سازمان متصل هستند و سياست‌گذاري‌ها، نظارت و پيگيري امور اين موسسات از طريق اين اداره صورت مي‌گيرد. رويكرد آقاي خاموشي اين بود كه برخي از فعاليت‌هايي كه قرار است انجام شود در قالب موسسه و سازما‌ن‌هايي باشد كه از نظر حقوقي مستقل از سازمان تبليغات اسلامي مي‌باشند. قبلاً موسساتي را داشتيم كه برخي از آنها رابطه‌اي منطقي و معمولي با سازمان نداشتند، علاوه بر آن مأموريت‌هايي كه سازمان مي‌خواست پيگيري كند منجر به تشكيل موسسات جديدي مي‌شد. براي هماهنگي اين موسسه‌ها با تشكيلات و بدنه سازمان تبليغات اسلامي اداره كل امور مجامع و موسسات وابسته تشكيل شد.

چه موسساتي به سازمان وابسته‌اند؟

سازمان دارالقرآن، انتشارات اميركبير، تهران تايمز، خبرگزاري مهر، حوزه هنري، موسسه تبيان، موسسه تسنيم نور و پژوهشكده باقرالعلوم -كه در زمينه پژوهش‌هاي كاربردي ديني فعال است- هشت موسسه مادر هستند كه برخي از آنها هركدام زير مجموعه‌هايي دارند.

بودجه اين موسسات مستقل است يا وابسته به سازمان ‌هستند؟

بخشي مستقل است، بخشي را در ازاي فعاليت‌هايي كه انجام مي‌دهند در قالب قراردادهايي در اختيارشان مي‌گذاريم.

شما در واقع هماهنگ‌كننده اين موسسات هستيد؟

ما در موضوعاتي مثل سياست‌گذاري‌، اجرا و پشتيباني هماهنگي بدنه سازمان با موسسات را انجام مي‌دهيم. يكسري امور سازمان هستند كه در موسسات بايد پشتيباني شوند و بر عكس بعضي كارهاي موسسات هم از طرف سازمان بايد پشتيباني شود، بنابراين بايد جايي باشد كه حافظ منافع و مصالح سازمان و موسسات باشد و اين دو را هماهنگ كند.

كارهاي صفي سازمان در قالب موسسات مختلف وابسته دنبال مي‌شود. موسسات وابسته شايد 5/1 برابر خود سازمان تبليغات اسلامي هستند. لازم بود كه اين پيكره بزرگ يك قواره مناسب و موزوني پيدا كند و موسسات با سازمان كاملاً همخواني و هماهنگي داشته باشند و تشكيلاتي در سازمان ايجاد شود تا اين هماهنگي صورت گيرد.

كادر مديريتي اين موسسات را هم شما تعيين مي‌كنيد؟

ما پيشنهاد مي‌كنيم و رئيس سازمان ابلاغ حكم مي‌كنند.

يعني خود موسسات مديرعامل و كادرهاي مديريتي خود را مستقلاً تعيين نمي‌كنند؟

نه، سازمان تعيين مي‌كند.

مي‌دانيد كه مدت‌هاست بحث كاهش تصدي‌گري در حوزه اجرا مطرح است. با توجه به اين كه كار شما با اين موسسات از طريق قراردادهاي متقابل انجام مي‌گيرد چه ضرورتي داشت كه اين تشكيلات عريض و طويل را كه به گفته خودتان 5/1 برابر خود سازمان حجم دارند داشته باشيد؟ شما مي‌توانستيد اين قرارداد را با هر موسسه‌اي كه شرايطش را داشت ببنديد و كارها انجام شود.

كاهش تصدي‌گري، يعني اين كه فعاليت‌هاي صفي را در قالب موسسات و بخش‌هاي ديگر سامان‌دهي كنيم.

من موافق برون‌سپاري هستم، اما در عين حال بسياري از اين كارها كه مي‌خواهد برون‌سپاري شود نظارت‌هاي تخصصي مي‌خواهد. شما فرض كنيد در زمينه فعاليت‌هاي it خيلي از شركت‌هايي را كه در كار it فعال هستند مي‌توانيد به كار بگيريد، اما قالب برنامه‌ريزي و نظارت اين‌ها بايد كاملاً به صورت تخصصي باشد. سازمان در زمينه‌هاي مختلف سياستگذاري مي‌كند، مثلاً تصميم گرفته مي‌شود كه در زمينه نرم‌افزار توليدات داشته باشد. در سياست‌هاي سازمان تصدي‌گري نيست، بنابراين بايد يك بخش تخصصي راه‌اندازي بكند كه اين بخش تخصصي اين سياست را دنبال بكند و جاري و ساري سازد. براي مثال بخش تخصصي it سازمان مي‌شود موسسه تبيان. سازمان به موسسه تبيان سفارش مي‌دهد كه براي مثال در راستاي اين سياست اصلي من كه توليد نرم‌افزار است با كمك نيروهاي بيروني براي توليد اقدام كند.

پس تبيان خودش توليد نمي‌كند.

تبيان برنامه را تبيين مي‌كند و اين را مي‌دهد بيرون. يعني سياست در سازمان تعيين مي‌شود، تدوين تخصصي كار در تبيان انجام مي‌شود و اجرا در بيرون.

ولي برخي از موسسات شما كاملاً مصداق تصدي‌گري هستند، براي مثال مي‌توان انتشارات اميركبير را نام برد.

آن هم همين طور است. اصل موضوع انتشارات يك كار تخصصي است. آيا اميركبير همه كار توليد كتاب را خودش انجام مي‌دهد؟ نه، سفارش مي‌دهد.

در مورد خبرگزاري مهر چه مي‌گوييد؟

خبرگزاري يك امر فرهنگي است. اسمش خبرگزاري فرهنگي مهر است. در واقع سازمان اگر قرار است كار تبليغي انجام دهد ابزار مي‌خواهد. ابزارش رسانه است. اتفاقاً من مي‌خواهم بگويم كه ما در خبرگزاري مهر يك مدل ارائه داده‌ايم. مدل رسانه‌اي كه كم هزينه است. خبرگزاري‌هايي هستند كه به رغم اين كه درگير هزينه‌هاي جاري و پرسنلي هستند خروجي آنها در روز در مقايسه با مهر از نظر تعداد خبر اگر برابر نباشد حداقل دو سوم است. اما  هزينه‌اش نسبت به خبرگزاري‌هاي ديگر يك به ده است. در اين خبرگزاري همين بحث كار پروژه‌اي و برون‌سپاري كه مي‌گوييد در رابطه با كار خبر و عكس دنبال مي‌شود.

با نوع فعاليتي كه شما در ارتباط با مأموريت‌هاي صفي سازمان توصيف كرديد، احتمال زياد شدن موسسات وابسته وجود دارد. چون ممكن است در زمينه‌اي مأموريت‌هاي سازمان گسترش يابد و نياز به پيگيري تخصصي آن در يك موسسه احساس شود.

اگر به مأموريت‌ها و فعاليت‌هاي سازمان اضافه شود، ارزيابي مي‌شود كه  اگر كارها در قالب يك نهاد مستقل دنبال شود به نتيجه بهتري برسد تا در مجموعه خود سازمان. اگر به اين نتيجه برسيم كه ا‌ين مأموريت در يك موسسه مستقل به نتيجه مي‌رسد عملاً مي‌توانيم يك موسسه تأسيس كنيم.

شرح وظايف كلي و اساسي دفتر امور مجامع شركت‌ها و موسسات وابسته به شرح زير است:

-حضور در كليه مجامع شركت‌ها و موسسات وابسته به سازمان تبليغات اسلامي به نمايندگي از طرف رياست سازمان و اظهار نظر و اتخاذ تصميم در خصوص عملكرد هيئت مديره و صورت‌هاي مالي ارائه شده به مجمع و ارائه گزارش لازم به رياست سازمان تبليغات اسلامي.

-ارائه مشورت‌هاي تخصصي در رابطه با سياستگذاري، خط‌مشي، اهداف و برنامه‌هاي شركت‌ها و موسسات وابسته به منظور ايجاد همسوئي و هماهنگي در سياست‌ها و مديريت شركت‌ها و موسسات وابسته با ستاد سازمان.

-ارائه پيشنهاد تغيير هيئت مديره شركت‌ها و موسسات تابعه به رياست سازمان تبليغات اسلامي.

-بررسي مشكلات و موانع قانوني و محدوديت‌هاي اداري و اجرايي كه خارج از حيطه اختيارات و عمل شركت‌ها و موسسات وابسته مي‌باشد.

-رسيدگي به  امور حقوقي و دعاوي خارج از حيطه اختيارات و عمل شركت‌ها و موسسات وابسته.

-اعمال نظارت عاليه از طرف رياست سازمان تبليغات اسلامي بر حسن اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مصوب شركت‌ها و موسسات وابسته.

-اعلام نظر در خصوص هرگونه نقل و انتقال، خريد و فروش يا معاوضه، اموال و دارايي‌ها، املاك و سهام موسسات و شركت‌هاي وابسته.

-ارائه پيشنهادات به منظور افزايش كارآيي ساز وكارهاي مديريتي و اتخاذ تدابير لازم به منظور بهينه‌سازي روابط موسسات و شركت‌هاي وابسته به سازمان مركزي.

-تهيه و تنظيم پيش‌نويس اساسنامه‌ها، آئين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز و نظارت بر حسن اجراي موارد ابلاغي، به شركت‌ها و موسسات وابسته با همكاري معاونت طرح و برنامه سازمان.

 

 

شنبه 17 شهريور 1386 - 17:35


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری